Глава 1

Възхвалата дойде в Сион и Божията обител се появи. Разпространява се славното свято име, възвеличавано от всички народи. О, Всемогъщи Боже! Вселенският предводител, Христос от последните дни — Той е сияйното слънце, изгряло над хълма Сион, който се издига величествено и великолепно над цялата вселена…

Всемогъщи Боже! Призоваваме Те, ликувайки, танцуваме и пеем. Ти наистина си нашият Изкупител, великият Вселенски цар! Ти създаде група победители и изпълни Божия план за управление. Всички народи ще се стекат на този хълм. Всички народи ще паднат на колене пред престола! Ти си единственият истински Бог и си достоен за слава и чест. Цялата слава, възхвала и власт да бъдат за престола! От престола блика изворът на живот, който напоява и храни многобройния Божи народ. Животът се променя с всеки ден; съпътстват ни нова светлина и откровения, които неизменно носят със себе си нови прозрения за Бог. Чрез изживяванията си ние постигаме пълна увереност в Бог. Словата Му се явяват непрестанно, явяват се в онези, които са прави. Наистина сме толкова благословени! Всеки ден се срещаме лице в лице с Бог, общуваме с Бог във всичко и признаваме върховенството на Бог над всичко! Внимателно размишляваме върху Божието слово, сърцата ни се уповават смирено в Бог и така се явяваме пред Него, за да получим светлината Му. Всеки ден в живота ни, в нашите дела, думи, мисли и идеи ние живеем в Божието слово и винаги можем да разграничаваме. Божието слово прекарва нишката през ухото на иглата; едно след друго всички неща, които се крият в нас, внезапно излизат на светло. Общението с Бог не бива да се отлага; нашите мисли и идеи се разголват пред Него. Във всеки един момент ние живеем пред престола на Христос, където биваме съдени. Всичко в телата ни все още е заето от Сатана. Днес, за да се възстанови Божието върховенство, Неговият храм трябва да бъде пречистен. За да принадлежим изцяло на Бог, ние трябва да се впуснем в битка на живот и смърт. Едва когато нашата стара същност бъде разпната, възкръсналият живот на Христос ще може да царува триумфално.

Сега Светият Дух се втурва в нападение срещу всяко наше кътче и започва битка, за да ни спечели отново! Ако сме готови да се отречем от себе си и да подкрепяме Бог, Той винаги ще ни осветява и пречиства отвътре и ще Си възвърне онова, което Сатана е заел, за да ни направи пълноценни възможно най-скоро. Не губете време — изживявайте всеки момент в Божието слово. Съзиждайте се заедно със светиите, бъдете доведени в царството и навлезте в славата заедно с Бог.

Предишна: Въведение

Следваща: Глава 2

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger