Как да различим лъжехристите от истинския Христос

27 юни 2023

Днес ще говоря за това как да различим лъжехристите от истинския Христос. Някои ще попитат какво общо има това с вярата ни в Бог. Има много общо. Всички ли знаете кой е Христос? Ако знаете, че Христос е слезлият на земята Спасител, сега, когато бедствията прииждат, и сме в сетните дни, според вас дали се нуждаем от Спасител? Ако се нуждаете от Спасител, знаете ли точно кой ще ви спаси? Знаете ли как да приветствате Спасителя? Мислите ли, че това е важно за вас и ви касае? Ето ви пример: Преди 2 000 години нашият Спасител Исус дойде да изкупи човечеството и изрази много истини. Евреите от онези времена знаеха, че думите Му са правдиви, въздействащи и съвсем верни. но тъй като не се наричаше Месия и не ги избави от римската власт, както си представяха, те не признаха Господ Исус за Христос. Обсипаха го с обвинения и хули, че е измамник, и накрая жив Го приковаха към кръста. Какви бяха последствията? Дали разпването на въплътения Бог от юдеите бе нещо елементарно? Бог определено ги прокле. Знаем, че 60 години по-късно юдейската нация бе заличена от римския император Тит. Колко дълго е нямало еврейски народ? Почти 2 000 години! Юдеите платиха изключително тежка цена, защото разпнаха Спасителя. В такъв случай, колко важно е да приветстваме Спасителя? Кой може да си позволи да оскърби Спасителя на земята? Ако не Го познаете, не Го приемете, или дори Му се възпротивите и Го заклеймите, с вас е свършено и със сигурност ще погинете. Ако искате да бъдете спасени и да оцелеете след бедствията, трябва да приемете Спасителя! Днес Всемогъщият Бог е тук, Той е слезлият Спасител, Той изразява истини и осъществява правосъдието от сетните дни, за да спаси човечеството от греха и от бедствията. Но дали ще Го познаете? Дали ще Го приемете? При все че мнозина признават силата и правдивостта на словото на Всемогъщия Бог, щом видят, че Той не се е спуснал върху облак и не се нарича Господ Исус, те упорито отказват да приемат Всемогъщия Бог. Дори се подвеждат по религиозния свят и Го хулят и обвиняват. Твърдят, че появилият се в плът Господ е лъжехрист, че това е измама. А религиозните сили на антихриста говорят в един глас с демоните от Компартията, които трескаво преследват Христос и се стремят да Го унищожат. Те преследват и следовниците на Евангелието на царството и дават мило и драго напълно да унищожат Църквата на Всемогъщия Бог и да прогонят Бог от човечеството. Така те отново извършват ужасяващия грях да разпнат Бог и със сигурност ще бъдат прокълнати и наказани от Него. Точно както казва Всемогъщият Бог: „Горко на онези, които разпват Бог(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Нечестивите със сигурност ще бъдат наказани“). „Където и да се появи въплътеният, врагът е обречен на изтребление. Китай ще бъде унищожен първи; Божията ръка ще го превърне в пустош. Бог безмилостно ще го изпепели(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тълкуване на тайните на „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 10“). Тоест, отношението на хората към Спасителя определя дали ги чака оцеляване или гибел.

