Защо Въплътеният Бог от последните дни е жена?

23 май 2023

В сетните дни Всемогъщият Бог се яви въплътен, за да работи, и изрече много истини. Те бяха публикувани в интернет и разтърсиха целия свят. Все повече хора изследват явяването и делото на Въплътения Бог. Ясно е, че като се явява в плът и изразява истината, Бог изцяло показва силата на Божието слово и всемогъществото Си. Като изследват истинския път, мнозина разбират, че думите на Всемогъщия Бог са авторитетни и въздействащи, че те са истината и че идват от Бог. Това ги убеждава и премахва всякакви съмнения у тях. Но щом чуят, че Христос от сетните дни, Всемогъщият Бог, е жена, мнозина поклащат глава и отказват да Го приемат. Те мислят, че когато Господ Исус се яви, Той беше мъж, Светият Дух също свидетелства, че Господ Исус бе „възлюбен Син“ по онова време, а така е писано и в Библията, следователно при завръщането Си Бог ще е мъж и ще е с облика на юдейския Господ Исус. Със сигурност няма да е жена. Колкото и истини да изрича Всемогъщият Бог и колкото и велико да е делото Му, те отказват да приемат, а още по-малко да търсят и изследват. Доводът им е: „Ако Всемогъщият Бог беше мъж, щях да вярвам, но ако е жена, както и да ме убеждавате, никога няма да повярвам, защото Господ Исус беше мъж“. Ето защо те пропускат възможността да приветстват завръщането на Господ и ги сполитат бедствия, което е жалко. Дали са правилни твърденията и възгледите на тези религиозни хора? Дали отговарят на библейските пророчества? Дали почиват на Божието слово? Съвсем не. Защото Господ Исус не уточни дали ще се завърне като мъж, или като жена, а Светият Дух не свидетелства дали Човешкият Син ще се върне в женски, или в мъжки образ. Библията също не предрича дали Бог ще е мъж, или жена при пришествието Си в сетните дни. Това е достатъчно доказателство, че твърденията и възгледите на хората нямат почва в Библията и са просто човешки представи и фантазии. Много хора питат: „Защо въплътеният Бог в последните дни е жена, а не мъж?“ Нека споделя с вас част от личното си разбиране по този въпрос.

На много места в Библията е предсказано, че Бог ще се яви въплътен като Сина Човешки в сетните дни, но не е уточнено дали Господ ще си завърне в последните дни като мъж, или като жена. Казано е само „пришествието на Човешкия Син“, „Човешкият Син иде“, а също и „Синът Човешки в Своя ден“. Днес Всемогъщият Бог дойде, изрази много истини и върши делото по правосъдието в сетните дни, което изпълнява тези пророчества. Но щом разберат, че Христос от последните дни е жена, хората се изненадват. Това никак не отговаря напредставите ни. Съвсем нормално е хората да са си изградили определени представи за Божието явяване и дело. Когато се яви Господ Исус, хората бяха още по-озадачени. Но колкото повече идеи имат хората за нещо, толкова по-тайнствено става то. Ако Бог не разкрие тези тайнства, ние никога няма да ги разберем. Да видим какво казва Всемогъщият Бог. Всемогъщият Бог казва: „Ако Бог беше дошъл в плът само като мъж, хората щяха да Го определят като мъж, като Бог на мъжете, и никога нямаше да повярват, че Той е Бог на жените. Тогава мъжете щяха да мислят, че Бог е от същия пол като мъжете, че Бог е глава на мъжете. Но в такъв случай какво става с жените? Това не е справедливо. Не е ли това привилегировано отношение? Ако беше така, то всички, които Бог спасяваше, щяха да бъдат мъже, както е Той, и нито една жена нямаше да бъде спасена. Когато Бог създаде човешкия род, Той създаде както Адам, така и Ева. Той не създаде само Адам, а създаде и мъжа, и жената по Свой образ. Бог не е само Бог на мъжете — Той е и Бог на жените(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Видение за Божието дело (3)“). „Всеки етап от делото, което Бог върши, има своето практическо значение. По онова време, когато Исус дойде, Той дойде под формата на мъж, а когато Бог идва този път, Неговата форма е на жена. От това се вижда, че създадените от Бог и мъже, и жени могат да бъдат използвани в Неговото дело и че за Бог няма разлика между половете. Когато Неговият Дух идва, Той може да се прояви във всяка плът, която пожелае, и тази плът може да Го представлява; независимо дали е мъж или жена, плътта може да представлява Бог, стига да е тялото на въплътения Бог(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Двете въплъщения на Бог придават пълен смисъл на въплъщението“). От думите на Всемогъщия Бог виждаме, че Божието въплъщение е значимо, независимо дали е в мъж, или в жена. То съдържа истина, която да търсим, и ни позволява да разберем Божията воля и да опознаем Божия нрав. Ако Бог винаги се въплъщаваше в мъж, какви биха били последствията? Хората биха определяли Бог винаги като мъж и никога като жена, а жените щяха да са дискриминирани и нямаше да бъдат пълноценни членове на обществото. Дали това би било честно спрямо жените? Бог е праведен и е Създателят на мъжа и жената. Затова бе мъж в първото Си въплъщение, а в сетните дни Бог се въплъти в жена. Това е изключително значимо и всички жени би трябвало да го приветстват и да се освободят от предишните си представи. Ако въпреки това някоя жена продължава да отхвърля въплътения в жена Бог, то тя е достойна за съжаление! Всъщност няма значение дали Бог се е въплътил в мъж, или в жена. Важното е, че Той изразява истината и извършва делото по спасението. Хората не бива да мислят, че въплътеният Бог може да върши Божието дело само ако е мъж, а ако е жена, не може да върши делото Си. Това мислене е невежо и изостанало. Днес виждаме, че жените се справят с всякаква мъжка работа. Например, има мъже пилоти, има и жени. Има мъже космонавти, има и жени. Има мъже президенти, има и жени. Има мъже бизнесмени с добра кариера, но жените също управляват компании и правят кариера. Фактите доказват, че жените са способни наравно с мъжете. Тогава защо да мислим, че въплътеният Бог трябва непременно да е мъж, а не жена? Вижте Всемогъщия Бог, който изрази толкова истини и свърши толкова работа. Попречи ли на Божието дело това, че е жена? Делото на Всемогъщия Бог по правосъдието от сетните дни е много по-значимо от работата, извършена от Господ Исус. Всемогъщият Бог изрази много повече и по-проникновени истини, отколкото Господ Исус. Фактите са очевидни. Защо хората не ги отчитат? Колко жени в днешния свят са жертви на потисничество, дискриминация и страдания? Трябва да са на равна нога с мъжете и при това се нуждаят от спасение и свобода. Кой може да спаси нашите сестри? Днес Всемогъщият Бог се яви и изрази истината, за да осъди този порочен свят и дълбоко поквареното човечество. Много жени са видели, че въплътеният Всемогъщ Бог е жена, която изразява истината и върши делото по правосъдието от сетните дни. Затова те се гордеят, че са жени. Вървят с гордо изправени глави, с усещането за свобода и избавление и всички те почитат и възхваляват Всемогъщия Бог. Това, че Бог се въплъти в жена, показва праведния Божи нрав. Само Бог истински обича човечеството и само Той е истински справедлив към хората. Бог е толкова прекрасен! А сега да разгледаме друг въпрос. Мъжът Господ Исус успя да поеме човешките грехове и завърши изкупителното дело чрез разпъването. Ако се беше явил като жена, дали щеше да успее да довърши изкупителното Си дело, като бъде разпънат? Без съмнение, да. Божието въплъщение означава, че Божият Дух облича човешка обвивка и независимо дали тази обвивка е женска, или мъжка, Той е Самият Бог. Той изразява истината и върши работата, която е изцяло осъществявана и контролирана от Божия Дух. Следователно, независимо дали Бог се въплъщава в мъж, или в жена, Той е годен да представлява Божията личност и да върши делото на Самия Бог, като в крайна сметка делото ще бъде завършено и Бог ще добие слава. Точно както казва Всемогъщият Бог: „Ако Исус се беше явил като жена във времената, когато дойде, или, с други думи, ако беше заченат от Светия Дух като малко момиче, а не като момче, този етап от делото пак щеше да бъде завършен. Ако беше станало така, сегашният етап от делото трябваше да бъде завършен от мъж, но делото пак щеше да бъде завършено. Делото, което се извършва по време на всеки етап, има своя смисъл; нито един етап от делото не се повтаря, нито пък влиза в противоречие с друг(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Двете въплъщения на Бог придават пълен смисъл на въплъщението“). Това означава, че няма значение дали е въплътен в мъж, или в жена. Щом може да изрази истината и да довърши делото според Божията воля, а също и да пречисти и спаси човечеството, Той е въплътеният Бог. Ако хората смятат, че въплътеният Бог може да е само мъж, а не жена, не е ли това поради правилата, представите и фантазиите на хората? Дали си мислят, че Бог е създал мъжа, но не и жената? Тъй като въплътеният Бог е жена, независимо колко истини изразява и колко велико е делото Му, хората не Го разпознават и приемат. Дали това не се дължи на отричането и дискриминацията срещу жените? Не е ли това израз на покварените човешки нрави? Хората нямат право да избират в каква плът да се яви и как да работи Бог. Стига Той да е Божие въплъщение, да изразява истината и да осъществява Божието дело, без значение дали плътта е мъжка, или женска, хората трябва да Го приемат и да Му се подчиняват. Това е разумният и мъдрият подход. Бог е всемогъщ и всемъдър, а Божиите мисли са отвъд човешките. Как биха могли хората да разберат Божието дело? От древни времена до днес всеки етап от Божието дело е надхвърлял и оборвал човешките представи. Когато Господ Исус се яви и вършеше делото, външността Му, раждането Му и семейството Му никак не отговаряха на човешките представи. Затова фарисеите не Го признаха за Месията, предречен в Стария завет, и накрая го приковаха на кръста, извършвайки чудовищен грях, за който бяха наказани и прокълнати от Бог. Това бе богат на поуки урок, платен с кръв. Следователно всичко, свързано с Божието явяване и дело, е знаково събитие и тайнство. Ако хората не търсят истината, упорито се придържат към представите си и съдят и решават с лека ръка, е много вероятно да оскърбят Божия нрав. Ако Бог ви отхвърли и унищожи и изгубите неговото спасение, най-горчиво ще се каете.

И днес неизброимо много хора отказват да приемат появата на Всемогъщия Бог и делото Му в сетните дни, защото Той е жена, и не Го приемат, макар и да знаят, че словото на Всемогъщия Бог е истината. Какъв е проблемът? Защо представите на тези хора са толкова силни? Защо не ценят над всичко истината и изразяването на истината? Тъй като сме хора, представители на човешкия род, сътворени същества, трябва да се отнасяме подобаващо към Бог и Божието дело. Щом несъмнено знаем, че Всемогъщият Бог е въплътеният Бог и сме се уверили, че думите, изречени от Всемогъщия Бог, са истина, но въпреки това упорстваме в представите си и отказваме да Го приемем, защото е жена, то проблемът е много сериозен. Така отричаме Бог и му се опълчваме. Ако откажем да признаем въплътения Бог или истината, която изразява, проблемът не се изчерпва само с представи и фантазии. Това ви прави антихрист, Божи враг, който трябва да бъде прокълнат! В Библията пише: „Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист“ (2 Йоаново 1:7). „Всеки дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега е вече в света“ (1 Йоаново 4:3). Тоест, със сигурност всеки, който не приема пришествието на Човешкия Син и всеки, който не признава завърналия се въплътен Бог, е антихрист. Мислите ли, че, когато се завърне, Бог ще спаси антихристите? Категорично не. Какъв ще е краят на антихристите? Къде грешат антихристите? Те се опълчват не просто на човек, те се опълчват на Христос от сетните дни, на Самия Бог. Какво е всъщност заклеймяването и съденето на Всемогъщия Бог? То е грехът на богохулство срещу Светия Дух. Този грях е непростим сега и в бъдеще.

Днес много хора вярват в Бог, но не познават делото Му. Не знаят кой е Синът Човешки, какво е въплъщението и кой е единственият истински Бог. Така e лесно да се противиш на въплътения Бог. Никога не бива да ограничаваме Божието дело според представите и фантазиите си. Вместо това трябва да търсим истината и да се освободим от представите си. Само така ще получим Божиите благословии. Значимостта на Божието дело през двете Му въплъщения е дълбока и всеобхватна. Ето какво казва Всемогъщият Бог: „Бог не е само Светият Дух, Духът, седмократно усиленият Дух или всеобхватният Дух, но е и човек — обикновен човек, изключително обикновен човек. Той е не само мъж, но и жена. Те са сходни по това, че и двамата са родени като човешки същества, а се различават по това, че единият е заченат от Светия Дух, а другият е роден от човек, макар и произлязъл директно от Духа. Те си приличат по това, че и двете Божии въплъщения изпълняват делото на Бог Отец, а се различават по това, че едното изпълнява делото на изкуплението, докато другото изпълнява делото на завоеванието. И двете представляват Бог Отец, но едното е Изкупителят, изпълнен с любяща доброта и милост, а другото е Богът на праведността, изпълнен с гняв и осъждане. Едното е Върховният Командир, който започна делото на изкуплението, а другото е праведният Бог, който извършва делото на завоеванието. Едното е началото, а другото — краят. Едното е безгрешна плът, а другото е плът, която завършва изкуплението, продължава делото и никога не е греховна. И двете са един и същ Дух, но живеят в различна плът, родени са на различни места и Ги делят няколко хиляди години. Всичките Им дела обаче взаимно се допълват, никога не си противоречат и може да се говори за тях едновременно. И двете са човешки същества, но едното е било бебе момче, а другото е било невръстно момиче(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Какво е твоето разбиране за Бог?“). От тези думи на Всемогъщия Бог виждаме, че когато Бог се яви въплътен, за да извърши делото Си по спасението на човечеството, е без значение дали приема мъжка, или женска плът, от какво семейство е или как изглежда. Това са маловажни неща. Най-важното е, че може да осъществи Божието дело и Божията воля и да прослави Бог. Преди 2000 години Господ Исус се роди в ясла в Юдея, в съвсем скромно семейство. Хората имаха други представи. Всички те съдеха Господ Исус за това, че бе син на дърводелец от Назарет, и отказваха да приемат Неговото дело. В резултат от това Бог ги прокле и те изгубиха спасението си. Всемогъщият Бог сега е тук в последните дни. Роден бе в обикновено семейство и е с азиатски черти. Външно прилича на обикновен човек, но изразява толкова много истина, върши делото на правосъдието в сетните дни, покорява хората и създава група победители. Всемогъщият Бог осъществи значимо дело, разтърсило целия свят, сложи край на хилядолетната сатанинска поквара и постави началото на нова епоха. Какво дава право на хората да таят представи за това, че Бог се е въплътил в жена? Такива хора са твърде арогантни и неразумни. Днес Евангелието на царството на Всемогъщия Бог се проповядва по цял свят. Стъпките от Божието дело са мащабни, мощни и не могат да бъдат спрени, а Божието слово ще постигне всичко. То напълно разкрива Божия праведен нрав, всемогъществото Му и мъдростта Му. Точно както казва Всемогъщият Бог: „Цялото Божие дело в последните дни се извършва чрез този обикновен човек. Той ще ти даде всичко и освен това ще може да взема решения за всичко, което те засяга. Може ли този човек да бъде такъв, за какъвто Го смятате: твърде обикновен, за да бъде достоен за споменаване? Неговата истина не е ли достатъчна, за да ви убеди напълно? Не е ли достатъчно свидетелството на делата Му, за да се убедите напълно? Или пътят, който Той носи, не е достоен за вас да вървите по него? В крайна сметка какво ви подтиква да Го презирате, да го отхвърляте и да го избягвате? Та нали точно този човек говори истината, точно този човек носи истината и точно този човек ви дава път, който да следвате. Възможно ли е все още да не можете да намерите следи от Божието дело в тези истини? Без делото на Исус човечеството не би могло да слезе от кръста, но без днешното въплъщение онези, които слязоха от кръста, никога не биха могли да получат Божието одобрение или да навлязат в новата епоха. Без идването на този обикновен човек вие така и нямаше да получите възможност да видите истинското лице на Бог, нито пък щяхте да имате право на това, защото всички вие сте обекти, които отдавна е трябвало да бъдат унищожени. Благодарение на идването на второто въплъщение на Бог, вие сте простени от Него и Той е проявил милост към вас. Въпреки всичко думите, които трябва да ви кажа накрая, остават следните: този обикновен човек, който е въплътеният Бог, е жизненоважен за вас. Това е великото нещо, което Бог вече е свършил сред хората(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Знаеше ли, че Бог е свършил нещо велико сред хората?“).

Това, че сте оцелели до днес, се е случило благодарение на тази плът. Точно защото Бог живее в плът, вие имате шанс да оцелеете. Цялата тази благодат беше придобита заради този обикновен човек. И не само това: в крайна сметка всеки народ ще се поклони на този обикновен човек, ще благодари и ще се подчинява на този незабележителен човек, тъй като точно истината, животът и пътят, донесени от Него, спасиха цялото човечество, уредиха конфликта между Бог и човека, сближиха ги един с друг и установиха връзка между мислите на Бог и на човека. Точно Той донесе още по-голяма слава за Бог. Нима такъв обикновен човек не е достоен за твоето доверие и обожание? Нима такъв обикновен човек е непригоден да бъде наричан Христос? Може ли такъв обикновен човек да не се превърне в проявление на Бог сред хората? Не заслужава ли този човек, който е спасил човечеството от бедствие, вашата любов и желанието ви да не Го изоставяте? А ако отхвърлите истините, изречени от устата Му, и презрете съществуването Му сред вас, какво ще стане с вас накрая?(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Знаеше ли, че Бог е свършил нещо велико сред хората?“).

