Как се отървах от фабриката за слухове

27 август 2023

През октомври 2016 г. пристигнах в Ню Йорк, САЩ, и впоследствие станах християнин — приех вярата в Господ Исус в китайска църква тук. След повече от година в църквата научих само как да се моля и да пея химни, но знанията ми за Бог си оставаха повърхностни, а и Библията не разбирах добре. Това ме разочарова. Затова често сам си търсех проповеди в Ютюб, за да проумея волята на Господ.

През март 2018 г. се запознах в Ню Йорк с няколко братя и сестри и научих много истини и тайнства, за които не бях чувал, преди да започна да общувам с тях. Те ми разказаха как е създадена Библията, обясниха ми въплъщението и спасението, разликата между истинския Христос и лъжехристите, различията между Божието дело и човешкото и още много неща. Много научих от тях, много се обогатих. Общуването с тях ме изпълваше с радост. На едно от събранията ни брат Брайс прочете много думи, които не бяха част от Библията. Бях много изненадан и попитах кой ги е изрекъл. Той каза, че това са слова на Всемогъщия Бог от сетните дни. Името „Всемогъщият Бог“ ме шокира. Пасторът и старейшините неведнъж ни предупреждаваха да избягваме всякакви контакти с Църквата на Всемогъщия Бог. Твърдяха, че там вярват в човек, а не в Исус Христос. Много се притесних, място не можех да си намеря от тревога. Изобщо не чух какво говори Брайс след това — измислих си извинение и напуснах събранието.

У дома се въртях в леглото и сън не ме хващаше, защото пред очите ми изникваха сцени от събранията с членове на Църквата на Всемогъщия Бог. Беседите с тях бяха изпълнени с просветление и практичност и ми бяха от голяма полза. Но както си лежах в леглото, в ушите ми ехтяха предупрежденията на пастора и старейшините срещу Църквата на Всемогъщия Бог. Много бях притеснен, не знаех в кого да се вслушам. Пресегнах се за смартфона и влязох в сайта, на който най-много вярвам, Уикипедия, за да видя как е описана там Църквата на Всемогъщия Бог. Като прочетох в Уикипедия, че Църквата е основана от човек, че е организирана от хора, а не е Божия църква, а също и че китайската компартия е изготвила обезпокоителни и неодобрителни доклади за нея, се смутих и вече не смеех да слушам беседите им. Бях на път да изтрия всичките им имена, телефони и имейли, когато си спомних колко добре се разбирах с тях. Те бяха почтени, проявяваха обич и търпение към хората и много се възхищавах на характера им, на преживяванията им, на начина им на говорене. Имах само добри впечатления от тях. Те изобщо не отговаряха на описаното в интернет. Това ме спря. Но пък дотолкова се доверявах на Уикипедия, че след като премислих, все пак реших да изтрия всички контакти от Църквата на Всемогъщия Бог и да кажа на брат Питър, с когото заедно изследвахме делото на Всемогъщия Бог. Брат Питър каза, че трябва да се отнасяме сериозно към нещо толкова съществено като посрещането на Господ и ме убеди да не съдя прибързано, а да се моля повече и да се осланям на Господ да ме напътства… Бях силно раздвоен. Мислех си: „Казаното от него звучи логично. Приветстването на Господ е важен въпрос, към който трябва да се отнасяме сериозно. Ако Всемогъщият Бог е завърналият се Господ Исус, а аз пренебрегна това, няма ли да изпусна шанса си да приветствам Господ?“. Затова отправих молитва към Господ: „Господи! В момента съм изключително объркан. Проповедите в Църквата на Всемогъщия Бог са богата духовна храна и ми дадоха толкова много. Но пък в Уикипедия пише, че това е създадена от хора организация, а не Божия църква. Господи! Не мога да преценя правилно. Боя се, че съм се заблудил и Те моля да ме напътстваш“.

Един ден, както си вървяхме с една сестра към църквата, тя ми разказа следното: „Вярващ в Господ помолил Бог да го избави от беди. Бог чул молбата му и му дал три поредни шанса за спасение, но човекът пропилял и трите. Всеки път си казвал, че щом вече се е помолил на Господ, Той така или иначе ще го спаси. Чак след като загинал, осъзнал, че и трите изпуснати шанса са били Божието спасение и че сам се довел до смъртта си, като не се възползвал от тях“. Учудих се, когато пасторът в църквата ни разказа точно същата притча. Бях поразен и помислих: „Какво невероятно съвпадение! В един ден двама души ми разказват една и съща история — казват ми да не пропускам шанса си да добия Божието спасение. Дали Господ не ме наставлява да изследвам делото на Всемогъщия Бог?“. Затова реших да продължа да изучавам Източна светкавица.

Свързах се с Брайс, споделих с него колебанията си. Казах му: „Знам, че споделеното от теб е вярно и че съдържа делото на Светия Дух. Много ми помогна. Обаче в Уикипедия видях, че Църквата на Всемогъщия Бог била основана от човек на име Джао и че е организирана от хора, а не е Божия църква. При това китайското комунистическо правителство също е издало множество неодобрителни доклади. Това породи у мен известни съмнения и искам да поговоря с теб“. Брайс ми отвърна: „Когато изследваме истинския път, не бива да се осланяме на невернически сайтове, на разни групички и политически партии, на слухове. Трябва да преценим дали този път съдържа истината, дали е Божието дело. Това е най-основният, най-важният принцип. Когато Господ Исус дойде да осъществи делото Си, фарисеите съчиниха всякакви небивалици за Него, богохулстваха и казаха, че не е заченат от Светия Дух, че не е възкръснал и т.н. Много юдеи послушаха първосвещениците, писарите и фарисеите и не се осмелиха да последват Господ. Но Петър, Йоан и шепа други видяха, че покаянието, което Той проповядва, извършените от Него чудеса и делото Му са от Бог и притежават Божията сила и власт и затова станаха следовници на Господ Исус и добиха избавление от Него. Всичко това показва, че най-същественото при изследването на истинския път е да се уверим дали съдържа истината и делото на Светия Дух. Това е единственият принцип“. После Брайс прочете един пасаж от словото на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог казва: „Кой е най-основният принцип в търсенето на истинския път? Трябва да видиш дали в този път присъства делото на Светия Дух, или не, дали тези думи са израз на истината, или не, за кого се свидетелства и какво може да ти донесе това. За различаването на истинския от лъжливия път са необходими няколко аспекта на основното познание, най-същественият от които е дали в него присъства делото на Светия Дух, или не. Тъй като същността на вярата на хората в Бог е вярата в Божия Дух и тъй като дори тяхната вяра във въплътения Бог е поради въплъщението на Божия Дух в тази плът, това означава, че такава вяра въпреки всичко е вяра в Духа. Има разлики между Духа и плътта, но понеже тази плът идва от Духа и е Словото станало плът, следователно това, в което човек вярва, въпреки всичко е присъщата на Бог същина. Така че, когато търсиш да разпознаеш дали това е истинският път, или не, преди всичко трябва да видиш дали в него присъства делото на Светия Дух, или не, след което трябва да видиш дали в него има истина, или не(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Само онези, които познават Бога и Неговото дело, могат да Му бъдат угодни“). Брайс продължи беседата си. „В сетните дни Всемогъщият Бог осъществява делото на правосъдието, като започва от Божия дом. Той изразява всички истини, които пречистват човечеството и го спасяват. Той разкрива какво цели Божието дело на управлението, а също и подробности за Епохите на закона, на благодатта и на царството и какво постига делото Му, разбулва тайнствата около Божието име и въплъщение и още много неща. Всемогъщият Бог съди и разобличава богоборческата сатанинска природа на хората и истината за тяхната поквара, разкрива кой е коренът на злото и мрака по земята, как Сатана покварява човешкия род и как Бог спасява хората. Всемогъщият Бог ни сочи и пътя, по който ще се отърсим от покварата и ще добием Божието спасение и разкрива изхода за различните видове хора. Истините, които Той изразява, и Неговото правосъдно дело точно сбъдват пророчеството на Господ Исус: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина(Йоан 16:12-13). А също и думите: „Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом(1 Петрово 4:17). Мнозина истински вярващи от всички изповедания, които копнеят за Божията поява и за делото Му, са се убедили, че словото на Всемогъщия Бог е истината и е гласът на Бог. Уверили са се, че Всемогъщият Бог е завърналият се Господ Исус, и са се стекли пред Божия престол. Което е от Бог, то ще пребъде. За 20 години евангелието на царството на Всемогъщия Бог се разпространи из цял Китай, а сега и по всички краища на света, благодарение на ненаподобимата Божия сила и власт. Това е плод на делото на Светия Дух и проява на Божията мъдрост и всемогъщество. Тези факти доказват, че Всемогъщият Бог е завърналият се Господ Исус и че Неговото дело е истинският път“.

Споделеното от Брайс ме подсети за думите на Всемогъщия Бог, които бях прочел неотдавна. Те действително разбулваха множество тайнства и истини. Кой освен Бог може да изрази истината? Мислех си какъв глупак ще бъда, ако в търсенето си на истинския път се откажа да чета истините, изразени от Всемогъщия Бог, и вместо това сляпо приема лъжите, публикувани в някой сайт или разпространявани от ККП. Брайс ми предложи да изгледам филма „Червено превъзпитание у дома“. Бащата на главния герой оглавява Обединения фронт на китайската компартия и доводите му са като извадени от Уикипедия. Казва, че Църквата е основана от човек на име Джао, че членовете й го наричат „осененият от Светия Дух“ и че непрестанно слушат проповедите му, което означавало, че това е организация на хора, а не Божия църква. А ето как му възразява главният герой: „Кой основа християнството? Кой положи началото на католицизма? Дали Павел или Петър? А кой създаде юдаизма? Да не би да беше Мойсей? Не е ли абсурдно всичко това? Атеистите изобщо не признават съществуването на Бог, да не говорим за въплътен Бог. Колкото и истини да изразява въплътеният Христос, колкото и епохално дело да осъществява, колкото и велико да е делото Му за избавлението ни, те впрягат всички сили, за да Го отрекат, да Го скрият от хората, да Го заклеймят. Те мислят, че и християнството е основано от човеци, което е абсолютно нелепо. Ако Господ Исус не беше се явил и не беше работил, нямаше да има никакви вярващи в Господ или Негови последователи и християнството просто нямаше да се е зародило. Това е безспорен факт. Колкото и даровити да са били апостолите, как биха могли да основат църква? Имаме ли право да кажем, че християнската религия е основана от човеци просто защото хората са приели да бъдат водени и напътствани от апостолите? Църквата на Всемогъщия Бог дължи появата си изцяло на Божието пришествие и на Неговото дело. Църквата се зароди, защото Всемогъщият Бог изразява толкова много истини, а хората знаят, че това е Божият глас и се стичат пред Него. След като Всемогъщият Бог се залови с делото Си, Той свидетелства за човека, ползван от Светия Дух, като водач на Църквата. Той е като Мойсей в Епохата на закона или като апостолите в Епохата на благодатта. Чрез него Бог пои, наставлява и направлява Божиите избраници. Той изпълнява човешкия си дълг. Божиите избраници отправят молитви към Всемогъщия Бог, а на събранията си четат словото Му и беседват за него. Божиите избраници приемат този човек за водач и го слушат, както е разпоредил Всемогъщият Бог в словото Си. Твърденията на китайската компартия, че вярваме в този човек като в Месия, са нагли лъжи. Комунистите отричат пришествието и делото на Всемогъщия Бог, както и истините, които Той изразява. Подбудите им са нечисти. Църквата на Всемогъщия Бог нямаше да съществува, ако Всемогъщият Бог не беше пришествал и не беше се заловил с делото Си. Това е неоспорим факт“. Усещах, че главният герой казва истината. Църквата се зароди в резултат от Божията поява и дело, но комунистите твърдят, че е основана от човек просто защото Бог ползва някого, за да я ръководи. Не е ли абсурдно? Китайската компартия знае, че християните от Църквата на Всемогъщия Бог вярват във Всемогъщия Бог — тогава защо казват, че това е организация, основана от човек? Докато умувах над това, главният герой продължи: „Тогава защо китайското комунистическо правителство заявява, че Църквата е организирана от хора? Защо пропускат да споменат въплътения Бог? Защо нито веднъж не споменават „Словото се явява в плът“? Китайската компартия се бои най-много от истините, изречени от Всемогъщия Бог, защото комунистите знаят, че всички вярващи във Всемогъщия Бог са прочели „Словото се явява в плът“ и затова са Го приели. Затова се опитват да заблудят хората с твърдения, че Църквата на Всемогъщия Бог била организирана от човек — така прикриват истината, че Всемогъщият Бог, Христос от сетните дни, се е появил и осъществява делото Си. Правят това, за да попречат на хората да следват Бог. Това е предлог, за да потискат Божията църква. Това е същинската им цел“. Това ми отвори очите. Осъзнах, че с твърденията си — че Църквата на Всемогъщия Бог е организирана от хора — ККП умишлено изопачават истината и използват тази лъжа като оправдание за потисничеството и гоненията срещу Църквата на Всемогъщия Бог. Допълнителната им цел е да заблудят хората, да им попречат да търсят истинския път, да осуетят стремежа им към вярата и да препречат пътя им към Бог. Това са злите подбуди на ККП!

Като изгледах това видео, Брайс ми каза: „Китайската компартия изфабрикува тези слухове и злословия срещу Църквата на Всемогъщия Бог, защото това е демоничната й природа — да ненавижда истината и да се опълчва срещу Бог. Всички знаем, че ККП са атеисти и тяхната религия е марксизъм-ленинизмът. Те ненавиждат истината, а повече от всичко мразят Божията поява и дело. Откакто дойдоха на власт през 1949 г., ККП ожесточено мачкат и преследват вярата. Заклеймиха християнството и различни евангелистки конгрегации, обявиха ги за зловредни секти, изгориха и унищожиха безброй библии. Арестуваха, осъдиха и хвърлиха в затвора безчет християни. Преследванията заради религиозни убеждения са още по-брутални, откакто председателят Си се възкачи на власт. „Църквата на трите самодостатъчности“ бе закрита и разрушена, свалиха и изпочупиха хиляди кръстове. Дори планират да пренапишат Библията и Корана, за да заличат окончателно религията и вярата. Тъй като Христос от сетните дни, Всемогъщият Бог, се появи в Китай, ККП Го преследват, трескаво претърсват адреси, арестуват християни и повдигат обвинения срещу тях. Мнозина се озоваха в затвора и бяха подложени на толкова брутални мъчения, че осакатяха или починаха, а милиони хора бяха принудени да изоставят домовете си. Китайската компартия принуждава медиите да разпространяват слухове и да раздухват напрежение, да засипват с безпочвени обвинения Църквата на Всемогъщия Бог и да я петнят. Целта им е да подстрекават хората в Китай и по света и да ги заблудят, за да може и те да окажат съпротива на Църквата и да я заклеймят. Компартията се опитва да заличи Божието дело от сетните дни. От тези факти заключаваме, че ККП е зъл демон, който се противи на Бог, мами хората и им вреди. Това е звярът, големият змей от Откровение! Това съвсем точно сбъдва следните библейски пророчества: „И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят(Откровение 12:9). „Звярът отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и небесното Му жилище и онези, които живеят на небесата(Откровение 13:6). Абсурдно е да слушаме лъжите на ККП, когато изследваме истинския път и търсим Божията поява! А някои хора се допитват до Уикипедия, докато се вглеждат в истинския път и казват, че този сайт е надежден и че биха повярвали само ако в Уикипедия пише, че това е пътят на истината. За тях Уикипедия е последна инстанция що се отнася до истинския път. Това отговаря ли на истината? Нима Уикипедия съдържа истината? Тя е сайт за невярващи в Бог. Събират материали и представят всичко от гледната точка на неверниците. А всички неверници са дълбоко покварени от Сатаната и са предали Бог. Те не са вярващи. Огъват се, накъдето духа вятърът, и бълват лъжи. Повтарят като папагали казаното от ККП. Защо не направят интервю с Църквата? Защо не представят справедлива и обективна картина? Думите на Всемогъщия Бог и всякакви свидетелства от членове на църквата са публикувани онлайн от доста време. Защо не ги споменават никъде? Комунистическото правителство на Китай брутално преследва Църквата от години и това е оповестено в уебсайтовете на редица международни организации за правата на човека. Защо няма препратка към тях? ККП и религиозният свят очернят Църквата на Всемогъщия Бог и бълват слухове срещу нея, а Уикипедия послушно ги повтаря. Дали съзнателно не прикриват истината и не разпространяват лъжите на китайското правителство съвсем умишлено? Те са маша на Сатана, пропаганден рупор, с който той си служи, за да заблуждава хората. Няма ли да е глупаво да се доверим на Уикипедия, да повярваме в написаните там лъжи, докато търсим истинския път? Ако някой се ориентира кой е истинският път по мнението, натрапвано от властите и от религиозния свят, дали той наистина е вярващ? Ако в търсенето си не чуваш Божия глас, а приемаш за истина думите на Сатана и се доверяваш на ККП и на религиозния клир, ти вярваш в Сатана, него следваш. Заблуден си от звяра, на него се покланяш и носиш неговия белег“.

Почувствах, че Брайс споделя с мен съкровени истини и безрезервно повярвах на думите му. Дотогава мислех, че Уикипедия е най-голямата онлайн енциклопедия, че съдържа всичко и затова се доверявах на писаното там, но сега осъзнах, че това е сайт на неверници. Не съдържа истина, Бог не свидетелства за съдържанието ѝ. Каквато и ерес да избълва комунистическата власт в Китай, Уикипедия повтаря тези заблуди. Логично е съдържанието ѝ да е напълно изопачено, нали? Как да се доверим на написаното? Докато изследвах истинския път, трябваше да проверя дали този път съдържа истината, дали тя е изразена от Бог и дали съдържа делото на Светия Дух, защото само Бог е пътят, истината и животът и само Той може да ни посочи пътя за практикуване. Докато аз, макар и убеден, че словото на Всемогъщия Бог е истината, че източникът му е Бог, все пак се повлиях от слуховете, пуснати от ККП и послушно публикувани в уж правдивия уебсайт, и не смеех да изследвам делото на Всемогъщия Бог. Бях толкова объркан! За щастие Бог използва общението ми за истината с братята и сестрите, за да ме подпомогне и да ме напътства, за да не изпадна в заблуждение. Ако не беше това, щях да изпусна шанса си да приветствам Господното пришествие.

Брайс продължи беседата си: „Тъй като това са все лъжи, изфабрикувани от ККП, за да подвеждат хората и им пречат да изследват истинския път, защо Бог изобщо допуска тези измислици? Бог позволява китайската компартия да разпространява тези лъжи поради Своята мъдрост и добронамереност. Всемогъщият Бог казва: „Още от началото на Моя план Сатана дебне зад всяка стъпка и в противовес на мъдростта Ми постоянно се опитва да намери начини и средства да осуети първоначалния Мой замисъл. Но нима Аз бих могъл да се поддам на измамните му козни? Всичко в небесата и на земята служи на Мен; възможно ли е сатанинските кроежи да са изключение? Това е точката на пресичане на мъдростта Ми; в това се състои удивителността на действията Ми и това е принципът, по който се развива целият Ми план за управление. В епохата на градежа на царството Аз пак не избягвам измамните кроежи на Сатана, а продължавам да върша работата, която съм длъжен да свърша. Сред всички неща във вселената Аз избрах действията на Сатана за Свой противовес. Та не е ли това проява на мъдростта Ми? Не се ли състои точно в това възхитителността на делото Ми?(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 8“)“. После Брайс продължи: „Божиите думи ни показват, че, вместо да избягва сатанинските кроежи, Бог ги използва за Своите цели, за да осъществи плана Си за управление за спасението на човечеството. Божието дело в Епохата на царството е последният етап от Неговото избавление на човешкия род. Бог ще разпредели хората по видове, ще възнагради добрите и ще накаже злите и заключителното Му дело за цялата епоха ще е въздаването на правосъдие. Бог ще направи победители всички, които искрено вярват в Него и обичат истината и ще ги отведе в царството Си. Ще изобличи и ще премахне плявата, козите, неверниците, чието единствено желание е да ядат от хлябовете до насита, а също и всички зли хора и антихристи, които се противят на Бог. Бог използва тези лъжи като средства, подпомагащи делото Му. Тази вихрушка от лъжи ще отсее истинските вярващи от мнимите, зърното от плявата. Това е изпитание, през което трябва да премине всеки приел Божието дело от сетните дни. Господ Исус е казал: „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми(Йоан 10:27-28). Искрено вярващите, които обичат истината, не се интересуват от измислиците на ККП и религиозния свят, от написаното в медиите или в интернет. Те преценяват дали това е Божият глас и Божието дело. Щом се уверят, че думите на Всемогъщия Бог изразяват гласа на Бог, те Го следват и никой и нищо не може да им попречи. Те непоколебимо следват Бог. Те са мъдрите девици. Неверниците — онези, които не обичат истината и искат само да ядат от хлябовете до насита — не се стремят към истината, а сляпо приемат сатанинските лъжи и дори ги разпространяват в услуга на ККП, ожесточено критикуват и клеймят Божието дело от сетните дни. Всички те са изобличени като плевели, като крастави псета, лакеи и антихристи. Те ще бъдат премахнати и наказани и по време на бедствията ще ридаят и ще скърцат със зъби. Лъжите на ККП и на религиозния свят отсяват зърното от плявата, отделят овцете от козите и добрите от лошите служители. Накрая Бог ще определи изхода на всеки според това как се е отнесъл към Божието дело и какви дела е извършил. Ясно е, че сатанинските лъжи и козни способстват за изпълнението на Божието дело“.

Тези лъжи и слухове действително ме бяха заблудили. Почти се озовах извън царството, пред залостена врата. Мисълта за това ме ужаси. Сега зная, че за да изследваме успешно истинския път, трябва да се ослушваме, за да доловим Божия глас и да се убедим, че това е Божието дело. Категорично не бива да вярваме на демоничните лъжи на ККП. При това трябва да разглеждаме критично твърденията на пастори и старейшини и публикациите в интернет. Ако приемаме на доверие казаното от тях, бързо ще се оплетем в сатанинските мрежи. Много е опасно, ако сме лишени от способността да преценяваме и да търсим истината във вярата си. Аз се отървах от фабриката за слухове и приветствах Господното пришествие благодарение на Божията милост и избавление! Слава на Всемогъщия Бог!

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger