Статии с проповеди

25 статии

Какво всъщност означава да бъдеш възнесен?

Преди 2 000 години, след като Господ Исус бе разпнат и завърши Своето дело на изкуплението, Той обеща да се върне. Оттогава всички вярващи копнеят за …

Господ наистина ли се връща на облак?

Наблюдаваме как върволица от бедствия и пандемии помита земното кълбо. Вярващите очакват с нетърпение Господ да се завърне на облак и да ги възнесе в …

Какво е въплъщението?

Ние всички знаем, че преди две хиляди години Бог се въплъти в света на хората като Господ Исус, за да изкупи човечеството, и проповядваше: „Покайте се…

Господ Исус изкупи греховете на човечеството, защо Му е да върши делото на правосъдието, когато се завърне в последните дни?

Преди 2 000 години въплътеният Господ Исус беше разпнат, за да изкупи греховете на човечеството. Той послужи като приношение и завърши Своето дело на …

Защо Бог въздава правосъдие в сетните дни?

Днес епидемията се разразява по целия свят и бедствията са все по-тежки. Станахме свидетели на земетресения, глад и войни, а всички вярващи нетърпелив…

Свържете се с нас в Messenger