В Епохата на Царството Бог използва слово, за да въведе новата епоха, да промени средствата, с които осъществява Своя промисъл и да изпълни делата Си за цялата епоха. Това е принципът, по който Бог работи в Епохата на Словото. Той се яви в плът, за да говори от други позиции, така че човекът да може действително да види Бог като въплъщение на Словото в плътта и да съзре Неговата мъдрост и величие. Цел на това Негово дело е да улесни завоюването на човека, да го направи съвършен и да го пропъди. Това е същинското предназначение на думите за целта на делото в Епохата на Словото. Чрез тези думи хората опознават Божието дело, Божия нрав, човешката същност и разбират към какво трябва да се стремят. Делото, което Бог желае да извърши чрез думи през Епохата на Словото, бива напълно осъществено. Тези Негови думи изобличават, пропъждат и подлагат на изпитания хората. Те са видели и чули Божието слово и са приели съществуването му. В резултат на това те са повярвали в съществуването на Бог и в Неговата мъдрост и всемогъщество, а също и в Божията любов към човека и в желанието Му да го спаси. „Слово“ звучи простичко и тривиално, но изречено от въплътения Бог то разтърсва вселената, променя сърцата на хората, променя представите им и старите им нрави, променя и целия предишен облик на света. През вековете само днешният Бог е действал по този начин и само Той ни говори така и така ни спасява. Оттук насетне човекът е воден от Божието слово, напътстван и подкрепян от думите Му. Хората живеят в света на Божието слово, сред проклятията и благословиите на думите Му и все повече човеци са подложени на съд и порицание от словото Му. Това слово и това дело са с едничката цел да спасят човека, да изпълнят волята Божия и да изменят облика на първоначално сътворения свят. Бог създаде света чрез словото Си, Той превежда хората през вселената чрез слово и ги покорява и завоюва чрез слово. В сетните времена Той ще приключи със словото Си целия стар свят и така напълно ще завърши целия Свой план за управление(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Епохата на Царството е Епоха на Словото“).

Навремето ми казваха Йехова. После пък бях Месия, а по-нататък човеците с обич и почит Ме наричаха Исус Спасителя. Обаче днес Аз вече не съм Йехова или Исус, когото хората познаваха в онези минали времена; Аз съм Бог, завърнал се в сетните дни — Бог, който ще постави край на епохата. Аз съм Самият Бог, който се въздига от края на земята с целия Си нрав и преизпълнен с властност, благородство и великолепие. Хората никога не са общували с Мен, не са Ме опознали и са съвсем невежи по отношение на Моя нрав. От създаването на света, та чак до днес нито един човек не Ме е виждал. Това е Бог, който се явява пред хората в сетните дни, но е скрит сред тях. Той пребивава сред човеците, истински и реален като жарещото слънце и бушуващия пламък, изпълнен с мощ и преизпълнен с власт. Съдът на словото Ми няма да пропусне нито един човек, нито едно нещо и всеки и всичко ще бъде пречистено в пламъците. Накрая всички народи ще получат благослова на думите Ми, но и ще бъдат разкъсани на парчета от Моите слова. Така през сетните дни всички хора ще видят, че Аз съм завърналият се Спасител и че съм Всемогъщият Бог, покоряващ цялото човечество. И всички ще се убедят, че преди Се жертвах за хората, но в сетните дни Се превръщам и в слънчевия пламък, изпепеляващ всичко, и в Слънцето на праведността, разкриващо всички неща. Това е Моето дело в последните дни. Приех това име и възприех този нрав, за да може всички хора да видят, че съм праведен Бог, изпепеляващото слънце и обгарящият пламък, за да може всички да почитат Мен, единствения истински Бог, и да съзрат истинското Ми лице: Аз не съм само Бог на израилтяните и не съм само Изкупителят; Бог съм на всички създания на небето, в океаните и на земята(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Спасителят вече се е завърнал, възседнал „бял облак“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Какво е въплъщението?

Ние всички знаем, че преди две хиляди години Бог се въплъти в света на хората като Господ Исус, за да изкупи човечеството, и проповядваше:...

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger