Словото се явява в плът

Том 1 Явяването и делото на Бог

Всемогъщият Бог, Христос от последните дни, който се яви, за да извърши Своето дело, изказва всички истини, които пречистват и спасяват човечеството, и всички те са включени в „Словото се явява в плът“. Така се изпълни написаното в Библията: „В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог(Йоан 1:1). Що се отнася до Словото се явява в плът, това е първият път, откакто светът е създаден, когато Бог се обръща към всички хора. Тези слова са първият текст, в който Бог се изказва пред човечеството, и в тях Той разобличава хората, напътства ги, съди ги и им говори откровено, и също така са първите изказвания, в които Бог позволява на хората да разберат Неговите стъпки, мястото, на което се намира, Божия нрав, какво притежава и какво е, мислите на Бога и Неговата загриженост за човечеството. Може да се каже, че това са първите слова, които Бог е отправил към човечеството от третото небе след сътворението, и че Бог за първи път използва свойствената Си идентичност, за да се яви и да изрази гласа на сърцето Си пред човечеството чрез думи.

Словото се явява в плът (съкратено като Словото), изразено от Христос от последните дни, Всемогъщия Бог, в момента се състои от шест тома: първи том, Явяването и делото на Бог; втори том, За познаването на Бог; трети том, Беседите на Христос от последните дни; четвърти том, Разобличаване на антихристите; пети том, Отговорностите на водачите и работниците; и шести том, За стремежа към истината.

Словата на Христос от последните дни

Свържете се с нас в Messenger