Защо можем да приветстваме Господ само като се вслушваме в гласа на Бог?

27 юни 2023

Точно сега всички вярващи копнеят Господ Исус да дойде на облак, тъй като бедствията стават все по-сериозни и епидемии от всякакъв вид ескалират, задават се глад и война. Вярващите усещат, че Господ може да се върне всеки момент и че не знаят в кой момент Той внезапно ще слезе на облак, затова бдят и се молят ден и нощ, очаквайки пристигането Му. Бедствията обаче вече започнаха да се сипят, но те и до ден днешен не са видели Господ да се яви на облак. Много хора са озадачени, чудят се: „Защо Господ още не е дошъл? Да не би да е излъгал?“. Разбира се, че не. Господ е правдив и словата на Господ винаги се сбъдват. Когато никой не очакваше това, Господ вече се въплъти като Човешкия Син и слезе тайно, и много хора Го посрещнаха отдавна. След като търсиха следите от делата на Светия Дух много години преди това, откриха, че Човешкият Син изрича и изразява много истини. Колкото повече четяха тези слова, толкова повече чувстваха, че това е гласът на Светия Дух, гласът на Бог, и накрая откриха, че този Човешки Син, изразяващ истини, беше завърналият се Господ Исус, Той беше въплътеният Всемогъщ Бог! Всички възторжено възкликнаха: „Господ Исус се завърна, най-накрая посрещнахме Господ!“. Богоизбраните се втурнаха да разпространят новината, свидетелствайки, че Всемогъщият Бог изразява истината, появява се и работи. Много хора от всички вероизповедания, обичащи истината и копнеещи за Божието явление, прочетоха думите на Всемогъщия Бог и разпознаха, че това е гласът на Бог, явиха се пред Божия престол един след друг и се присъединиха към сватбения пир на Агнеца. Това изпълнява пророчествата на Господ Исус: „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват(Йоан 10:27). „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене(Откровение 3:20). Появата и работата на Всемогъщия Бог също напълно изпълниха пророчествата на Господ Исус: „Ето ида скоро“, „Човешкият Син иде“, „Иде Човешкият Син“, и „Човешкият Син да бъде в Неговия ден“. Това доказа, че Бог е правдив и всички Негови слова и пророчества ще се сбъднат. Точно както рече Господ Исус, „Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат(Матей 24:35). И както рече и Всемогъщият Бог: „Небето и земята могат да изчезнат, но нито една буква или щрих от това, което казвам, никога няма да изчезне(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 53“). Нашият Спасител Исус вече се завърна и Той е Всемогъщият Бог. Той е изразил много истини и върши работата на съда в последните дни, като отдавна е събрал група от победители. Всемогъщият Бог победи Сатаната и спечели цялата слава, и с това започнаха големите бедствия. Виждаме, че Божиите дела са тясно свързани. Всемогъщият Бог изразява толкова много истини, разтърсвайки целия религиозен свят и света въобще. Все още обаче много религиозни хора се взират в небето, чакайки Спасителя Исус да се появи от облаците. Всички те бедстват и все още не знаят какво се случва, и могат да бъдат наречени само глупави девици. Има много глупави и невежи хора, подмамени и контролирани от силите на Антихриста в религиозния свят, които все още съдят и порицават появата и делото на Всемогъщия Бог. Те знаят добре, че словото Му е истинно, но не го приемат. Все още са вкопчени в думите на Библията за Господ, идващ от облаците, без ни най-малко да търсят истинския път, камо ли да поискат да чуят Божия глас. В резултат на това те бедстват, оплакват се, вайкат се и скърцат със зъби. Това е много тъжно. Някои ще попитат: „Защо трябва да слушаме Божия глас, за да приветстваме Господ?“. Днес ще споделя част от моите разбирания по този въпрос.

Първо, трябва да ни е ясно, че ако Господ наистина се завърне от небесата на облак и всеки ще го види, тогава няма да има нужда да се вслушваме в гласа Му, а просто да разчитаме на зрението си. Но тъй като Господ се завръща в плът като Човешки Син външно Той е просто обикновен човек без Божествен образ и никак не е свръхестествен. Човешките същества са смъртни и са неспособни да видят Божия Дух. Можем да видим само физическата форма на Човешкия Син, така че няма начин да разпознаем Човешкия Син в плътта освен като се вслушаме в гласа Му. Той може да бъде разпознат само по думите Му. Ето защо Господ Исус рече, „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват(Йоан 10:27). Както всички знаем, преди 2 000 години Бог се въплъти като Господ Исус, за да изкупи греховете на човечеството. Живя като обикновен човек, храни се, облича се, спа и пътува като обикновените хора. Никой не знаеше, че Господ Исус е въплътеният Бог, дори семейството Му, и дори самият Господ Исус не знаеше, че е въплъщение на Бог. Той проповядваше евангелието на небесното царство навсякъде и изрече много истини. Той учеше хората да изповядват греховете си да се покаят, да са толерантни и търпеливи, да прощават на другите 70 пъти по 7 пъти, като носят кръст и Го следват. Той казваше на хората да обичат Бог с цялото си сърце, душа и ум и да обичат другите като себе си. Господ Исус също разкри тайните на небесното царство, като каза на хората кой може да влезе в царството и т.н. Тези истини бяха начинът на покаяние, изразен от Бог за изкуплението на човека, и никога дотогава не бяха чувани или виждани от хората. Мнозина, които последваха Господ Исус, го направиха, защото чуха колко авторитетни и силни са думите на Господ Исус — неща, които никое сътворено същество не би могло да изрази. Те разпознаха гласа на Бог и последваха Господ. Това бяха Божиите овце, които чуха гласа Му и приветстваха Господ. Междувременно онези първосвещеници, книжници и фарисеи на юдаизма, въпреки че те също признаваха авторитета и силата на словата Господни, макар и само защото Господ Исус приличаше на обикновен и нормален Човешки Син, без прочут род, нито висок статус и власт, тъй като словата Му не били в Писанието, и името Му не било Месия, което не съответствало на пророчествата в Писанието, те отрекоха и отхвърлиха Господ Исус и дори Го осъдиха, като казаха, че богохулствал. В крайна сметка те Го разпнаха и така бяха наказани и прокълнати от Бог. Така че можем да видим колко важно е да се вслушваме в гласа на Бог, за да посрещнем Господ! Ако не се вслушваме в гласа на Бог, а просто гледаме външността на Човешкия Син, никога няма да видим, че Той е Бог. Ние просто ще осъдим и отхвърлим Господ въз основа на представите и идеите си. В последните дни Бог отново става плът като Човешки Син, за да се появи и да работи. Ако искаме да приветстваме Господ, трябва да разчитаме на вслушването в Божия глас, да слушаме дали това са Божиите думи, дали е истината, дали е от Светия Дух. По това трябва да определяме. Само тогава можем да разпознаем Христос, проявлението на Бог, и само като чуваме Божия глас, можем да приветстваме Господ.

Както рече Всемогъщият Бог, „Тъй като търсим не друго, а следите на Бог, ни е необходимо да търсим Божията воля, Божието слово, Божиите беседи, защото където има нови думи, изречени от Бог, там е Божият глас, а където са следите на Бог, там са и Неговите дела. Където е проявлението на Бог, там Той се явява, а където Той се явява, там са и пътят и истината и животът. В търсенето си на Божиите следи вие сте пренебрегнали словата „Бог е и пътят и истината и животът“. И така мнозина, дори и да узнаят истината, не вярват, че са открили следите на Бог, а още по-малко признават явяването Му. Каква огромна грешка!(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Приложение 1: Появата на Бог възвестява нова епоха“). „Въплътеният Бог притежава Божията същност; въплътеният Бог притежава Божието проявление. Въплъщавайки се, Бог ще осъществи Своя замисъл делото Си, и тъй като Бог се превръща в плът, Той ще изрази Своята същност и ще може да осени човека с истината, ще го дари с живота и ще го насочи по правилния път. Плът, която не съдържа Божията същност, категорично не е въплътеният Бог; в това няма съмнение. Ако човек иска да разбере дали пред него е Самият въплътен Бог, той трябва да прецени това по изразявания от Него нрав и по изричаните от Него думи. Иначе казано, за да потвърди, че това е въплътеният Бог и да прецени дали това е истинският път, човек трябва да ползва за ориентир Божията същност. Тоест, за да определи дали това действително е въплътеният Бог, той трябва да се вгледа в същността Му — в Неговото дело, в словото Му, в нрава Му и в множество други аспекти — вместо да съди по външни белези. Невеж и неук е човекът, който се взира само в Неговото външно проявление и в резултат пренебрегва същността Му(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Предисловие“).

Този път Бог идва, за да върши делото Си не в духовно тяло, а в най-обикновено. Нещо повече, това не е просто тялото на второто въплъщение на Бог, а е и тялото, чрез което Бог се връща към плътта. Това е най-обикновена плът. Не можете да забележите нищо, което да Го отличава от другите, но можете да научите от Него истини, за които никога преди не сте чували. Тази с нищо незабележителна плът е онова, което олицетворява всички думи на Божията истина, което поема Божието дело в последните дни и изразява целия нрав на Бог, така че човекът да го разбере. Не изпитваш ли огромно желание да видиш небесния Бог? Не изпитваш ли огромно желание да разбереш небесния Бог? Не изпитваш ли огромно желание да видиш какво е назначението на човечеството? Той ще ти разкрие всички тези тайни — тайни, които никой човек не е могъл да ти каже. Той ще ти разкрие и онези истини, които не разбираш. Той е твоята врата към Царството, твоят водач в новата епоха. В тази толкова обикновена плът има множество непонятни тайни. Делата Му може да са неразбираеми за теб, но цялата цел на работата, която върши, е напълно достатъчна, за да ти позволи да разбереш, че Той не е просто плът, както си мислят хората. Защото Той олицетворява Божията воля и грижата, която Бог проявява към човечеството в последните дни. Макар да не можеш да чуеш думите Му, които сякаш разтърсват небето и земята, да не можеш да видиш очите Му като огнени езици и да не можеш да приемеш дисциплинирането на железния Му жезъл, ти все пак можеш да усетиш от думите Му, че Бог е изпълнен с гняв, и да разбереш, че Бог проявява състрадание към човечеството; можеш да видиш праведния нрав на Бог и Неговата мъдрост и освен това да осъзнаеш загрижеността на Бог към цялото човечество(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Знаеше ли, че Бог е свършил нещо велико сред хората?“).

Думите на Всемогъщия Бог показват как да търсим Божието явление и как да разпознаем Божието въплъщение. Напълно ясно е: Христос е пътят, истината и животът; божествеността на Христос се разкрива главно чрез изразяване на истината и гласа на Бог. Така че колкото и обикновен и нормален да е външният вид на Христос, щом Той може да изрази истината, да изрази Божия нрав и това, което Той има и е, то Той е проявлението на Бог. Колкото и обикновена и нормална да е човешката природа на Христос, щом Той може да изрази истината и да изрази гласа на Бог, то Той е личност с божествена същност — Той е въплъщение на Бог. Няма съмнение в това. Откакто Всемогъщият Бог се появи и започна да работи, много хора от всички вероизповедания, които обичат истината, са чели думите на Всемогъщия Бог и са открили, че всичките Му думиса истина, идват изцяло от Светия Дух и са гласът на Бог. Така те потвърждават, че Всемогъщият Бог е появата на Бог, Той е въплътен Бог, завърналият Се Господ Исус. Това е факт, който всички богоизбрани могат да потвърдят. Въплътеният Всемогъщ Бог живее сред хората, храни се, живее и общува с другите, изразява истината, напоява, подхранва и води Божиите избраници винаги и навсякъде. Свидетели сме на глави от Божиите думи, изразени една след друга, и сега те са събрани в книги с Божиите думи като „Словото се явява в плът“, която съдържа милиони думи. Всемогъщият Бог е разкрил всички мистерии на Божията 6 000-годишна управленска работа, като Божиите цели при управлението на човечеството, как Сатана поквари човечеството, как Бог работи стъпка по стъпка, за да ги спаси, мистериите на въплъщенията, скритата история на Библията, как Божието дело на съда в последните дни пречиства и спасява човечеството, как Бог сортира хората според техния вид, възнаграждавайки доброто и наказвайки злото, за да доведе епохата до край, как Христовото царство се осъществява на земята и т.н. Всемогъщият Бог също така съди и разкрива антибожествената същност на човечеството и истината за покварата му. Той осигурява път за хората да се отърват от покварения си нрав и да постигнат спасение. Той също така посочва на хората как да установят правилна връзка с Бог, как да да бъдат честни хора, как да бъдат верни на Бог, как да следват Божия път, да се боят от Бог и да избягват злото, как да постигнат послушание и любов към Бог и много други. Всички тези истини са истините, нужни на хората, за да постигнат свобода от греха и пълно спасение чрез Бог във вярата си. Всички тези истини, изразени от Всемогъщия Бог, напълно изпълняват пророчеството на Господ Исус: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща(Йоан 16:12-13). Колкото повече четем думите на Всемогъщия Бог, толкова по-светли стават сърцата ни и те напълно ни завладяват. Виждайки Божията праведност, святост, величие и гняв, разкрити чрез думите на Неговото правосъдие, и изпитвайки Божия ненакърним нрав, ние се уверяваме, че думите на Всемогъщия Бог са истината и гласът на Бог, че те са думите на Светия Дух към църквите. Помислете за това — освен Бог, кой би могъл да разкрие тайните на Божието дело? Кой би могъл да изрази Божия нрав и всичко, което Той има и е? Освен Бог, кой би могъл да съди и разобличи покварената същност на човечеството? Кой би могъл да спаси хората от греха? Няма съмнение, че само Бог може да изразява истината, само Бог може да очисти човечеството от покварата и да го спаси от греха и силата на Сатана. Всемогъщият Бог може да изглежда точно като обикновен и нормален Син човешки, но от Неговите думи и дела виждаме, че Той не само притежава обикновена човешка природа, но и божествена същност. В него живее Божият Дух и Неговите думи са преки изрази от Божия Дух. Всемогъщият Бог е пътят, истината и животът, Той е въплътеният Бог и завърналият се Господ Исус. Точно както казва Всемогъщият Бог, „Бог продължава да изрича словото Си, като използва различни методи и гледни точки, за да ни съветва какво трябва да правим, докато същевременно изразява онова, което Му е на сърце. Думите Му носят силата на живота, те ни показват пътя, по който трябва да вървим, и ни дават възможност да разберем каква е истината. Думите Му започват да ни пленяват, започваме да се концентрираме върху тона и начина Му на говорене и подсъзнателно започваме да проявяваме интерес към най-съкровените чувства на този с нищо незабележителен човек. (…) Единствено Той може да знае всичките ни мисли, да разбере толкова ясно и пълно нашата природа и същина, да съди бунтарството и покварата на човечеството, да говори с нас и така да работи върху нас от името на небесния Бог. Никой друг освен Него не е надарен с Божията власт, мъдрост и достойнство. Нравът на Бог, онова, което Той притежава и представлява, са разкрити цялостно у Него. Никой друг освен Него не може да ни покаже пътя и да ни донесе светлина. Никой друг освен Него не може да разкрие тайните, които Бог не е разкрил от времето на сътворението до наши дни. Никой друг освен Него не може да ни спаси от робските окови на Сатана и от нашия покварен нрав. Той представлява Бог. Той изразява най-съкровеното, което се крие в сърцето на Бог, Божиите увещания и словата на Божия съд към цялото човечество. Той е започнал нова епоха, нова ера, възвестил е ново небе и земя и ново дело и ни донесъл надежда, като е сложил край на живота ни в несигурност и ни е дал възможност да видим с цялото си същество, с пълна яснота, пътя към спасението. Завоювал е цялото ни същество и е спечелил сърцата ни. От този момент нататък разумът ни е съзнателен и духът ни изглежда възроден. Този обикновен, незначителен човек, който живее сред нас и дълго време е бил отхвърлян от нас — не е ли той Господ Исус, който винаги е в нашите мисли, насън и наяве, и за когото копнеем ден и нощ? Това е Той! Това наистина е Той! Той е нашият Бог! Той е пътят, истината и животът!(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Приложение 4: Вижте явлението Божие в Неговите съд и наказание“).

На този етап би трябвало да имате повече яснота защо трябва да се стремим да чуем Божия глас, за да приветстваме Господ. Всъщност не е трудно да се вслушваш в Божия глас. Божиите овце чуват Божия глас — това е постановено от Бог. Нивото на образование на хората няма значение, нито познаването на Библията и дълбочината на опита им. Всеки със сърце и дух, който чете думите на Всемогъщия Бог, чувства, че всички Божии слова са истина, че са авторитетни и мощни и са гласът на Бог. Те могат да почувстват Божията любов към човечеството и Божия праведен, величествен нрав, който не търпи човешка обида. Това е функцията на духовното чувство и интуицията. Това е същото чувство, както когато четем думите на Господ Исус, защото и думите на Всемогъщия Бог, и думите на Господ Исус са израз на един Дух. Те са от същия източник. Всемогъщият Бог и Господ Исус са един Бог. Нека прочетем още няколко пасажа от думите на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог казва: „Осъществявам делото Си из цялата вселена и от изток безспир прогърмяват оглушителни тътени и разтърсват всички народи и религии. С гласа Си преведох цялото човечество в настоящето. Карам всички хора да бъдат завоювани от Моя глас, да попаднат в този поток и да Ми се подчинят, защото отдавна възвърнах славата Си от цялата земя и я проявих отново на изток. Кой не копнее да види Моята слава? Кой не очаква с трепет завръщането Ми? Кой не жадува за повторното Ми явяване? Кой не копнее за прелестта Ми? Кой би отказал да дойде в светлината? Кой не би желал да види щедростта на Ханаан? Кой не копнее за завръщането на Избавителя? Кой не обожава Този, чието могъщество е безгранично? Гласът Ми ще отекне из цялата земя. Ще се обърна към Моя избран народ и ще им говоря още. Думите ми са като мощните гръмове, разтърсващи планините и реките — отправям ги към цялата вселена и към човечеството. Ето защо Моето слово е пазено като съкровище от хората и цялото човечество тачи думите Ми. Светкавицата прорязва целия небосвод от изток до запад. Словата Ми са такива, че хората не желаят да се откажат от тях, въпреки че ги смятат за неразгадаеми, но поради това им се наслаждават още повече. Всички хора отбелязват с радост и веселие Моето пришествие, сякаш празнуват раждането на дете. Със силата на гласа Си ще призова при Себе Си всички хора. От този момент нататък официално ще Се присъединя към човешкия род, за да започнат да Ме почитат. Със славата, която излъчвам, и с думите, изричани от Моята уста, ще накарам всички хора да се стекат пред Мен и да видят, че светкавицата просветва от изток и че съм слязъл на Елеонския хълм на изток. Ще видят, че от дълго време пребивавам на земята, вече не като Еврейски син, а като Мълнията от изток. Защото отдавна възкръснах и напуснах мястото си сред хората, и след това отново се появих сред тях със слава. Аз съм Този, на когото се покланяха от векове, а също съм и младенецът, от когото израилтяните се отрекоха преди хилядолетия. При това Аз съм преславният Всемогъщ Бог на днешната епоха! Нека всички да застанат пред Моя трон и да видят великолепния Ми лик, нека чуят Моя глас и се вгледат в делата Ми. Това е цялата Моя воля, това е краят и зенитът на Моя план, а също и целта на управлението Ми: всяка нация да се прекланя пред Мен, да Ме почитат на всички земни езици, всеки човек да се уповава на Мен и всички народи да са Мои верни поданици!(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Гласовете на седемте гръма — предсказващи, че Евангелието на царството ще се разпространи из цялата вселена“).

Навремето ми казваха Йехова. После пък бях Месия, а по-нататък човеците с обич и почит Ме наричаха Исус Спасителя. Обаче днес Аз вече не съм Йехова или Исус, когото хората познаваха в онези минали времена; Аз съм Бог, завърнал се в сетните дни — Бог, който ще постави край на епохата. Аз съм Самият Бог, който се въздига от края на земята с целия Си нрав и преизпълнен с властност, благородство и великолепие. Хората никога не са влизали в досег с Мен, не са Ме опознали и са съвсем невежи по отношение на Моя нрав. От създаването на света, та чак до днес нито един човек не Ме е виждал. Това е Бог, който се явява пред хората в сетните дни, но е скрит сред тях. Той пребивава сред човеците, истински и реален като жарещото слънце и бушуващия пламък, изпълнен с мощ и преизпълнен с власт. Съдът на словото Ми няма да пропусне нито един човек, нито едно нещо и всеки и всичко ще бъде пречистено в пламъците. Накрая всички народи ще получат благослова на думите Ми, но и ще бъдат разкъсани на парчета от Моите слова. Така през сетните дни всички хора ще видят, че Аз съм завърналият се Спасител и че съм Всемогъщият Бог, покоряващ цялото човечество. И всички ще се убедят, че преди Се жертвах за хората, но в сетните дни Се превръщам и в слънчевия пламък, изпепеляващ всичко, и в Слънцето на праведността, разкриващо всички неща. Това е Моето дело в последните дни. Приех това име и възприех този нрав, за да може всички хора да видят, че съм праведен Бог, изпепеляващото слънце и обгарящият пламък, за да може всички да почитат Мен, единствения истински Бог, и да съзрат истинското Ми лице: Аз не съм само Бог на израилтяните и не съм само Изкупителят; Бог съм на всички създания на небето, в океаните и на земята(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Спасителят вече се е завърнал, възседнал „бял облак“).

Когато обръщам лицето Си към вселената, за да говоря, цялото човечество чува гласа Ми и след това вижда всички дела, които съм извършил из цялата вселена. Онези, които се противят на Моята воля, тоест тези, които Ми се противопоставят с човешки дела, ще изпитат Моето наказание. Ще взема многобройните звезди на небето и ще ги направя отново, благодарение на Мен слънцето и луната ще бъдат обновени — небесата вече няма да бъдат такива, каквито са били, и несметните неща на земята ще бъдат обновени. Всичко ще достигне пълнота чрез Моите слова. Множеството от народи във вселената ще бъде преразпределено и ще бъде заменено от Моето царство, така че народите на земята ще изчезнат завинаги и всичко ще стане едно царство, което Ме почита: всички народи на земята ще бъдат унищожени и ще престанат да съществуват. От човешките същества във вселената всички, които принадлежат на дявола, ще бъдат унищожени и всички, които се кланят на Сатана, ще бъдат повалени от Моя изгарящ огън — тоест, всички ще бъдат превърнати в пепел, освен тези, които сега са в потока. Когато наказвам многото народи, тези в религиозния свят в различна степен ще се завърнат в Моето царство, завладени от Моите дела, защото ще са видели идването на Светия, яздещ бял облак. Всички хора ще бъдат разделени според собствения им вид и ще получат наказания, съизмерими с действията им. Всички, които са се опълчвали срещу Мен, ще загинат, а онези, чиито дела на земята не са Ме засягали, заради начина, по който са се оправдали, ще продължат да съществуват на земята под ръководството на Моите синове и Моя народ. Ще се явя пред безчетните народи и безчетните нации и със собствения Си глас ще озвуча земята и ще провъзглася завършването на великото Си дело, за да може всеки да го види със собствените си очи(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 26“).

Всяка дума от Всемогъщия Бог е мощна и авторитетна и разтърсва сърцата на хората. Всемогъщият Бог говори на цялото човечество като Създател. Божията власт и идентичност са ясно проявени чрез Неговите думи и техният тон, позицията, която Той заема, нравът Му и това, което Той има и е, които Той изразява, са уникални Божии характеристики. Нито един ангел, нито едно създадено същество, нито един сатанински зъл дух не би могъл да притежава или да постигне всичко това. Думите на Всемогъщия Бог напълно разкриват Божията уникална власт и разкриват Божия праведен и ненакърним нрав. Всички сме виждали, че думите на Всемогъщия Бог са изразите и гласът на Бог.

Днес думите на Всемогъщия Бог в „Словото се явява в плът“ и много видеоклипове на четения на Божиите думи са достъпни онлайн и все повече хора от всички страни и всички вероизповедания изучават и приемат Всемогъщия Бог. Но все още има много хора в религията, които се вкопчват в думите на Библията, вкопчват се в представата си за Господ, слизащ на облак. Те виждат Всемогъщия Бог да изразява толкова много истини, но въпреки това не търсят, не изучават и не слушат гласа на Бог. Те дори могат да се присъединят към антихристовите сили на религиозния свят, като съдят, клеветят и заклеймяват Всемогъщия Бог. Сякаш сърцата им са заслепени — чуват, но не знаят, виждат, но не разбират. Такива хора са неспособни да чуят Божия глас, което показва, че не са Божии овце. Те са плевелите, разкрити от Божието дело в последните дни, глупавите девици, които са били изоставени и отстранени от Бог и са сполетени от бедствията. Трудно е да се каже дали ще живеят или умрат. Ако успеят да оцелеят, те могат само да чакат Господ Исус да дойде на облак и да се яви открито на всички след бедствията. Но дотогава, когато видят, че Всемогъщият Бог, Когото заклеймиха и на Когото се противопоставиха, е завърналият се Господ Исус, те ще онемеят, но ще бъде твърде късно да съжаляват. Ще останат да плачат и да скърцат със зъби. Това напълно изпълнява пророчеството от Откровение: „Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които го прободоха; и всички земни племена ще заридаят за Него(Откровение 1:7).

И накрая, нека прочетем пасаж от думите на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог казва: „Всеки път, когато Бог се яви, истината излиза наяве и гласът Му се чува. Само тези, които могат да приемат истината, ще чуят Божия глас, и само такива хора са достойни да станат свидетели на Неговото явяване. Откажи се от представите си! Смири се и прочети тези думи много внимателно. Ако копнееш за истината, Бог ще те просветли и ще разбереш волята Му и словата Му. Откажете се от понятията си за „невъзможно“! Колкото повече човек вярва, че нещо е невъзможно, толкова по-вероятно е то да се случи, защото Божията мъдрост се извисява над небесата, Божиите мисли стоят по-високо от човешките мисли, а Божието дело преминава отвъд границите на човешките мисли и понятия. Колкото по-невъзможно е едно нещо, толкова повече то съдържа истина, към която да се стремим; колкото повече едно нещо е отвъд човешките понятия и представи, толкова повече то съдържа в себе си Божията воля. Това е така, защото където и да се яви Бог, Той винаги е Бог и Неговата същност никога няма да се промени заради мястото или начина на появата Му. (…) Така че да търсим Божията воля, да откриваме явяването Му в Неговите слова и да бъдем в крак със следите Му! Бог е и пътят и истината и животът. Неговите слова и Неговото явяване съществуват едновременно, а нравът и следите Му са всякога достъпни за човечеството(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Приложение 1: Появата на Бог възвестява нова епоха“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Чували ли сте гласа на Бог?

Всички вярващи в Господ с нетърпение очакват завръщането Му. Днес ще разговаряме малко за пророчествата на Господ Исус и ще обсъдим...

Свържете се с нас в Messenger