Има ли логика в схващането за Троицата?

18 май 2023

След като въплътеният Господ Исус извърши делото на Епохата на благодатта, в продължение на две хиляди години цялото християнство е определяло единствения истински Бог като „Троица“. Тъй като Библията споменава Отец, Син и Свети Дух, християните предполагат, че Бог трябва да е Троица. Водят се някакви дискусии, но мнозинството продължава да подкрепя идеята за Троицата. Някои казват „Троица“, а други — „Един Бог в три лица“, което по същество е същото и означава същото нещо. Независимо дали казваме „Троица“ или „Един Бог в три лица“, това означава, че Бог се състои от три части, които са Бог, когато са заедно, и без една от тези части Те не са единственият истински Бог. Само когато са заедно, Те могат да бъдат единственият истински Бог. Това е просто абсурдно. Може ли наистина да се каже, че Йехова не е единственият истински Бог? Или че Господ Исус не е единственият истински Бог? И не е ли Светият Дух единственият истински Бог? Не е ли концепцията за Троицата просто начин да се отрече и да се дискредитира единственият истински Бог? Не е ли това посичане и оскверняване на единствения истински Бог? Виждаме колко е абсурдна идеята за Троицата. Значи, религиозният свят просто така е определил единствения истински Бог като Троица и го е разделял през цялото време. Това причинява силна болка на Бог. Религиозният свят упорито се придържа към това и отказва да се промени. Сега Всемогъщият Бог от последните дни е дошъл да извърши делото на правосъдието, като изразява всички истини, които спасяват човека. Той е развенчал напълно най-голямата заблуда на християнството — Троицата. Това ни отвори очите и ние възхваляваме с цялото си сърце Христос като пътя, истината и живота, и славим Божията мъдрост и всемогъщество. Ако Бог не ни бе разкрил пряко тази лъжа, ние никога нямаше да открием колко абсурдна е идеята за Троицата. Нека разгледаме това по-подробно, като прочетем откъс от Божието слово.

Всемогъщият Бог казва: „Ако някой от вас твърди, че Троицата наистина съществува, тогава нека да обясни какво точно представлява този единствен Бог в три личности. Какво представлява Светият Отец? Какво представлява Синът? Какво представлява Светият Дух? Йехова ли е Светият Отец? Исус ли е Синът? Тогава какво ще кажете за Светия Дух? Отецът не е ли Дух? Нима същността на Сина не е също Дух? Нима делото на Исус не беше дело на Светия Дух? Нима делото на Йехова по онова време не беше извършено от Дух, същият като този на Исус? Колко Духа може да има Бог? Според твоето обяснение трите личности на Отца, Сина и Светия Дух са едно цяло; ако това е така, тогава излиза, че има три Духа, но ако има три Духа, това означава, че има три Бог. Това означава, че няма един истински Бог; как може такъв Бог да е запазил изначалната същност на Бог? Ако приемаш, че има само един Бог, как тогава Той може да има син и да бъде баща? Това не са ли само твоите представи? Има само един Бог, само една личност в този Бог и само един Божи Дух, точно както е записано в Библията, че има само един Свят Дух и само един Бог. Независимо дали Отец и Син, за които говориш, съществуват, все пак има само един Бог, а същността на Отца, Сина и Светия Дух, в която вярваш, е същността на Светия Дух. Иначе казано, Бог е Дух, но е способен да стане плът и да живее сред хората, както и да бъде над всичко. Неговият Дух е всеобхватен и вездесъщ. Той може да бъде едновременно в плътта и във и над вселената. Щом всички хора казват, че Бог е единственият истински Бог, значи има един-единствен Бог, който не може да бъде разделен по желание от никого! Бог е само един Дух и само една личност; и това е Божият Дух. (…) Тази концепция за Отец, Син и Свети Дух е изключително абсурдна! Тя разделя Бог и Го превръща в три отделни личности, всяка от които има състояние и Дух; как тогава Той може да бъде един Дух и един Бог? Кажете ми, небето и земята, и всички неща от Отца, Сина или Светия Дух са създадени? Някои казват, че Те са създали всичко това заедно. Тогава кой изкупи човечеството? Дали това беше Светият Дух, Синът или Отецът? Някои казват, че Синът е този, който изкупи човечеството. Тогава кой е Синът по Своята същност? Не е ли Той въплъщението на Божия Дух? Въплъщението нарича Бог на небето „Отец“ от гледната точка на сътворен човек. Нима не знаеш, че Исус беше роден чрез зачатието на Светия Дух? Светият Дух е в Него; каквото и да казваш, Той все пак е едно с Бог на небето, защото Той е въплъщението на Божия Дух. Тази идея за Сина просто не е вярна. Един е Духът, който извършва цялото дело; единствено Самият Бог, т.е. Божият Дух, извършва Своето дело. Кой е Божият Дух? Не е ли това Светият Дух? Не е ли Светият Дух този, който действа в Исус? Ако делото не беше извършено от Светия Дух (т.е. Божия Дух), тогава можеше ли Неговото дело да представлява Самия Бог?(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Съществува ли Троицата?“). Божиите думи са пределно ясни и точни. Бог е единственият истински Бог и в този Бог има само един Божи Дух, само една личност. Изобщо не съществуват трите личности на Отца, Сина и Светия Дух. Преди Бог да стане плът като Господ Исус, за Сина изобщо не се споменаваше. Имаше само Божи Дух, който е Светият Дух. Когато Бог създаде небето, земята и всички неща, те бяха създадени чрез думите на Неговия Дух, така че не е ли Божият Дух единственият истински Бог? Когато Бог вършеше делото на Епохата на закона, то бе осъществено директно чрез хора. По това време го нямаше така наречения „Син“ и Бог беше просто един Бог, Създателят. Никога не е споменавано, че Бог е Троица, и Светият Дух никога не е свидетелствал за Троицата. Тогава защо хората започнаха да определят Бог като Троица, щом Той се въплъти и дойде като Господ Исус? Господ Исус беше Божият Дух, облечен в плът, и цялата Му работа беше насочвана от Божия Дух и пряко изразена от Него. Духът в Господ Исус е Духът на Йехова, тоест Светият Дух. Тогава Господ Исус единственият истински Бог ли е? Да. Значи, не Бог се е разделил на три части — Отец, Син и Свети Дух — защото стана плът, а хората настояха да Го разделят, защото не разбират същността на въплъщението. Това е човешка грешка, породена от ограничената способност на хората да разбират. Бог е единственият истински Бог. Има само един Бог и Той има един Дух. Той беше единственият истински Бог преди всички въплъщения и след въплъщението Си остава единственият истински Бог. Хората разделиха Бог на три части, на три личности, защото Той стана плът, което по същество разделя Бог на парчета и е отрицание на единствения истински Бог. Не е ли глупаво това? Възможно ли е Той да не е бил единственият истински Бог, когато е създавал света? Или да не е бил единственият истински Бог в Епохата на закона? Защо единственият истински Бог се превърна в Бог от Троицата, след като се яви и работи в плът в Епохата на благодатта? Това не е ли грешка, родена от човешка глупост и нелогичност? Ако идеята за Троицата е вярна, защо Бог не свидетелства за трите Си личности, когато създаде света? И защо никой не свидетелства за това в Епохата на закона? Защо в Откровението на Светия Дух няма никакво свидетелство за Троицата? Оттук можем да сме сигурни, че Божият Дух, Светият Дух, Отецът и Синът никога не са споделяли свидетелство, че Бог е Троица. Покварените човешки същества и религиозният свят измислиха тази абсурдна теория за Троицата няколко века след делото на въплътения Господ Исус. Ясно е, че идеята за Троицата не е логически издържана и не е нищо друго освен човешка представа и фантазия. Повече от две хиляди години това е най-голямата заблуда в религиозния свят, която е подвела и увредила несметен брой хора.