Сега всеки знае, че способността му да приветства Спасителя зависи от това дали е успешен във вярата си и това решава крайния му изход и назначение! А сега да поговорим как се връща Спасителят в сетните дни. Според традиционните представи на религиозния свят, Господ със сигурност ще слезе върху облак и ще издигне вярващите в небето, за да Го срещнат. Това е абсолютно погрешно. Това е просто човешка идея, която изобщо не отговаря на казаното от Господ. Господ Исус лично предрече: „пришествието на Човешкия Син“, „Човешкият Син ще се яви“, „Човешкият Син иде“ и „Човешкият Син в Своя ден“. Той неведнъж подчерта „Човешкия Син“, което показва, че при завръщането Си Господ отново ще се въплъти в Човешки Син и така Христос ще се яви пред човечеството. Това е недвусмислено. Някои ще попитат: „Ако това е въплътеният Човешки Син, не е ли пак Господ Исус?“. Той трябва да изглежда като обикновен човек. По цял свят има хора, които твърдят, че са завърналият се Христос. Обявяват ту един, ту друг за Христос. Как да различим истинския от фалшивите? Как да приветстваме Спасителя? Това е препятствие за мнозина от търсещите истинския път. А всъщност отговорът е лесен. Ако сериозно обмислим предсказаното от Господ Исус, ще намерим пътя. Господ Исус е казал: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина(Йоан 16:12-13). „А посреднощ се нададе вик: Ето, младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!(Матей 25:6). „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват(Йоан 10:27). „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене(Откровение 3:20). „Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Там е, не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните(Матей 24:23-24). Господ се изрази много ясно. При завръщането си в сетните дни, Господ Исус ще изрече още много думи и ще напътства хората, за да разберат всички истини и да навлязат в тях. Затова той не спира да напомня на човеците, че за да приветстват Господ, те трябва да чуят Божия глас. И ако чуем някой да свидетелства, че „младоженецът иде“, трябва да бъдем мъдрите девици, да се ослушаме за Божия глас и да го чуем. Това е единственият начин да посрещнем Господ. Само така ще можем да приветстваме пришествието Му. Христос е дошъл в сетните дни и е естествено, че изразява още истини за спасението на човеците, докато лъжехристите разчитат на знамения и чудеса, за да заблудят хората. Това е основният принцип, завещан ни от Господ Исус, за да различим истинския Христос от самозванците. Според този принцип, можем да разберем дали пред нас е Христос или лъжехрист по това дали изразява истината. Ако го прави, вероятно е Христос. Ако не е способен да изрази истината е лъжехрист. Ако някой твърди, че е Христос, но не е в състояние да изрази истина, а разчита на знамения и чудеса, той несъмнено е лицето на зъл дух, лъжехрист, дошъл да заблуди хората. Когато се ориентираме по думите на Господ Исус е лесно да различим истинския Христос от мнимия, нали? За съжаление, религиозните последователи не се стремят към истината и не търсят Божия глас съгласно Господното слово. Толкова се боят да не ги заблуди някой лъжехрист, че дори не търсят Господната поява и дело. Не правят ли напук на самите себе си? Не са ли скъпи на плявата, евтини на сеното? Сляпо се осланят на Писанието, че Господ ще пришества върху облак и заклеймяват и отхвърлят Христовото дело в сетните дни. В резултат те губят шанса си да приветстват Спасителя и се излагат на бедствията. Нима това не е резултат от плиткоумието и невежеството им? Това сбъдва следните библейски стихове: „Безумните умират от нямане на разум“ (Притчи 10:21). „Народът Ми загина от липса на знание(Осия 4:6).

Относно начина да различим истинския Христос от самозванците, да разгледаме въпроса в подробности според думите на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог казва: „Въплътеният Бог се нарича Христос, а Христос е плътта, облечена от Божия Дух. Тази плът не прилича на никой друг човек, който е от плът. Разликата идва от това, че Христос не е от плът и кръв: Той е въплъщението на Духа. Той има както нормална човешка природа, така и пълна божественост. Никой човек не притежава Неговата божественост. Нормалната Му човешка природа способства за извършването на всички Негови нормални дейности в плътта, докато божествеността Му извършва делото на Самия Бог(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Същината на Христос е подчинение на волята на Небесния Отец“).

Бог, който стана плът, се нарича Христос, а Христос, който може да даде на хората истината, се нарича Бог. В това няма никакво преувеличение, защото Той притежава същността на Бог, нрава на Бог и мъдростта на Неговото дело, които са непостижими за човека. Онези, които наричат себе си Христос, но не могат да извършат Божието дело, са самозванци. Христос не е просто проявлението на Бог на земята, но и конкретната плът, в която Бог се е облякъл, изпълнявайки и завършвайки Своето дело сред хората. Тази плът не може да бъде заменена от никой друг човек — тя е онази плът, която е способна правилно да върши Божието дело на земята, да изразява Божия нрав, правилно да представлява Бог и да осигурява на човека живот. Рано или късно всички онези, които се преструват на Христос, ще паднат, защото макар да твърдят, че са Христос, в тях няма нищо от Христовата същност. И затова казвам, че човек не може да установи автентичността на Христос; това е нещо, на което Сам Бог дава отговор и което Той решава(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Само Христос от последните дни може да даде на човека пътя към вечния живот“).

Въплътеният Бог притежава Божията същност; въплътеният Бог притежава Божието проявление. Въплъщавайки се, Бог ще осъществи Своя замисъл делото Си, и тъй като Бог се превръща в плът, Той ще изрази Своята същност и ще може да осени човека с истината, ще го дари с живота и ще го насочи по правилния път. Плът, която не съдържа Божията същност, категорично не е въплътеният Бог; в това няма съмнение. Ако човек иска да разбере дали пред него е Самият въплътен Бог, той трябва да прецени това по изразявания от Него нрав и по изричаните от Него думи. Иначе казано, за да потвърди, че това е въплътеният Бог и да прецени дали това е истинският път, човек трябва да ползва за ориентир Божията същност. Тоест, за да определи дали това действително е въплътеният Бог, той трябва да се вгледа в същността Му — в Неговото дело, в словото Му, в нрава Му и в множество други аспекти — вместо да съди по външни белези. Невеж и неук е човекът, който се взира само в Неговото външно проявление и в резултат пренебрегва същността Му(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Предисловие“).

Има хора, които са обладани от зли духове и крещят силно: „Аз съм Бог!“. Но в крайна сметка те биват разобличени, тъй като грешат в това, което представляват. Те представляват Сатана и Светият Дух не им обръща внимание. Колкото и високо да се превъзнасяш или колкото и силно да викаш, ти все пак си сътворено същество и то принадлежащо на Сатана. (…) Не можеш да създаваш нови пътища или да представляваш Духа. Не можеш да изразиш делото на Духа или думите, които Той изрича. Не можеш да вършиш делото на Самия Бог или на Духа. Мъдростта, чудото и неразгадаемостта на Бог или целият нрав, чрез който Бог порицава човека, са отвъд това, което си в състояние да изразиш. Затова би било безполезно да се опитваш да претендираш, че си Бог; ти би имал само името, но не и същността. Самият Бог е дошъл, но никой не Го разпознава, въпреки това Той продължава делото Си и го прави в представителство на Духа. Дали ще Го наречеш човек или Бог, Господ или Христос, или ще Я наречеш сестра, няма значение. Но делото, което Той върши, е дело на Духа и представлява делото на Самия Бог. Той не се интересува от това с какво име Го нарича човекът. Може ли това име да определи Неговото дело? Без значение как ще Го наречеш, от гледна точка на Бог, Той е въплъщение на Божия Дух. Той е олицетворение на Духа и е одобрен от Него. Ако не си в състояние да проправиш път на нова епоха или да сложиш край на старата, или да въведеш нова епоха, или да извършиш ново дело, тогава не можеш да се наречеш „Бог“!(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тайната на въплъщението (1)“).

Ако в днешно време се появи човек, който може да показва знамения и чудеса, да изгонва демони, да изцерява болните и да върши много чудеса, и ако този човек твърди, че е Исус, който е дошъл, то тогава той би бил измамник, изпратен от нечисти духове, които имитират Исус. Запомнете това! Бог не повтаря едно и също дело. Исусовият етап от делото е вече завършен и Бог повече никога няма да повтори този етап от делото. Делото на Бог е несъвместимо с представите на човека. Например Старият Завет предрича идването на Месия и резултатът от това пророчество е идването на Исус. След като това вече се е случило, няма да е редно друг Месия да идва отново. Исус вече веднъж дойде и няма да е редно да дойде отново. За всяка епоха има по едно име и във всяко име се съдържат характеристиките на епохата. В човешките представи Бог винаги трябва да показва знамения и чудеса, винаги трябва да изцерява болните и да изгонва демони, винаги трябва да бъде точно като Исус. Този път обаче Бог изобщо не е такъв. Ако в последните дни Бог все още показва знамения и чудеса, все още изгонва демони и изцерява болни — ако върши точно същото, което е вършел Исус — тогава Бог ще повтаря едно и също дело и делото на Исус нямаше да бъде значимо или стойностно. И така във всяка епоха Бог изпълнява по един етап от делото. Щом един етап от Неговото дело бъде приключен, нечистите духове веднага започват да го имитират, и след като Сатана започне да следва Бог по петите, Бог променя метода. Веднага щом Бог завърши даден етап от делото Си, нечистите духове започват да го имитират. Трябва да сте наясно с това(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаване на Божието дело днес“).

След като прочетохме това, ни е малко по-ясно що е Христос и как да Го различим от представящите се за Него, нали? Христос е въплътеният Бог, Божият Дух облечен в плътта на Човешкия Син. По външност Христос е обикновен, нормален човек. Но същината Му е съвсем различна от тази на обикновените хора. Христос съдържа в Себе Си Божия Дух, Той е въплъщение на Божия Дух и затова същината Му е божествена. На практика Христос е Самият истински Бог, Господ на сътворението! Христос е способен да изрази истината, Божия нрав и това, което Бог притежава и представлява, и е вездесъщ. Той осъществява изкупителното дело и работата по съда и пречистването на човека. Освен Христос нито едно от сътворените същества, били те хора, ангели или зли духове, не може да изрази истината, а още по-малко да спаси човечеството. Това е несъмнено. Затова ще различим истинския Христос от мнимия най-вече като проверим дали изразява истината и дали може да извърши делото по спасението на човека. Това е най-важният, основен принцип. Всички знаем, че Господ Исус изрази много истини, учеше ни как да се покаем даде знамения и извърши много чудеса, като завърши делото на изкуплението. Той положи началото на Епохата на благодатта и сложи край на Епохата на закона. Господното слово бе толкова могъщо и повелително и наситено с Божия нрав, с това, което Той притежава и представлява. В сърцата си знаем, че Господ Исус бе въплътеният Христос, явявянето на Бог. Всемогъщият Бог дойде в сетните дни, изразявайки в милиони думи истината и извършва делото на правосъдието, започвайки с дома Божий. Словото Му разкрива не само библейските тайнства, но и загадките на 6-хилядолетния Божий план за управление. Това включва целите на плана за управление, неразкритата истина за трите етапа от делото Му, как Сатана покварява хората, как Бог стъпка по стъпка спасява човешкия род, тайнствата на въплъщението, неразкритата истина за Библията, какъв ще е изходът за различните видове хора, как се осъществява Христовото царство на земята и т.н. Всички тези загадки са разбулени. При това Всемогъщият Бог съди и изобличава греховната, небогоугодна природа и покварения нрав на хората. Той ни сочи пътя да се отърсим от покварата и да бъдем пречистени. Словото на Всемогъщия Бог е толкова богато и съдържа тайнства и истини, досега останали неразкрити за хората. Думите Му носят познание и удовлетворение и всеки, който ги прочете, ще признае, че са истина. Божиите избраници са подложени на съда на думите Му и осъзнават много истини; постепенно се изчистват от покварата и уверено свидетелстват, че са се отърсили от греха и са надвили Сатана. Това сбъдва предсказаното от Господ Исус: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща(Йоан 16:12-13). Това доказва, че Всемогъщият Бог е „Духът на истината“. Той е появата на Христос от сетните дни, пришествието на Спасителя.

Мисля, че сега всички разбират — Всемогъщият Бог е Христос, Спасителят. Това не е празно твърдение, а е доказано от истините, които Той изразява, и от делото, което осъществява. Ами лъжехристите? Те гръмогласно заявяват: „Аз съм Христос“. Запитайте ги: „Можеш ли да изразиш истината? Можеш ли да разкриеш истината за човешката поквара? Можеш ли да спасиш човечеството от греха?“. Те не могат да направят нито едно от тези неща. При тези въпроси губят ума и дума. Лъжехристите са просто евтини копия на Сатана или зли духове, напълно лишени от Божия живот и същина. Затова никога не могат да изразят истината, нито да осъществят пречистването и спасението на човечеството. Умеят само да разпространяват привидно верни догми и да показват някакви знамения и чудеса, за да заблудят хората. Някои от тях притежават известни дарби и пишат книги, демонстрират задълбочени познания за Библията. Но всичко споделено от тях се свежда до човешки идеи и теории и колкото и убедително да звучат, те не са истината. Те не могат да подхранват живота на хората или да им помогнат да опознаят Бог и истината и, най-вече, са неспособни да ни спасят от греха, за да се пречистим. Това е безспорен факт. Всеки лъжехрист е напълно лишен от истината, но с големи амбиции и иска хората да го почитат като Бог. Как постъпват тези хора? Имитират Божието дело от миналото, показват елементарни знамения и чудеса, за да се правят на Христос, и заблуждават околните като ги подмамват с дребни благодеяния. Ако вярващият не обича истината, а просто иска да напълни търбуха си и да докопа малко благодат, а знаменията и чудесата са единственият му критерий дали някой е Бог, то той лесно може да бъде заблуден. В действителност лъжехристите успяват да заблудят само наивниците и идиотите. Божиите овце, мъдрите девици, никога не биха се подвели по някой лъжехрист, защото обичат истината и се ослушват да чуят Божия глас. Щом го чуят, те го приемат и го следват. Бог определи това много отдавна. По думите на Господ Исус: „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват(Йоан 10:27). „Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца(Йоан 10:29).

Мисля, че вече за всички е ясно как да разграничим истинския Христос от фалшивите. Христос е въплътен Бог, истината, пътят и животът. Христовата божествена същина се изразява най-вече в способността Му да изразява истината и да върши Божието дело. Колкото и обикновен да изглежда, колкото и скромно да е положението Му, независимо дали хората Го приемат или Го отхвърлят, щом изразява истината, Божия нрав и това, което Бог притежава и представлява, и може да осъществи спасителното дело, то Той е Божие явление. Това е несъмнено. Истините, изразени от Всемогъщия Бог, и работата Му за осъждането и пречистването на човеците убедително доказват, че Той е въплътеният Бог и е пришествалият Христос. Трябва да приемем Христос от сетните дни, Всемогъщия Бог, за да добием истината, пълно спасение и да встъпим в Божието царство. Но колко хора като виждат, че религиозните водачи и пастори и сатанинския комунистически режим яростно се съпротивляват и клеймят Всемогъщия Бог, решават, че делото на Всемогъщия Бог не е истинският път. Как разсъждават: Ако това беше Божието дело, то щеше да се развива безпрепятствено и всеки щеше убедено да вярва в него. Тези разсъждения са изключително глупави! Те не отчитат, че човеците са дълбоко покварени до степен да са враждебни към Бог и да Го отхвърлят. Дали хората приветстваха пришествието на Господ Исус? Та нали юдеите се съюзиха с римската власт, за да Го разпнат? Бихте ли казали, че делото на Господ Исус не беше истинският път? Как се отнасят хората с Всемогъщия Бог днес, при появата Му в сетните дни? Силите на антихриста от религиозния свят всячески Му се противят и Го заклеймяват, а сатанинският режим на ККП ожесточено Го преследва и прибягва до всякакви тактики, за да заличи Божието явяване и делото Му. Това сбъдва предсказаното от Господ Исус: „Защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще се яви и Човешкият Син в Своя ден. Но най-напред Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение(Лука 17:24-25). Какво означава това? Истинският път винаги е бил потискан! Христос изразява истината, за да спаси човека, и затова е неизбежно, че сатанинските сили се съпротивляват, обвиняват Го, и Го преследват. Ако някой твърди, че е Христос, но не изразява истината и не е отхвърлен от днешните хора, ако сатанинските сили не го осъждат и не го нападат ожесточено, той доказано не е Христос. Сатана ненавижда най-силно Божието явяване и дело и мрази пришествието на Спасителя. Сатана знае, че идването на Спасителя дава на хората възможност да бъдат спасени, да разберат истината и да прогледнат за вероломството на Сатана. Тогава те стават прозорливи, отхвърлят Сатана, обръщат се към Бог и са спечелени от Него. Сатана е съкрушен и изживява последните си дни. Допускате ли, че Сатана смирено би приел случващото се? Ако не разбирате това, придържате се към представите си и не изследвате делото на Всемогъщия Бог и дори следвате антихристите от религиозния свят, клеймите Всемогъщия Бог и Му се противите, ви чакат ужасни последствия. Да видим какво казва Всемогъщият Бог. „Онези, които искат да получат живот, без да разчитат на истината, изречена от Христос, са най-абсурдните хора на земята, а онези, които не приемат пътя на живота, донесен от Христос, са изгубени във фантазията. И така, казвам, че онези, които не приемат Христос от последните дни, ще бъдат завинаги омразни на Бог. Христос е вратата на човека към Царството през последните дни и няма хора, които да могат да Го заобиколят. Хората могат да бъдат усъвършенствани от Бог единствено чрез Христос. Ти вярваш в Бог и затова трябва да приемеш Неговите слова и да се подчиниш на Неговия път. Не може само да мислиш за получаването на благословии, без да можеш да приемеш истината и да приемеш живота, който ти се предлага. Христос идва в последните дни, за да се даде живот на всички, които наистина вярват в Него. Неговото дело се извършва, за да бъде завършена старата епоха и да се навлезе в новата, то е пътят, по който трябва да поемат всички, които ще влязат в новата епоха. Ако не си в състояние да Го признаеш, а вместо това Го осъждаш, хулиш или дори Го гониш, тогава си обречен да гориш вечно и никога няма да влезеш в Божието царство. Затова Самият Христос е израз на Светия Дух, израз на Бог, този, на когото Бог е поверил да извърши делото Му на земята. И затова казвам, че ако не можеш да приемеш всичко, което Христос от последните дни върши, тогава хулиш Светия Дух. Възмездието, което трябва да получат онези, които хулят Светия Дух, е ясно за всички. Казвам ти също, че ако се противопоставяш на Христос от последните дни, ако отблъснеш Христос от последните дни, тогава никой няма да може да понесе последствията вместо теб. Нещо повече, от този ден нататък няма да имаш друга възможност да получиш Божието одобрение; дори да се опиташ да изкупиш вината си, никога повече няма да видиш Божието лице. Защото това, срещу което се съпротивляваш, не е човек, това, което отхвърляш, не е някакво нищожно същество, а Христос. Знаеш ли какви ще бъдат последиците от това? Няма да си допуснал малка грешка, а ще си извършил чудовищно престъпление. И така, съветвам всички да не оголват зъбите си пред истината и да не отправят необмислени критики, защото само истината може да ти донесе живот и нищо друго освен истината не може да ти позволи да се преродиш и да съзреш отново Божието лице(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Само Христос от последните дни може да даде на човека пътя към вечния живот“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger