Как да разпознаем, че трите етапа на делото се извършват от един Бог

27 юни 2023

Темата на нашия разговор днес е „Как да разпознаем, че трите етапа на делото се извършват от един Бог“. Тази тема е важна и е пряко свързана с нашия край и назначение, както и с това дали можем да влезем в небесното царство. Ако вярваме в Бог, но не познаваме Божието дело, това може да бъде много опасно. Можем лесно да загубим Божието спасение, което води до погибел. И така, защо казваме това? Знаем, че преди две хиляди години Господ Исус дойде да изкупи човечеството. Той каза: „Покайте се, защото наближи небесното царство(Матей 4:17). Господ Исус изрази много истини и извърши много чудеса, които доказват, че Господ Исус е Месията. Но за юдеите Господ Исус не се наричаше Месия, не беше роден в царски дворец, нито ги спаси от римското владичество и затова Той твърдо не беше Месията. Затова, колкото и истина да изрази Господ Исус, колкото и чудеса да извърши, никой не Го призна за Бог, а всички последваха юдейските водачи и Го разпнаха. До какво доведе това? Израел бе заличен за почти две хиляди години. Каква бе причината за този болезнен урок? Хората не се стремяха да познаят Божието дело, упорстваха в своите представи и идеи, противопоставяха се на Божието дело и го осъждаха. Сега Господ Исус се завърна като Всемогъщия Бог. Изрази истината в милиони слова и сега върши делото на правосъдието в сетните дни, за да пречисти напълно човечеството и да го спаси. Но какво прави религиозният свят? Като виждат, че името на Всемогъщия Бог не е Исус и Той не е слязъл върху облак, те отказват да признаят, че Всемогъщият Бог е завърналият се Господ Исус, и следват пасторите и старейшините в трескавото им противопоставяне и осъждане на Всемогъщия Бог, което е равносилно на повторно разпване на Бог. Някои ще попитат: „Защо всеки път, когато Бог се явява да работи и да спаси човечеството, онези, които вярват в Него и очакват Неговото явяване, винаги Го осъждат и отхвърлят?“. Защото хората са твърде дълбоко покварени от Сатана, затова мразят истината и по природа се противят на Бог. Друга причина е, че хората не познават Божието дело и са пълни с представи и идеи за него. Когато Бог завърши делото Си в Епохата на закона, евреите смятаха, че Божието дело е приключило и Той няма да работи повече. Те очакваха Месията, който да ги спаси от римското управление, но не приеха делото на изкуплението на Господ Исус и в резултат от това загубиха спасението Му. Когато Бог завърши делото в Епохата на благодатта, вярващите от всички вероизповедания решиха, че тъй като Господ Исус е изкупил човечеството, Божието дело по спасяването на човечеството е завършено и ново дело няма да има, и когато Господ се върне, Той веднага ще ни отведе в небесното царство. Днес, когато идва голямото бедствие, мнозина все още очакват Господ да дойде върху облак и отказват да приемат делото на правосъдието на Всемогъщия Бог. В резултат на това те не приветстват Спасителя и са връхлетени от бедствия. Всички смятат, че когато Господ Исус завърши делото Си, Божието дело за спасяване на човечеството е приключило и друго дело няма да има. Да поразмишляваме върху това. Дали Божието дело за спасяване на човечеството е толкова просто, колкото си го представят хората? В сетните дни Всемогъщият Бог разкри тайната на Божието дело за спасяване на човечеството. Всички видяхме, че след като човечеството бе покварено от Сатана, Бог започна триетапен план за нашето спасение. Първо, Той извърши делото в Епохата на закона под името Йехова, после се въплъти като Господ Исус и извърши делото на изкуплението в Епохата на благодатта, а в сетните дни Бог отново се появи в плът, за да извърши делото на правосъдието в Епохата на царството под името Всемогъщ Бог. Тези три етапа съставляват Божия план за управление за спасяване на човечеството. Въпреки че имената на Йехова, Господ Исус и Всемогъщия Бог са различни и делото, извършено от тях във всяка епоха, е различно, тези три етапа са тясно свързани, всеки от тях се основава на предишния и в крайна сметка те водят до пълното спасение на човечеството и въвеждането му в нова ера. Това доказва, че един Бог върши различно дело във всяка епоха. Как да разпознаем, че тези три етапа на делото се извършват от един Бог? Разбирането на този аспект на истината е ключът към постигането на спасение и навлизане в царството. Сега нека пообщуваме на тази тема въз основа на Божиите думи.

