Господ наистина ли се връща на облак?

11 юни 2023

Наблюдаваме как върволица от бедствия и пандемии помита земното кълбо. Вярващите очакват с нетърпение Господ да се завърне на облак и да ги възнесе в небето, да ги спаси от този тъмен свят и от бедствията, и да ги вземе в Небесното царство. Те гледаха в небето и се молеха неспирно, в очакване да видят Господ на облак, и не смееха да отместят поглед от страх че Господ ще дойде и те ще бъдат захвърлени в бедствие. Но за тях беше опустошително да видят, че бедствията настъпиха, а те все още не са приветствали спусналия се от небето Господ Исус. Мнозина си задават въпроса дали Господ Исус ще дойде въобще. Някои се чувстват неловко от мисълта, че може би Господ ги е захвърлил в бедствията. Чувствайки се безпомощни, много пастори променят своите истории, като казват, че Господ ще дойде насред бедствията или след тях. Някои дори се осмеляват да твърдят, че Господ ще дойде през 2028 или 2030 година. Тези тълкования на Писанието могат да завършат с това, че вярващите ще попаднат в бедствия, но с чувство на увереност, че всичко е наред. Но независимо колко дълго са вярвали или колко усърдно са работили, те не са приветствали Господ. Можем да си представим колко е тежко това. Всички хора на вярата знаят какво казва Библията и че при попадането в беда, плачът и скърцането със зъби са знак на позор, докато успехът или неуспехът във вашата вяра се определя от приветстването на Господ преди бедствията. Тогава защо хората в религиозния свят не са приветствали Господ, а са попаднали в бедствия? Може ли Господ да е нелоялен и затова не се е явил досега? В никакъв случай. Това, че религиозният свят не приветства Господ, не означава, че Той не се е върнал. Всъщност Той отдавна се върна в плът, като се явява и работи като Човешкия син. Много хора от всички вероизповедания са чували гласа Божи и са приветствали Господ. Но на онези религиозни хора, които са вкопчени в идеята, че Той ще дойде на облак, все още им предстои да приветстват Господ. Още през 1991 г. „Източна мълния“ започна да свидетелства за явяването и работата на Всемогъщия Бог. Тези свидетелства продължиха цели три десетилетия. Всемогъщият Бог изрази милиони думи и хората от всички вероизповедания, които обичат истината, прочетоха Неговите слова, разпознаха ги като чиста истина, осъзнаха, че чуват Божия глас и застанаха пред Всемогъщия Бог, приветствайки Господ. Истините, изразени от Всемогъщия Бог, отдавна се намират в интернет, сияят от изток на запад като велика светлина, озаряваща целия свят, което напълно изпълнява думите на Господ Исус: „Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син(Матей 24:27). Явяването и работата на Всемогъщия Бог разтърсиха целия свят, докато силите на антихриста в религиозния свят осъждаха, заклеймяваха и се противопоставяха на „Източна мълния“, без дори да изследват явяването и работата на Бог. Тяхното единствено основание е, че всеки Господ Исус, който не идва на облак, е лъжовен, а въплътеният Господ е лъжехрист. Ние всички можем да видим, че религиозните хора не приеха Господ, а изпаднаха в беда изцяло защото не последваха пророчествата на Господ Исус, за да Го приветстват, а се поведоха по собствените си представи, като своеволно решиха, че Господ трябва да се върне на облак. Те жадуват Господ да дойде и да ги отнесе направо в Небесното царство, без да прилагат на практика собствените думи на Господ. Допускането на такава ужасна грешка по такъв важен въпрос, като посрещането на Господ, означава загуба на шанса да бъдат възнесени и накрая те ще попаднат в бедствия, разплакани и скърцащи със зъби. Това изпълнява думите на Бог: „Народът Ми загина от липса на знание(Осия 4:6).

За да узнаем дали Господ Исус ще дойде на облак или ще се яви, за да работи като въплътения Човешкия син, ние трябва най-напред да поемем дълбоко дъх и да се замислим сериозно над някои от пророчествата на Господ Исус за Неговото второ пришествие, и може да се окажем сериозно просветлени. Нека разгледаме някои стихове. „Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син(Матей 24:27). „Защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще се яви и Човешкият Син в Своя ден. Но най-напред Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение(Лука 17:24-25). „Затова бъдете и вие готови; защото в час, в който не мислите, Човешкият Син иде(Матей 24:44). „Както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син(Матей 24:37). „А посреднощ се нададе вик: Ето, младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!(Матей 25:6). „Така, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе(Откровение 3:3). „Ето, ида като крадец(Откровение 16:15). „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене(Откровение 3:20). Ако ги разгледаме внимателно, лесно ще видим, че пророчествата на Господ за Неговото завръщане винаги споменават „Човешкия син“, „пришествието на Човешкия Син“, „Човешкият Син иде“, „Синът Човешки в Своя ден“, „Както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син“. Господ Исус каза „пришествието на Човешкия Син“ толкова много пъти, че за нас е много важно да приветстваме Господ в последните дни. И така, какво означава „Човешкият син“? Това несъмнено се отнася до Божия Дух, облечен в плът като Човешкия син. Това може да се отнася само до въплъщението на Бог. Господ също неведнъж е казвал, че ще се върне „като крадец“. Какво означава това „като крадец“? Означава, че Господ идва тихо, потайно… когато хората не знаят, Бог става плът като Човешкият син, спуска се тайно, за да говори и да работи. Можем да сме сигурни, че Господ ще се върне в последните дни като Човешкия син, и това ще се случи преди бедствията, тоест когато светът се намира в най-мрачния си период. „А посреднощ се нададе вик: Ето, младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!(Матей 25:6). „Източна мълния“ свидетелства за Всемогъщия Бог от 1991 г. до сега през 2021-а и през тези 30 години те са подложени на безумни репресии, арести и злини от страна на ККП. ККП дори използва своята държавна пропагандна машина, за да разпространи по целия свят името „Всемогъщ Бог“, за когото свидетелства „Източна мълния“, превръщайки го в нещо стандартно, познато на всички. Това изпълнява пророчеството на Господ Исус: „Защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще се яви и Човешкият Син в Своя ден. Но най-напред Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение(Лука 17:24-25). След като години наред „Източна мълния“ бе свидетелствала за Всемогъщия Бог, хора от всички вероизповедания, които обичаха истината, прочетоха словата на Всемогъщия Бог и ги признаха за истина, като думи на Светия Дух към църквите. Те чуха гласа Божи и с радост приеха Всемогъщия Бог. Те са мъдрите девици, които бяха възнесени пред Божия престол и присъстват на пиршеството Господне. Дори има много хора, които някога осъждаха и заклеймяваха Всемогъщия Бог, но по-късно прочетоха Неговите думи и в крайна сметка чуха Божия глас и застанаха пред Бог. После съжалиха, че са се съпротивлявали на Всемогъщия Бог и са го порицавали. Тези мъдри девици, дошли на сватбения пир на Агнеца, свидетелстват, че Всемогъщият Бог е явлението, спускането на Човешкия син в последните дни. А онези, които са се вкопчили в буквалния смисъл на Писанието, отказват да приемат Господ, който не идва на облак, са неразумните девици, които изпадат в беда. Те могат само да чакат появяването на Господ Исус на облак след великите бедствия. Основната причина, поради която тези хора не приемат Господ, е, че вярват на библейските пророчества от хората, но не на пророчествата от собствената уста на Господ Исус. Те ще приемат само Господ, идващ на облак, но отхвърлят факта, че въплътеният Бог се явява и работи като Човешкият син. Те са невероятно заблудени и глупави! Господ много пъти е споменавал „Човешкия син“, когато говори за Своето завръщане, но толкова много „интелигентни“ и „мъдри“ свещеници и библейски учени изкривиха представата за Човешкия син, правейки ужасна грешка. Те са жертви на собствения си ум! Всемогъщият Бог изрази толкова много истини, но те пак отказват да Го видят като Човешкия син. Нима това не е просто слепота? Ако Той не беше въплътеният Бог, как би могъл да изрази толкова много истини? Те все още поддържат идеята, че могат да приемат само Господ Исус, който се спуска на облак, и тъкмо затова те губят шанса си да бъдат възнесени, а попадат в бедствие. Ще съжаляват вечно за това.

Ние всички можем да видим, че Господ се е върнал като въплътения Човешки син, за да работи. Това е неоспорим факт, който никой не може да отрече. Но много хора питат за „Ето, иде с облаците“ в Откровение 1:7, като смятат, че това трябва да означава, че Господ ще дойде на облак. А нима „Той иде с облаците“ и „Той ще дойде като Човешкият син“ си противоречат? Може и да изглежда така, но в действителност тук няма конфликт. Това е просто предизвикателство за човешкото разбиране. Всички библейски пророчества задължително ще се сбъднат, но има определен процес и етапи. Има ред и за явяването на Човешкия син и пришествието на Господ на облак. Господ отначало се въплъщава и идва тайно, за да работи, а след това Той се появава открито на облак. Защо това се случва в два етапа? Какво се случва междувременно? В това се крият загадки. Първо нека да видим какво е пророкувал Господ Исус: Господ Исус е казал: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина(Йоан 16:12-13). „Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина(Йоан 17:17). „И ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден(Йоан 12:47-48). „Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички (…) и Му е дал власт да извършва съд, защото е Човешкият Син(Йоан 5:22, 27). И „Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом“ (1 Петрово 4:17). Пророчествата на Господ Исус се изпълниха всецяло. Човешкият син дойде тайно, когато човечеството най-малкого очакваше, и изрази толкова много истини, вършейки делото на правосъдието в последните дни. Той е Духът на истината, който напътства избрания Божи народ във всички истини и създаде група победители преди бедствията. Евангелието на царството на Всемогъщия Бог също се разпространи във всички страни по света. Това показва, че Всемогъщият Бог е победил Сатана и е придобил цялата слава. Сега, когато започнаха големите бедствия, Бог създаде група победители и Неговото велико дело приключи. След бедствията Бог ще се появи открито на облак пред всички народи и всички нации. В този момент пророчествата за появявата на Човешкия син и пришествието на Господ на облак ще се изпълнят всецяло. Откакто Всемогъщият Бог се яви и започна Своя съд, започвайки с Божия дом, онези, които са приели Всемогъщия Бог, всеки ден ядат и пият Божиите думи. И като приемат Божието правосъдие и пречистване, те постепенно бягат от греха и силите на Сатаната. Бог ги е направил победители преди бедствията и те са първите плодове. Това напълно изпълнява пророчествата от Откровение: „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене(Откровение 3:20). „Те са били изкупени измежду човеците като първи плодове на Бога и на Агнеца(Откровение 14:4). Изминаха цели три десетилетия, откакто Всемогъщият Бог дойде тайно, за да извърши Своето дело на правосъдието в сетните дни. Той изрази толкова много истини, разкривайки всички тайни на Библията и за 6 000-годишния план за управление на Бог. Той каза толкова много, за да осъди и разобличи покварената човешка същност, и тези слова са пътят на истината, който ни позволява да отхвърлим греха и силите на Сатаната и напълно да се спасим. Всемогъщият Бог съди, порицава, кастри, разправя се, изпитва и облагородява избраните Божи хора, които виждат ясно собствената си поквареност, идва им да потънат в земята от срам и се кланят пред Бог, изпълнени с разкаяние, с омраза и презрение към себе си. Те виждат, че Божият праведен нрав не търпи обиди и се изпълват с благоговение пред Него, като постепенно започват да се боят от Бог и да отбягват злото, искрено покаяни и променени. Всемогъщият Бог създаде група победители преди бедствията, като получи първите плодове. Свидетелствата на тези победители бяха заснети във видеоклипове и филми, които са достъпни онлайн, И са абсолютно убедителни за всеки, който ги види. Пределно ясно е, че това е явяването и работата на Бог в последните дни! Всемогъщият Бог е изразил толкова много истини и е извършил толкова голяма работа, Като разтърси не само света, но и цялата вселена. Всемогъщият Бог промени света, сложи край на старата епоха и започна новата епоха. Епохата на царството започна. Това доказва, че Всемогъщият Бог е проявление на Човешкия син, Завърналия се Господ Исус. Нашият Спасител се появи и работи! Делото на правосъдието, започнало с Божия дом, вече е почти завършено И заедно с това настъпиха големите бедствия. Може да се каже, че бедствията вече започват И само ще растат. Всички злодеи и зли сили, които се противят на Бог, ще бъдат наказани и унищожени в бедствията, докато пречистените чрез Божия съд и порицание в последните дни Ще бъдат защитени и съхранени от Бог през бедствията. Когато бедствията завърщат, този зъл свят на Сатаната ще бъде унищожен, И тогава Бог ще се яви на всички хора открито на облак. Това ще бъде изпълнение на пророчеството в Откровение 1:7: „Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които го прободоха; и всички земни племена ще заридаят за Него“. Защо всички земни племена ще възридаят? Защото Всемогъщият Бог е изразил толкова много истини и е извършил толкова голяма работа, а те не само отказаха да ги видят, Но заклеймяваха, осъждаха и Го хулеха заедно с антихристските сили на религиозния свят. Те оскърбиха Божия нрав И попаднаха в бедствията. Накрая само ще се бият в гърдите, ще плачат и ще скърцат със зъби, което ще изпълни печалното пророчество в Откровение, че „всички земни племена ще заридаят за Него“. Онези, които са били пречистени и усъвършенствани, приемайки съда и порицанието на Всемогъщия Бог, ще видят как Бог се появява открито и ще танцуват от неудържима радост, възхвалявайки всемогъществото, мъдростта и праведността на Бог. Както казва Всемогъщият Бог: „Дарявам с милостта Си онези, които са Ме възлюбили до себеотрицание, докато Моето наказание, въздадено на нечестивите, е точна проява на праведния Ми нрав и при това е свидетелство за Моя гняв. Когато бедствието настъпи, всички, които Ми се противопоставят, ще ридаят, покосени от глад и чума. Извършилите всякакви грехове, макар и следвали Ме години наред, също ще платят за греховете си — те също ще претърпят бедствия, каквито рядко са настъпвали за милиони години, и ще живеят в постоянен ужас и страх. А верните Ми следовници ще се възрадват и ще приветстват Моето могъщество. Те ще изпитат неизразимо задоволство и ще живеят сред радост, с каквато никога преди не съм дарявал човечеството. Защото Аз ценя добрите постъпки на човеците и ненавиждам злите им деяния. Откакто поведох човечеството, копнея да спечеля група от Свои единомишленици. Междувременно и за миг не забравям онези, които не споделят мнението Ми; винаги ги презирам в сърцето си и чакам случай да стоваря възмездие върху тях, което с удоволствие ще наблюдавам. Сега Моят ден най-сетне настъпи и чакането Ми приключи!(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Подгответе си достатъчно много добри дела за вашето назначение“).

Всемогъщият Бог изразява истини за Своето дело на правосъдието в последните дни, За да пречисти напълно и да спаси човечеството. Това е единственият шанс на човечеството да се спаси и да влезе в Божието царство И шансът на живота му. Големите бедствия започват. Тези, които се събудят и незабавно съзрат делото на Всемогъщия Бог, ще успеят навреме, защото Всемогъщият Бог казва: „Когато наказвам многото народи, тези в религиозния свят в различна степен ще се завърнат в Моето царство, завладени от Моите дела, защото ще са видели идването на Светия, яздещ бял облак(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 26“). Ние можем да видим, че някои хора ще чуят Божия глас, ще видят Неговите дела и ще се представят пред Бог, И ще получат Неговото спасение насред бедствията. То е да бъдат възнесени насред бедствията И това е последният им шанс, а също и огромна Божия милост към човечеството. Разумните ще знаят какъв избор да направят. Онези, които пожелателно чакат Господ да дойде на облак, Ще имат съвсем очевиден край. Това видим един последен откъс от думите на Всемогъщия Бог за днес. „На много хора може да им е все едно какво ще изрека, но все пак искам да кажа на всеки така наречен светец, който следва Исус, че когато видите Исус да слиза от небето на бял облак със собствените си очи, това ще бъде публичното появяване на Слънцето на праведността. Може би това ще бъде момент на голямо вълнение за теб, но трябва да знаеш, че времето, когато станеш свидетел на слизането на Исус от небето, е и времето, когато ще слезеш в ада, за да бъдеш наказан. Това ще бъде времето на края на Божия план за управление и тогава Бог ще възнагради праведните и ще накаже нечестивите. Защото Божият съд вече ще е приключил преди човечеството да види знамения, когато го има само изразяването на истината. Тези, които приемат истината и не търсят знамения, и по този начин са се пречистили, ще се върнат пред Божия престол и ще влязат в прегръдките на Създателя. Само онези, които упорито вярват, че „Исус, Който не язди на бял облак, е лъжехрист“, ще бъдат подложени на вечно наказание, тъй като вярват само в Исус, Който показва знамения, но не признават Исус, Който провъзгласява строг съд и показва истинския път и живот. И затова с тях Исус може да се разправи само когато се завърне открито на бял облак. Те са твърде упорити, прекалено самоуверени, извънредно арогантни. Как биха могли такива дегенерати да бъдат възнаградени от Исус? Завръщането на Исус е велико спасение за приелите истината, но за отхвърлилите я то е знамение за осъждане. Трябва да изберете своя път и не бива да хулите Светия Дух и да отхвърляте истината. Не бъдете невежи и арогантни, а се подчинявайте на напътствията на Светия Дух и копнейте за истината и я търсете — само така ще бъдете облагодетелствани!(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „До момента, в който видиш духовното тяло на Исус, Бог ще е направил ново небе и нова земя“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger