Господ Исус изкупи греховете на човечеството, защо Му е да върши делото на правосъдието, когато се завърне в последните дни?

20 май 2023

Преди 2 000 години въплътеният Господ Исус беше разпнат, за да изкупи греховете на човечеството. Той послужи като приношение и завърши Своето дело на изкуплението. Той обеща да се завърне в последните дни, така че всички вярващи чакат идването на Господ и мислят, че като вярващи в Господ, всичките им грехове са простени и Той вече не ги мисли за грешници. Те смятат, че са напълно готови, така че просто трябва да изчакат завръщането на Господ, за да бъдат взети в царството Му. Ето защо хората винаги гледат към небето и чакат деня, в който Той внезапно ще се появи върху облак и ще ги отведе на небето, за да се срещнат с Него. Но за тяхна голяма изненада те гледат как започват големите бедствия, но все още не са посрещнали Господ. Никой не знае какво всъщност се случва. Въпреки че не са видели Господ да идва на облак, те са видели „Източна мълния“ да дава последователни свидетелства, че Той се е върнал като въплътения Всемогъщ Бог. Той е изразил истини и върши делото на правосъдието, започвайки с Божия дом. Появата и делото на Всемогъщия Бог разтърсиха целия религиозен свят и предизвикаха огромен отзвук. Делото на правосъдието на въплътения Бог далеч не отговаря на идеите и представите на хората. Мнозина се питат: Господ Исус вече завърши великото Си дело на изкуплението и Бог ни е нарекъл праведни, така че защо трябва да върши делото на правосъдието в последните дни? Те мислят, че това не е възможно. Религиозната общност дори се съпротивлява и осъжда Всемогъщия Бог, като отказва да изследва делото Му. Всички те с нетърпение чакат Господ да дойде върху облак и да ги възнесе в царството, като се надяват да избягат от големите бедствия. Но Божието дело е обширно и могъщо и никой не може да го спре. Всемогъщият Бог е създал група от победители и бедствията са започнали, докато религиозният свят тъне в бедствия, плаче и скърца със зъби. Тъй като не са били възнесени преди бедствията, те възлагат надежди това да се случи по време или след това. Защо не посрещнаха Господ преди бедствията? Къде сбъркаха? Наруши ли Господ Исус обещанието Си, като не отведе вярващите в царството преди бедствията и с това ги разочарова дълбоко? Или хората разбраха погрешно библейските пророчества и се довериха на представите си, че Господ ще дойде върху облак, като отказаха да чуят Божия глас и така не приветстваха Господ и се поддадоха на бедствието? Сега всички се чувстват много объркани, тъй като Господ не е дошъл върху облак и не е възнесъл вярващите преди бедствията. Днес ще споделя моето лично разбиране за делото на правосъдието в последните дни на Бог, въплътен като Човешки Син.

Всеки запознат с Библията разбира, че повечето библейски пророчества предсказват две неща: Господ ще се върне и ще раздаде правосъдие в последните дни. Тези две неща обаче всъщност са едно нещо, а именно, че Бог ще дойде въплътен в последните дни, за да извърши делото на правосъдието. Някои със сигурност ще попитат дали има библейско основание да се каже това. Разбира се, че има. Има много библейски пророчества за тези неща — 200 или повече. Нека да разгледаме един пример. Както се казва в Стария завет: „Бог ще съди между народите и ще решава между много племена(Исая 2:4). „Защото Той иде, защото иде да съди земята; ще съди света с правда и племената — във верността Си(Псалми 96:13). В Новия завет също се казва: „Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом(1 Петрово 4:17). Господ Исус също лично пророкува, че ще се завърне и ще извърши делото на правосъдието в последните дни. Господ Исус е казал: „Ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден(Йоан 12:47-48). „Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички(Йоан 5:22). „И Му е дал власт да извършва съд, защото е Човешкият Син(Йоан 5:27). Откровението пророкува: „Той каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди(Откровение 14:7). Тези пророчества ясно показват, че Господ ще се завърне като Човешкия син и ще извърши делото на правосъдието в последните дни. В това няма съмнение. Виждаме, че Господ Исус ясно пророкува в Епохата на благодатта, че ще се завърне в последните дни като Човешкия Син, за да извърши делото на правосъдието. Откровение ясно пророкува: „Защото настана часът, когато Той ще съди“. Тези пророчества показват, че Господ се въплъщава като Човешкия Син в последните дни и лично идва сред нас, за да извърши делото на правосъдието. Това очевидно е било планирано отдавна от Бог и никой не може да го отрече. Всемогъщият Бог е изразил истини за делото на правосъдието, Той е изрекъл толкова много думи и е създал група от победители. Това показва, че тези пророчества са изцяло изпълнени. Сега нека да разгледаме разпространеното религиозно вярване, че Господ е завършил делото на изкуплението, така че е невъзможно Той да извърши делото на правосъдието в последните дни. Има ли някакво библейско основание за това? Господ Исус каза ли това? Ни най-малко. Такива идеи не са нищо друго освен човешки представи и фантазии — това е самозалъгване. Те са в пълно противоречие с пророчествата в Библията и нито едно от Божиите слова не ги подкрепя. Това мислене е изключително глупаво! Защо хората не могат сериозно да търсят думите на Господ и пророчествата в Библията, а вместо това настояват да съдят и заклеймяват Божието дело в последните дни заради собствените си представи? Това не е ли произволно и арогантно? Библията съдържа толкова много пророчества за идването на Човешкия Син и за съда в последните дни, така че защо хората не виждат Писанието, което е пред очите им? Точно както се казва в Библията: „С уши ще чувате, а никак няма да разберете; и с очи ще гледате, а никак няма да видите. Защото сърцето на тези хора е закоравяло. И с ушите си трудно чуват, и очите си затвориха; да не би да видят с очите си и да чуят с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат, и Аз да ги изцеля(Матей 13:14-15). Мъдрите хора трябва да търсят и изследват защо Бог върши делото на правосъдието в последните дни, защо точно Човешкият Син се явява, за да работи. Трябва да отговорим на тези въпроси, преди да можем наистина да разберем библейските пророчества.

Сега нека разгледаме защо Господ се въплъщава отново, за да извърши делото на правосъдието, след като е изкупил човечеството. Всемогъщият Бог вече е разкрил тази мистерия. Нека да видим какво казва Всемогъщият Бог за това. „При все че Исус свърши много работа сред хората, Той успя само да послужи като изкупление на всички човеци и се превърна в техен принос за грях Той не освободи човека от покварения му нрав. За пълно избавление на хората от влиянието на Сатана беше необходимо не само Исус да стане изкупителна жертва за човешките грехове, но и Бог да положи още повече усилия, за да освободи напълно човека от сатанински покварения му нрав. И тъй, човешките грехове вече са опростени и Бог отново се въплъти, за да въведе хората в новата епоха, и започна делото на порицанието и възмездието. Това Негово дело пренесе човека в по-висш свят. Всички подчинили се на Неговата власт ще се радват на по-висша истина и ще бъдат още по-благословени. Те наистина ще живеят в светлината и ще бъдат дарени с истината, пътя и живота(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Предисловие“). „Въпреки че човекът е получил изкупление и прошка за греховете си, това означава само, че Бог не помни прегрешенията на човека и не постъпва с него според прегрешенията му. Когато обаче човекът, който живее в тяло от плът, не е получил освобождение от греха, той може само да продължава да греши, безкрайно проявявайки своя покварен сатанински нрав. Такъв е животът, който води човекът — един безкраен цикъл на грехове и прошка. По-голямата част от човечеството греши през деня и се разкайва вечер. Така че, дори приносът за грях да имаше постоянен ефект за човека, той не би могъл да го спаси от греха. Само половината от делото на спасението е било извършено, тъй като човекът все още има покварен нрав. (…) Не е лесно за човека да осъзнае греховете си; той не е в състояние да разпознае дълбоко вкоренената си природа. Това може да бъде постигнато единствено чрез осъждане чрез словото. Само по този начин човек може постепенно да бъде променен оттук насетне(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тайната на въплъщението (4)“). Думите на Всемогъщия Бог са съвсем ясни, нали? Господ Исус изкупи човечеството в Епохата на благодатта. Тогава защо Той се връща, за да извърши делото на правосъдието в последните дни? Защото Господ Исус е завършил само делото на изкуплението, само половината от Божието дело на спасението е завършено. С това се постига изкупление на греховете на човека, така че сме годни да се молим и да общуваме с Господ и да се наслаждаваме на Неговата благодат и благословии. Нашите грехове са простени и се радваме на мира и радостта, дадени от Светия Дух, но продължаваме да грешим през цялото време, живеем в постоянен цикъл от грях, изповед и грях. Никой не може да избяга от оковите и ограниченията на греха, но живеем, борейки се с него. Болезнено е и няма начин да се освободим. Това показва, че макар Господ да е простил греховете ни, нашата греховна природа все още съществува; поквареният ни нрав все още съществува. Възможно е да се разбунтуваме, да се съпротивляваме и да съдим Бог във всеки един момент. Това е неоспорим факт. Без значение колко дълго някой е вярващ, той не може да избяга от греха и да постигне святост или да бъде достоен да се изправи пред Бог. Това напълно потвърждава пророчеството на Господ: „Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! Ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не пророкувахме ли в Твое име, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не правехме ли много чудеса в Твое име? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие(Матей 7:21-23). В Евреи 12:14 се казва: „Без освещение никой няма да види Господа“. Виждаме, че само онези, които изпълняват Божията воля, могат да влязат в небесното царство. Но защо Господ каза, че тези, които проповядват и гонят демони в Неговото име, са злодеи? Това може да е объркващо за много хора. Това означава, че те провъзгласяват вярата си, но продължават да съгрешават и не са се покаяли истински. Колкото и да са проповядвали или прогонвали зли духове в името на Господ, колкото и чудеса да са извършили, те нямат одобрението на Господ. В очите на Господ такива хора са злодеи. Те могат да правят разни неща в името на Господ, но това е обида към Господ, която Той ненавижда. Заслужават ли тези хора, чиито грехове са простени, да влязат в царството? Определено не. Те все още мечтаят за деня, в който Господ ще дойде да ги отведе на небето. Това е човешка фантазия. Очевидно фактът, че Господ Исус пророкува завръщането Си, не означава, че Той ще отведе хората директно на небето, за да се срещнат с Него, а че Той ще извърши делото на правосъдието и ще очисти хората от тяхната грешна природа и поквара, че изцяло ще ни спаси от греха и от силите на Сатана и ще ни отведе към красива крайна цел. Това е смисълът на Божието дело на правосъдието в последните дни. Сега съм сигурен, че всички разбираме, че делото на изкуплението в Епохата на благодатта е само, за да ни избави от греховете ни, за да ни бъдат те простени. Това е само половината от делото на спасението, а в последните дни Бог върши още по-велико дело. Въз основа на делото на изкуплението на Господ Исус Всемогъщият Бог изразява истини за делото на правосъдието в последните дни, за да пречисти напълно и да спаси човечеството от греха, да ни освободи от силите на Сатана. Виждаме, че изкуплението на Господ Исус изцяло проправя пътя за Божието правосъдие в последните дни. Това беше основополагаща работа. И делото на правосъдието на Всемогъщия Бог е най-важната стъпка в Божия план за управление за спасяване на човечеството и епохата ще завърши с нея. Ако приемете само делото на изкуплението на Господ Исус, без да приемете делото на правосъдието на Всемогъщия Бог в последните дни, това означава, че спирате по средата на пътя на вярата. Последната стъпка е най-съществената — тя ще определи нашата съдба и изход. Да не предприемете тази стъпка, означава да се откажете по средата и да пропилеете всички предишни усилия. Мисля, че всеки разбира, че последната част от едно пътуване често е най-трудната. Тази последна фаза от пътя на вярата е най-важната и ще реши съдбата ви. За вярващите това, което решава нашия изход и съдба, е Божието дело на правосъдието от последните дни. Ако хората не приемат това, те ще бъдат унищожени от Бог; това наистина е трагедия. Така че можем да сме сигурни, че колкото и време човек да е бил вярващ, ако не приеме Всемогъщия Бог, Бог ще го унищожи, и той ще бъде неразумна девица, връхлетяна от бедствие, която плаче и скърца със зъби. Много предишни неверници са приели директно делото на Всемогъщия Бог и са получили Божието спасение от последните дни. Това са късметлиите и те компенсират онези вярващи, които отказват да приемат Всемогъщия Бог и биват унищожени. Няма ли вярващите горчиво да съжаляват за това? След всички тези години на чакане на Господ те виждат Всемогъщия Бог да върши делото на правосъдието и да изразява толкова много истини, но отказват да приемат това. Вместо това упорито чакат Господ да дойде на облак, като правят този облог с Бог. В крайна сметка те ще загубят шанса си за спасение. Не е ли това изключително тъжно за един вярващ?

Някои може да попитат как Всемогъщият Бог извършва делото на правосъдието и пречистването, за да спаси напълно човечеството. Има толкова много за казване относно истините, свързани с това, така че днес можем просто да започнем да го обсъждаме. Всемогъщият Бог казва: „Христос от последните дни борави с различни истини, за да научи човека, за да изложи на показ неговата същност и да направи разрез на думите и делата човешки. Тези думи съдържат различни истини, като например за дълга на човека, за това как той трябва да се подчинява на Бог, да Му бъде верен и да изживява нормална човечност, както и мъдростта и нрава на Бог. Всички тези думи са насочени към същината на човека и неговия покварен нрав. Думите, които разкриват как човек отхвърля Бог с презрение, съдържат по-конкретно идеята за това, че човек е въплъщение на Сатана и вражеска сила срещу Бог. Предприемайки делото на Страшния съд, Бог не просто разкрива човешката природа с няколко думи — Той я излага на показ, справя се с нея и я окастря в дългосрочен план. Всички тези различни методи на излагане на показ, справяне и окастряне не могат да бъдат заменени с обикновени думи, а с истината, от която човекът е напълно лишен. Само такива методи могат да се наричат съд; само чрез такъв съд човек може да бъде подчинен на Бог и убеден в Неговото съществуване и само така човек може истински да познае Бог(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Христос извършва делото на Страшния съд с помощта на истината“). Думите на Всемогъщия Бог са съвсем ясни. Неговият съд в последните дни служи главно, за да съди покварената същност на човечеството чрез изразяване на истината, за да разкрие нашата поквара, така че да помислим и да опознаем себе си и да видим собствената си поквара. В този момент изпитваме съжаление, мразим себе си и плътта си, което води до истинско покаяние. Това дело на правосъдието не се извършва само чрез изразяване на няколко истини, които хората да разберат, а Бог изразява много аспекти на истината. Всички тези истини са за съд, изобличаване, кастрене и справяне с човечеството, а също и за изпитанието и пречистването му. Особено Божиите думи, които съдят и изобличават покварената същина на човека, ясно разкриват сатанинския нрав на човечеството и нашата природа и същина. Четенето на тези думи е толкова покъртително — те достигат право в сърцата ни. Виждаме колко дълбоко сме покварени, че не сме достойни да се наречем хора. Няма къде да се скрием и искаме да потънем вдън земя, за да избегнем Божия гняв. Преминаването през този съд е единственият начин да видим истината за нашата собствена поквара, тогава сме изпълнени със съжаление и знаем, че сме недостойни за Божиите благословии и не заслужаваме да бъдем отведени в Неговото царство. Тъй като сме толкова покварени, ние сме недостойни да видим Бог. Без Божия съд и наказание никога няма истински да опознаем себе си, а само ще правим устно признание на греховете си, без да знаем, че живеем изцяло според сатанинския нрав. Ще продължим да се бунтуваме и да се съпротивляваме на Бог и въпреки това да мислим, че можем да отидем в небесата. Това е безсрамно и подвеждащо и показва липса на капка самосъзнание. Тези от нас, които преживяват съда и пречистването на Всемогъщия Бог, получават истинско знание от първа ръка, че думите Му са истината, че са безценни! Само истините, изразени от Бог, могат да пречистят нашата поквара и да ни спасят от греха. Само преживяването на съда на думите Му може да пречисти и промени покварения ни нрав, така че да станем хора, които изпълняват Божията воля и са достойни да влязат в царството. Делото на правосъдието на Всемогъщия Бог от последните дни ни дава пътя, истината и живота. Чрез делото на Всемогъщия Бог можем да придобием истината и живота и да живеем пред Бог, което е огромна благословия от Него!

На този етап от нашето общение мисля, че повечето от нас разбират, че Божието дело за спасението на човечеството не е толкова просто, колкото си мислехме. Той не само изкупва и прощава греховете ни. Неговото дело на спасението означава напълно да ни спаси от злото и греха, да ни спаси от влиянието на Сатана, за да можем да се подчиним на Бог и да Му се покланяме. Делото на правосъдието е единственият начин да се постигне това. Сега Всемогъщият Бог е изразил толкова много истини и върши делото на правосъдието. Това дело е голямо и несравнимо! Думите на Всемогъщия Бог не само разтърсиха целия свят, но и цялата вселена. Великото Божие дело в последните дни привлече вниманието на всички и разтърси света. Всички, които обичат истината, изследват Божието дело от последните дни и само онези, които не обичат истината, си затварят очите и пренебрегват Божието дело. Но Божието дело никога няма да бъде повлияно от религиозния свят или неверниците. То се движи напред с неудържима сила. Само за миг големите бедствия са започнали и Божието дело на правосъдието в последните дни достига своя връх. За Неговите последователи това е правосъдие, което започва с Божия дом, като довежда до съвършенство някои и унищожава много. За други бедствията се използват за постепенно справяне със злосторниците, които се съпротивляват на Бог, което ще доведе тази зла епоха, ръводена от Сатана, до окончателен завършек. Тогава ще навлезем в нова епоха и ще я приветстваме — епохата, в която се осъществява Христовото царство на земята. Тези, които все още чакат идването на Господ върху облак, могат само да плачат и скърцат със зъби, изпълнявайки пророчеството от Откровение. „Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които го прободоха; и всички земни племена ще заридаят за Него(Откровение 1:7). Всемогъщият Бог също казва: „На много хора може да им е все едно какво ще изрека, но все пак искам да кажа на всеки така наречен светец, който следва Исус, че когато видите Исус да слиза от небето на бял облак със собствените си очи, това ще бъде публичното появяване на Слънцето на праведността. Може би това ще бъде момент на голямо вълнение за теб, но трябва да знаеш, че времето, когато станеш свидетел на слизането на Исус от небето, е и времето, когато ще слезеш в ада, за да бъдеш наказан. Това ще бъде времето на края на Божия план за управление и тогава Бог ще възнагради праведните и ще накаже нечестивите. Защото Божият съд вече ще е приключил преди човечеството да види знамения, когато го има само изразяването на истината. Тези, които приемат истината и не търсят знамения, и по този начин са се пречистили, ще се върнат пред Божия престол и ще влязат в прегръдките на Създателя. Само онези, които упорито вярват, че „Исус, Който не язди на бял облак, е лъжехрист“, ще бъдат подложени на вечно наказание, тъй като вярват само в Исус, Който показва знамения, но не признават Исус, Който провъзгласява строг съд и показва истинския път и живот. И затова с тях Исус може да се разправи само когато се завърне открито на бял облак(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „До момента, в който видиш духовното тяло на Исус, Бог ще е направил ново небе и нова земя“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger