Когато Спасителят се завърне, ще се нарича ли отново Исус?

11 юни 2023

В последните дни Спасителят Всемогъщият Бог вече дойде на земята, изразява истини, явява се и работи, за да спаси напълно човечеството. Откакто книгата „Словото се явява в плът“ бе публикувана в интернет, хората от цял свят разбраха, че думите на Всемогъщия Бог са истината, и чуха Божия глас. Те може и да не са виждали лицето на Всемогъщия Бог, но са сигурни, че думите му са изцяло думи на Светия Дух, че това е Бог, който говори на човечеството, и Словото, което се явява в плът. Най-после станаха свидетели на явяването и делото на Човешкия Син и намериха Божиите следи. Въодушевени, те бързат да споделят новината, приемат с радост Всемогъщия Бог и се изправят пред престола Му. Ежедневно ядат и пият настоящите Божии слова и с четенето придобиват повече просветление, наслаждават се на напояването и пастирството на Божиите думи. Научават много истини и вярата им расте. Бързат да разпространят името на Всемогъщия Бог, като свидетелстват, че Спасителят е дошъл в света, за да спаси човека. Преизпълнени са с вяра и сила и намират утеха в думите на Всемогъщия Бог. Те имат правилните стремежи и цели в живота и дават всичко от себе си в свидетелството си за Бог. Все повече хора по света изследват истинския път. Сега, когато върху света се изсипват всякакви бедствия, всеки е принуден да търси истинския път, следите на Светия Дух и явлението и делото на Спасителя. Тази тенденция е неизбежна. В религиозните общности на всички страни по света мнозина приемат истинския път и ежедневно се обръщат към Всемогъщия Бог. В много страни учредяват Църквата на Всемогъщия Бог, което сбъдва напълно следния стих от Исая: „И в последните дни планината на дома на Йехова ще се утвърди на върха на планините и ще се издигне над хълмовете; и всички народи ще се стичат към нея(Исая 2:2). Докато мнозина жадно изследват истинския път, има някои, които са потвърдили, че думите на Всемогъщия Бог са истината, че са пълни с власт и могъщество, но като виждат, че Всемогъщият Бог изглежда като обикновен човек, че не се е явил като духовна форма на Господ Исус и не е показал знамения и чудеса, те се объркват от това и отказват да Го приемат. А други виждат без капка съмнение, че думите на Всемогъщия Бог са истината, но тъй като не са записани в Библията, те не са сигурни, че Всемогъщият Бог е завърналият се Господ Исус. Точно тук се объркват и отказват да Го приемат. Има и други, които признават, че думите на Всемогъщия Бог са истината и идват от Бог, но като видят, че в Библията пише: „Исус Христос е същият вчера, днес и до века“ (Евреи 13:8), те вярват, че името Исус никога няма да се промени. Мислят, че Всемогъщият Бог не се нарича Исус и че Библията никъде не споменава името на Всемогъщия Бог, затова не приемат, че той е слезлият на земята Спасител. Смятат, че приемането на Всемогъщия Бог би било предателство на Господ Исус, блокират от това и отказват да Го приемат. Тези три ситуации се свеждат до един основен проблем: Всемогъщият Бог изглежда досущ като обикновен човек и всичко, което казва, е истина и е изпълнено със власт и мощ, но Той не се нарича Исус и не се е явил като духовна форма на Исус, затова те не приемат Всемогъщия Бог като завърналия се Господ Исус. Това е разбираемо единствено ако се изхожда от човешките представи и фантазии, но Божието явление и работа съдържат големи мистерии, неразбираеми за хората. Без търсене на истината и определяне на нещата според Божиите думи и фактите от Неговото дело е невъзможно да се намери верният отговор. Сляпото придържане към буквалния текст на Библията и техните представи, отказът да се приеме Христос, който изразява истини, ще доведе до немислими последици. Същото беше с изповядващите еврейската вяра, които отказаха да приемат изкуплението на Господ Исус и бяха прокълнати. Този болезнен урок е бил пред очите ни дълго време. Сега, когато Спасителят дойде, можем да си представим какви ще бъдат последиците от отказа да търсим истината. Дали Спасителят отново ще се нарича „Исус“ при завръщането Си? Ще споделя малко от собственото си разбиране по този въпрос.

Първо трябва да разберем как да се уверим, че Спасителят е слязъл. Не можем просто да съдим по това дали носи името Господ Исус и дали прилича на Него. Основното е дали Той може да изразява истината и да върши Божието дело, дали може да пречисти и спаси човечеството. Стига да изразява истината, да изразява Божия глас и да извършва делото по спасението на човечеството, няма значение как се казва и колко обикновено изглежда. Можем да сме сигурни, че това е въплътеният Бог, върналият се Господ Исус. Той е Спасителят, дошъл на земята. Ако изхождаме само от името или външния Му вид, тогава е много лесно да сбъркаме. Всички знаем, че в Епохата на Закона Бог се наричаше Йехова, а в Епохата на благодатта — Исус. Вече не се наричаше Йехова, а вместо това взе името Исус, но Господ Исус беше въплътеният Бог Йехова. Бог Йехова се облече в плът като Човешки син, дошъл при човечеството, за да се яви и да работи. Господ Исус и Бог Йехова споделяха един Дух и бяха един Бог. Пътят на покаянието и тайните на царството, разкрити от Господ Исус, както и Неговото дело на изкуплението, напълно доказаха, че Той е въплътен Бог, явление на единствения истински Бог и Спасителят. Изповядващите юдаизма не можеха да го разберат тогава. Макар много от тях да признаха, че пътят на Господ Исус е могъщ и властен, тъй като не беше наречен „Месия“ и изглеждаше като обикновен човек, те Го отрекоха и Го осъдиха. Колкото и възвишен да беше пътят на Господ Исус, те не Го потърсиха или изследваха, а обвиниха Господ Исус в богохулство и дори Го разпънаха. Те бяха прокълнати и наказани от Бог. Каква беше тяхната грешка? Те не знаеха какво е въплъщение и не знаеха, че божествеността на въплътения Бог се проявява чрез изразяване на истината, така че колкото и истини да изрази Човешкият Син и колкото и велико да бе делото Му, те не Го признаваха за Бог. Определиха Го като човек, бяха напълно сигурни в това и отказаха да повярват. Поради това изпуснаха Божието спасение и бяха наказани и прокълнати. Не е ли това човешка глупост и невежество? И сега, макар мнозина в религиозния свят да признават, че думите на Всемогъщия Бог са истина и идват от Бог, те все така се придържат към буквалното тълкуване на Писанието и следват своите представи и фантазии. Те настояват, че Бог се нарича Исус и това никога няма да се промени, и че ще се нарича така и когато се върне. Понеже Всемогъщият Бог не се нарича Исус и не е дошъл върху облак в образа на Исус, те категорично отказват да признаят, че той е завърналият се Господ Исус. Не правят ли същата грешка като юдейския народ? В резултат на това те все още не са приветствали Господ, така че ще попаднат в големи бедствия, ще си скубят косите, ще плачат и ще скърцат със зъби. Надеждата им да приветстват Господ и да бъдат възнесени преди началото на бедствията няма да се осъществи. Не е ли тъжно? Наистина ли Божието име Исус никога няма да се промени? Това потвърдено ли е от Библията, от Божието слово? Всъщност в Библията отдавна е предсказано, че Господ ще дойде с ново име. Исая ясно пророкува: „И ще видят езичниците твоята правда, и всички царе твоята слава; и ще имаш ново име, което устата на Йехова ще назове(Исая 62:2). И в Откровение се казва: „Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог откъдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на моя Бог, новия Йерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново име(Откровение 3:12). И в двата стиха ясно се споменава, че Бог има ново име. Тъй като това е ново име, което Той не е носил преди, можем да сме сигурни, че Господ няма да се нарича Исус при завръщането си. Но какво е новото му име? Всемогъщият Бог. Това съответства напълно на пророчеството в Откровение: „Аз съм Алфа и Омега (…) Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият(Откровение 1:8). „Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, се възцари(Откровение 19:6). И в много други стихове, като Откровение 4:8, 11:17 и 16:7, се поменава името „Всемогъщият“. Ясно е, че при завръщането Си в последните дни Господ ще се нарича Всемогъщият, Всемогъщ Бог. В това няма никакво съмнение. Убеждението, че Божието име Исус никога няма да се промени, че Спасителят в последните ни дни ще бъде наречен Исус, е изцяло човешка представа, която изобщо не отговаря на действителността.

Сега някои може да попитат защо Бог би променил името си. Какъв е смисълът от това? Всемогъщият Бог е разкрил всички тези тайни на истината. За да разберем това по-добре, нека разгледаме думите на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог казва: „Някои казват, че името на Бог не се променя. Защо тогава името на Йехова стана Исус? Беше пророкувано, че ще дойде Месията, тогава защо тогава дойде човек с името Исус? Защо името на Бог се промени? Не беше ли извършено отдавна такова дело? Може ли Бог да не извърши по-ново дело днес? Вчерашното дело може да бъде променено, а делото на Исус може да последва от това на Йехова. Не може ли тогава делото на Исус да бъде последвано от друго дело? Ако името на Йехова може да бъде променено на Исус, тогава не може ли да бъде променено и името на Исус? Нищо от това не е странно; просто хората са твърде елементарни. Бог винаги ще бъде Бог. Независимо как се променя Неговото дело и независимо как може да се промени името Му, Неговият нрав и мъдрост никога няма да се променят. Ако вярваш, че Бог може да бъде наречен само с името Исус, тогава познанието ти е твърде ограничено(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Как човек, който е ограничил Бог в представите си, може да получи Божиите откровения?“).

Във всяка епоха Бог върши ново дело и се нарича с ново име; как би могъл да върши едно и също дело в различни епохи? Как би могъл Той да се придържа към старото? Името Исус беше използвано заради делото на изкуплението. Така че дали Той ще продължи да бъде наричан със същото име, когато се върне в последните дни? Ще продължи ли да върши делото на изкуплението по същия начин? Защо въпреки факта, че Йехова и Исус са едно, в различните епохи Те са наричани с различни имена? Дали не е защото епохите на Тяхното дело са различни? Може ли едно-единствено име да представя Бог в Неговата пълнота? Ако това е така, то Бог трябва да бъде наричан с различни имена в различните епохи и Той трябва да използва ново име за всяка нова епоха, което да представлява съответната епоха, защото нито едно име не може да представя изцяло Самия Бог. Всяко име може да представлява само временния аспект на Божия нрав през дадена епоха. То е необходимо единствено за да представя Неговото дело. Следователно Бог може да избере всяко име, подходящо за Неговия нрав, за да представи цялата епоха(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Видение за Божието дело (3)“).

Йехова“ е името, което приех, докато вършех делото Си в Израел. То означава Бог на израилтяните (избрания Божи народ), който може да пожали човеците, да ги прокълне и да ги напътства през живота им; Бог, който притежава огромна мъдрост и могъщество. „Исус“ е Емануил, което означава жертвоприношението, изпълнено с любов и състрадание, избавящо хората от греховете им. Той извърши работата от епохата на благодатта, представлява епохата на благодатта и е само част от делото по осъществяване на Моя план за управление (…) Един Исус е Спасителят на човечеството и Той е жертвата, изкупила греховете на хората. Което ще рече, че името на Исус дойде от Епохата на благодатта и се появи заради делото на изкуплението в Епохата на благодатта. Името Исусово се появи, за да позволи на човечеството в Епохата на благодатта да бъде преродено и спасено, и това име обозначава изкуплението на цялото човечество(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Спасителят вече се е завърнал, възседнал „бял облак“).

Ако човеците все така копнеят за пришествието на Спасителя Исус в сетните дни и все така очакват Той да се яви в образа, който бе приел в Юдея, целият план за управление, датиращ отпреди шест хиляди години, щеше да спре в Епохата на изкуплението и нямаше да се развива по-нататък. А и тогава не биха дошли сетните дни и епохата не би приключила. Така е, защото Спасителят Исус работи само за изкуплението и спасението на човечеството. Приех името Исус само заради всички грешници в епохата на благодатта, но не това е името, под което ще сложа край на цялото човечество. При все че Йехова, Исус и Месията представляват Моя Дух, тези названия просто обозначават различните етапи от плана Ми за управление и не Ме представляват в Моята цялост. Имената, с които Ме назовават хората на земята, не могат да изразят цялостния Ми нрав и всичко, което Аз съм. Те са просто различни имена, с които са Ме наричали в различните епохи. И тъй, когато настъпи последната епоха — епохата на сетните дни — Моето име отново ще се промени. Няма да се казвам Йехова или Исус, а още по-малко Месията. Ще се наричам Самият Всемогъщ Бог и под това име ще поставя край на цялата епоха(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Спасителят вече се е завърнал, възседнал „бял облак“).

Мисля, че вече можем да видим колко значима е смяната на Божието име. Бог винаги е нов, никога стар, и работата Му винаги се движи напред. Името Му продължава да се променя, тъй като епохата и делото Му се променят. С всеки етап от Своята работа, с всяка нова епоха, Бог приема име със специфично значение, за да представлява работата, която върши, и нрава, който проявява през тази епоха. Разберем ли това, ние няма да ограничим Бог само до двете имена — Йехова и Исус. Няма да ограничаваме Бог до нашите собствени представи и фантазии. Всички знаем, че това, което Бог притежава и представлява, обхваща всички неща. Той е изключително мъдър и всемогъщ! Никой човешки език не би могъл да изрази това, така че как може едно или две имена да го направят? Никакъв брой имена не може напълно да представи онова, което Бог притежава и представлява. Ето защо за всяка епоха Бог приема различни имена. През Епохата на закона Бог се наричаше Йехова и под това име Той даде законите и заповедите. Ръководеше живота на хората на земята, позволи им да научат какво е грях, как би трябвало да живеят, как да се покланят на Бог Йехова. Йехова беше името, което Бог избра за Епохата на закона, и то представляваше само делото Му през тази епоха, милосърдието, величието и гнева на Неговия нрав, който прояви тогава. В края на Епохата на закона Сатана все повече покваряваше хората и те ставаха все по-грешни. Никой не можеше да спазва закона. Ако това беше продължило, всички щяха да бъдат осъдени и изпратени на смърт според закона. За да изкупи човечеството, Бог лично се въплъти като Човешкия син, за да работи, като извърши делото на изкуплението под името Исус. Той започна Епохата на благодатта и завърши Епохата на закона. Господ Исус поведе човечеството по пътя на покаянието и прости греховете ни, като ни дари мир, радост и невероятна благодат. Накрая беше разпънат, като по този начин изкупи цялото човечество. Бог прие името Исус за Епохата на благодатта и то символизираше Неговото дело на изкуплението през тази епоха, както и Неговия нрав, изпълнен с любов и милосърдие. От тези два етапа на Божието дело виждаме, че всяко от имената Му има специфично значение. Те представляват Божието дело и нрав в тази конкретна епоха. Нека поразмишляваме. Ако Господ Исус бе запазил името Йехова през Епохата на благодатта, Божието дело щеше да спре в Епохата на закона. Тогава поквареното човечество никога нямаше да бъде изкупено и според закона всички щяхме да бъдем осъдени и изпратени на смърт заради греховете си. Човечеството нямаше да оцелее до днес. Същото е и в последните дни — ако Господ Исус се беше върнал с името Исус, Божието дело щеше да остане само на етапа на изкуплението и хората щяха да получат само изкуплението на Господ Исус и опрощаване на греховете. Греховната ни природа нямаше да бъде отстранена. Нямаше да можем да избягаме от греха и да бъдем пречистени и никога нямаше да станем достойни за царството небесно. Господ Исус пророкува много пъти завръщането си в последните дни, както и това, че ще изрази истината и ще извърши делото на съда за пречистване на човечеството, напълно ще спаси човечеството от греха и ще ни отведе в царството Божие. Както каза Господ Исус: „И ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден(Йоан 12:47-48). „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина(Йоан 16:12-13). И така, когато Бог започне нова епоха и ново дело в последните дни, ще продължи ли Той да се нарича Исус? Разбира се, че не. В последните дни Господ Исус се върна като Всемогъщия Бог, за да върши делото си, да започне Епохата на царството и да завърши Епохата на благодатта. Той изразява истини, за да извърши делото на правосъдието, започвайки от Божия дом, за да спаси напълно човечеството от греха и от силите на Сатана и да създаде група победители. След това ще отприщи големи бедствия върху света, за да накаже злото и да възнагради доброто, като заличи мрачната, зла стара епоха и тогава царството Христово ще се сбъдне на земята. Това напълно изпълнява пророчествата в Откровение: „Аз съм Алфа и Омега (…) Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият(Откровение 1:8). „Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, се възцари(Откровение 19:6).

Всемогъщият Бог казва: „Навремето ми казваха Йехова. После пък бях Месия, а по-нататък човеците с обич и почит Ме наричаха Исус Спасителя. Обаче днес Аз вече не съм Йехова или Исус, когото хората познаваха в онези минали времена; Аз съм Бог, завърнал се в сетните дни — Бог, който ще постави край на епохата. Аз съм Самият Бог, който се въздига от края на земята с целия Си нрав и преизпълнен с властност, благородство и великолепие. Хората никога не са влизали в досег с Мен, не са Ме опознали и са съвсем невежи по отношение на Моя нрав. От създаването на света, та чак до днес нито един човек не Ме е виждал. Това е Бог, който се явява пред хората в сетните дни, но е скрит сред тях. Той пребивава сред човеците, истински и реален като жарещото слънце и бушуващия пламък, изпълнен с мощ и преизпълнен с власт. Съдът на словото Ми няма да пропусне нито един човек, нито едно нещо и всеки и всичко ще бъде пречистено в пламъците. Накрая всички народи ще получат благослова на думите Ми, но и ще бъдат разкъсани на парчета от Моите слова. Така през сетните дни всички хора ще видят, че Аз съм завърналият се Спасител и че съм Всемогъщият Бог, покоряващ цялото човечество. И всички ще се убедят, че преди Се жертвах за хората, но в сетните дни Се превръщам и в слънчевия пламък, изпепеляващ всичко, и в Слънцето на праведността, разкриващо всички неща. Това е Моето дело в последните дни. Приех това име и възприех този нрав, за да може всички хора да видят, че съм праведен Бог, изпепеляващото слънце и обгарящият пламък, за да може всички да почитат Мен, единствения истински Бог, и да съзрат истинското Ми лице: Аз не съм само Бог на израилтяните и не съм само Изкупителят; Бог съм на всички създания на небето, в океаните и на земята(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Спасителят вече се е завърнал, възседнал „бял облак“).

Думите на Всемогъщия Бог са кристално ясни. Йехова, Исус и Всемогъщият Бог са имената на единствения истински Бог. През Епохата на закона, Епохата на благодатта и Епохата на царството Той приема различни имена. И въпреки че работата и името Му се променят във всяка епоха и Той се явява по различен начин, същината и нравът Му, както и онова, което притежава и представлява, никога няма да се променят. Той неизменно е един Бог, един Дух, който работи, за да води човечеството, да го изкупи и да го спаси напълно. През последните дни Той се въплъщава като Всемогъщия Бог и макар да не се нарича Исус и да изглежда като обикновен човек, Той е изрекъл всички истини, които пречистват и спасяват човечеството, като извършва делото на правосъдието, започвайки от Божия дом. Чрез Своите думи Той съди и разобличава хората, като разкрива нашата дълбока поквара от Сатана и нашата сатанинска природа, и ни показва всички аспекти на истината, от която се нуждаем, за да бъдем пречистени и спасени. Избраните от Него ежедневно ядат и пият думите Му, приемат думите Му да ги съдят, порицават, изпитват и пречистват, както и да се разправят с тях, а поквареният им нрав постепенно се пречиства и променя. Те постепенно се изплъзват от злото и сатанинските сили и са напълно спасени от Бог. Преди началото на бедствията Всемогъщият Бог вече беше създал група победители, като разкри напълно Божията мъдрост и всемогъщество. По време на работата на Всемогъщия Бог, въпреки че сатанинските сили на Компартията не спираха жестоките преследвания и арести, а силите на антихриста в религиозния свят безумно осъждаха и хулеха Бог, Евангелието на царството на Всемогъщия Бог се разпространи от изток на запад, обикаляйки целия свят. Това показва, че великото Божие дело завършва, че Всемогъщият Бог триумфира над Сатана и придобива цялата слава! Големите бедствия вече са започнали и религиозният свят е в безпорядък, но мнозина все още упорито се придържат към името на Господ Исус и очакват пристигането Му върху облак. Колкото и истини да изрича Всемогъщият Бог и колкото и велика да е работата Му, те отказват да я признаят и приемат. Те дори безумно осъждат Неговото явление и работа и им се противопоставят. С какво се различават те от онези фарисеи, които се бяха вкопчили в името на Месията и вманиачено се противопоставяха на Господ Исус? Всъщност, не разпъват ли всички те Бог на кръста? Залудо се вкопчват в името на Господ Исус, а безумно се противят на Всемогъщия Бог и го осъждат. Какво мислите, че ги очаква в крайна сметка?

В заключение нека изгледаме един видеоклип с думите на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог казва: „Искате ли да знаете в какво се корени противопоставянето на фарисеите на Исус? Искате ли да узнаете същността на фарисеите? Те имаха измислени представи за Месията. Нещо повече, те вярваха само, че Месията ще дойде, но не се стремяха към истината за живота. И така, дори и днес те все още очакват Месията, тъй като не познават пътя на живота и не знаят какъв е пътят на истината. Как според вас такива глупави, упорити и невежи хора биха могли да получат Божието благословение? Как биха могли да съзрят Месията? Те се противопоставяха на Исус, защото не познаваха целта на делото на Светия Дух, защото не познаваха пътя на истината, изречена от Исус, и освен това защото не разбираха Месията. И тъй като никога не бяха виждали Месията и никога не бяха прекарвали време с Него, те допуснаха грешката да се придържат само към името на Месията, а се противопоставяха на същността Му с всички възможни средства. По същество тези фарисеи бяха упорити, арогантни и не се подчиняваха на истината. Принципът на тяхната вяра в Бог беше: колкото и мъдра да е Твоята проповед, колкото и висша да е Твоята власт, Ти не си Христос, ако не си наречен Месията. Това убеждение не е ли абсурдно и нелепо? Питам ви още: не ви ли е изключително лесно да извършите грешките на ранните фарисеи, при положение че нямате ни най-малка представа за Исус? Способен ли си да разпознаеш пътя на истината? Можеш ли наистина да гарантираш, че няма да се противопоставиш на Христос? В състояние ли си да следваш делото на Светия Дух? Ако не знаеш дали ще се противопоставиш на Христос, тогава казвам, че вече живееш на ръба на смъртта. Всички, които не познаваха Месията, не се затрудниха да се противопоставят на Исус, да Го отхвърлят, да Го оклеветят. Всички хора, които не разбират Исус, са в състояние да Го отхвърлят и да Го оклеветят. Нещо повече, те могат да възприемат завръщането на Исус като измама на Сатана и още повече хора ще осъдят Исус, върнал се в плът. Всичко това не ви ли кара да се страхувате? Ще се сблъскате с богохулство срещу Светия Дух, унищожаване на думите на Светия Дух към църквите и отхвърляне на всичко, изразено от Исус. Какво можете да получите от Исус, ако сте толкова объркани? Как можете да разберете делото Му, когато Той се върне в плът на бял облак, ако упорито отказвате да осъзнаете грешките си? Казвам ви: хората, които не приемат истината, но сляпо очакват пристигането на Исус на бял облак, със сигурност ще хулят Светия Дух и принадлежат към категорията, която ще бъде унищожена(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „До момента, в който видиш духовното тяло на Исус, Бог ще е направил ново небе и нова земя“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Чували ли сте гласа на Бог?

Всички вярващи в Господ с нетърпение очакват завръщането Му. Днес ще разговаряме малко за пророчествата на Господ Исус и ще обсъдим...

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger