Свидетелства за завръщане към Бог

17 статии 17 видеоклипa

Спорът ми с пасторите

През януари 2019 г. един приятел свидетелства пред мен за делото на Всемогъщия Бог от последните дни. Тогава прочетох словата на Всемогъщия Бог и те д…

Покаянието на един бунтовник

Гу Уенцинг: Станах християнин през 1990 г. Един църковен водач все казваше, че Библията е основата на вярата ни и че като вярващи трябва да Я следваме…

Най-сетне открих пътя към пречистването

Роден съм в католическо семейство и на 13 години изучих катехизиса и бях кръстен. След това реших да стана свещеник и да служа на Бог. Затова, когато …

Пътят към Божието царство невинаги е гладък

Роден съм в християнско семейство и следвах родителите си във вярата в Бог. Често посещавах и църковни събрания и участвах в различни църковни дейност…

Да висиш на косъм

През 2005 г., малко след като бях приел делото на Всемогъщия Бог от последните дни, споделих евангелието с брат от старата ми църква. Един следобед сл…

Завоите и криволиченията по пътя ми към Бог

Станах християнка през 2000 г. Южнокорейски пастори споделяха проповеди с нас доста често. По време на служба един пастор прочете пасаж от Писанието, …

Свидетел съм на Божията поява

Преди бях член на корейската презвитерианска църква. Когато дъщеричката ми се разболя, цялото ми семейство се посвети на вярата. Тогава здравето ѝ взе…

Свържете се с нас в Messenger