Книги

 • Явяването и делото на Бог

  Том 1    Явяването и делото на Бог
  Всемогъщият Бог, Христос от последните дни, който се яви, за да извърши Своето дело, изказва всички истини, които пречистват и спасяват човечеството, и всички те са включени в „Словото се явява в плът“. Така се изпълни написаното в Библията: „В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог“ (Йоан 1:1). Що се отнася до Словото се явява в плът, това е първият път, откакто светът е създаден, когато Бог се обръща към всички хора. Тези слова са първият текст, в който Бог се изказва пред човечеството, и в тях Той разобличава хората, напътства ги, съди ги и им говори откровено, и също така са първите изказвания, в които Бог позволява на хората да разберат Неговите стъпки, мястото, на което се намира, Божия нрав, какво притежава и какво е, мислите на Бога и Неговата загриженост за човечеството. Може да се каже, че това са първите слова, които Бог е отправил към човечеството от третото небе след сътворението, и че Бог за първи път използва свойствената Си идентичност, за да се яви и да изрази гласа на сърцето Си пред човечеството чрез думи. Словото се явява в плът (съкратено като Словото), изразено от Христос от последните дни, Всемогъщия Бог, в момента се състои от шест тома: първи том, Явяването и делото на Бог; втори том, За познаването на Бог; трети том, Беседите на Христос от последните дни; четвърти том, Разобличаване на антихристите; пети том, Отговорностите на водачите и работниците; и шести том, За търсенето на истината.
 • За познаването на Бог

  За познаването на Бог

  Том 2    За познаването на Бог
  За познаването на Бог, вторият том на Словото се явява в плът, съдържа словата към цялото човечество на Христос от последните дни, Всемогъщия Бог, които следват тези в Явяването и делото на Бог. Бог обяснява различни истини като делото, което е извършил, откакто е създал света, Божията воля и очаквания към човечеството, съдържащи се в Неговото дело, изложил е всичко, което Бог притежава и което произтича от Неговото дело, както и Божията праведност, Божията власт, Божията святост и факта, че Той е източник на живот за цялото творение. След като прочетат тази книга, тези, които наистина вярват в Бога, ще се уверят, че Този, Който може да извърши това дело и да разкрие така Своите нагласи, е Този, Който властва над цялото творение, и ще съумеят да познаят истината за Божията идентичност, Неговото положение и Неговата същност, което ще ги убеди, че Христос от последните дни, Всемогъщият Бог, е Самият Бог, единственият.
 • Съдът започва с Божия дом

  Всички избрани текстове в тази книга са думи, изразени от Всемогъщия Бог за Неговото дело на съд в последните дни, взети главно от Словото се явява в плът, том първи, Явяването и делото на Бог. Това са истини, които всеки човек, който търси и изследва Божието дело в последните дни, спешно трябва да научи. Изявленията, които Бог прави тук, са това, което Светият Дух казва на църквите, както е пророкувано в книгата Откровение. Тези актуални Божии слова са най-доброто свидетелство за Неговата поява и дело, както и най-доброто свидетелство за това, че Христос е истината, пътят и животът. Тази книга цели да даде възможност на всички, които копнеят за явяването на Бога, да чуят гласа Му възможно най-скоро. Надяваме се, че всички, които очакват идването на Господ и с нетърпение очакват явяването и делото на Бога, ще могат да прочетат тази книга.
 • Подбрани слова на Всемогъщия Бог

  В тази книга са включени подбрани думи на Всемогъщия Бог за Неговото дело, които свидетелстват за явяването и делото на Всемогъщия Бог в Епохата на царството. Те ще накарат всички, които копнеят за явяването на Бога, да разберат, че Господ Исус отдавна се е завърнал на белите облаци и че Той е Всемогъщият Бог, Христос на последните дни – Агнецът, за когото е пророкувано в книгата Откровение, който е разгърнал свитъка и е счупил седемте печата.

  Свържете се с нас в Messenger