Беседите на Христос от последните дни

Словото се явява в плът

Том 3 Беседите на Христос от последните дни

„Беседите на Христос от последните дни“ е третият том от „Словото се явява в плът“, изразен от Всемогъщия Бог. Първата част на книгата се състои от проповеди и общения, дадени в паството от Всемогъщия Бог, втората част съдържа беседи на Всемогъщия Бог с лидери и работници, а третата част се състои от общения на Всемогъщия Бог с част от Неговите избраници. Тези проповеди и общения се занимават с проблемите, съществуващи в църквата, както и с практическите трудности при навлизането на Божиите избраници в живота. Те не само посочват същността на хората и настоящите ситуации, но и осветяват за хората целите, към които трябва да се стремят. Те са изключително полезни за разбирането на истината от хората и за постигането на навлизане в живота.

Словата на Христос от последните дни

Изтегли

Свържете се с нас в Messenger