Първо ще прочета откъс от словото на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог казва: „Целият Ми план за управление за период от шест хилядолетия се състои от три етапа или три епохи: Епохата на закона на началото, Епохата на благодатта (която е и Епохата на изкуплението) и Епохата на царството в последните дни. Моето дело в тези три епохи се различава по съдържание в зависимост от естеството на всяка от тях, но на всеки етап това дело отговаря на нуждите на човека или, по-точно казано, се извършва пропорционално на похватите, използвани от Сатана във войната, която водя срещу него. Целта на Моето дело е да победя Сатана, да разкрия Моята мъдрост и всемогъщество, да разоблича всички хитрости на Сатана и така да спася целия човешки род, който живее под негова власт. Целта ми е да проявя Моята мъдрост и всемогъщество и да разкрия непоносимата мерзост на Сатана; дори нещо повече, Моята цел е да дам възможност на сътворените същества да различават доброто от злото, да знаят, че Аз съм Владетелят на всички неща, да виждат ясно, че Сатана е врагът на човечеството, изчадие, зло, и да им помогна да различават с пълна яснота доброто от злото, истината от лъжата, светостта от скверността, великото от безчестното. По този начин невежото човечество ще придобие способността да свидетелства за Мен, казвайки, че не Аз съм този, който го покварява, и че само Аз — Създателят — мога да спася човечеството, да даря хората с нещата, на които могат да се наслаждават; и те ще разберат, че Аз съм Владетелят на всички неща, а Сатана е само едно от съществата, които създадох и които по-късно се разбунтуваха срещу Мен. Моят план за управление за период от шест хиляди години е разделен на три етапа, така че с Моето дело да постигна следното: да дам възможност на сътворените същества да свидетелстват за Мен, да разбират Моята воля и да знаят, че Аз съм истината(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Истинската история за делото на Епохата на изкуплението“). От думите на Всемогъщия Бог виждаме, че Божието дело за спасяване на човечеството е разделено на три етапа. Първият е делото в Епохата на закона, извършено от Бог Йехова преди повече от три хиляди години, вторият е делото в Епохата на благодатта, извършено от Господ Исус преди две хиляди години, а третият, настоящият етап, е делото на правосъдието в Епохата на царството, извършено от Всемогъщия Бог в края на сетните дни. Въпреки че съдържанието на тези три етапа е различно, всеки от тях е продължение на предишния и надгражда делото. Освен това тези етапи са тясно свързани и накрая се постига пълното спасение на човечеството. С делото на правосъдието на Всемогъщия Бог в сетните дни приключва Епохата на благодатта и започва Епохата на царството и този етап определя съдбата на човечеството. Ако не разбираме Божието дело, лесно ще пропуснем последната възможност да бъдем спасени и усъвършенствани от Бог, за което ще съжаляваме цял живот.

Това означава, че е още по-важно да се обясни какви точно са трите етапа на делото. Нека помислим: „Защо първата стъпка на Бог в спасяването на човечеството бе да издаде закон?“. Защото в началото хората бяха като бебета. Те не знаеха как да се покланят на Бог, как да живеят, не познаваха дори основните морални принципи, че, примерно, убийството и кражбата са грях. Бог Йехова издаде закони и заповеди, за да научи хората как да живеят на земята, и им каза да не убиват, да не крадат, да не прелюбодействат и т.н., за да имат обща представа за греха, да знаят какво да правят и какво не и че трябва да спазват закона и да почиват в Съботата. Тези, които спазваха закона, бяха благословени от Бог, а тези, които го нарушаваха, бяха осъдени и трябваше да направят принос за грях като изкупление. Когато хората нарушаваха определени закони и наредби, Йехова им се ядосваше и ги наказваше: убиваше ги с камъни и ги изгаряше с огън от небето. Народът на Израел позна Божието величие и гняв, както и Неговата грижа и милост. Те се убедиха, че Бог Йехова е единственият истински Бог, Който е създал небето и земята. Затова всички се страхуваха от Йехова и се подчиняваха на закона Му, водеха нормален живот, почитаха Бог на земята и можеха да живеят в Божието присъствие. Такъв беше резултатът от Божието дело в Епохата на закона. И така, краят на Божието дело в Епохата на закона означава ли, че делото Му за спасяване на човечеството е завършено? Разбира се, че не. Въпреки че хората от Епохата на закона знаеха какво е грях, как да принасят жертви и да се изкупят и как да се покланят на Бог, заради покварата на Сатана те често не спазваха закона. Особено към края на Епохата на закона те съгрешаваха повече и по-често, а приношенията им не бяха достатъчни да ги изкупят. Ако Божието дело бе приключило в Епохата на закона, те щяха да бъдат осъдени и екзекутирани за греховете си според закона и човечеството щеше да бъде унищожено. Затова Бог Йехова използва пророците, за да каже на израилтяните, че Месията ще дойде като принос за грях, за да изкупи човечеството. Пророчествата казват: „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира(Исая 9:6). „И Йехова стовари върху Него беззаконието на всички нас(Исая 53:6). „Ще направиш душата Му принос за грях(Исая 53:10). След това, както бе обещал, Бог се въплъти като Господ Исус, за да извърши делото по изкуплението на човечеството. Докато живееше сред хората, Господ Исус изрече много истини, научи хората да изповядват греховете си и да се покайват, да обичат Господ с цялото си сърце, душа и ум, да обичат ближния си както себе си, да се покланят на Бог в дух и в истина и така нататък. Тези истини усъвършенстваха напълно закона и дадоха на хората нов път за практика. Освен това Той изцеляваше болни, изпъждаше демони, прощаваше грехове и даряваше благословии и благодат и накрая бе разпнат като безгрешна плът. Той пое върху себе си греховете на хората и изкупи човечеството. След това, когато хората съгрешаваха, вече не трябваше да правят жертвени приноси. Стига да се молеха и да се изповядваха, те получаваха прошка и се наслаждаваха на Божиите благословии и благодат. Хората изпитаха милостивия и любящ Божи нрав и отношенията между тях и Бог станаха много по-близки. Очевидно е, че делото на Господ Исус напълно изпълни старозаветните пророчества. Той спаси хората от оковите на закона, сложи край на Епохата на закона и въведе човечеството в Епохата на благодатта. Това доказва, че Господ Исус е бил Спасителят, дошъл като Месия. Истината, изразена от Господ Исус, и неговото дело на изкуплението са израз на Божия нрав и на всичко, което Бог представлява и притежава. Те напълно разкриват неповторимата Божия власт и могъщество, което доказва, че Господ Исус е въплътеният Бог и че Господ Исус и Йехова са един Дух и един Бог. Както казва Господ Исус: „Аз съм в Отца и че Отец е в Мене(Йоан 14:10). „Аз и Отец сме едно(Йоан 10:30). Делото на изкуплението и делото в Епохата на закона са два различни етапа на делото, извършено в различни епохи от един и същ Бог. Както се казва в словото на Всемогъщия Бог, „Делото, което Исус вършил, представлявало името на Исус и представлявало Епохата на благодатта; що се отнася до делото, извършено от Йехова, то представлявало Йехова и представлявало Епохата на закона. Тяхното дело било дело на един Дух в две различни епохи. (…) Тъкмо защото Исус дошъл и завършил делото на Йехова, продължил делото на Йехова и освен това извършил Своето собствено дело, едно ново дело, доказва, че това била нова епоха и че Исус бил Самият Бог. Те извършили два ясно разграничими етапа на делото. Единият етап протичал в храма, а другият — извън храма. Единият етап бил да насочи живота на човека в съответствие със закона, а другият — да принесе жертва за грях. Тези два етапа на делото се различавали значително; това отделя новата епоха от старата и е напълно правилно да се каже, че това са две различни епохи. Мястото на Тяхното дело било различно, съдържанието на Тяхното дело било различно, целта на Тяхното дело била различна. В такъв случай те могат да бъдат разделени на две епохи: Нов и Стар Завет, тоест нова и стара епоха. (…) Въпреки че Те били наречени с две различни имена, един и същ Дух извършил двата етапа на делото, а извършеното дело било непрекъснато. Тъй като името било различно и съдържанието на делото било различно, възрастта е била различна. Когато дошъл Йехова, това била епохата на Йехова, а когато дошъл Исус, това била епохата на Исус. И така, винаги когато Бог идва, Той се нарича с едно име, представлява една епоха и започва нов път. И на всеки нов път Той приема ново име, което показва, че Бог е винаги нов и никога не е същият и че Неговото дело непрекъснато напредва(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Видение за Божието дело (3)“). Епохата на благодатта продължи две хиляди години и почти всички вярващи смятаха, че когато Господ Исус бе разпнат, за да изкупи човечеството, Божието дело по спасяването на човешкия род бе завършено, и когато Господ се върне в последните дни, Той веднага ще издигне вярващите на небето. Така ли е наистина? Вярно е, че греховете на вярващите се опрощават, но хората все още не са очистени от греховната си природа. Ние все още сме в нейната власт, често неволно лъжем и съгрешаваме, борим се за слава и печалба, завиждаме и сме надменни, самодоволни и непокорни, не сме способни на толерантност, не можем да практикуваме любов към ближния както към себе си, а да обичаме Господ и да му се подчиняваме ни е още по-трудно. В продължение на две хиляди години всички вярващи живеят в този порочен кръг — през деня грешат, а през нощта се каят. Животът в грях ни причинява силна болка и страдание. Това е неоспорим факт. Спасени ли са тези, които живеят в грях по този начин? Могат ли да влязат в небесното царство? Господ Исус е казал: „Истина, истина ви казвам: Всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно(Йоан 8:34-35). „Така, бъдете святи, защото Аз съм свят(Левит 11:45). „Без освещение никой няма да види Господа(Евреи 12:14). Бог е праведен и свят. Как ще позволи на онези, които често съгрешават и Му се противят, да влязат в царството Му? Когато Господ Исус завърши делото на изкуплението, Той заяви, че ще дойде отново за делото на правосъдието в сетните дни, за да пречисти изцяло човечеството и да го спаси и да отведе хората в царството. Всичко е така, както Господ Исус пророкува: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина(Йоан 16:12-13). „Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина(Йоан 17:17). „Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден(Йоан 12:48). Както беше обещано, Господ Исус се върна в сетните дни, въплътен като Всемогъщ Бог, за да изрази цялата истина, необходима за пречистването и спасението на човечеството, и да извърши делото на правосъдието, започвайки от Божия дом, което напълно премахва греховната природа на хората и им позволява да бъдат напълно спасени от Бог. Това ни показва, че Всемогъщият Бог е „Духът на истината“ и че Той е Господ Исус, който се явява и работи в сетните дни.

Нека разгледаме няколко откъса от словото на Всемогъщия Бог, за да ни стане по-ясно. Всемогъщият Бог казва: „Това е второто Божие въплъщение, продължаващо делото на Исус. Естествено, то не се случва изолирано, а е трети етап от делото след Епохата на Закона и Епохата на Благодатта. Всеки път, когато Бог започва нова глава от делото Си, Той поставя ново начало и то винаги възвестява нова епоха. Това е съпътствано от съответните промени в Божия нрав, в начина Му на работа, в мястото, където Той извършва делото Си и в Неговото име. Тоест не е странно, че за хората е трудно да възприемат Божието дело в новата епоха. Но независимо колко Му се противят хората, Бог неспирно върши работата Си и непрестанно води напред цялото човечество. Идвайки в света на хората, Исус въведе Епохата на Благодатта и сложи край на Епохата на Закона. В сетните дни Бог отново доби плът и с това Свое въплъщение завърши Епохата на Благодатта и положи начало на Епохата на Царството. Всички, които успеят да приемат второто Божие въплъщение, ще бъдат въведени в Епохата на Царството, като при това ще успеят лично да приемат Божието напътствие. При все че Исус свърши много работа сред хората, Той успя само да послужи като изкупление на всички човеци и се превърна в техен принос за грях; Той не освободи човека от покварения му нрав. За пълно избавление на хората от влиянието на Сатана беше необходимо не само Исус да стане изкупителна жертва за човешките грехове, но и Бог да положи още повече усилия, за да освободи напълно човека от сатанински покварения му нрав. И тъй, човешките грехове вече са опростени и Бог отново се въплъти, за да въведе хората в новата епоха, и започна делото на порицанието и възмездието. Това Негово дело пренесе човека в по-висш свят. Всички подчинили се на Неговата власт ще се радват на по-висша истина и ще бъдат още по-благословени. Те наистина ще живеят в светлината и ще бъдат дарени с истината, пътя и живота(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Предисловие“).

Чрез това дело на съд и порицание човек ще разбере напълно нечистата и покварена природа в себе си и ще може да се промени напълно и да се очисти. Само по този начин човек може да стане достоен да се завърне пред Божия престол. Цялото дело, което се извършва днес, е необходимо, за да може човек да бъде пречистен и променен; чрез осъждане и порицаване в словото, както и чрез облагородяване, човекът може да се отърве от покварата си и да бъде пречистен. Този етап не е толкова дело за спасение, колкото дело за пречистване. Всъщност този етап е етапът на завоюването, а също и вторият етап от делото на спасението(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тайната на въплъщението (4)“).

Днешното дело придвижи напред делото на Епохата на благодатта; това означава, че делото по целия шестхилядолетен план за управление е напреднало. Въпреки че Епохата на благодатта е приключила, има напредък в Божието дело. Защо повтарям отново и отново, че този етап от делото надгражда Епохата на благодатта и Епохата на закона? Защото делото на днешния ден е продължение на делото, извършено в Епохата на благодатта, и е напредък спрямо това, което е извършено в Епохата на закона. Трите етапа се съчетават един с друг, като всяка брънка във веригата е тясно свързана със следващата. Защо също така казвам, че този етап от делото надгражда направеното от Исус? Ако предположим, че този етап не надграждаше делото, извършено от Исус, в сегашния етап трябваше да се извърши друго разпятие и изкупителното дело от предишния етап трябваше да се извърши отначало. Това би било безсмислено. Излиза, че делото не е напълно завършено, че епохата е напреднала и нивото на делото е издигнато по-високо от преди. Може да се каже, че този етап от делото е изграден върху основата на Епохата на закона и върху скалата на делото на Исус. Божието дело се изгражда етап по етап и сегашният не представлява ново начало. Само съчетанието от трите етапа на делото може да се счита за шестхилядолетен план за управление(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Двете въплъщения на Бог придават пълен смисъл на въплъщението“). Думите на Всемогъщия Бог са много ясни. Делото на изкуплението на Господ Исус само опрости греховете на хората, но тяхната греховна природа не беше премахната и те не бяха напълно спасени от греха, следователно Божието дело по спасяването на човечеството не е приключило. Делото на изкуплението на Господ Исус проправи пътя за делото на правосъдието в сетните дни. Съденето, пречистването и спасението на човечеството, извършвано от Всемогъщия Бог, е последният етап от Божия план за управление, който е и най-важният. Всемогъщият Бог изразява толкова много истини, които разкриват всички тайни на Библията, както и всички тайни на Божия план за управление, включително целта на Божия план за управление, най-съкровената истина за трите етапа на делото, тайната на въплъщението, на това как Бог върши делото на правосъдието, за да пречисти и спаси хората, тайната на края и назначението на всички видове хора, как царството на Христос ще се осъществи на земята и т.н. Всемогъщият Бог разкрива и съди първопричината за човешкия грях и противопоставяне на Бог, която се крие в човешката сатанинска природа и нрав. Бог изразява всички аспекти на истината, които хората трябва да практикуват и в които трябва да навлязат във вярата в Бог, като възгледите, които да поддържаме във вярата в Бог, как да имаме нормални отношения с Бог, как да бъдем честни хора, как да се боим от Бог и да отбягваме злото, как да постигнем подчинение на Бог, как да Го обичаме и т.н. Хората трябва да навлязат в реалността на тези истини, за да отхвърлят покварата и да бъдат напълно спасени от Бог. На много Божии избраници съдът, порицанието, кастренето, разправянето, изпитанията и облагородяването в Божиите слова позволи постепенно да разберат и да намразят своя сатанински нрав и природа и да осъзнаят, че Божият нрав е свят, праведен и ненакърним, в сърцата им да се роди страх от Бог и искрено покаяние, да бъде пречистен и променен поквареният им нрав и да постигнат истинско подчинение на Бог. Независимо от гоненията, несгодите, изпитанията или облагородяването, те следват твърдо Всемогъщия Бог, свидетелстват за евангелието на царството Му и го разпространяват и дават много красиви свидетелства за победа над Сатана. Преживяванията им са публикувани в интернет и свидетелстват пред целия свят за появата и делото на Всемогъщия Бог. Тези хора са победителите, които Бог създава преди големите бедствия, и те са първите плодове, което напълно изпълнява пророчеството от Откровение: „Те са, които следват Агнеца, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците като първи плодове на Бога и на Агнеца(Откровение 14:4). Всемогъщият Бог казва същото: „Когато трите етапа на делото приключат, ще се създаде група от тези, които свидетелстват за Бог — група от хората, които познават Бог. Всички те ще познават Бог и ще могат да прилагат истината на практика. Те ще притежават човешка природа и разум и всички ще познават трите етапа на Божието дело на спасението. Това е делото, което ще бъде завършено в края, и тези хора са кристализацията на делото на шестхилядолетното управление и са най-силното свидетелство за окончателното поражение на Сатана. Тези, които могат да свидетелстват за Бог, ще успеят да получат Божието обещание и благословия и ще бъдат групата, която ще остане в самия край, групата, която притежава Божията власт и свидетелства за Бог(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“). Всемогъщият Бог е изразил толкова много истина и е извършил такова велико дело, което напълно разкрива неповторимата власт и мощ на Бог. Това доказва, че Всемогъщият Бог е завърналият се Господ Исус. Всемогъщият Бог и Господ Исус са един Дух и един Бог. А сега нека поспрем и помислим: кой освен Бог може да изрази толкова много истини и да разкрие тайната на Божия план за управление? Кой може да разкрие корена на човешкия грях и противопоставянето на Бог? Кой освен Бог може да съди покварата на хората и напълно да спаси човечеството от греха? Кой може да изрази светия и праведен нрав на Бог, който не търпи обиди? Фактите доказват, че Всемогъщият Бог е въплътеният практически Бог, единственият истински Бог, Който е началото и краят на всички неща!

Така, стана ли ви вече ясно всичко? Трите етапа на делото, извършени в Епохата на закона, на благодатта и на царството, са три различни етапа на Божието дело за спасяване на човечеството в различни епохи. Делото на закона научи хората какво е грях, делото на изкуплението изкупи греховете им, а делото на правосъдието им позволява да се отърват от греха. Тези три етапа са тясно свързани, всеки от тях надгражда предишния и в крайна сметка хората ще бъдат напълно спасени от влиянието на Сатана и отведени в Божието царство. Това е целият процес, чрез който Бог управлява човечеството и го спасява. От началото до края го извършва един Бог. Въпреки че Бог има различни имена и Неговите методи и работа са различни, Божията същина, онова, което Бог притежава и представлява, и Божият нрав са едни и същи, те са неизменни. Ако погледнете словата, изречени от Бог Йехова в Епохата на закона, словата на Господ Исус в Епохата на благодатта и словата на Всемогъщия Бог в Епохата на царството, те всичките са истината. Те изразяват и разкриват Божия нрав и онова, което Бог притежава и представлява. Те идват от един източник и са гласът и словата на един Дух. Това е доказателство, че и трите етапа на делото се извършват от един Бог. Както се казва в словото на Всемогъщия Бог, „От делото на Йехова до делото на Исус и от Неговото дело — до делото на сегашния етап — тези три етапа в един непрекъснат процес обхващат цялата ширина на Божието управление и всички те са дело на един Дух. От сътворението на света Бог винаги е действал, управлявайки човечеството. Той е Началото и Краят, Той е Първият и Последният, Той е Този, Който започва дадена епоха, и Този, Който довежда дадена епоха до край. Тези три етапа на работа в различни епохи и места несъмнено са дело на един Дух. Всички, които разделят тези три етапа, се противопоставят на Бог. Сега трябва да разбереш, че цялото дело, от първия етап до наши дни, е дело на един Бог, дело на един Дух. И в това не може да има никакво съмнение(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Видение за Божието дело (3)“). „Той е Бог, изпълнен с милосърдие и благоволение; Той е принос за грях на човека и негов пастир; но Той е и съд, порицание и проклятие за човека. Той успя да поведе човека да живее на земята две хиляди години и успя също така да изкупи поквареното човечество от греха. Днес Той е способен и да завоюва хората, които не Го познават, и да ги постави под Своята власт, така че всички да Му се подчинят напълно. Накрая Той ще изгори всичко, което е нечисто и неправедно в хората в цялата вселена, за да им покаже, че е не само милостив и любящ Бог, не само Бог на мъдростта и чудесата, не само свят Бог, но също и Бог, който съди човека(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Двете въплъщения на Бог придават пълен смисъл на въплъщението“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger