Кого да слушаме, когато проучваме „Източна мълния“?

2 май 2023

Автор: Су Син, Китай

Пандемията продължи да се разпространява през последните месеци и броят на потвърдените случаи на заболяване и смърт непрекъснато се увеличава. По целия свят се случват стихийни бедствия като нашествия на насекоми, наводнения и пожари, наред с надвисналата заплаха за война. Много християни осъзнаха, че Господ вече се е завърнал и сега търсят явяването Му. Понастоящем само Църквата на Всемогъщия Бог свидетелства, че Господ се е върнал, и сега мнозина търсят и изучават явяването и работата на Всемогъщия Бог. Все повече хора се убеждават в това, че те са гласът Божи, чувайки словото на Всемогъщия Бог, след което приемат делото на Всемогъщия Бог в сетните дни. Въпреки това има хора, които, като виждат как правителството на ККП, свещенослужителите и старейшините на религиозния свят клеветят и осъждат работата на Всемогъщия Бог, решават да ги последват. Те не вярват, че това е истинският път и не смеят да го потърсят или изследват. Макар че трябва да сме внимателни при изследването на истинския път, дали подкрепата ни на думите на правителството на ККП, свещенослужителите и старейшините като мерило дали нещо се явява истинският или лъжовният път, съответства на истината? Кого именно трябва да слушаме, когато разглеждаме истинския път, за да можем да приветстваме завръщането на Господ? Ще разговаряме и ще изследваме тези въпроси тук.

Да вярвате на хулите на ККП означава да вярвате на думите на Сатана

Всички знаем, че правителството на Китайската комунистическа партия е атеистично. Откакто дойде на власт, ККП пропагандира атеизма, материализма и еволюционизма. Тя винаги е отричала съществуването на Бог и е отстоявала такива сатанински заблуждения като: „Никога не е имало никакъв Спасител“, „Съдбата на човечеството е в собствените му ръце“ и „Човек може да създаде прекрасна родина със собствените си ръце“. Освен това ККП открито осъди християнството като „се цзяо“ и Библията като книга „се цзяо“. Тя разруши огромен брой църкви, изгори неизброимо количество екземпляри на Библията и неоснователно арестува и преследва християните и католиците. От това бясно преследване на християнството и католицизма можем да видим, че ККП презира истината и Бога повече от всичко друго. Как може един сатанински режим, който се съпротивлява на Бог, да признае явяването и делото на Бог? ККП просто отказва да признае съществуването на такова понятие като истинският път, да не говорим за съществуването на Бог. Когато следва да се определи дали даден път е истински или не, тогава каква е разликата между това да вярваш в слуховете и лъжите на ККП и да вярваш в словата на дявола Сатана?

Освен това всички знаем, че истинският път е бил подложен на гонения от незапомнени времена. Всички сатанински режими изпитват огромна омраза към Бог и истината, и колкото повече нещо е дошло от Бог, толкова по-яростно те му се съпротивляват. Ето защо всеки път, когато Бог идва, за да извърши Своето дело, Той неизбежно бива преследван и осъждан от сатанинския режим — това е безспорен факт. Когато преди много години Господ Исус произнасяше Своите проповеди и изпълняваше Своята работа, първосвещениците и фарисеите на юдейската вяра влязоха в заговор с римската власт, за да разпънат Исус на кръста. Можем ли да отречем факта, че Господ Исус е Христос заради осъждането, преследването, лъжите и клеветите на управляващия режим? По същия начин, Бог се върна сега, за да изпълни Своята работа, а ККП усили безумното си осъждане и богохулство по отношение явяването и делото на Бог. Тя неоснователно арестува и преследва християните, като същевременно използва интернет медиите в Китай и в чужбина, за да разпространява своите лъжи, клеветящи Божието дело и въвеждащи в заблуждение онези, които не знаят истината. Тя прави това от страх, защото се бои, че Бог се е явил и работи, за да спаси човечеството, и че цялото човечество ще приеме истината и ще се върне при Бог. Нещо повече, тя се страхува, че Божиите слова ще се сбъднат на земята, че Неговото Царство ще се появи на земята, и тогава цялото човечество ще отхвърли ККП. Ето защо китайското правителство потиска яростно и преследва жестоко Църквата на Всемогъщия Бог. Това е основната причина, поради която то клевети и осъжда Божието дело. Ако наистина сме проницателни, ние трябва да определяме истинския път по това на какво най-силно се противопоставя и какво най-много преследва този сатанински режим. И обратното, ако престанем да изследваме работата на Всемогъщия Бог в последните дни заради това, че китайското правителство ѝ се противопоставя и я осъжда, ние действително ще бъдем големи глупци.

Правилно ли е да се вярва на това, което говорят свещенослужителите и старейшините, когато се изследва истинския път, а не се слуша Божието слово?

Някои хора мислят, че правителството на ККП винаги се е съпротивлявало на Бог и че не трябва да се вярва на нищо, което то качва в интернет, но свещенослужителите и старейшините, от друга страна, добре познават и разбират Библията, затова не може да се сбърка, като се слушат техните изследвания на верния път. Но дали сме се замисляли някога над следното: може ли човек, който добре познава Библията, да покаже, че разбира истината? Показва ли това, че той познава Бог? Ако си спомним първосвещениците, книжниците и фарисеите на юдейската вяра, ние ще видим, че те са познавали добре Писанието и често са го разяснявали на другите. Но когато Господ Исус се яви и извърши Своето дело, те признаха ли Го за Месия? Признаха ли Неговото слово за истина, за гласа Божи? Не стига, че не признаха Господ, но и заради своето положение и прехрана те противопоставиха на Господ буквалния смисъл на Писанието, пуснаха за Него слухове и Го дискредитираха. Те Го преследваха яростно и Го хулеха и накрая влязоха в заговор с римските власти, за да разпънат Господ Исус. Тези факти убедително показват, че доброто познаване на Библията и честото ѝ тълкуване все още не означава, че разбираш истината, да не говорим за това, че познаваш Бог. Тъкмо това не разбираха добре вярващите юдеи от онова време и им липсваше проницателност по отношение на фарисеите. Що се отнася до приветстването на Господ, те вярваха сляпо в онова, което им казваха техните религиозни водачи, и макар някои от тях да знаеха добре, че словата и делата на Господ Исус притежават власт и могъщество, те все пак повярваха на разпространяваните от религиозните фарисеи слухове и клевети. Затова те се подмамиха и заедно със своите религиозни водачи осъдиха и отхвърлиха Господ Исус. Те не само не получиха спасение, но и бяха наказани от Бог.

По същия начин, макар сегашните свещенослужители и старейшини да познават добре Библията, това не показва, че те разбират истината или познават Бог. Обичайно те проповядват основно библейското знание и теория на вероучението; много рядко проповядват или свидетелстват за словото на Господ Исус. Техните библейски знания и теологична теория не могат да осигурят ресурс за живота на хората, и колкото и много да знаят, това по никакъв начин не показва, че разбират истината или познават Господ. Това, което ни е най-необходимо сега, е да разберем някои истини, например защо религиозният свят е толкова обезлюден, как да се справим с първопричината за разрухата на църквата, как да търсим Божиите следи, как да приветстваме Господ, как да постъпваме според Божията воля и как да се подчиняваме на Господ, как да се освободим от прангите и оковите на греха и да се пречистим, за да станем съвместими с Христос и така нататък. Свещенослужителите и старейшините никога не са проповядвали такива истини, тъй като самите те не ги разбират. Ако те действително разбираха истината, тогава вярващите щяха да бъдат напоени и сити. Ако самите свещеници и старейшини не разбират истината и не познават Господ, как тогава могат да ни поведат да приветстваме завръщането на Господ? Библията казва: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш(Матей 4:10). „Тези хора се приближават до Мене с устата си и Ме почитат с устните си; но сърцето им стои далеч от Мен. Обаче напразно Ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди(Матей 15:8-9). „Проклет да бъде онзи човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава от Господа(Йеремия 17:5). Господ ни съветва да възхваляваме Бог като великия в нашата вяра и да Му се покланяме с искрено сърце. Ние не трябва да държим други хора в сърцето си и да вярваме лековерно на онова, което говорят другите, в противен случай Господ никога няма да ни похвали, колкото и да Го следваме. В нашата вяра в Бог, ако сляпо вярваме на свещенослужителите и старейшините за важния въпрос за изследването на истинския път, и им позволяваме те да решават нашите съдби и предназначения, какъв е този проблем? Това вяра в Бог ли е или вяра в хората? Изучавайки истинския път, кого трябва да слушаме — какво казва Бог или какво говорят свещениците и старейшините? Ако изследвайки истинския път, ние нямаме собствени възгледи, а просто сляпо вярваме на чужди думи, нима това не е липса на отговорност за собствения ни живот? Тогава щяхме да бъдем склонни да допускаме същите грешки, които направиха обикновените юдеи преди много години, и щяхме да бъдем изоставени и унищожени от Господ!

Трябва да слушаме Божия глас, докато изследваме истинския път

Трябва да имаме собствени възгледи, когато става въпрос за изследване на истинския път, а не да вярваме сляпо на онова, което говорят свещениците, старейшините или китайското правителство. Ние трябва да практикуваме според словото на Господ, защото само тогава ще можем да приветстваме явяването на Господ. Господ Исус каза: „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене(Откровение 3:20). „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват(Йоан 10:27). В Глави 2 и 3 от Книгата „Откровение“ има немалко пророчества: „Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите“. Думите на Всемогъщия Бог гласят: „Търсим не друго, а следите на Бог, ни е необходимо да търсим Божията воля, Божието слово, Божиите беседи, защото където има нови думи, изречени от Бог, там е Божият глас, а където са следите на Бог, там са и Неговите дела. Където е проявлението на Бог, там Той се явява, а където Той се явява, там са и пътят и истината и животът. В търсенето си на Божиите следи вие сте пренебрегнали словата „Бог е и пътят и истината и животът“. И така мнозина, дори и да узнаят истината, не вярват, че са открили следите на Бог, а още по-малко признават явяването Му. Каква огромна грешка!(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Приложение 1: Появата на Бога възвестява нова епоха“). От това виждаме, че Бог изрича повече думи, когато се завръща в сетните дни, а ние трябва да бъдем мъдрите девици, които се вглъбяват, за да чуят Божия глас. Мъдрите девици имат качества и са духовно проницателни; те са способни да разпознаят в словото на Христос, че тези думи са истината, пътят на живота, и затова могат да познаят гласа на Бог и да приветстват Неговото явяване. Когато Господ Исус се яви и извърши Своето дело, например в Епохата на благодатта, Той посочи пътя: „Покайте се, защото наближи небесното царство(Матей 4:17). Петър, Йоан и другите ученици-последователи на Господ Исус, разпознаха Господ чрез гласа на Бог. Те можаха да чуят, че изреченото от Господ е истина и затова без колебания изоставиха своите домове и родители, за да тръгнат след Господ, и Той лично ги напои и беше техен пастир. През времето, когато те следваха Господ Исус, фарисеите ги преследваха и всячески ги възпрепятстваха, а римските власти ги клеветяха и осъждаха. Но въпреки това те слушаха само Божиите слова и Му се подчиняваха, като не позволяваха управниците или религиозните фарисеи да ги безпокоят или мамят. След като познаха Христос, те Го следваха докрай, молеха се на Него и преживяваха Неговите слова. Постепенно те съзряха в живота и стигнаха до някои знания за Бог. Но вярващите евреи, които бяха непреклонни, невежи и упорити, макар и да усещаха властта и могъществото в словата на Господ Исус, и да знаеха, че нито един човек не може да говори такива неща, въпреки това не можаха да повярват в Него и да Го последват. Те се разколебаха при първия намек, че фарисеите ги преследват и ги мамят; те вярваха в Бог, но не можеха да чуят словата Му, не притежаваха нито прозорливост, нито собствени възгледи, и дори стигнаха дотам, че застанаха на страната на Сатана, за да се противопоставят на Бог. Накрая такива хора можеха единствено да бъдат изоставени и унищожени от Бог, да попаднат в ада, за да бъдат наказвани цяла вечност. Затова когато изследваме истинския път, ние не трябва да вярваме сляпо на това, което говорят другите хора, а да се съсредоточим да чуем Божия глас и да признаем, че Христос е истината, пътят и животът. Това е много важно.

Сега Евангелието на Всемогъщия Бог от последните дни се разпространява в цялата вселена, а книгата с класическото слово, изречено от Всемогъщия Бог — „Словото се явява в плът“ — беше преведена на повече от 20 езика и е достъпна свободно в интернет, така че цялото човечество да търси и изследва. Всемогъщият Бог изрича всички истини за спасението на човечеството, например какво представлява истинската вяра в Бог, какво означава подчиняване на Бог и любов към Бог, как да се боим от Бог и да отбягваме злото, как да бъдем съвместими с Христос, как да водим осмислен живот и така нататък. Хората от всички народи в света, копнеещи за явяването на Бог, разпознаха Божия глас в словата на Всемогъщия Бог. Те се убедиха, че тези думи са истини, които Бог изрича, за да пречисти и спаси човека, и един след друг започнаха да се завръщат в Божия дом. Както и да се опитват свещениците и старейшините да им попречат, каквито и клевети и богохулства да разпространява китайското правителство, те непоколебимо следват Бог. Тези хора са разумните девици, тези, които благоговеят пред Божия престол, тези, които имат шанса да бъдат пречистени и доведени до съвършенство от Бог и ще бъдат направени победители от Бог в последните дни. Но има и такива, които виждат, че словата, които изрича Всемогъщият Бог, са цялата истина, че те са гласът Божи, и въпреки това се заблуждават и ограничават, чувайки забраните, изричани от свещенослужителите и старейшините, и не се осмеляват да се вглъбят в Божието дело. Те дори стигат дотам, че се съмняват в истинския път и в делото на Бог — така ли постъпват разумните девици? Бог би могъл да изрече сто слова и те пак няма да могат да им повярват докрай, но когато някой от покварените хора каже дори само една дума, те я приемат с цялото си сърце — нима не са неразумни тези девици? Когато изследват истинския път, неразумните девици не чуват гласа Божи, но чуват човешкия глас. Тях Сатана непрекъснато ги преследва и мами и в края на краищата ще ги погълне. Те ще загубят Божието спасение, ще бъдат изоставени и унищожени от Бог, и ще бъдат пометени от бедствията. Това отговаря точно на тези думи в Библията: „Народът Ми загина от липса на знание(Осия 4:6) и „А безумните умират от нямане на разум“ (Притчи 10:21).

И така, работата на Всемогъщия Бог в последните дни скоро ще приключи. Искаме ли да приличаме на Петър, да бъдем хора, които чуват Божия глас и приветстват Господ? Или искаме да приличаме на вярващите юдеи, следвайки сляпо онова, което говорят свещениците, старейшините и сатанинският режим, и така да се лишим от Божието спасение? Изборът дали ще слушаме Божиите слова или човешките думи, когато изследваме истинския път, ще определи нашата съдба и нашия окончателен край! Както казва Всемогъщият Бог: „Божието дело се издига като мощна вълна. Никой не може да Го задържи и никой не може да спре похода Му. Само онези, които слушат внимателно думите Му и които Го търсят и жадуват за Него, могат да последват стъпките Му и да получат обещанието Му. Тези, които не го направят, ще бъдат застигнати от съкрушително бедствие и заслужено наказание(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Приложение 2: Бог контролира съдбата на цялото човечество“).

Бележка на редактора: Ако във вас възникнат някакви въпроси или проблеми, свържете се с нас в чата, за да ги разгледаме и обсъдим заедно.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Правилният избор

Роден съм в затънтено планинско село, като семейството ми се занимава със земеделие от поколения. Докато учех, майка ми често ми казваше:...

Свържете се с нас в Messenger