Свидетелства за завръщане към Бог

17 статии 17 видеоклипa

Спорът ми с пасторите

През януари 2019 г. един приятел свидетелства пред мен за делото на Всемогъщия Бог от последните дни. Тогава прочетох словата на Всемогъщия Бог и те д…

Пътят към Божието царство невинаги е гладък

Роден съм в християнско семейство и следвах родителите си във вярата в Бог. Често посещавах и църковни събрания и участвах в различни църковни дейност…

Да висиш на косъм

През 2005 г., малко след като бях приел делото на Всемогъщия Бог от последните дни, споделих евангелието с брат от старата ми църква. Един следобед сл…

Как прозрях колко зъл е пасторът

През септември 2020 г. се запознах в интернет с една сестра. Тя ми каза, че Господ Исус се е завърнал като Всемогъщия Бог и изразява истини, за да осъ…

Как се отървах от фабриката за слухове

През октомври 2016 г. пристигнах в Ню Йорк, САЩ, и впоследствие станах християнин — приех вярата в Господ Исус в китайска църква тук. След повече от г…

Кой препречва пътя ми към небесното царство?

През август 2020 г. една сестра ме покани на онлайн събрание на Църквата на Всемогъщия Бог. След като прочетох думите на Всемогъщия Бог, търсих и изсл…

Свържете се с нас в Messenger