Readings-a-christian-life

Ежедневни Божии слова: Християнски живот

от „Словото се явява в плът“
Последна актуализация:12 август 2023

Вслушвайки се в Божиите слова, вие можете да бъдете лично напоявани и водени от Бог, да разберете повече истини и да стъпите на пътя към преобразяване на нрава и постигане на пълно спасение от Бог.

Още
Последна актуализация:12 август 2023
 • Трите етапа на делото
 • Божието явление и делото Му
 • Съдът в последните дни
 • Въплъщението
 • Познаване на Божието дело
 • Нравът на Бог, кой е Той и какво притежава
 • Загадки за Библията
 • Разобличаване на религиозни представи
 • Разобличаване на човешката поквара
 • Навлизане в живота
 • Предназначения и изход
Вижте повече
Recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections

Явяването и делото на Бог (Избрано)

Вслушайте се в думите на Всемогъщия Бог, за да разберете истинската история на Божието спасение на човечеството, тайната на Божиите въплъщения, същността на Христос, какво притежава Бог и какъв е Той, изхода и направлението на човечеството и други аспекти на истината.

Още
Вижте повече

Свържете се с нас в Messenger