Какво е въплъщението?

23 май 2023

Ние всички знаем, че преди две хиляди години Бог се въплъти в света на хората като Господ Исус, за да изкупи човечеството, и проповядваше: „Покайте се, защото наближи небесното царство(Матей 4:17). Той също така изрази много истини и за да завърши делото на изкуплението, беше разпънат на кръста като жертва за греха на човечеството, като по този начин завърши Епохата на законите и започна Епохата на благодатта. Това беше работата, извършена за изкупление на човечеството, когато Бог за първи път се въплъти. Макар юдаизмът отчаяно да се опитваше да осъди Господ Исус и се присъедини към римските управници, за да Го разпънат на кръста, две хиляди години по-късно Евангелието на Господ Исус се e разпространило до всяко кътче на земята. Това доказва, че Господ Исус беше въплътеният Бог, единственият истински Бог и Творец, който се яви, за да действа в плътта. Обаче много хора не признават, че Господ Исус е въплътеният Бог. Вместо това те се отнасят към Господ Исус като към обикновен човек. Дори много пастори в религията не признават, че Господ Исус е Бог, и смятат, че Той е само възлюбеният Син Божи. Днес, макар вярващите в Господ да са безчислено множество, малцина всъщност знаят, че Господ Исус е Бог, и никой не знае смисъла и стойността на всички истини, изразени от Господ Исус. И така, по отношение на приветстването на Господ, мнозина изпаднаха в беда, защото не чуват Божия глас. Онези, които не чуват Божия глас, макар външно да дават вид на страстно вярващи, дали ако видят образа на Човешкия Син в Господ Исус, биха продължили да вярват в Господ и да Го следват? Ще могат ли да осъдят Господ Исус като обикновен човек и да отрекат, че Той е Бог? Ако чуеха как Господ Исус изразява толкова много истини днес, дали биха могли да осъдят Господ Исус за богохулство и пак да го приковат на кръста? Въз основа на факта, че фарисеите осъдиха Господ Исус, можем да кажем с увереност, че ако всички вярващи в Господ днес Го видеха наистина в изначалния Му образ на Човешкия Син, много хора най-вероятно щяха да избягат, а много други щяха да съдят и заклеймяват Господ Исус, също като фарисеите, и отново щяха да Го приковат за кръста. Някои може да възразят на думите ми, но всичко, което казвам, е факт. Именно затова, че човечеството е толкова дълбоко покварено и разчита само на очите за вярата си в Бог, никой не можа да разпознае, че въплътеният Син Човешки е проявлението на Бог. Това ни показва, че въплъщението е велика тайна. В течение на хилядолетия никой не е могъл да разбере този аспект на истината. Макар вярващите да знаят, че Господ Исус е въплъщение на Бог, никой не е могъл да обясни ясно какво представлява въплъщението и как трябва да разбираме въплътения Бог.

И така, защо Бог е решил да се въплъти в плът, за да се яви и да твори? По-точно, покварата на човечеството изискваше Бог да дойде въплътен, за да извърши делото на спасението. С други думи, само прииждането в плът можеше да извърши пълното спасение на човечеството. Бог се въплъти два пъти, за да изкупи и спаси човечеството. Господ Исус беше въплътеният Бог и Той дойде, за да извърши делото на изкуплението. Някои може да попитат: защо Бог не използва човек, за да извърши делото на изкуплението? Защо Бог се въплъти? Тъй като всеки член на поквареното човечество носи греха, ние всички сме грешници, което означава, че не е имало подходящи жертвоприношения. Само въплътилият се Син Човешки беше без грях, затова Бог Се въплъти като Човешкия Син, за да поеме Сам върху Себе Си делото на изкуплението. Само това наистина показа Божията праведност и святост, унижи напълно Сатана и го остави без основания да обвинява Бог. Това позволи и на човечеството да познае искрената Божия любов и милосърдие към него. Когато Господ Исус завърши делото на изкуплението, Той пророкува, че ще дойде отново. Днес Господ Исус се върна и е въплъщение на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог изрази много истини и върши делото на правосъдието в сетните дни, за да пречисти напълно човешката поквареност, да спаси човечеството от греха и властта на Сатана, и да отведе човечеството до прекрасна крайна цел. Но неочакваното е това, че макар Всемогъщият Бог да е изразил толкова много истини, и досега Той среща яростна съпротива и осъждане от силите на антихриста в религиозния свят, които, обединени с управляващата ККП, се опитват да блокират, разрушат и забранят появата и работата на Бог в последните дни. Те правят всичко възможно, за да отрекат, че Всемогъщият Бог е поява на въплътения Бог, и също осъждат и хулят Всемогъщия Бог като обикновен човек, което напълно изобличава уродливото лице на силите на антихриста в религиозния свят като ненавиждащи истината и противящи се на Бог. Ако погледнем две хиляди години назад, виждаме, че първосвещениците, книжниците и фарисеите на юдаизма по-скоро биха умрели, отколкото да приемат Господ Исус като Месията. Те характеризираха