Кой е единственият истински Бог?

6 април 2023

В днешно време повечето хора имат вяра и вярват в Бога. Те вярват в Бога, който носят в сърцата си. Така с течение на времето, на различни места, хората са започнали да вярват в много Богове, стотици или може би хиляди. Възможно ли е да са толкова много? Определено не. Тогава колко са на брой и кой е истинският Бог? Никоя известна или велика личност не може да даде ясен отговор на това, защото никой човек не може да види Бога или да осъществи директна връзка с Него. Всеки човек има кратък живот и това, което преживява или на което става свидетел, е ограничено, така че кой може да свидетелства ясно за Бога? Тези, които могат, са рядкост. Ние познаваме Библията като най-класическото и авторитетно произведение, което свидетелства за Бога. Тя съдържа свидетелство, че Бог е създал всичко и откакто е създал човечеството, Той никога не е спирал да напътства живота на човека на земята. Той е създал законите и заповедите за човека. Библията също свидетелства за Въплътения Бог, че Господ Исус е дошъл да изкупи човечеството. В нея се пророкува завръщането на Бога в последните дни, за да извърши делото на съда, за да спаси напълно човечеството и да отведе човека на красиво място. Така че е ясно, че Бог, за когото свидетелства Бибилята, е Създателят, единственият истински Бог. Това е основателно. Някои питат: „Кой наистина е този Бог, за когото свидетелства Библията? Как се казва? Как да Го наричаме?“ Името му е било Йехова, а по-късно въплъщението Му е наречено Господ Исус, а след това Откровението пророкува за идването на Всемогъщия в последните дни – Всемогъщия Бог. Това е Бог, който е създал небето, земята, всичко живо и човека. Той е единственият истински Бог, който винаги е напътствал и спасявал човечеството. Той е вечен, Той е върховен господар и властва над всичко. С изключение на този Създател и единствен истински Бог всички останали са лъжебогове. Сатаната е лъжебог и онези паднали ангели, които са го последвали, се представят за богове, за да мамят хората. Например Буда, Гуанин и Нефритеният император на даоизма са лъжебогове. Има много други лъжебогове, като тези, ръкоположени от предишни императори, да не говорим за боговете, в които вярват други религии. Защо казваме, че те са лъжебогове? Защото не те са създали небето и земята, нито хората са създадени от тях. Това е най-яркото доказателство. Тези, които не могат да създадат всичко и да властват над всичко, са лъжебогове. Мислите ли, че лъжебог би се осмелил да каже, че е създал всичко? Не. Би ли посмял да каже, че е създал хората? Не. Би ли посмял да каже, че може да спаси човечеството от Сатаната? Определено не. Когато има истинско бедствие, ако призовете лъжебог, ще се появи ли? Не може – ще се скрие, нали? Следователно лъжебоговете не могат да спасят човечеството и вярата в тях е равносилна на напразна вяра. Вярата в тях може само да ви навреди и да ви доведе до разруха. Ето защо трябва да определите кой е истинският Бог, Господ, който е създал всичко. Това е много важно.

Нека да разгледаме какво се казва в Битие 1:1. „В началото Бог сътвори небето и земята“. Това е първият стих в Библията. Той е невероятно авторитетен и смислен. Разказва за мистерията на Бога, който създава небето, земята и всички неща с човечеството. В Битие също така се казва, че Бог използва словото Си, за да създаде светлина и въздух, както и всички животни, растения и така нататък, че създава човека със собствените Си ръце. Бог е създал всичко живо и Той поддържа и подхранва всичко живо. Предоставя ни всичко за съществуването ни. Човечеството и всички други живи същества оцеляват според законите, постановени от Бог. Това е уникалната сила и власт на Създателя – нещо, което никой човек, ангел или зъл дух на Сатаната никога не би могъл да притежава или постигне. Можем да кажем със сигурност, че Единственият, способен да създаде всичко живо и човечеството, е Създателят – единственият истински Бог.

Бог създаде всичко, Той създаде човечеството; Той властва над всичко. В същото време Той води и спасява човечеството. Да видим какво казва Библията. В началото Бог създаде човека и след като Адам и Ева бяха изкушени от Сатаната, човекът заживя в грях. Потомците на Адам и Ева се умножиха на земята, но те не знаеха как да живеят или как да почитат истинския Бог. Въз основа на Своя план за управление, Бог започна Своето дело в Епохата на закона, издава закони и заповеди, като учи човечеството какво е грях, какво трябва и какво не трябва да правят, така че да знаят как да живеят и как да се покланят на Бог Йехова. Ето как Бог въведе човечеството в правилния път на живота. В края на Епохата на закона хората бяха толкова дълбоко покварени от Сатаната, че не можеха да следват закона и грешаха все повече и повече. Нямаше дори достатъчно приношения. Ако беше продължило така, цялото човечество щеше да бъде осъдено и умъртвено според закона. За да спаси човечеството, Бог се въплъти като Господ Исус. Самият Той беше разпнат за човечеството като наше приношение и пое върху себе Си човешките грехове. След това не се налагаше никой да дава приношение. Докато вярваха, изповядваха и се покайваха пред Господа, греховете им бяха простени и те можеха да дойдат пред Бога, за да се насладят на Неговата благодат. Без жертвоприношението на Господ Исус всички щяха да бъдат осъдени и умъртвени според закона и в никакъв случай нямаше да сме днес тук. Знаем, че Господ Исус е Изкупителят на цялото човечество, появата на единствения истински Бог. Неговият Дух е Духът на Бог Йехова. Той е въплъщението на Бог Йехова. Казано по-просто, Бог Йехова дойде в света като човек, за да изкупи човечеството, и Той е единственият истински Бог.

В Епохата на благодатта Господ Исус извърши делото на изкуплението и греховете на всички, които повярваха в Господа, бяха простени. Въпреки че се наслаждава на мира и радостта от опрощението на греховете и на цялата благодат, която Бог дава на човека, човечеството никога не е спирало да греши. Хората живеят в цикъл на грях, изповед и грях всеки ден. Те не са постигнали святост и не са станали достойни да влязат в Божието царство. Господ Исус обеща, че ще дойде отново в последните дни, за да спаси напълно човека от греха и да го пречисти, за да го вземе в Своето царство. Точно както обеща, Бог сега лично дойде на земята въплътен. Той е Всемогъщият Бог, изразява истината и върши Своето дело на правосъдието в последните дни. Всемогъщият Бог е изрекъл милиони думи, с които разкрива загадките на Божия 6000-годишен план за управление, и разказва на човечеството всичко за корена на човешкия грях и съпротивата срещу Бога, как Сатаната покварява човека, как Бог действа стъпка по стъпка, за да спаси човека, как да практикуваме вярата, за да бъдем пречистени и да влезем в Неговото царство, как да постигнем подчинение и любов към Бога, както и резултата и крайното предназначение на всеки тип човек. Има такова богато разнообразие в истините, изречени от Всемогъщия Бог – нищо не липсва. Виждайки колко истини е изразил Всемогъщият Бог, можем да потвърдим, че Той е завърналият се Господ Исус, защото Господ пророкува: „А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина(Йоан 16:13). Разкриването на толкова много истини от Всемогъщия Бог не е ли изпълнение на пророчеството на Господа Исуса? Не доказва ли това, че Той е Духът на Господа Исуса, който се завърнал в плът, за да върши делото Си? Значи Всемогъщият Бог и Господ Исус са един Дух и Всемогъщият Бог е Спасителят, дошъл на земята, за да спаси напълно човечеството. Само Бог може да изрази истината. Освен Бог никой човек не би могъл да направи това. През цялата история на човечеството нито едно човешко същество не е успяло да изразява истини. Всички неща, казани от тези известни и велики личности и онези дяволи и зли духове, които се представят за богове, са заблуди и подвеждащи лъжи, без нито капка истина. Само Бог може да изрази истината и да спаси човечеството. В това няма никакво съмнение.

Бог създаде небето, земята, всичко живо, Той създаде човека. През цялото това време Той е говорил и работил, за да насочва човечеството и да го спаси. Можем да кажем с увереност, че само Създателят, който може да създаде небето, земята и всичко живо, и да управлява съдбата на човечеството, е единственият истински Бог. Бог създаде човечеството и само Бог се грижи за съдбата и напредъка на човека. Откакто завърши делото по сътворението на света, Бог е съсредоточен върху човека, като ни направлява и ни осигурява всичко, от което се нуждаем, и то в изобилие. Той не ни напусна и не ни пренебрегна, след като ни създаде. Когато човекът започна официално да живее на земята, Бог започна Своето дело в Епохата на закона, като издаде заповедите, които да ръководят живота на човека на земята. Когато човекът беше твърде дълбоко покварен от Сатаната, че да спазва законите, всеки беше изправен пред осъждане според законите и нямаше връщане назад, така че Бог се въплъти в Господ Исус и лично завърши делото на изкуплението, като прости на греховете на човечеството, позволявайки на хората да се наслаждават на благодатта и благословиите, дадени от Бога. Когато тази епоха приключи, Бог отново се въплъти, този път като Всемогъщия Бог, за да извърши делото на съда в последните дни и да спаси напълно човечеството от греха и от силите на Сатаната, да поведе човечеството към красиво място. Въпреки че всяка епоха от Божието дело има различно име и Той е свършил различна работа, всичко е направено от един Бог. Той има само един Дух и Той е единственият истински Бог. Това е неоспоримо. Точно както казва Всемогъщият Бог: „Делото на целия Божи план за управление се извършва лично от Самия Бог. Първият етап – сътворението на света – беше осъществен лично от Самия Бог, а ако не беше така, никой нямаше да може да създаде човечеството; вторият етап беше изкуплението на цялото човечество и също бе осъществен лично от Самия Бог; за третия етап е излишно да се говори: още по-необходимо е Божието дело да бъде завършено от Самия Бог. Делото на изкуплението, завоюването, придобиването и усъвършенстването на цялото човечество се извършва лично от Самия Бог. Ако Той не вършеше лично това дело, човекът не би могъл да бъде представител на Неговата личност и да върши Неговото дело. За да победи Сатаната, да спечели човечеството и да предостави на човека нормален живот на земята, Той лично ръководи човека и лично работи сред хората; заради целия Си план за управление, заради цялото Си дело, Той трябва лично да го върши(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Възстановяване на нормалния живот на човека и отвеждането му до прекрасно назначение“). „И трите етапа на делото, извършени от началото до днес, бяха извършени от Самия Бог и бяха извършени от единствения Бог. Фактът на трите етапа на делото е фактът на Божието ръководство на цялото човечество – факт, който никой не може да отрече. В края на трите етапа на делото всички неща ще бъдат разпределени според вида си и ще се върнат под властта на Бог, тъй като в цялата вселена съществува само един Бог и няма други религии. Този, който е неспособен да създаде света, ще бъде неспособен и да го доведе до края, докато Този, който е създал света, със сигурност ще бъде способен да направи това. Ето защо, ако някой не е в състояние да доведе епохата до нейния край и само може да помогне на човека да култивира съзнанието си, тогава той със сигурност няма да бъде Бог и със сигурност няма да бъде Господ на човечеството. Той ще бъде неспособен да извърши такова велико дело; има само един, който може да го извърши, и всички, които са неспособни да извършат това дело, със сигурност са врагове, а не Бог. Всички зли религии са несъвместими с Бог и тъй като са несъвместими с Бог, те са Негови врагове. Цялото дело се извършва от този единствен истински Бог и цялата вселена се ръководи от този единствен Бог. Независимо дали това е Неговото дело в Израил или в Китай, независимо дали делото се извършва от Духа или от плътта, всичко се извършва от Самия Бог и не може да бъде извършено от никого другиго. Именно защото е Бог на цялото човечество, Той работи свободно, неограничен от никакви условия – това е най-великото от всички видения(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“). Можем да видим от Божиите думи, че има само един Бог, само един Създател, само Самият Бог може да създаде всички неща, да властва над цялата съдба на човечеството, да ръководи живота на човечеството на земята, да спаси човека и да го насочи към красиво място. Точно както се казва в Откровение: „Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят(Откровение 22:13). Лъжебоговете не могат да създадат всичко, още по-малко да спасят човечеството или да сложат край на една епоха. Един лъжебог никога не би могъл да извърши делото, което върши истинският Бог. Един лъжебог може само да показва някои знамения и чудеса или да разпространява някои ереси и заблуди, за да подвежда и покварява хората. Той може да предоставя някои малки услуги, за да спечели хората, и хората да кадят тамян за него и да му се покланят като на Бог. Но лъжебоговете не могат да прощават грехове или да изразяват истини, за да пречистят покварата на хората. И най-вече те не могат да спасят човечеството от силите на Сатаната. Лъжебоговете, които се осмеляват да се представят за истинския Бог, показват, че са зли и безсрамни до крайност, и накрая те ще бъдат оковани и хвърлени в бездънната пропаст от Бога – те ще бъдат наказани. Всички, които вървят срещу Бога, накрая ще бъдат заличени от Него.

За да търсите истинския Бог, трябва да потърсите Онзи, който е създал всичко, който властва над всичко, Онзи, който може да изрази истината и да работи за спасяването на човечеството. Това е ключът. Само като вярвате и почитате този единствен истински Бог, като приемате истините, които Той изразява, и придобивате истината като ваш живот, можете да се освободите от греха, да получите Божието спасение и да влезете в красивото място. Ако не знаете кой е истинският Бог, трябва да търсите и да изследвате. Не можем да бъркаме лъжебоговете с истинския Бог само защото показват някои чудеса или лекуват някои болести. Това е забранено, защото те не са истинският Бог. Почитането на лъжебог е богохулство, това е противопоставяне на Бога и е равносилно на предателство към истинския Бог. Божият нрав няма да толерира човешката обида, така че всички, които вярват в лъжебог, ще бъдат прокълнати и унищожени от Бог. Всемогъщият Бог казва, „Докато старият свят продължава да съществува, Аз ще изливам гнева Си върху неговите народи, открито ще провъзгласявам из цялата вселена Своите управленски закони и ще наказвам всеки, който ги нарушава. Когато обръщам лицето Си към вселената, за да говоря, цялото човечество чува гласа Ми и след това вижда всички дела, които съм извършил из цялата вселена. Онези, които се противят на Моята воля, тоест тези, които Ми се противопоставят с човешки дела, ще изпитат Моето наказание. Ще взема многобройните звезди на небето и ще ги направя отново, благодарение на Мен слънцето и луната ще бъдат обновени – небесата вече няма да бъдат такива, каквито са били, и несметните неща на земята ще бъдат обновени. Всичко ще достигне пълнота чрез Моите слова. Множеството от народи във вселената ще бъде преразпределено и ще бъде заменено от Моето царство, така че народите на земята ще изчезнат завинаги и всичко ще стане едно царство, което Ме почита: всички народи на земята ще бъдат унищожени и ще престанат да съществуват. От човешките същества във вселената всички, които принадлежат на дявола, ще бъдат унищожени и всички, които се кланят на Сатаната, ще бъдат повалени от Моя изгарящ огън – тоест, всички ще бъдат превърнати в пепел, освен тези, които сега са в потока. Когато наказвам многото народи, тези в религиозния свят в различна степен ще се завърнат в Моето царство, завладени от Моите дела, защото ще са видели идването на Светия, яздещ бял облак. Всички хора ще бъдат разделени според собствения им вид и ще получат наказания, съизмерими с действията им. Всички, които са се опълчвали срещу Мен, ще загинат, а онези, чиито дела на земята не са Ме засягали, заради начина, по който са се оправдали, ще продължат да съществуват на земята под ръководството на Моите синове и Моя народ. Ще се явя пред безчетните народи и безчетните нации и със собствения Си глас ще озвуча земята и ще провъзглася завършването на великото Си дело, за да може всеки да го види със собствените си очи(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Думите на Бога към цялата вселена“, „Глава 26“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger