Readings-a-christian-life

Ежедневни Божии слова: Християнски живот

от „Словото се явява в плът“
Последна актуализация:

Вслушвайки се в Божиите слова, вие можете да бъдете лично напоявани и водени от Бог, да разберете повече истини и да стъпите на пътя към преобразяване на нрава и постигане на пълно спасение от Бог.

Още
Последна актуализация:25 май 2023
Резултати от търсенето
  • Трите етапа на делото
  • Божието явление и делото Му
  • Съдът в последните дни
  • Познаване на Божието дело
  • Нравът на Бог, кой е Той и какво притежава
  • Разобличаване на религиозни представи
  • Разобличаване на човешката поквара
  • Навлизане в живота
  • Предназначения и изход

Свържете се с нас в Messenger