Господ Исус като обикновен човек, който богохулствал. Те правеха всичко възможно, за да се съпротивляват на Господ Исус, да Го осъждат и хулят, и накрая го приковаха на кръста, извършвайки гнусно престъпление, за което бяха прокълнати и наказани от Бог. Днес Всемогъщият Бог се явява и действа в образа на Човешкия Син. Много хора са видели, че словата, изразени от Всемогъщия Бог, са истината, чули са гласа Божи и с радост са приели Божията работа в сетните дни и са приветствали Господ. Но има много хора, които не познават въплътения Бог, които и досега се отнасят към Всемогъщия Бог като към обикновен човек и които също съдят и заклеймяват всички онези, които приемат Всемогъщия Бог с думите, че те вярват в обикновен човек. Тези хора мислят, че разбират Библията, затова се отказват да изследват истинския път. Те осъждат яростно Всемогъщия Бог и Му се противят, извършвайки греха на разпятието на Бог отново и отново. Защо и двете въплъщения на Бог са осъдени и отхвърлени от човека? Защото хората не познават Бог, не разбират какво е истина, а още по-малко разбират великото тайнство на въплъщението. Друга причина е, че хората са дълбоко покварени и имат сатанинска природа. Те не само ненавиждат и мразят истината, но и са безумно враждебни към Бог и изобщо не се страхуват. Всъщност има доста благочестиви вярващи в Бог, които са били подмамени от ККП, краля на демоните, и религиозните сили на антихриста заради своето невежество и са поели по пътя на противниците на Бог. Причината за техния провал е незнанието за въплъщението и истината. Затова те не могат да чуят гласа на Бог и затова се отнасят към въплътения Бог като към обикновен човек, като Го осъждат и хулят. Видно е, че разбирането на истината за въплъщението е жизненоважно, за да приветстваме Господ и да бъдем възнесени в Царството небесно. Това е решаващ проблем, свързан с нашето назначение.

Мнозина ще попитат: след като Господ Исус е въплъщение на Бог и е извършил делото на изкуплението, а човечеството вече е спасено и обърнато към Бог, защо е необходимо Бог да се въплъти отново в сетните дни, за да извърши делото на правосъдието и да спаси човечеството? В това има много дълбок смисъл. Казано просто, двукратното въплъщаване на Бог, за да изкупи човечеството, а после да ни пречисти напълно и да ни спаси, е предопределено от Бог много преди сътворяването на света. В Библията има много пророчества за това, че Бог ще се въплъти два пъти като Човешки Син. Първия път чрез разпятието като жертва за греха Той извърши делото на изкуплението, така че греховете на хората бяха простени, но хората не избягаха от греха и не постигнаха святост. Втория път чрез изразяването на истината и делото на правосъдието Той ще пречисти човечеството изцяло, ще го спаси напълно от греха и влиянието на Сатана, ще сложи край на епохата и ще отведе човечеството до прекрасна крайна цел. Следователно, двете въплъщения имат за цел изкупление на човечеството, а след това пълното му спасяване. Бог се въплъщава два пъти, за да завърши Своя план за управление за спасение на човечеството. Днес делото на правосъдието на Всемогъщия Бог в сетните дни завоюва и усъвършенства група хора в победители, Бог победи Сатана и придоби слава и може да се каже, че Бог завърши Своето велико дело. Това са неща, които Бог вече е направил. Сега виждаме върховната значимост на Божието въплъщение в последните дни. От една страна, то сложи край на старата епоха, Епохата на благодатта, и даде началото на новата епоха, Епохата на царството. От друга страна, то напълно пречиства и спасява човечеството и го отвежда до прекрасна крайна цел. И делото на изкуплението, и делото на правосъдието се извършват от въплътения Бог, така че двете въплъщения на Бог действително имат дълбоко значение. Днес, след като Всемогъщият Бог е изразил толкова много истини и е извършил толкова велики дела в нашия свят, защо все още има толкова много хора, които не познават Божията работа? Много хора още отказват да признаят, че Всемогъщият Бог е въплътеният Бог, вкопчват се в религиозните представи, вярват, че само Господ Исус е Бог и настояват, че можем да влезем в Царството небесно само ако следваме Библията. Каква глупава и невежа постъпка! Как биха могли такива глупаци да чуят някога гласа Божи? И как биха могли да открият цялата истина, изразена от Всемогъщия Бог? В крайна сметка това се случва, защото на хората им липсват знания за въплътения Бог и не могат да познаят гласа Божи, затова не могат да бъдат възнесени пред Божия престол. Тези невежи хора, тези глупави девици никога няма да спечелят Божието одобрение, колкото и години да вярват. Ясно е, че ако искаш да приветстваш Господ, знанието за въплътения Бог и разбирането на истината за въплъщението са от решаващо значение! И така, какво точно е въплъщението? И как да разбираме въплъщението? Как можем да отличим истинския Христос от лъжехристите? Ще разберем, след като прочетем словото на Всемогъщия Бог.

