Readings-a-christian-life

Ежедневни Божии слова: Християнски живот

от „Словото се явява в плът“
Последна актуализация:25 май 2023

Вслушвайки се в Божиите слова, вие можете да бъдете лично напоявани и водени от Бог, да разберете повече истини и да стъпите на пътя към преобразяване на нрава и постигане на пълно спасение от Бог.

Още
Последна актуализация:25 май 2023
  • Трите етапа на делото
  • Божието явление и делото Му
  • Съдът в последните дни
  • Познаване на Божието дело
  • Нравът на Бог, кой е Той и какво притежава
  • Разобличаване на религиозни представи
  • Разобличаване на човешката поквара
  • Навлизане в живота
  • Предназначения и изход
Recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections

Явяването и делото на Бог (Избрано)

Вслушайте се в думите на Всемогъщия Бог, за да разберете истинската история на Божието спасение на човечеството, тайната на Божиите въплъщения, същността на Христос, какво притежава Бог и какъв е Той, изхода и направлението на човечеството и други аспекти на истината.

Още
Вижте повече

Свържете се с нас в Messenger