Политика за поверителност

Добре дошли на този уебсайт („Уебсайтът“) на Църквата на Всемогъщия Бог („Църквата на Всемогъщия Бог“, „ние“, „наш“ или „нас“). Църквата на Всемогъщия Бог е много загрижена за неприкосновеността на личните данни на потребителите на този Уебсайт („Потребител“, „Потребители“, „вие“ или „ваш“), затова в настоящата Политика за поверителност ние посочваме как събираме, обработваме и пренасяме вашата информация, а също и как можете да упражните правата си в съответствие с местните разпоредби.

Потребителят гарантира, че изпратените или предоставените данни са верни, точни, пълни и актуални; той носи отговорност за всички преки или косвени щети или вреди, които могат да възникнат в резултат на неизпълнение на това задължение. В случай че предоставените данни принадлежат на трето лице, Потребителят гарантира, че той е информирал това трето лице за съдържанието на настоящата Политика за поверителност и е получил предварително писмено разрешение да предостави неговите данни на Църквата на Всемогъщия Бог за посочените цели.

1. Кой е администраторът на данни за събирането и обработката на личните данни на Потребителя?

Личните данни, събирани чрез Уебсайта, се контролират от The Church of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870), като собственик на Уебсайта.

2. Какви лични данни събираме за Потребителя?

Когато използвате функцията за обратна връзка и други онлайн формуляри или се свързвате с нас чрез услуги за незабавни съобщения, като чат на живо, WhatsApp или Messenger, Църквата на Всемогъщия Бог ще събира всяка лична информация, която споделяте с нас (например вашето име и имейл адрес) и която е необходима, за да ви предоставим съответната услуга.

3. Какви са целите на обработката на личните данни на Потребителя?

Църквата на Всемогъщия Бог ще обработва данните на Потребителя за следните цели:

4. Какво е правното основание за обработката на личните данни на Потребителя?

Правното основание за обработката на личните данни на Потребителя е съгласието, предоставено от Потребителя при изричното приемане на настоящата Политика за поверителност чрез щракване върху квадратчето за отметка или върху бутона „Да“, които са предоставени на всеки от формулярите за събиране на данни, посочени по-горе.

5. Колко дълго ще съхраняваме личните данни на Потребителя?

Църквата на Всемогъщия Бог ще съхранява предоставените лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълнят целите, за които са събрани, за да се отговори на всички искания, отправени от Потребителя, или докато сесията в чата на живо е активна, както и докато не оттеглите съгласието си.

6. С какви трети лица ще се споделят личните данни на Потребителя?

Данните няма да бъдат споделяни с трети лица, освен с компетентните органи, когато е необходимо, за да изпълняват функциите си. Така личните данни, събрани чрез Уебсайта, могат да бъдат споделяни с обществени организации, съдилища или други административни органи, когато сметнем за необходимо да спазим правно задължение или да предприемем правни действия при предявен иск.

7. Какви права имат Потребителите, когато ни предоставят своите лични данни?

Потребителят има и може да упражни следните права във връзка с личните данни, предоставени на Църквата на Всемогъщия Бог:

Поради това Потребителят може да упражнява своите законови права пред администратора на данни по всяко време; исканията могат да бъдат отправени по имейл, адресиран до GDPR@kingdomsalvation.org. Искането трябва да съдържа: име и фамилия на потребителя, фотокопие на неговия национален документ за самоличност (паспорт или друг валиден документ за самоличност), изложение на неговото искане, адрес, който да се използва за целите на уведомленията, дата, подпис на Потребителя и, когато е необходимо, подкрепящи документи за искането, което той прави.

8. Какви услуги на трети лица използва Уебсайтът?

8.1 tawk.to

Tawk.to предоставя платформа за съобщения в реално време, чрез която Потребителят може да се свърже с нас и която използваме за нашата платформа за чат на живо и за нейната поддръжка. tawk.to спазва ОРЗД. Моля, вижте политиката за поверителност на tawk.to за повече информация: https://www.tawk.to/privacy-policy/

8.2 Услуги за незабавни съобщения

Можем да се свържем с вас чрез услуги за незабавни съобщения, като LINE, WhatsApp Business, Messenger, Viber и ManyChat. Препоръчваме ви да прочетете техните политики за поверителност:

LINE: https://terms.line.me/line_rules

WhatsApp Business: https://www.whatsapp.com/legal/business-policy

Messenger: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Viber: https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy/

ManyChat: https://manychat.com/privacy.html

9. Други

Българската версия на Политиката за поверителност е преведена от испански език. Ако съществуват някакви несъответствия между превода и испанската версия, предимство има испанската версия.

Последна актуализация: 03-04-2023

Свържете се с нас в Messenger