Последни статии

Свидетелства за житейски преживявания

Още

Видях, че ми е писнало от истината

Един ден установих, че една новодошла, която току-що се беше присъединила към църквата, вече е пропуснала две събрания. Попитах водача на групата защо…

Какво спечелих от несгодите

В края на 2019 г. един роднина сподели с мен евангелието на Всемогъщия Бог. Разбрах, че словата на Всемогъщия Бог са истината. Почувствах, че това е Б…

Защо съм самонадеян горделивец?

Аз отговарях за видеообработката в църквата. След като практикувах известно време, успях да схвана някои от принципите и подобрих уменията си. Също та…

Защо не искам да поема бреме?

През октомври 2021 г. се обучавах за отговорник за видеопродукциите. Мои партньори бяха брат Лео и сестра Клер. Те изпълняваха този дълг от повече вре…

Вижте повече

Свидетелства за завръщане към Бог

Още

Свидетел съм на Божията поява

Преди бях член на корейската презвитерианска църква. Когато дъщеричката ми се разболя, цялото ми семейство се посвети на вярата. Тогава здравето ѝ взе…

Да висиш на косъм

През 2005 г., малко след като бях приел делото на Всемогъщия Бог от последните дни, споделих евангелието с брат от старата ми църква. Един следобед сл…

Вижте повече

Статии с проповеди

Още

Какво е въплъщението?

Ние всички знаем, че преди две хиляди години Бог се въплъти в света на хората като Господ Исус, за да изкупи човечеството, и проповядваше: „Покайте се…

Вижте повече

Вяра и живот

Още
Вижте повече

Свържете се с нас в Messenger