На този етап може би се чудите защо Светият Дух свидетелства, че Исус е „възлюбеният Син“, и защо в молитвите Си Господ Исус нарича Небесния Бог „Отец“? Какъв е смисълът на това? Нека да видим какво е казал за това Всемогъщият Бог. Всемогъщият Бог казва: „Има и други, които казват: „Нима Бог не е заявил изрично, че Исус е Неговият възлюбен Син?“ Исус е възлюбеният Син на Бог, в когото е Неговото благоволение — това със сигурност е казано от Самия Бог. Това беше Бог, свидетелстващ за Себе Си, но просто от различна гледна точка — тази на Духа в небето, свидетелстващ за Своето собствено въплъщение. Исус е Неговото въплъщение, а не Неговият Син на небето. Разбираш ли? Нима думите на Исус, че „Аз съм в Отца и че Отец е в Мене“ не показват, че Те са един Дух? И не е ли въплъщението причината Те да бъдат разделени между небето и земята? В действителност Те пак са едно; независимо от всичко, това е просто Бог, който свидетелства за Себе Си(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Съществува ли Троицата?“). „Когато Исус нарече Бог на небето „Отец“, докато се молеше, Той направи това единствено от гледната точка на сътворен човек, само защото Божият Дух беше облечен в обикновена и нормална плът и имаше външната обвивка на сътворено същество. Макар че в Него беше Божият Дух, външният Му вид все пак беше на нормален човек; с други думи, Той беше се превърнал в „Човешкият Син“, за когото всички хора, включително Самият Исус, говореха. Като се има предвид, че е наречен „Човешки Син“, Той е човек (независимо дали е мъж или жена, във всеки случай с външната обвивка на човешко същество), роден в нормално семейство от обикновени хора. Следователно, когато Исус нарече Бог на небето „Отец“, той направи същото като вас, когато вие първоначално Го нарекохте Отец; Той направи това от гледната точка на сътворен човек. (…) Това, че се обръщаше към Бог (т.е. към Духа на небето) по такъв начин обаче не доказва, че Той беше Синът на Божия Дух на небето. По-скоро Неговата гледна точка беше различна, а не че Той беше различна личност. Съществуването на отделни личности е заблуда!(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Съществува ли Троицата?“). От Божиите думи виждаме, че това, че Светият Дух нарича Господ Исус възлюбения Син, е свидетелството на Бог за Неговото въплъщение от гледна точка на Духа. Ако Светият Дух не беше направил това, никой нямаше да разбере истинската самоличност на Господ Исус. Така това открито свидетелство позволи на хората да узнаят, че Господ Исус е въплъщение на Бог. И Господ Исус наричаше в молитвите Си Небесния Бог „Отец“, защото в плът Той не беше свръхестествен, а живееше с нормална човешка природа и се чувстваше като обикновен човек. Ето защо Той наричаше Духа на Небесния Бог „Отец“ от позицията на сътворено същество. Подобни молитви идеално олицетворяваха смирението и послушанието на Христос. Но въз основа на молитвите Му към Отеца религиозният свят раздели Бог на две с твърдението, че Исус и Йехова са били баща и син. Това е пълна глупост! Филип, който беше ученик Господ Исус, го попита за това с думите: „Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно“ (Йоан 14:8). Какъв беше отговорът Му? Господ каза: „Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца. Как така казваш: Покажи ми Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене?(Йоан 14:9-10). Каза също: „Аз и Отец сме едно(Йоан 10:30). Ясно е, че Отецът и Синът са един Бог, а не са баща и син, както вярват хората. Единствената причина за възникването на идеята за Отеца и Сина е, че Бог се въплъти, и това важи само за времето на работата Му в плът. След като Божието дело в плът приключи, Той Си възвърна първоначалната форма и вече нямаше нищо такова като Отец и Син.

Нека да разгледаме още един откъс от Божието слово. Всемогъщият Бог казва: „Духът в Исус, Духът на небето и Духът на Йехова са едно цяло. То се нарича Светият Дух, Божият Дух, седемкратно усиленият Дух и всеобхватният Дух. Божият Дух може да върши много дела. Той може да създаде света и да го унищожи, като залее земята; Той може да изкупи цялото човечество, а освен това може да завоюва и унищожи цялото човечество. Всички тези дела се извършват от Самия Бог и не могат да бъдат извършени от никоя от личностите на Бог вместо Него. Неговият Дух може да бъде наричан с имената Йехова и Исус, както и Всемогъщият. Той е Господ и Христос. Той може да стане и Човешкият Син. Той е както на небесата, така и на земята; Той е високо над вселените и сред множеството. Той е единственият Господар на небесата и земята! От времето на сътворението досега това дело се извършва от Самия Божи Дух. Независимо дали става дума за дела в небесата или в плътта, всичко се извършва от Неговия собствен Дух. Всички създания, без значение дали са на небето или на земята, са в дланта на Неговата всемогъща ръка; всичко това е дело на Самия Бог и не може да бъде извършено от никой друг вместо Него. В небесата Той е Духът, но и Самият Бог; сред хората Той е плът, но остава Самият Бог. Въпреки че може да бъде наричан със стотици хиляди имена, Той все пак е Самият Той, пряк израз на Неговия Дух. Изкуплението на цялото човечество чрез Неговото разпятие беше извършено пряко от Неговия Дух, както и провъзгласяването към всички народи и всички земи през последните дни. Винаги и всякога Бог може да бъде наречен само всемогъщия и единствен истински Бог, Самият всеобхватен Бог. Отделните личности не съществуват, а още по-малко тази идея за Отец, Син и Свети Дух. Има само един Бог на небето и на земята!(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Съществува ли Троицата?“). От думите на Всемогъщия Бог разбираме, че Бог е Дух, това е Светият Дух. Той е всемогъщ; Той създаде небето, земята и всички неща и властва над всичко. Той е способен да се въплъти заради делото Си и да живее сред хората по един практичен начин. Външно изглежда като обикновен човек, но цялото Му дело се управлява от Божия Дух. След завършване на делото Му в плът Бог отново придобива първоначалната Си форма. Плътската форма е начинът на Бог да се яви пред човечеството на определен етап от делото си. И така, независимо дали Бог работи пряко от Духа, или в плът, независимо дали се нарича Йехова, Исус, или Всемогъщият Бог, Той е все същият Дух. Той е Самият Бог, Той съществува самостоятелно и е вечен, Той сътвори всички неща и властва над тях. Мисля, че на този етап от нашия разговор на всички е ясно, че има само един Бог, единственият истински Бог. В това няма и сянка на съмнение. Християнството твърди, че единственият истински Бог е Троицата, и настоява за разделяне на Бог на три части, като разпространява възгледа, че само трите заедно са единственият истински Бог, а поотделно не са. Това всъщност не е ли отричане на Бог? Това потресаващо неправилно разбиране на Бог от хората потвърждава, че те изобщо не разбират Библията и не познават същината на Бог, че са невероятно високомерни в своето буквално разбиране на съдържанието на Библията, като ограничават и разделят Бог въз основа на човешки представи и фантазии. В действителност това е противопоставяне на Бог и богохулство.

А сега Всемогъщият Бог, Христос от последните дни, е дошъл, изразявайки истина, за да върши делото Си, и разкрива най-голямата заблуда на религиозния свят — Троицата. Вече сме сигурни, че Бог е единственият истински Бог. Духът Му е единственият истински Бог, Светият Дух е единственият истински Бог и Неговите въплъщения са единственият истински Бог. В Своя Дух, в Светия Дух и в Своите превъплъщения, Той е единственият истински Бог и един-единствен Бог. Не можеш да го разделиш. Ако хората не могат да приемат тези истини, а се вкопчват упорито в своите представи и фантазии, като настояват за вяра в Троицата и възприемат единствения истински Бог като трима Богове, то това е грехът на Божието осъждане и богохулство. Богохулството срещу Божия Дух е богохулство срещу Светия Дух и никой не може да понесе последствията от това. Разумните имат възможност незабавно да се пробудят и да променят грешната си гледна точка, за да не направят грешката да се изправят срещу Бог. Господ Исус е казал: „Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости. И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости — нито в този свят, нито в бъдещия(Матей 12:31-32). Религиозният свят все така упорито държи на заблудата за Троицата. Докога ще продължава да се противопоставя на Бог? Време е да се събудим. Всемогъщият Бог казва: „През всичките тези години Бог е бил разделян от вас по този начин, бил е разделян все по-фино с всяко следващо поколение, до степента, в която един Бог е открито разделен на три Бог. И сега за човека е просто невъзможно да съедини отново Бог в едно, защото сте Го разделили твърде фино! Трудно е да се каже колко дълго щяхте да продължавате нагло по този начин, ако не бях извършил навреме Своето дело, преди да е станало твърде късно! Ако все така продължавате да разделяте Бог, как може Той все още да е вашият Бог? Ще можете ли все още да Го разпознаете?(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Съществува ли Троицата?“). „Може ли твоята логика да направи задълбочен анализ на Божието дело? Можеш ли да вникнеш в същината на всички дела на Йехова? Ти като човек можеш ли да прозреш всичко или Самият Бог е този, който може да вижда във вечността? Ти ли можеш да виждаш от далечното минало до безкрайното бъдеще или Бог е този, който може да го направи? Какво ще кажеш? Нима си достоен да обясниш Бог? На какво се опира твоето обяснение? Ти Бог ли си? Небето, земята и всички неща са създадени от Самия Бог. Не си ти този, който е направил всичко това, така че защо даваш неверни обяснения? И така, продължаваш ли да вярваш в триединния Бог? Не смяташ ли, че ти е твърде тежко така? За теб би било най-добре да вярваш в един Бог, а не в три. Най-добре е да ти бъде леко, защото бремето на Господа е леко(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Съществува ли Троицата?“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Чували ли сте гласа на Бог?

Всички вярващи в Господ с нетърпение очакват завръщането Му. Днес ще разговаряме малко за пророчествата на Господ Исус и ще обсъдим...

Какво е въплъщението?

Ние всички знаем, че преди две хиляди години Бог се въплъти в света на хората като Господ Исус, за да изкупи човечеството, и проповядваше:...

Кой е единственият истински Бог?

В днешно време повечето хора имат вяра и вярват в Бога. Те вярват в Бога, който носят в сърцата си. Така с течение на времето, на различни...

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger