Защо Бог се въплъщава в последните дни, а не е във формата на Дух?

23 май 2023

Откакто Всемогъщият Бог, Спасителят, изрази истини за Своето дело на правосъдието от последните дни, много хора търсиха и изследваха истинския път и след това приветстваха завръщането на Спасителя. Те видяха колко невероятно властни и силни са думите на Всемогъщия Бог, че те действително са истината, и потвърдиха, че това е гласът на Светия Дух, че никой обикновен човек не би могъл да произнесе тези думи. Чувайки гласа на Бог, те приеха Всемогъщия Бог, издигнаха се пред Божия трон и присъстваха на сватбения пир на Агнеца. Божиите избраници всеки ден ядат, пият и се наслаждават на Божиите слова, които озаряват сърцата им все повече. Те не само се радват на Божието присъствие, но и получават просветлението на Неговите слова, като научават толкова много истини и разбират толкова много неща. Освен това научават толкова много мистерии от Библията, което е голямо удоволствие. Те са изпълнени с вяра и любовта им към Бог се задълбочава. Много от Божиите избраници са безстрашни пред потисничеството, арестите и преследването на Китайската комунистическа партия. Те оставят своите семейства и светски връзки, длъжни да споделят Евангелието като свидетелство за Бог. Те страдат от бруталните арести и преследване от ККП, но продължават смело, неотклонно да следват Бог и да свидетелстват за Него. Те не са победени и със сигурност не са унищожени. Те дадоха категорично свидетелство за Бог. Евангелието на царството на Всемогъщия Бог вече се е разпространило във всяка страна на земята и Църквата на Всемогъщия Бог се е установила в много от тях. Все повече хора са чули Божия глас и се обръщат към Всемогъщия Бог. Броят на онези, които изследват делото на Всемогъщия Бог онлайн, расте. С това се изпълнява пророчеството на Господ Исус: „Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син(Матей 24:27). Точно по думите на Всемогъщия Бог: „Осъществявам делото Си из цялата вселена и от изток безспир прогърмяват оглушителни тътени и разтърсват всички народи и религии. С гласа Си преведох цялото човечество в настоящето. Карам всички хора да бъдат завоювани от Моя глас, да попаднат в този поток и да Ми се подчинят, защото отдавна възвърнах славата Си от цялата земя и я проявих отново на изток. Кой не копнее да види Моята слава? Кой не очаква с трепет завръщането Ми? Кой не жадува за повторното Ми явяване? Кой не копнее запрелестта Ми? Кой би отказал да дойде в светлината? Кой не би желал да види щедростта на Ханаан? Кой не копнее за завръщането на Избавителя? Кой не обожава Този, чието могъщество е безгранично? Гласът Ми ще отекне из цялата земя. Ще се обърна към Моя избран народ и ще им говоря още. Думите ми са като мощните гръмове, разтърсващи планините и реките — отправям ги към цялата вселена и към човечеството. Ето защо Моето слово е пазено като съкровище от хората и цялото човечество тачи думите Ми. Светкавицата прорязва целия небосвод от изток до запад. Словата Ми са такива, че хората не желаят да се откажат от тях, въпреки че ги смятат за неразгадаеми, но поради това им се наслаждават още повече. Всички хора отбелязват с радост и веселие Моето пришествие, сякаш празнуват раждането на дете. Със силата на гласа Си ще призова при Себе Си всички хора. От този момент нататък официално ще Се присъединя към човешкия род, за да започнат да Ме почитат. Със славата, която излъчвам, и с думите, изричани от Моята уста, ще накарам всички хора да се стекат пред Мен и да видят, че светкавицата просветва от изток и че съм слязъл на Елеонския хълм на изток. Ще видят, че от дълго време пребивавам на земята, вече не като Еврейски син, а като Мълнията от изток. Защото отдавна възкръснах и напуснах мястото си сред хората, и след това отново се появих сред тях със слава. Аз съм Този, на когото се покланяха от векове, а също съм и младенецът, от когото израилтяните се отрекоха преди хилядолетия. При това Аз съм преславният Всемогъщ Бог на днешната епоха! Нека всички да застанат пред Моя трон и да видят великолепния Ми лик, нека чуят Моя глас и се вгледат в делата Ми. Това е цялата Моя воля, това е краят и зенитът на Моя план, а също и целта на управлението Ми: всяка нация да се прекланя пред Мен, да Ме почитат на всички земни езици, всеки човек да се уповава на Мен и всички народи да са Мои верни поданици!(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Гласовете на седемте гръма — предсказващи, че Евангелието на царството ще се разпространи из цялата вселена“).

Словото на Всемогъщия Бог, като голяма светлина, вече се е разпространило от изток на запад. Божиите избраници от всяка страна проповядват Евангелието, свидетелстват за Него и радостно хвалят Бог за победата Му над Сатана и за спечелената слава. Всемогъщият Бог Спасител се яви и започна делото Си преди бедствията и създаде група от победители. Неговото евангелие на царството се разпространи до всеки народ и бедствията съответно последваха. Можем да видим, че делото на правосъдието, започващо с Божия дом, вече беше голям успех, а след него Бог използва всякакви бедствия, за да съди и наказва този свят. Тези бедствия помагат за разпространението на евангелието на царството, за да се спасят повече хора от греха и от силите на Сатана. Друг аспект на това е, че Бог използва бедствията, за да накаже и да сложи край на тази мрачна, зла епоха, за да унищожи всички зли сили, които се противопоставят на Бог. Това е плодът на Божието дело на правосъдието в последните дни. Всемогъщият Бог, Спасителят, е изразил толкова много истини, извършил е чудесни дела и е разтърсил света. Но мнозина в религиозния свят все още са заблудени от големия червен змей и ККП и все още са свързани с антихристовите сили в религията. Те се придържат към идеята, че Господ трябва да слезе на облак в духовна форма, че Той не би могъл да се върне въплътен като Човешкия Син. Ето защо те са сигурни, че всички, които не идват на облак, са фалшиви, че всяко свидетелство, че Той е Човешкият Син, е невярно, че това е просто вяра в човек. Те не само не успяват да потърсят и изследват думите на Светия Дух към църквите или да потърсят и да се вслушат в Божия глас, но и следват религиозните антихристи, упорито съдейки, заклеймявайки и хулейки появата и делото на Всемогъщия Бог. Ето защо те все още не са приветствали Господ, а са изложени на бедствията, плачейки и скърцайки със зъби, и никой не знае дали ще живеят, или ще умрат. Мнозина имат въпрос. Господ Исус се яви в духовна форма в продължение на четиридесет дни след Своето възкресение, значи Той трябва да се върне в духовна форма. Защо Всемогъщият Бог не се яви като Дух, а като въплътения Човешки Син? Толкова много хора задават този въпрос и мнозина не приемат Всемогъщия Бог, защото Той е въплътен, а не е в духовна форма. Колко жалко! Те пропускат единствения си шанс за спасение, за което ще съжаляват вечно. След това ще споделя някои неща, за да отговоря на въпроса защо Господ е въплътен, а не е в духовна форма в последните дни.

Първо, да поговорим за това как Господ се появява и върши делото Си в последните дни. Можем да потвърдим, че Господ Исус се връща в света въплътен като Човешкия Син в последните дни, за да извърши Своето дело. Това се основава на множество пророчества, изречени от Самия Господ Исус, а не на нещо, определено от човек. Това дали Господ наистина се завръща в духовна, или във въплътена форма като Човешкия Син е предопределено от Бог отдавна и в това няма човешки избор. Като хора можем само да се подчиняваме, а не да ограничаваме нещата въз основа на собствените си представи и идеи. Всъщност дори ако предварително определената поява на Бог не съвпада с човешките представи, тя е най-доброто, най-смисленото и полезното нещо за нашето спасение. Тя не може да е грешна. Не можем да подходим към нея въз основа на представите си. Ние трябва да бъдем разумните девици, а не неразумните. Това е единственият начин да приветстваме появата на Господ. Хората може да настояват да следват собствените си ограничения, отказвайки да приемат нещо различно от Господ, слизащ на облак, отхвърляйки въплътения Човешки Син. Какви са последствията от това отношение? Те със сигурност ще бъдат застигнати от бедствията и ще бъдат наказани, предизвиквайки собствената си гибел. Ако сме разумни девици, трябва да правим това, което Господ изисква, като търсим и слушаме Божия глас, за да приветстваме Господ, като Го приемем с радост и Му се подчиним без значение каква форма приема и като не се опитваме да избираме сами. Иначе ще станем неразумни девици, ще ни застигне бедствие, ще плачем и скърцаме със зъби. И така, какво всъщност се случва през последните дни? Дали Бог се завръща в духовна форма, или като Човешкия Син? Първо, да поговорим за това дали е по-лесно да общуваме с Божия Дух, или с Човешкия Син. Как е по-лесно за Него да ни говори — чрез Духа, или чрез плътта? Много хора биха отговорили, че е по-лесно за Човешкия син и в двата случая. Това е вярно. Ето защо Бог се въплъти, когато се появи и вършеше делото Си в Епохата на благодатта. Господ Исус беше Човешкият Син. Той живееше сред хората, ядеше, пиеше и живееше с нас. Много хора последваха Господ, общувайки, говорейки и взаимодействайки с Него. Беше напълно безплатно и лесно, без никакви ограничения. Всички те станаха свидетели на прелестта на Господ Исус. Напоени, поддържани и подкрепяни от Господ, хората успяха да научат много истини. След като Господ изрази много истини, Той беше прикован на кръста, превръщайки се в жертвоприношение за човечеството. Всеки можеше да получи опрощение на греховете си, като просто приеме Господ Исус като свой Спасител, като се изповяда и покае пред Него. Тогава хората можеха да се наслаждават на мира и радостта от това, че греховете им са простени, и на благодатта, дадена от Бог. След като Господ беше разпънат, възкръсна и се възнесе на небето, все повече хора започнаха да споделят Неговото евангелие, свидетелствайки за Исус Христос като за Спасителя, появата на Бог. Евангелието на Господ Исус отдавна е достигнало до всяка страна по света. Това доказва, че въплъщението на Бог като Човешкия син, за да изкупи и спаси човечеството, е най-ефективно. Хората не могат да видят или докоснат Божия Дух — те не могат да взаимодействат с Него по този начин. Ние не можем да общуваме с Божия Дух. Когато Божият Дух говори, всички треперят от страх. Как бихме могли да общуваме по този начин? Освен това няма начин Божият Дух да е бил разпънат. Как може нещо, което хората не могат да видят или докоснат, да бъде разпънато? Това ни показва, че е най-добре Бог да действа като Човешкия Син. Бог беше прославен, когато Господ Исус завърши Своето дело да изкупи човечеството. Това е ясно за всички. Можем да сме сигурни от фактите за делото на Господ Исус, че в Божието дело да спаси човечеството, без значение дали това е Неговото изкупително дело или делото на правосъдието от последните дни, въплъщението като Човешкия син е най-подходящо. Това води до най-добри резултати. Също така чрез въплъщението на Бог като Човешкия Син в последните дни се изпълняват пророчествата на Господ Исус: „пришествието на Човешкия Син“, „Човешкият Син иде“, а също и „Синът Човешки в Своя ден“. Тези, които познават добре Библията, могат да видят, че думите на Господ са се сбъднали. Защо тогава толкова много хора се придържат към представите около появата и делото на Човешкия син? Защо толкова много хора все още настояват, че Господ ще слезе на облак в духовна форма? Това наистина е глупаво и невежо. Бог се явява и върши делото Си като Човешкия Син, смирен и скрит, не само защото това е най-ефективно, но и за да можем да видим Божия нрав и прелестта на Неговото смирение и скритост. Бог се среща директно с човечеството като Човешкия син, лице в лице с нас, яде, пие и живее с нас, изразява истини, за да ни напои, води и да ни спаси. Това е великата Божия любов! Защо хората не разбират това? Точно според словата на Всемогъщия Бог: „Бог не спасява човека директно чрез Духа и идентичността на Духа, защото човек не може да докосне или види Неговия Дух и не може да се приближи до Него. Ако Той се опита да спаси човека директно чрез Духа, човекът никога не би могъл да получи Неговото спасение. Ако Бог не приеме външната форма на сътворен човек, човекът няма да може да получи това спасение. Защото човекът по никакъв начин не е в състояние да се приближи до Него, точно както никой не можа да се приближи до облака на Йехова. Едва когато стане сътворен човек, т.е. като постави Своето слово в плът, в която Той ще се превърне, Бог може лично да внедри словото във всички онези, които Го следват. Само тогава човек може лично да чуе и види Неговото слово, нещо повече, да получи словото Му, и по този начин да бъде напълно спасен. Ако Бог не беше станал плът, никой човек от плът и кръв нямаше да получи такова велико спасение и никой човек нямаше да бъде спасен. Ако Божият Дух действаше непосредствено сред хората, цялото човечество щеше да бъде поразено или, без никаква възможност да влезе в контакт с Бог, щеше да бъде напълно завладяно от Сатана (…) Само като стане плът, Бог може да живее сред хората, да изпита страданията на света и да живее в обикновена плът. Само по този начин Той може да даде на хората практическия начин, от който се нуждаят като сътворени същества. Именно чрез въплъщението на Бог човек получава пълно спасение от Него, а не директно от небето в отговор на молитвите си. Факт е, че бидейки от плът и кръв, човекът не е способен да види Божия Дух, а още по-малко да се приближи до Него. Човек може да общува само с въплътения Бог; само чрез Него може да разбере всички пътища и цялата истина и да получи пълно спасение(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тайната на въплъщението (4)“). „Работата, която има най-голяма стойност за покварения човек, е тази, която осигурява точни думи, ясни цели, които да се преследват, и която може да бъде видяна и докосната. Само реалната работа и навременното напътствие са подходящи за човека и само истинската работа може да спаси човека от неговия покварен и развратен нрав. Това може да бъде постигнато само от въплътения Бог; само въплътеният Бог може да спаси човека от неговия някога покварен и греховен нрав(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Поквареното човечество се нуждае повече от спасението на въплътения Бог“).

Словата на Всемогъщия Бог са много ясни. Само като се въплъти за делото на правосъдието в последните дни, Бог може напълно да пречисти и спаси човечеството и да ни отведе до красива крайна цел. Ние лично сме свидетели на Всемогъщия Бог сред нас, живеещ до нас, винаги готов да сподели истината и да разрешава практически проблеми. Той наблюдава покварата на човечеството, пише словата Си и ни предоставя истини. Ние искрено се наслаждаваме на Божиите думи и духът ни е освободен. Когато Бог споделя истината с нас, ние можем да Му задаваме въпроси и Той търпеливо отговаря. Всемогъщият Бог живее сред човечеството, говори и общува с нас. Всяка наша дума, всеки наш жест и дори всяка наша мисъл са ясни като бял ден за Бог, пред очите Му са. Той може да изразява истини по всяко време и на всяко място, като изважда наяве нашите сатанински нрави и нашите идеи и представи за Него и като коригира грешките в нашата вяра и погрешните ни възгледи за стремежа към вярата. Ето как въплътеният Бог лично ни напоява и води, учи ни и ни подкрепя лице в лице. Това е прекрасно, стоплящо сърцата преживяване за нас. Бог е невероятно прелестен и достъпен. Ние виждаме безбройните прелестни аспекти на Бог и Го обичаме от дъното на сърцата си. Христос изразява толкова много истини и върши толкова велики дела, но Той е много смирен и скрит, никога не парадира като Бог. Той е много непринуден и топъл в общуването Си с нас и никога не принуждава никого да Го слуша. В Христос няма и капка арогантност или надменност. Христовите думи са достоверни, без лъжи, преструвки и трикове. Той се отнася с нас като с членове на семейството, разговаря с нас искрено. Това стопля сърцата ни. Виждаме, че няма поквара в човешката природа на Христос. Той притежава нормална човешка природа — мила, свята човешка природа. Христос може да изрази истината навсякъде, по всяко време, да ни подхранва, подкрепя и напътства. Още по-сигурни сме, че Христос притежава не само нормална човешка природа, но и божествена същност. Той наистина е появата на Бог, практическият въплътен Бог. Следвайки Христос досега, знаем, че Христос е истината, пътят и животът. Освен Христос никой известен или велик човек не може да изрази истината и да спаси човечеството. Във въплътената форма на Бог ние виждаме толкова много от това, което Бог има и е. Ние виждаме божествената същност на Христос и виждаме, че Божият нрав е свят и праведен. Виждаме също колко смирен и скрит е Бог и че Той е изключително мил и прекрасен. Като се подчиняваме на Бог и Го обичаме, ние се сближаваме с Него. Делото на въплътения Бог да спаси човечеството е толкова смислено. То не само затваря пропастта между Бог и човека, но и ни позволява да придобием практически знания и разбиране за Бог. Чрез практическото дело на Бог постепенно разбираме истината и навлизаме в реалността, освобождавайки се от много покварени нрави като арогантност и измама. Ние изживяваме истинско човешко подобие и печелим благодатта на Божието спасение. Чрез делото на Всемогъщия Бог от последните дни ние чувстваме колко практично, колко истинско е делото на въплътения Бог! Ако Бог не се беше въплътил, никога нямаше да можем да получим такова конкретно напояване и препитание от Бог, още по-малко да разберем и придобием истината, да отхвърлим греха и да бъдем напълно спасени от Бог. Това може да бъде постигнато само чрез въплътения Бог, Който извършва Своето дело на правосъдието.

Така че сега всеки трябва ясно да види, че Бог се въплъщава в последните дни, изразявайки истината и извършвайки Своето дело на правосъдието изцяло в името на пречистването и спасението на човечеството. Ако Бог се появеше и действаше в духа, ние, покварените хора, нямаше да имаме шанса да разберем и да получим истината и никога нямаше да можем да отхвърлим покварата си и да бъдем спасени от Бог. Няма и капка съмнение. Въпреки това мнозина в религиозния свят виждат, че Всемогъщият Бог е изразил толкова много истини, и признават, че думите на Всемогъщия Бог имат авторитет и сила, но тъй като Той изглежда като обикновен и нормален Човешки син, те осъждат и заклеймяват Всемогъщия Бог, като казват, че Той е човек, а не Бог. Те дори упорито се съпротивляват, осъждат и хулят появата и делото на Всемогъщия Бог. Не можем да не помислим за преди 2000 години, когато Господ Исус дойде да върши делото Си. Тъй като Господ Исус изглеждаше по обикновен начин, фарисеите се отнасяха към Него като към обикновен човек, казвайки осъдително: — Това не е ли Назарянинът? — Това не е ли синът на дърводелеца? Колкото и истина да е изразил, каквито и велики чудеса да е извършил, фарисеите нито Го проучиха, нито Го приеха. Вместо това те съдиха и заклеймяваха Господ Исус, казвайки, че Той изгонва демони с помощта на принца на демоните, и в крайна сметка Го приковаха на кръста, извършвайки най-отвратителния грях. Те бяха прокълнати и наказани от Бог. Бог вече се е явявал и е извършвал делото Си като въплътения Човешки Син два пъти. Така че защо хората не Го разпознават, а се съпротивляват, осъждат и отхвърлят Христос? Къде грешат? Именно защото те съдят само по вида, Христос им изглежда като обикновен човек. Те не изследват и не разпознават всички истини, които Христос изразява. Не виждат божествената същност на Христос, а просто се карат и осъждат Христос заради човешките си представи. Така че те са наказани и прокълнати за това. В Библията се казва: „Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него(Йоан 3:36). Всеки, който осъжда и се съпротивлява на Човешкия син, Който изразява истината, извършва греха на богохулството срещу Светия Дух и не може да му бъде простено в този или в следващия свят. Разумните девици трябва да се научат да търсят истината и да се вслушват в Божия глас. Завръщането на Господ в последните дни е като Човешкия Син, говорещ и действащ. Тези, които Го приемат, са тези, които обичат истината. Всички, които отхвърлят, съпротивляват се и осъждат Човешкия Син, презират истината. Бог разкрива всеки такъв, какъвто е, чрез появата и делото на Човешкия Син. Това е Божията мъдрост и тя разкрива Неговото всемогъщество.

За финал нека разгледаме няколко пасажа от Божиите слова.

Всемогъщият Бог казва: „Този път Бог идва, за да върши делото Си не в духовно тяло, а в най-обикновено. Нещо повече, това не е просто тялото на второто въплъщение на Бог, а е и тялото, чрез което Бог се връща към плътта. Това е най-обикновена плът. Не можете да забележите нищо, което да Го отличава от другите, но можете да научите от Него истини, за които никога преди не сте чували. Тази с нищо незабележителна плът е онова, което олицетворява всички думи на Божията истина, което поема Божието дело в последните дни и изразява целия нрав на Бог, така че човекът да го разбере. Не изпитваш ли огромно желание да видиш небесния Бог? Не изпитваш ли огромно желание да разбереш небесния Бог? Не изпитваш ли огромно желание да видиш какво е назначението на човечеството? Той ще ти разкрие всички тези тайни — тайни, които никой човек не е могъл да ти каже. Той ще ти разкрие и онези истини, които не разбираш. Той е твоята врата към Царството, твоят водач в новата епоха. В тази толкова обикновена плът има множество непонятни тайни. Делата Му може да са неразбираеми за теб, но цялата цел на работата, която върши, е напълно достатъчна, за да ти позволи да разбереш, че Той не е просто плът, както си мислят хората. Защото Той олицетворява Божията воля и грижата, която Бог проявява към човечеството в последните дни. Макар да не можеш да чуеш думите Му, които сякаш разтърсват небето и земята, да не можеш да видиш очите Му като огнени езици и да не можеш да приемеш дисциплинирането на железния Му жезъл, ти все пак можеш да усетиш от думите Му, че Бог е изпълнен с гняв, и да разбереш, че Бог проявява състрадание към човечеството; можеш да видиш праведния нрав на Бог и Неговата мъдрост и освен това да осъзнаеш загрижеността на Бог към цялото човечество. Работата на Бог в последните дни е да позволи на човек да види как небесният Бог живее на земята сред хората и да даде възможност на човек да познае Бог, да Му се подчини, да благоговее пред Него и да Го обича. Ето защо Той се върна в плът за втори път. Въпреки че онова, което човек вижда днес, е Бог, който не се различава от човека, Бог с нос и две очи, един с нищо незабележителен Бог, в крайна сметка Той ще ви покаже, че ако този човек не съществуваше, небето и земята щяха да претърпят огромни промени; ако този човек не съществуваше, небето щеше да потъмнее, земята щеше да потъне в хаос и цялото човечество щеше да живее в глад и болести. Той ще ви покаже, че ако въплътеният Бог не беше дошъл да ви спаси в последните дни, то Бог отдавна щеше да е унищожил цялото човечество в ада; че ако не беше тази плът, вие завинаги щяхте да бъдете архигрешници и щяхте завинаги да останете трупове. Трябва да знаете, че ако не беше тази плът, цялото човечество щеше да се изправи пред неизбежно бедствие и нямаше да бъде в състояние да избегне още по-тежкото наказание, което Бог отсъжда на човечеството в последните дни. Ако не се беше родила тази обикновена плът, всички щяхте да се намирате в състояние, в което да молите за живот, без да можете да живеете, и да молите за смърт, без да можете да умрете; ако тази плът не съществуваше, днес нямаше да можете да придобиете истината и да се явите пред Божия престол, а щяхте да сте наказани от Бог за тежките си грехове. Знаете ли, че ако не беше завръщането на Бог в плът, никой нямаше да има шанс за спасение; и ако не беше идването на тази плът, Бог отдавна щеше да е сложил край на старата епоха? В такъв случай все още ли сте способни да отхвърлите второто въплъщение на Бог? След като можете да извлечете толкова много полезни неща от този обикновен човек, защо тогава не Го приемете с радост?(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Знаеше ли, че Бог е свършил нещо велико сред хората?“).

Цялото Божие дело в последните дни се извършва чрез този обикновен човек. Той ще ти даде всичко и освен това ще може да взема решения за всичко, което те засяга. Може ли този човек да бъде такъв, за какъвто Го смятате: твърде обикновен, за да бъде достоен за споменаване? Неговата истина не е ли достатъчна, за да ви убеди напълно? Не е ли достатъчно свидетелството на делата Му, за да се убедите напълно? Или пътят, който Той носи, не е достоен за вас да вървите по него? В крайна сметка какво ви подтиква да Го презирате, да го отхвърляте и да го избягвате? Та нали точно този човек говори истината, точно този човек носи истината и точно този човек ви дава път, който да следвате. Възможно ли е все още да не можете да намерите следи от Божието дело в тези истини? Без делото на Исус човечеството не би могло да слезе от кръста, но без днешното въплъщение онези, които слязоха от кръста, никога не биха могли да получат Божието одобрение или да навлязат в новата епоха. Без идването на този обикновен човек вие така и нямаше да получите възможност да видите истинското лице на Бог, нито пък щяхте да имате право на това, защото всички вие сте обекти, които отдавна е трябвало да бъдат унищожени. Благодарение на идването на второто въплъщение на Бог, вие сте простени от Него и Той е проявил милост към вас. Въпреки всичко думите, които трябва да ви кажа накрая, остават следните: този обикновен човек, който е въплътеният Бог, е жизненоважен за вас. Това е великото нещо, което Бог вече е свършил сред хората(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Знаеше ли, че Бог е свършил нещо велико сред хората?“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger