Чували ли сте гласа на Бог?

25 април 2023

Всички вярващи в Господ с нетърпение очакват завръщането Му. Днес ще разговаряме малко за пророчествата на Господ Исус и ще обсъдим различните разбирания за завръщането на Господ. Повечето хора вярват, че Господ ще се завърне, като се спусне на облаците, но според собствените пророчества на Господ Исус в Библията Той ще се върне и ще изрече думи като Човешкия Син. Господ няколко пъти е пророкувал пришествието или явяването на Човешкия Син, а пришествието на Човешкия Син означава явяването и делото на Бог в плът. Това е единствената чиста интерпретация, но едва ли ще я чуете в някоя официална църква. Пришествието или явяването на Човешкия Син е велика тайна, която никой не би узнал, ако вече не е приветствал Неговото явяване и дело.

В Библията има много пророчества за завръщането на Господ, но повечето от тях са дошли от хора като апостолите или пророците или от ангели. Пророчествата, които хората най-често цитират, идват от хора, и затова те копнеят да видят Господ, който пред очите на всички се спуска на облак. Но всъщност завръщането на Господ е най-съкровената тайна. Господ Исус е казал: „А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец(Матей 24:36). Щом никой не знае този ден или час, дори небесните ангели или Синът, могат ли библейски пророчества за завръщането на Господ, направени от хора или ангели, да са наистина точни? Невъзможно е. И така, ако искаме да посрещнем Господ, ние трябва да се придържаме към пророчествата на Самия Господ Исус. Това е нашата единствена надежда да приветстваме Господ. Всички онези, които упорито настояват, че Господ ще се спусне на облак, са обречени на бедствия, плач и страдания. Господ Исус е казал: „Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син(Матей 24:27). „Защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще се яви и Човешкият Син в Своя ден. Но най-напред Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение(Лука 17:24-25). „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина (…) и ще ви извести за идващите неща(Йоан 16:12-13). „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене(Откровение 3:20). „Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите(Откровение 2:7). „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват(Йоан 10:27). Какво можем да видим в тези пророчества на Господ Исус? Думите на Господ ни казват недвусмислено, че Той ще се върне в сетните дни като Човешкият Син. Човешкият Син всъщност е въплъщение и Той преди всичко ще произнася слова, изричащи много истини, и ще повече богоизбрания народ към навлизането във всички истини. Каква работа ще извърши Господ, идвайки и изразявайки истини? Несъмнено Той ще извърши Делото на правосъдието, започвайки с Божия дом; Той ще извърши делото за пълно спасение на човечеството. Как тогава можем да приветстваме Господ? Тъй като Той идва като Човешкия Син, а Човешкият Син има съвсем обикновена външност, в която няма нищо свръхестествено, никой няма да може да види, че това е Богоявление, съдейки единствено по Неговия външен вид. Разковничето е да се слушат словата на Човешкия Син и да се види дали това е гласът на Бог. Приветстването на Господ се постига, като познаем гласа на Бог и Му отворим вратата. Ако Той изрича истини и хората останат глухи за Неговия глас, те няма да имат възможност да Го приветстват. В Книгата Откровение неведнъж е пророкувано: „Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите(Откровение, глава 2 и 3). За това се споменава общо седем пъти. Така че, за да посрещнете Господ, чуването на гласа Божи е абсолютно необходимо; това е единственият начин да Го приветствате. Сега знаете ли какво е разковничето към приветстването на Господ? За да приветстваме Господ, ние непременно трябва да се стремим да чуем гласа Божи, и този „глас“ се отнася до много истини, изречени от завърналия се Господ, до всички истини, които хората не са чували никога преди и до неща, които никога не са били записани в Библията. Разумните девици чуват, че всички думи, изречени от Човешкия Син, са истина, всички те са гласът Божи, и, обзети от радост, приветстват Господ. Само Господ е способен да изрича истината; само Господ е пътят и истината, и животът. Всеки, който чува думите, изречени от Човешкия Син, но остава равнодушен или ги отхвърля, или отказва да приеме истината, е неразумна девица, която ще бъде изоставена от Господ. Те неминуемо са обречени на големи неволи, плач и страдания. Досега религиозният свят не е приветствал Господ; вместо това неговите представители са се предали на бедствията, като обвиняват и отричат Бог, в постоянно състояние на отчаяние. Тези, които са Божии овце, ревностно търсят и изучават истинския път, след като са чули гласа на Бог, което им позволява да посрещнат Господ. Затова ние трябва да сме наясно: когато Господ се върне в сетните дни, Той ще се яви като Човешкия Син и ще изрече всички истини, а разковничето за нас, докато търсим явяването на Господ, се състои в търсене на всичките тези изречени от Господ истини, в търсене на църквата, в която говори Бог. Щом откриете истините, изречени от Човешкия Син, ще откриете и появата и делото на Бог, като последвате този глас до неговия източник. Щом откриете, че всички изречени от Господ истини ще пречистят и спасят човечеството, вие ще приемете завръщането на Господ и тогава ще Го приветствате. Това е най-добрият и най-простият начин да приветствате Господ. Не е необходимо да стоите вперили поглед в небето, и не е нужно да стоите на върха на планината, за да посрещнете Господ, когато Той се спуска на облак, още по-малко е нужно да се молите денонощно или да постите и молите. Трябва само да сте бдителни и да чакате, непрекъснато да се стремите да чуете гласа Божи.

В този момент някои от вас може би се чудят: как тогава да познаем, че онова, което чуваме, наистина е гласът на Бог? Всъщност да чуеш Божия глас не е никак трудно. Господ Исус е казал: „А посреднощ се нададе вик: Ето, младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!(Матей 25:6). Всеки път, когато чувате как някой свидетелства за появата и делото на Бог или за това, че Той е изрекъл много истини, вие трябва незабавно да проучите това и да проверите дали тези думи, за които се предполага, че са казани от Бог, са истина, или не. Ако са истина, трябва да ги приемете, защото Божиите овце могат да чуят Неговия глас. Това е предопределено от Бог и не зависи от това колко е образован човек, колко добре познава Библията или колко дълбок опит има. Какво чувстваме ние като християни, когато чуваме многото думи, изречени от Господ Исус? Дори да нямаме никакъв опит или разбиране на думите Господни, щом ги чуем, ние усещаме, че са истински, че притежават власт и сила; чувстваме, че те са дълбоки и тайнствени, отвъд човешкото разбиране — това е ролята на вдъхновението и интуицията. Независимо дали можем да го изразим ясно, или не, това чувство е вярно и достатъчно, за да покаже, че ако човек има сърце и душа, той може да почувства силата и властта на Божиите слова. Ето какво означава да чуваш Божия глас. За да се задълбочим в това още малко, какви други характеристики притежават Божиите слова? Божиите слова ни дават храна за живот; те разкриват тайни, дават началото на нова епоха и слагат края на старата. Също както Господ Исус можеше да изрича истини по всяко време и на всяко място, за да пои и да се грижи за хората и да бъде техен пастир; Господ също разкри тайните на Царството небесно, показа на човечеството пътя: Покайте се, понеже наближи небесното царство“, постави началото на Епохата на благодатта, сложи край на Епохата на закона и извърши делото на изкуплението на човечеството. Това беше нещо, което не можеше да постигне нито един човек. Нима не е така? В наши дни съществува Човешкият син, Който говори много години, изричайки толкова много истини. Прочитайки тези думи, много хора усещат, че те са послания на Светия Дух, гласът на Бог, и се уверяват, че този изразяващ истини Човешки син е върналият се Господ Исус, че Той е въплътеният Всемогъщ Бог. Всемогъщият Бог изрази всички истини, необходими за пречистването и спасяването на човечеството, разкривайки тайните на Божия 6000-годишен план за управление и изпълнявайки делото на правосъдието, като започна с Божия дом. Той постави началото на Епохата на царството и сложи край на Епохата на благодатта. Всички ли искат да чуят някои от думите на Всемогъщия Бог, да чуят гласа на Бог? Да прочетем няколко пасажа от словата на Всемогъщия Бог.

Всемогъщият Бог казва: „Навремето ми казваха Йехова. После пък бях Месия, а по-нататък човеците с обич и почит Ме наричаха Исус Спасителя. Обаче днес Аз вече не съм Йехова или Исус, когото хората познаваха в онези минали времена; Аз съм Бог, завърнал се в сетните дни — Бог, който ще постави край на епохата. Аз съм Самият Бог, който се въздига от края на земята с целия Си нрав и преизпълнен с властност, благородство и великолепие. Хората никога не са общували с Мен, не са Ме опознали и са съвсем невежи по отношение на Моя нрав. От създаването на света, та чак до днес нито един човек не Ме е виждал. Това е Бог, който се явява пред хората в сетните дни, но е скрит сред тях. Той пребивава сред човеците, истински и реален като жарещото слънце и бушуващия пламък, изпълнен с мощ и преизпълнен с власт. Съдът на словото Ми няма да пропусне нито един човек, нито едно нещо и всеки и всичко ще бъде пречистено в пламъците. Накрая всички народи ще получат благослова на думите Ми, но и ще бъдат разкъсани на парчета от Моите слова. Така през сетните дни всички хора ще видят, че Аз съм завърналият се Спасител и че съм Всемогъщият Бог, покоряващ цялото човечество. И всички ще се убедят, че преди Се жертвах за хората, но в сетните дни Се превръщам и в слънчевия пламък, изпепеляващ всичко, и в Слънцето на праведността, разкриващо всички неща. Това е Моето дело в последните дни. Приех това име и възприех този нрав, за да може всички хора да видят, че съм праведен Бог, изпепеляващото слънце и обгарящият пламък, за да може всички да почитат Мен, единствения истински Бог, и да съзрат истинското Ми лице: Аз не съм само Бог на израилтяните и не съм само Изкупителят; Бог съм на всички създания на небето, в океаните и на земята(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Спасителят вече се е завърнал, възседнал „бял облак“). „Осъществявам делото Си из цялата вселена и от изток безспир прогърмяват оглушителни тътени и разтърсват всички народи и религии. С гласа Си преведох цялото човечество в настоящето. Карам всички хора да бъдат завоювани от Моя глас, да попаднат в този поток и да Ми се подчинят, защото отдавна възвърнах славата Си от цялата земя и я изпратих отново на изток. Кой не копнее да види Моята слава? Кой не очаква с трепет завръщането Ми? Кой не жадува за повторното Ми явяване? На кого не му липсва благостта Ми? Кой би отказал да дойде в светлината? Кой не би желал да види щедростта на Ханаан? Кой не копнее за завръщането на Избавителя? Кой не обожава Този, чието могъщество е безгранично? Гласът Ми ще отекне из цялата земя. Ще се обърна към Моя избран народ и ще им говоря още. Думите ми са като мощните гръмове, разтърсващи планините и реките — отправям ги към цялата вселена и към човечеството. Ето защо Моето слово е пазено като съкровище от хората и цялото човечество тачи думите Ми. Светкавицата прорязва целия небосвод от изток до запад. Словата Ми са такива, че хората не желаят да се откажат от тях, въпреки че ги смятат за неразгадаеми, но поради това им се наслаждават още повече. Всички хора отбелязват с радост и веселие Моето пришествие, сякаш празнуват раждането на дете. Със силата на гласа Си ще призова при Себе Си всички хора. От този момент нататък официално ще Се присъединя към човешкия род, за да започнат да Ме почитат. Със славата, която излъчвам, и с думите, изричани от Моята уста, ще накарам всички хора да се стекат пред Мен и да видят, че светкавицата просветва от изток и че съм слязъл на Елеонския хълм на изток. Ще видят, че от дълго време пребивавам на земята, вече не като Синът на Юдея, а като Светкавицата от изток. Защото отдавна възкръснах и напуснах мястото си сред хората, и след това отново се появих сред тях със слава. Аз съм Този, на когото се покланяха от векове, а също съм и младенецът, от когото израилтяните се отрекоха преди хилядолетия. При това Аз съм преславният Всемогъщ Бог на днешната епоха! Нека всички да застанат пред Моя трон и да видят великолепния Ми лик, нека чуят Моя глас и се вгледат в делата Ми. Това е цялата Моя воля, това е краят и зенитът на Моя план, а също и целта на управлението Ми: всяка нация да се прекланя пред Мен, да Ме почитат на всички земни езици, всеки човек да се уповава на Мен и всички народи да са Мои верни поданици!(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Гласовете на седемте гръма — предсказващи, че Евангелието на царството ще се разпространи из цялата вселена“). „Когато обръщам лицето Си към вселената, за да говоря, цялото човечество чува гласа Ми и след това вижда всички дела, които съм извършил из цялата вселена. Онези, които се противят на Моята воля, тоест тези, които Ми се противопоставят с човешки дела, ще изпитат Моето наказание. Ще взема многобройните звезди на небето и ще ги направя отново, благодарение на Мен слънцето и луната ще бъдат обновени — небесата вече няма да бъдат такива, каквито са били, и несметните неща на земята ще бъдат обновени. Всичко ще достигне пълнота чрез Моите слова. Множеството от народи във вселената ще бъде преразпределено и ще бъде заменено от Моето царство, така че народите на земята ще изчезнат завинаги и всичко ще стане едно царство, което Ме почита: всички народи на земята ще бъдат унищожени и ще престанат да съществуват. От човешките същества във вселената всички, които принадлежат на дявола, ще бъдат унищожени и всички, които се кланят на Сатана, ще бъдат повалени от Моя изгарящ огън — тоест, всички ще бъдат превърнати в пепел, освен тези, които сега са в потока. Когато наказвам многото народи, тези в религиозния свят в различна степен ще се завърнат в Моето царство, завладени от Моите дела, защото ще са видели идването на Светия, яздещ бял облак. Всички хора ще бъдат разделени според собствения им вид и ще получат наказания, съизмерими с действията им. Всички, които са се опълчвали срещу Мен, ще загинат, а онези, чиито дела на земята не са Ме засягали, заради начина, по който са се оправдали, ще продължат да съществуват на земята под ръководството на Моите синове и Моя народ. Ще се явя пред безчетните народи и безчетните нации и със собствения Си глас ще озвуча земята и ще провъзглася завършването на великото Си дело, за да може всеки да го види със собствените си очи(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Думите на Бога към цялата вселена“, „Глава 26“).

Как се чувствате сега, след като чухте няколко откъса от думите на Всемогъщия Бог? Гласът на Бог ли е това? Всяко изречение от словата на Всемогъщия Бог носи в себе си могъщество и власт и разтърсва хората до дъното на душата им. Кой освен Бог би могъл да се обърне към цялото човечество? Кой би могъл да изрази волята на Бог да спаси човечеството? Кой би могъл предварително да разкрие Божия план и уредбата за Неговото дело в сетните дни, както и изхода и предназначението на човечеството? Кой би могъл да оповести управленските закони на Бог за цялата вселена? Никой освен Бог не може да направи това. Словата на Всемогъщия Бог към цялото човечество ни позволяват да почувстваме властта и могъществото на Божиите слова. Словата на Всемогъщия Бог са послания направо от Бог, гласът на Самия Бог! С тези думи от Всемогъщия Бог сякаш Бог стои високо на небесата, гледа целия свят и говори. Всемогъщият Бог говори с човечеството от Своето положение на Господ на творението, разкривайки пред него праведния и величествен нрав на Бог, който не търпи обиди. Макар да не разбират истините, съдържащи се в думите на Всемогъщия Бог, или да нямат никакъв реален опит или разбиране, когато ги чуят за първи път, всички, които са Божи овце, ще почувстват, че всяка дума на Всемогъщия Бог е изпълнена с могъщество и власт, и ще бъдат уверени, че това наистина е гласът Божи, който излиза направо от Божия Дух. Това отговаря на думите на Господ Исус: „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват(Йоан 10:27).

Вече чухме гласа Божи и видяхме истините, изречени от Бог; каква работа е дошъл да свърши Бог с изричането на истините? Той е дошъл, за да извърши делото на правосъдието в сетните дни, което се потвърждава от пророчествата, излезли от устата на Самия Господ Исус: „Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички(Йоан 5:22). „И Му е дал власт да извършва съд, защото е Човешкият Син(Йоан 5:27). „И ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден(Йоан 12:47-48). „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина (…) и ще ви извести за идващите неща(Йоан 16:12-13). Не можем да забравим и глава 4, стих 17 от Първото послание на Петър: „Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом“. Всичките тези пророчества са съвсем ясни. Правосъдието в последните дни ще започне с Божия дом и ще се върши сред всички онези, които са приели Божия съд в сетните дни. Тоест, въплътеният Човешки Син ще изрича много истини на земята, за да съди и пречиства човечеството, направлявайки Божиите избраници към навлизането във всички истини. Това е делото на правосъдието, извършвано от Спасителя в сетните дни — работа, която е отдавна планирана от Бог. И така, Всемогъщият Бог, Човешкият син в плът, дойде доста отдавна, изричайки всички истини за пречистването и спасението на човечеството, разтърсвайки целия свят, разклащайки всички религии и вероизповедания. Все повече хора се вслушват в гласа на Бог, търсят и изучават истинския път. Всемогъщият Бог не просто разкри всички главни тайни на Божия шестхилядолетен план за управление и ни разказа тайнствата на истината, като например целите на Бог в Неговото управление на човечеството, това как Той изпълнява трите етапа на Своето дело по спасяване на човечеството, тайните въплъщения и истинската история, на която се основава Библията. Освен това Всемогъщият Бог разкри истината за това как човечеството беше покварено от Сатаната и нашата сатанинска природа да се противопоставяме на Бог и ни посочи практичния път да се избавим от нашия покварен нрав и да бъдем спасени докрай. Всемогъщият Бог също така разкри изхода за всеки тип хора, действителната крайна цел на хората, това как Бог ще сложи край на тази епоха и как ще се появи Царството Христово. Всяка от тези тайни истини ни беше разкрита. Всемогъщият Бог е произнесъл милиони думи и всичките тези думи са истини, използвани за съдене и пречистване на човечеството. Това е делото на правосъдието, извършвано от Бог в сетните дни. Това е една стъпка от работата, с която Той използва единствено думите, за да пречисти и спаси човечеството докрай.

Как тогава Всемогъщият Бог извършва делото на правосъдието? Да видим какво казват Неговите слова. Всемогъщият Бог казва: „Съдното дело на Бог е Негова лична работа и естествено тя трябва да бъде свършена от самия Бог; човекът не може да я свърши вместо Него. Тъй като Страшният съд използва истината, за да завоюва човечеството, няма съмнение, че Бог ще се яви във въплътения Си облик, за да извърши това дело сред човеците. Това означава, че Христос от последните дни ще използва истината, за да просвети хората по целия свят и да разкрие всички истини пред тях. Такова е съдното дело на Бог(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Христос извършва делото на Страшния съд с помощта на истината“). „В сегашното Си въплъщение работата на Бог е да изрази Своя нрав, предимно чрез порицание и осъждане. Надграждайки върху тази основа, Той носи още истина на хората и им посочва още начини да практикуват, като по този начин постига Своя замисъл да завоюва човека и да го освободи от покварения му нрав. В това се състои Божието дело в Епохата на Царството(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Предисловие“). „Христос от последните дни борави с различни истини, за да научи човека, за да изложи на показ неговата същност и да направи разрез на думите и делата човешки. Тези думи съдържат различни истини, като например за дълга на човека, за това как той трябва да се подчинява на Бог, да Му бъде верен и да надмогне човешката си същност, както и за мъдростта и нрава на Бог. Всички тези думи са насочени към същината на човека и неговия покварен нрав. Думите, които разкриват как човек отхвърля Бог с презрение, съдържат по-конкретно идеята за това, че човек е въплъщение на Сатана и вражеска сила срещу Бог. Предприемайки делото на Страшния съд, Бог не просто разкрива човешката природа с няколко думи — Той я излага на показ, справя се с нея и я окастря в дългосрочен план. Всички тези различни методи на излагане на показ, справяне и окастряне не могат да бъдат заменени с обикновени думи, а с истината, от която човекът е напълно лишен. Само такива методи могат да се наричат съд; само чрез такъв съд човек може да бъде подчинен на Бог и убеден в Неговото съществуване и само така човек може истински да познае Бог. Целта на Божието съдно дело е човекът да види истинското лице на Бог и да научи истината за собственото си непокорство. Съдното дело дава възможност на човека да добие дълбоко разбиране за Божията воля, за целта на Божието дело и за тайните, които са недостъпни за него. То също така дава възможност на човека да узнае и разбере собствената си покварена същност и корените на тази поквара, както и да открие грозотата на човека. Тези резултати се постигат чрез съдното дело, понеже същината му е да разкрие пътя, истината и живота на Бог на всички онези, които вярват в Него. Такова е съдното дело, извършвано от Бог(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Христос извършва делото на Страшния съд с помощта на истината“). След като прочетохме словата на Бог, трябва да е станало ясно, че Божието дело на правосъдието в сетните дни се осъществява най-вече чрез изричане на истината и използването ѝ за съдене, пречистване и спасяване на човечеството. Тоест в сетните дни Бог пречиства поквареността на човечеството, като изрича истината и изпълнява Своето дело на правосъдието. Той спасява и усъвършенства група хора, създавайки групата на онези, които в сърцето и разума си са едно цяло с Бог — плода на Божия шестхилядолетен план за управление. Ето кое е най-важното в работата на правосъдието в сетните дни! Затова Спасителят, Всемогъщият Бог, изрича истини откакто е дошъл, разобличавайки и осъждайки всеки покварен нрав на хората. Той също така пречиства и преобразява покварения ни нрав, като ни кастри и мъмри, изпитва ни и ни облагородява; това премахва първопричината за човешката греховност, като ни позволява напълно да се избавим от греха, да се освободим от влиянието на Сатана и да можем да се подчиняваме на Бог и да Го почитаме. В този момент някои хора може малко да се объркат, чудейки се защо след като Господ Исус вече е изкупил човечеството, Спасителят въпреки това трябва да изрича истините в сетните дни, за да съди човечеството? Това е така, защото Господ Исус е извършил само делото на изкуплението, което означава, че вярата в Господ Исус носи опрощение на греховете или оправдание чрез самата вяра, която дава на хората правото да застанат пред Бог с молитва, да общуват с Бог и да се наслаждават на Неговата благодат и благословии. Ролята на Господ Исус на изкупителна жертва обаче направи възможно само опрощението на греховете на човечеството; тя не можеше да реши изначалния проблем с човешката греховност. Ето защо всички, живели в Епохата на благодатта, признаваха факта, че дори след като греховете на човечеството бяха опростени, ние продължихме да грешим непрестанно. Не можахме да се справим с това и колкото и да копнеехме да се избавим от греха, не успявахме да го сторим. Живеехме, като грешахме денем и се изповядвахме нощем. Ето защо Господ Исус ще изрече истината и ще извърши делото на правосъдието в сетните дни, когато дойде отново, пречиствайки хората от техния покварен нрав докрай и премахвайки корена на тяхната греховност. Ето как хората могат да бъдат напълно и докрай спасени. Ако хората преживеят само изкуплението от Господ Исус, без да преминат през делото на правосъдието в последните дни, те не могат да направят нищо друго освен да признаят кои от техните действия са греховни; те не могат да видят първопричината за човешката греховност. Тоест, те не са в състояние да разберат сатанинската природа и сатанинските наклонности на човека, още по-малко да се справят с тях. Единственият начин за решаване на проблема с покварения нрав, който е първопричината за греховността на човечеството, е да изпитаме върху себе си делото на Божия съд. Всемогъщият Бог казва: „Преди Бог да изкупи човека, Сатана вече е вложил много отрова в него. След хиляди години поквара от Сатана в човека се е появила природа, която се противопоставя на Бог. Така че, когато човекът е бил изкупен, това е било само случай на изкупление, при който за човека е била платена висока цена, но отровната природа в него не е била премахната. Човекът е толкова осквернен, че трябва да премине през промяна, преди да стане достоен да служи на Бог. Чрез това дело на съд и порицание човек ще разбере напълно нечистата и покварена природа в себе си и ще може да се промени напълно и да се очисти. Само по този начин човек може да стане достоен да се завърне пред Божия престол. Цялото дело, което се извършва днес, е необходимо, за да може човек да бъде пречистен и променен; чрез осъждане и порицаване в словото, както и чрез очистване, човекът може да се отърве от покварата си и да бъде пречистен. Този етап не е толкова дело за спасение, колкото дело за пречистване. Всъщност този етап е етапът на завоюването, а също и вторият етап от делото на спасението. Именно чрез осъждането и порицаването чрез словото човекът бива спечелен от Бог, а чрез използването на словото за облагородяване, осъждане и разкриване биват разкрити напълно всички нечистотии, възприятия, мотиви и лични стремежи, които съществуват в човешките сърца. Въпреки че човекът е получил изкупление и прошка за греховете си, това означава само, че Бог не помни прегрешенията на човека и не постъпва с него според прегрешенията му. Когато обаче човекът, който живее в тяло от плът, не е получил освобождение от греха, той може само да продължава да греши, безкрайно проявявайки своя покварен сатанински нрав. Такъв е животът, който води човекът — един безкраен цикъл на грехове и прошка. По-голямата част от човечеството греши през деня и се разкайва вечер. Така че, дори приносът за грях да имаше постоянен ефект за човека, той не би могъл да го спаси от греха. Само половината от делото на спасението е било извършено, тъй като човекът все още има покварен нрав (…) Не е лесно за човека да осъзнае греховете си; той не е в състояние да разпознае дълбоко вкоренената си природа. Това може да бъде постигнато единствено чрез осъждане чрез словото. Само по този начин човек може постепенно да бъде променен оттук насетне(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тайната на въплъщението (4)“). „При все че Исус свърши много работа сред хората, Той успя само да послужи като изкупление на всички човеци, жертвайки се за греховете им; Той не освободи човека от покварения му нрав. За пълно избавление на хората от влиянието на Сатана беше необходимо не само Исус да стане изкупителна жертва за човешките грехове, но и Бог да положи още повече усилия, за да освободи напълно човека от сатанински покварения му нрав. И тъй, човешките грехове вече са опростени и Бог отново се въплъти, за да въведе хората в новата епоха, и започна делото на порицанието и възмездието. Това Негово дело пренесе човека в по-висш свят. Всички подчинили се на Неговата власт ще се радват на по-висша истина и ще бъдат още по-благословени. Те наистина ще живеят в светлината и ще бъдат дарени с истината, пътя и живота(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Предисловие“). Самият Бог се е въплътил, за да дойде и да извърши делото на правосъдието, изразявайки безчет истини, и Той разобличава и съди хората в дългосрочен план. Само така хората могат да видят ясно истината за своята поквареност и да осъзнаят своята природа и същност. Благодарение на този съд хората също така ще видят Божията праведност и святост и по този начин ще започнат да благоговеят пред Бог. Това е единственият начин, по който постепенно можем да се избавим от нашия покварен нрав и да заживеем в истински човешки облик. Може да се каже, че единственият начин да се постигне това е въплътеният Бог да изрази истини, за да изпълни делото на правосъдието. Ето защо е толкова важно, решаващо и значимо Всемогъщият Бог да произнася слова и да използва истината, за да извърши делото на правосъдието!

Разковничето към това дали вярващият може да се спаси напълно и да получи добро назначение, е в това дали той е способен да приветства явяването и делото на Бог. Същественото е в това дали човек може да чуе гласа на Бог. Всемогъщият Бог се яви в последните дни и работи вече повече от 30 години, но все още има много хора, които не са пожелали да чуят Божия глас. Някои хора вярват в Господ през целия си живот и в последните си години все още не са чули гласа на Бог и не са приветствали Господ. Това означава, че те са били отхвърлени от Господ и че всичките им усилия са отишли напразно. Ето защо способността да чуваш Божия глас е от решаващо значение за това дали някой може да постигне пълно спасение и да получи добро назначение. Мнозина четат думите на Всемогъщия Бог и признават, че те са истина, но все пак не могат да признаят, че Всемогъщият Бог е върналият се Господ. Това наистина е позор и резултат от човешката глупост и слепота. Онези, които не познават Господ, са обречени на бедствия, плач и скърцане със зъби.

Най-накрая нека прочетем един пасаж от думите на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог казва: „В Епохата на Царството Бог използва слово, за да въведе новата епоха, да промени средствата, с които осъществява Своя промисъл и да изпълни делата Си за цялата епоха. Това е принципът, по който Бог работи в Епохата на Словото. Той се яви в плът, за да говори от други позиции, така че човекът да може действително да види Бог като въплъщение на Словото в плътта и да съзре Неговата мъдрост и величие. Цел на това Негово дело е да улесни завоюването на човека, да го направи съвършен и да го низвергне. Това е същинското предназначение на думите за целта на делото в Епохата на Словото. Чрез тези думи хората опознават Божието дело, Божия нрав, човешката същност и разбират към какво трябва да се стремят. Делото, което Бог желае да извърши чрез думи през Епохата на Словото, бива напълно осъществено. Тези Негови думи изобличават, низвергват и подлагат на изпитания хората. Те са видели и чули Божието слово и са приели съществуването му. В резултат на това те са повярвали в съществуването на Бог и в Неговата мъдрост и всемогъщество, а също и в Божията любов към човека и в желанието Му да го спаси. „Слово“ звучи простичко и тривиално, но изречено от въплътения Бог то разтърсва вселената, променя сърцата на хората, променя представите им и старите им нрави, променя и целия предишен облик на света. През вековете само днешният Бог е действал по този начин и само Той ни говори така и така ни спасява. Оттук насетне човекът е воден от Божието слово, напътстван и подкрепян от думите Му. Хората живеят в света на Божието слово, сред проклятията и благословиите на думите Му и все повече човеци са подложени на съд и порицание от словото Му. Това слово и това дело са с едничката цел да спасят човека, да изпълнят волята Божия и да изменят облика на първоначално сътворения свят. Бог създаде света чрез словото Си, Той превежда хората през вселената чрез слово и ги покорява и завоюва чрез слово. В сетните времена Той ще приключи със словото Си целия стар свят и така напълно ще завърши целия Свой план за управление(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Периодът на Царството е Период на Словото“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger