Свидетелства за житейски преживявания

51 статии 32 видеоклипa

Защо не искам да поема бреме?

През октомври 2021 г. се обучавах за отговорник за видеопродукциите. Мои партньори бяха брат Лео и сестра Клер. Те изпълняваха този дълг от повече вре…

Защо съм самонадеян горделивец?

Аз отговарях за видеообработката в църквата. След като практикувах известно време, успях да схвана някои от принципите и подобрих уменията си. Също та…

Какво спечелих от несгодите

В края на 2019 г. един роднина сподели с мен евангелието на Всемогъщия Бог. Разбрах, че словата на Всемогъщия Бог са истината. Почувствах, че това е Б…

Видях, че ми е писнало от истината

Един ден установих, че една новодошла, която току-що се беше присъединила към църквата, вече е пропуснала две събрания. Попитах водача на групата защо…

Размишления върху стремежа към име и изгода

През май 2021 г. бях избрана за водач на екип. Отговарях за напояването на две групи братя и сестри и не след дълго водачът разпореди да напоявам пове…

Последствията от своеволната работа

През 2016 г. ме избраха за църковен водач. След като поех този дълг, изпитвах силен натиск, защото не разбирах истината и когато братята и сестрите им…

Как докладвах лъжеводач

През 2010 г. в разговор с г-жа Ли, една от църковните водачи, научих, че е избрана за църковен водач само няколко месеца след като е придобила вярата.…

Размисли на нелечимо болна пациентка

За пръв път забелязах нещо странно през юни 2013 г. Този месец менструацията ми продължи над десет дни и имах големи съсиреци. Тогава усещах само лека…

Общението трябва да бъде чистосърдечно

В началото на 2021 г. приех делото на Всемогъщия Бог в сетните дни. Активно посещавах събранията и четях Божието слово, а след повече от два месеца по…

Свържете се с нас в Messenger