Всемогъщият Бог казва: „Въплъщението“ е явяването на Бог в плът, Бог извършва делото Си сред сътворените човеци във вид на плът. Така че, за да може Бог да се въплъти, Той трябва първо да бъде плът — плът на естествената човешка природа: това е най-важното предварително условие. Всъщност изводът от Божието въплъщение е, че Бог живее и върши делата си в плът, че Бог в самата Си същност става плът, става човек(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Същността на плътта, в която живее Бог“). „Въплътеният Бог се нарича Христос, а Христос е плътта, облечена от Божия Дух. Тази плът не прилича на никой друг човек, който е от плът. Разликата идва от това, че Христос не е от плът и кръв: Той е въплъщението на Духа. Той има както обикновена човешка природа, така и пълна божественост. Никой човек не притежава Неговата божественост. Обикновената Му човешка природа способства за извършването на всички Негови нормални дейности в плътта, докато божествеността Му извършва делото на Самия Бог(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Същността на Христос е подчинение на волята на Небесния Отец“). „Бог, който стана плът, се нарича Христос, а Христос, който може да даде на хората истината, се нарича Бог. В това няма никакво преувеличение, защото Той притежава същността на Бог, нрава на Бог и мъдростта на Неговото дело, които са непостижими за човека. Онези, които наричат себе си Христос, но не могат да извършат Божието дело, са самозванци. Христос не е просто проявлението на Бог на земята, но и конкретната плът, в която Бог се е облякъл, изпълнявайки и завършвайки Своето дело сред хората. Тази плът не може да бъде заменена от никой друг човек — тя е онази плът, която е способна правилно да върши Божието дело на земята, да изразява Божия нрав, правилно да представлява Бог и да осигурява на човека живот(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Само Христос от последните дни може да даде на човека пътя към вечния живот“). Словото Божие ясно казва, че въплъщението е реализация на Духа Божи в плътта, тоест че Духът Божи се облича в плът, за да стане обикновен човек, а после се появява и работи в човешкия свят. Казано просто, това означава, че Духът Божи се облича в плът и става Човешкият Син. Външно въплътеният Бог е нормален, обикновен човек, нито възвишен, нито необикновен, който яде, облича Се и Се придвижва като обикновените хора и води обикновен живот. Той трябва да яде, когато е гладен, и да спи, когато е изморен, Той изпитва нормални човешки емоции, Той наистина и действително живее сред хората и никой не може да види, че Той практически е въплъщение на Бог. Но макар да е такъв нормален, обикновен човек, има съществена разлика между Него и сътворените хора. Той е въплъщение на Бог и Духът Божи се намира вътре в Него. Той има нормална човечност, но и пълна божественост, която е видна и осезаема. Тя се проявява главно в това, че Той може да изразява истината и да разкрива тайни всякога и навсякъде. Той може да изразява и свидетелства за Божия характер, за всичко, което Бог има и е, Божия ум и мисли, Божията любов, Божието всемогъщество и мъдрост, за да могат всички хора да познаят и разберат Бог. Той също може да разкрие всички тайни в Библията, което означава, че Той може да отвори свитъка, предсказан в Откровение. Това доказва, че Той притежава пълна божественост. Външно Христос е обикновен човек, но Той е способен да изрази толкова много истина, да събуди хората и да спаси поквареното човечество от влиянието на Сатана. Без Божия Дух вътре в него как някой би могъл да направи тези неща? Разбира се, никой известен или велик човек не би могъл да направи такива неща, защото никой известен или велик човек не може да изрази истината. Те изобщо не владеят истината. Те дори не можаха да спасят себе си, така че как биха могли да спасят цялото човечество? Въплътеният Бог може да изразява истината и да извърши делото на правосъдието, за да пречисти и спаси човечеството, а това са способности, които никой човек не притежава. Книгата „Словото се явява в плът“ е словото на Бог в сетните дни и свидетелства за Божието дело на правосъдието в последните дни. Тъй като Божиите избраници са преживели Божието дело на правосъдието в последните дни и са приели напояването и пастирството на Самия Всемогъщ Бог, всички те са почувствали дълбоката практичност на работата на въплътения Бог. Бог действително и наистина живее сред хората и изразява истината въз основа на нашата реална ситуация, за да ни поддържа и подсигурява и за да разобличи отклоненията ни във вярата в Бог, погрешните стремежи и гледни точки и всевъзможните сатанински наклонности вътре в нас, за да можем да получим знания и да се променим. Бог ни говори за Своите желания и изисквания към хората, давайки ни най-практични и точни цели за постигане и принципи за практикуване, за да можем да навлезем в реалностите на истината, да получим Божието спасение и напълно да избягаме от тъмните сили на Сатана. Всеки, който следва Всемогъщия Бог, усеща дълбоко, че без въплътения Бог, дошъл, за да изрази истината, за да съди и порицае хората, те никога няма да могат да разпознаят своята греховна природа, нито да избягат от робството и оковите на греха. Те също така осъзнават, че единствено като приемат Божия съд и порицание, може да се очисти порочният им нрав, че само като познаят праведния нрав на Бог, те могат да се боят от Бог и да избегнат злото и че само като живеят по Божието слово, могат да изживеят истинско човешко подобие, да бъдат готови да приемат Божиите обещания и благословии и да влязат в Царството небесно. Помислете за следното: без въплътения Бог, дошъл и изразил толкова много истини в последните дни, ще имаме ли някога тази единствена в живота възможност да се спасим? Ще можем ли да получим Божия съд и порицание и да се насладим на обилните Божии благословии? Без въплъщението на Бог в последните дни цялото човечество би било обречено на гибел и никой не би получил спасение. Това е точно както гласи словото на Всемогъщия Бог: „Този път Бог идва, за да върши делото Си не в духовно тяло, а в най-обикновено. Нещо повече, това не е просто тялото на второто въплъщение на Бог, а е и тялото, чрез което Бог се връща към плътта. Това е най-обикновена плът. Не можете да забележите нищо, което да Го отличава от другите, но можете да научите от Него истини, за които никога преди не сте чували. Тази с нищо незабележителна плът е онова, което олицетворява всички думи на Божията истина, което поема Божието дело в последните дни и изразява целия нрав на Бог, така че човекът да го разбере. Не изпитваш ли огромно желание да видиш небесния Бог? Не изпитваш ли огромно желание да разбереш небесния Бог? Не изпитваш ли огромно желание да видиш какво е назначението на човечеството? Той ще ти разкрие всички тези тайни — тайни, които никой човек не е могъл да ти каже. Той ще ти разкрие и онези истини, които не разбираш. Той е твоята врата към Царството, твоят водач в новата епоха. В тази толкова обикновена плът има множество непонятни тайни. Делата Му може да са неразбираеми за теб, но цялата цел на работата, която върши, е напълно достатъчна, за да ти позволи да разбереш, че Той не е просто плът, както си мислят хората. Защото Той олицетворява Божията воля и грижата, която Бог проявява към човечеството в последните дни. Макар да не можеш да чуеш думите Му, които сякаш разтърсват небето и земята, да не можеш да видиш очите Му като огнени езици и да не можеш да приемеш дисциплинирането на железния Му жезъл, ти все пак можеш да усетиш от думите Му, че Бог е изпълнен с гняв, и да разбереш, че Бог проявява състрадание към човечеството; можеш да видиш праведния нрав на Бог и Неговата мъдрост и освен това да осъзнаеш загрижеността на Бог към цялото човечество. Работата на Бог в последните дни е да позволи на човек да види как небесният Бог живее на земята сред хората и да даде възможност на човек да познае Бог, да Му се подчини, да благоговее пред Него и да Го обича. Ето защо Той се върна в плът за втори път. Въпреки че онова, което човек вижда днес, е Бог, който не се различава от човека, Бог с нос и две очи, един с нищо незабележителен Бог, в крайна сметка Той ще ви покаже, че ако този човек не съществуваше, небето и земята щяха да претърпят огромни промени; ако този човек не съществуваше, небето щеше да потъмнее, земята щеше да потъне в хаос и цялото човечество щеше да живее в глад и болести. Той ще ви покаже, че ако въплътеният Бог не беше дошъл да ви спаси в последните дни, то Бог отдавна щеше да е унищожил цялото човечество в ада; че ако не беше тази плът, вие завинаги щяхте да бъдете архигрешници и щяхте завинаги да останете трупове. Трябва да знаете, че ако не беше тази плът, цялото човечество щеше да се изправи пред неизбежно бедствие и нямаше да бъде в състояние да избегне още по-тежкото наказание, което Бог отсъжда на човечеството в последните дни. Ако не се беше родила тази обикновена плът, всички щяхте да се намирате в състояние, в което да молите за живот, без да можете да живеете, и да молите за смърт, без да можете да умрете; ако тази плът не съществуваше, днес нямаше да можете да придобиете истината и да се явите пред Божия престол, а щяхте да сте наказани от Бог за тежките си грехове. Знаете ли, че ако не беше завръщането на Бог в плът, никой нямаше да има шанс за спасение; и ако не беше идването на тази плът, Бог отдавна щеше да е сложил край на старата епоха? В такъв случай все още ли сте способни да отхвърлите второто въплъщение на Бог? След като можете да извлечете толкова много полезни неща от този обикновен човек, защо тогава не Го приемете с радост?(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Знаеше ли, че Бог е свършил нещо велико сред хората?“).

В този момент някои хора може да попитат: външният вид на въплътения Бог е обикновен и Неговата божественост е скрита в плътта Му. Така че, ако Бог е дошъл, как можем да Го разпознаем като въплътения Бог? Словата на Всемогъщия Бог ни показват пътя. Всемогъщият Бог казва: „Въплътеният Бог притежава Божията същност; въплътеният Бог притежава Божието проявление. Въплъщавайки се, Бог ще осъществи Своя замисъл делото Си, и тъй като Бог се превръща в плът, Той ще изрази Своята същност и ще може да осени човека с истината, ще го дари с живота и ще го насочи по правилния път. Плът, която не съдържа Божията същност, категорично не е въплътеният Бог; в това няма съмнение. Ако човек иска да разбере дали пред него е Самият въплътен Бог, той трябва да прецени това по изразявания от Него нрав и по изричаните от Него думи. Иначе казано, за да потвърди, че това е въплътеният Бог и да прецени дали това е истинският път, човек трябва да ползва за ориентир Божията същност. Тоест, за да определи дали това действително е въплътеният Бог, той трябва да се вгледа в същността Му — в Неговото дело, в словото Му, в нрава Му и в множество други аспекти — вместо да съди по външни белези. Невеж и неук е човекът, който се взира само в Неговото външно проявление и в резултат пренебрегва същността Му(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Предисловие“). От Божието слово виждаме, че разпознаването на въплътения Бог не се основава на Неговата външност, нито на това в какво семейство се е родил Той, има ли положение или власт, нито на това дали има авторитет в религиозния свят. Не се основава на тези неща. Основава се на това дали Той има същността на Бог, дали може да изразява истината и да върши работата на Самия Бог. Това е най-важният елемент. Ако Той може да изрази истината и да изпълни работата по спасяването на човечеството, то дори ако е роден в обикновено семейство и е лишен от власт и положение в обществото, Той е Бог. Също както в Епохата на благодатта, когато Господ Исус дойде да работи, Той се роди в обикновено семейство, появи се на света в яслите, Той не беше висок или физически силен, нямаше обществено положение или власт, но можеше да изразява истината, даваше на хората път към покаяние и можеше да прощава греховете на хората. Възлюбилите истината като Неговите ученици Петър и Йоан видяха в делата на Господ Исус и в истината, която Той изразяваше, че Той има Божията сила и власт, и познаха в Господ Исус Месията, затова Го последваха и получиха спасението Господне. Днес Бог отново се въплъти в човешкия свят и макар външно да изглежда като обикновен човек, Всемогъщият Бог може да изрази много истини и да извърши делото на правосъдието в сетните дни. Мнозина във всички страни и места са виждали истината, изразена от Всемогъщия Бог, познали са Божия глас, приели са Всемогъщия Бог и са били възнесени пред Божия престол. Те са започнали да изпитват Божия съд и порицание и са разбрали някои истини. Всички те имат прекрасен опит и свидетелство и дават всичко, за да проповядват Евангелието и да свидетелстват за Бог. Фактите доказват, че само този, който може да изразява истината, да съди и пречиства хората и да спаси напълно човечеството, е Христос и въплътеният Бог. Това е неоспоримо. Ако някой не може да изрази истината и може само да мами другите, показвайки знамения и чудеса, това е работа на зъл дух. Ако той нарича себе си Бог, значи е лъжехрист, който се представя за Бог. За да познаем въплътения Бог, трябва да сме уверени в следния факт: само въплътеният Бог може да изрази истината, да извърши делото на съда в последните дни и да спаси напълно човечеството от силите на Сатана.

Всемогъщият Бог е изразил толкова много истини и е извършил такава велика работа в последните дни, но много хора си затварят очите и просто чакат Господ Исус да се спусне на облак. Такива хора ще плачат и ще скърцат със зъби, когато бъдат унищожени в бедствието. Това изпълнява пророчеството в Откровение: „Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които го прободоха; и всички земни племена ще заридаят за Него(Откровение 1:7). Всемогъщият Бог също казва: „До момента, в който видиш духовното тяло на Исус, Бог ще е направил ново небе и нова земя“. И накрая, да прочетем един пасаж от словата на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог казва: „Онези, които искат да получат живот, без да разчитат на истината, изречена от Христос, са най-абсурдните хора на земята, а онези, които не приемат пътя на живота, донесен от Христос, са изгубени във фантазията. И така, казвам, че онези, които не приемат Христос от последните дни, ще бъдат завинаги омразни на Бог. Христос е вратата на човека към Царството през последните дни и няма хора, които да могат да Го заобиколят. Хората могат да бъде усъвършенствани от Бог единствено чрез Христос. Ти вярваш в Бог и затова трябва да приемеш Неговите слова и да се подчиниш на Неговия път. Не може само да мислиш за получаването на благословии, без да можеш да приемеш истината и да приемеш живота, който ти се предлага. Христос идва в последните дни, за да се даде живот на всички, които наистина вярват в Него. Неговото дело се извършва, за да бъде завършена старата епоха и да се навлезе в новата, то е пътят, по който трябва да поемат всички, които ще влязат в новата епоха. Ако не си в състояние да Го признаеш, а вместо това Го осъждаш, хулиш или дори Го гониш, тогава си обречен да гориш вечно и никога няма да влезеш в Божието царство. За това Самият Христос е израз на Светия Дух, израз на Бог, този, на когото Бог е поверил да извърши делото Му на земята. И затова казвам, че ако не можеш да приемеш всичко, което Христос от последните дни върши, тогава хулиш Светия Дух. Възмездието, което трябва да получат онези, които хулят Светия Дух, е ясно за всички. Казвам ти също, че ако се противопоставяш на Христос от последните дни, ако отблъснеш Христос от последните дни, тогава никой няма да може да понесе последствията вместо теб. Нещо повече, от този ден нататък няма да имаш друга възможност да получиш Божието одобрение; дори да се опиташ да изкупиш вината си, никога повече няма да видиш Божието лице. Защото това, срещу което се съпротивляваш, не е човек, това, което отхвърляш, не е някакво нищожно същество, а Христос. Знаеш ли какви ще бъдат последиците от това? Няма да си допуснал малка грешка, а ще си извършил чудовищно престъпление. И така, съветвам всички да не оголват зъбите си пред истината и да не отправят необмислени критики, защото само истината може да ти донесе живот и нищо друго освен истината не може да ти позволи да се преродиш и да съзреш отново Божието лице(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Само Христос от последните дни може да даде на човека пътя към вечния живот“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Чували ли сте гласа на Бог?

Всички вярващи в Господ с нетърпение очакват завръщането Му. Днес ще разговаряме малко за пророчествата на Господ Исус и ще обсъдим...

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger