Слова за опознаването на себе си

Откъс 42

Ключът към постигане на промяна на нрава е да познаваме собствената си природа, а това трябва да стане според разкритията от Бог. Само в Божието слово човек може да опознае собствената си отвратителна природа, да разпознае в собствената си природа различните отрови на Сатана, да осъзнае, че е глупав и невеж, и да открие слабите и отрицателните черти в природата си. След като те са напълно опознати и ти наистина си способен да се намразиш и да се отречеш от плътта, последователно да изпълняваш Божието слово, последователно да се стремиш към истината, докато изпълняваш задълженията си, да постигнеш промяна в нрава си и станеш човек, който наистина обича Бог, тогава ще тръгнеш по пътя на Петър. Без Божията благодат и без просветление и напътствие от Светия Дух е трудно да се върви по този път, защото хората не притежават истината и не са способни да изменят на себе си. Вървенето по пътя към съвършенството на Петър се крепи главно на решителността, вярата и осланянето на Бог. Освен това човек трябва да се подчини на делото на Светия Дух; човек не може да се справи с нищо без Божиите слова. Това са ключовите аспекти и нито един от тях не бива да се престъпва. Опознаването на себе си чрез опит е много трудно; то е безсмислено без делото на Светия Дух. За да върви по пътя на Петър, човек трябва да се съсредоточи върху самоопознаването и върху промяната на нрава си. Пътят на Павел не е път на стремеж към живота или на съсредоточаване върху себепознанието; Павел се съсредоточава специално върху извършването на дело и влиянието и резултатите на това дело. Той се води от желанието да спечели Божиите благословии в замяна на своята работа и страдание и да получи награди от Бог. Такива мотиви са грешни. Павел не се съсредоточава върху живота, нито придава значение на постигането на промяна на нрава; той обръща внимание само на наградите. Тъй като има грешни цели, пътят, по който върви, разбира се, също е грешен. Това се дължи на високомерния му и самонадеян нрав. Очевидно Павел не е притежавал никаква истина, нито е имал съвест или разум. Като спасява и променя хората, Бог променя преди всичко техния нрав. Целта на Неговите слова е хората да притежават променен нрав и способността да познават Бог, да Му се подчиняват и да Го почитат нормално. Това е целта на Божиите слова и на Неговото дело. Начинът, по който Павел търси, е в пряко нарушение и в противоречие с Божията воля, в пълен разрез с нея. Начинът на търсене на Петър обаче е изцяло според Божията воля. Той се съсредоточава върху живота и върху промените на нрава — точно това е резултатът, който Бог желае да постигне в човешките същества чрез Своето дело. Поради това пътят на Петър е благословен и получава Божието одобрение. Тъй като пътят на Павел е в нарушение на Божията воля, Бог го мрази и го проклина. За да върви по пътя на Петър, човек трябва да знае Божията воля. Само ако човек наистина е способен да разбере напълно Неговата воля чрез словата Му, което означава да разбере какво Бог иска да направи от човека и в крайна сметка какъв резултат желае да постигне, човек може да има точно разбиране по кой път да тръгне. Ако не разбираш напълно пътя на Петър, а просто имаш желание да го следваш, тогава няма да си способен да тръгнеш по него. С други думи, може да знаеш много доктрини, но в крайна сметка няма да си способен да навлезеш в реалността. Дори и да успееш да навлезеш повърхностно в живота, няма да си способен да постигнеш реален резултат.

В днешно време повечето хора имат много повърхностно разбиране за себе си. Те изобщо не са стигнали до ясното познаване на нещата, които са част от природата им. Те познават само малка част от покварените състояния, които разкриват, знаят за нещата, които е вероятно да направят, или за някои от недостатъците си и поради това вярват, че познават себе си. Ако освен това те спазват някои правила, гледат да не правят грешки в определени области и успяват да избегнат извършването на определени прегрешения, те смятат, че притежават реалност в своята вяра в Бог и приемат, че ще бъдат спасени. Това е изцяло човешка фантазия. Ако се придържаш към тези неща, ще можеш ли наистина да се въздържаш от извършването на каквито и да било прегрешения? Ще постигнеш ли истинска промяна на нрава? Наистина ли ще изживееш човешко подобие? Можеш ли наистина да удовлетвориш Бог по този начин? Категорично не, това е сигурно. Вярата в Бог работи само когато човек има високи стандарти и е постигнал истината и известна промяна в своя живот нрав. Това изисква преди всичко да си отдаден на самоопознаването си. Ако познанията на хората за самите тях са твърде повърхностни, те ще открият, че е невъзможно да разрешават проблеми и техният живот нрав просто няма да се променят. Необходимо е човек да се познава в дълбочина, което означава опознаване на собствената природа: от какви елементи е съставена тази природа, как са възникнали те и откъде са дошли. Нещо повече, наистина ли си способен да намразиш тези неща? Виждал ли си собствената си грозна душа и злата си природа? Ако наистина си способен да видиш истината за себе си, тогава ще се отвратиш от себе си. Когато се отвратиш от себе си и след това практикуваш Божието слово, ще можеш да се отречеш от плътта и да имаш силата да изпълниш истината, без да смяташ, че е непосилна. Защо много хора следват своите плътски предпочитания? Тъй като се смятат за доста добри, като усещат, че действията им са правилни и оправдани, че нямат грешки и дори че са абсолютно прави, те са способни да действат с мисълта, че справедливостта е на тяхна страна. Когато човек узнае каква е истинската му същност — колко грозна, колко презряна и колко жалка е — тогава той не се гордее прекалено много със себе си, не е толкова ужасно високомерен и не е толкова доволен от себе си, както преди. Такъв човек мисли: „Трябва да съм сериозен и земен в практикуването на някои от Божиите слова. Иначе няма да отговарям на стандарта за човешко същество и ще се срамувам да живея в Божието присъствие“. Тогава човек наистина вижда колко е нищожен, колко е незначителен. В този момент ще му стане лесно да прилага истината и той ще изглежда донякъде като човека, който трябва да бъде. Само когато истински ненавиждат себе си, хората могат да се отрекат от плътта си. Ако не се отвращават от себе си, няма да могат да се отрекат от плътта. Да се ненавиждаш истински не е лесна работа. Има няколко неща, които трябва да могат да се открият у тях. Първо, познаване на собствената природа, и второ, осъзнаване на това колко беден и жалък е човекът, колко е нищожен и незначителен и колко жалка и мръсна е душата му. Когато човек напълно разбере какъв е в действителност и този резултат бъде постигнат, тогава той наистина получава разбиране за себе си и може да се каже, че е опознал себе си напълно. Едва тогава човек може наистина да намрази себе си, да стигне дотам да се прокълне и наистина да почувства, че толкова дълбоко е покварен от Сатана, че дори не прилича на човешко същество. Тогава един ден, когато се появи заплахата от смърт, такъв човек ще си помисли: „Това е Божието справедливо наказание. Бог наистина е праведен. Наистина трябва да умра!“. В този момент той няма да се оплаква, още по-малко ще обвинява Бог, а просто ще разбира, че е толкова беден и жалък, толкова мръсен и покварен, че трябва да бъде изпъден и унищожен от Бог, а на душа като неговата не подобава да живее на земята. Следователно този човек няма да се оплаква от Бог, нито ще Му се съпротивлява, още по-малко ще Го предаде. Ако човек не познава себе си и все пак се смята за доста добър, когато смъртта почука на вратата му, той ще си помисли: „Справих се толкова добре във вярата си. Колко усърдно търсих! Дадох толкова много, страдах толкова много, а накрая Бог иска от мен да умра. Не знам къде е Божията праведност. Защо Той иска да умра? Ако трябва аз да умра, кой ще бъде спасен тогава? Няма ли да дойде краят на човешката раса?“. Първо, този човек има представи за Бог. Второ, този човек се оплаква и не показва никакво подчинение. Той е точно като Павел: когато беше напът да умре, Павел не познаваше себе си, а когато Божието наказание наближи, вече беше твърде късно.

Откъс 44

Ако хората искат да разберат себе си, те трябва да разберат покварения си нрав и да осъзнаят своите истински състояния. Най-важният аспект от разбирането на собственото състояние е да се проумеят собствените мисли и идеи. Едно основно нещо е контролирало мислите и идеите на хората във всеки един времеви период. Ако можете да проумеете своите мисли и идеи, ще можете да проумеете нещата, които стоят зад тях. Хората не могат да контролират своите мисли и идеи. Трябва обаче да знаеш откъде идват тези мисли и идеи, какви са мотивите за тях, как се формират тези мисли и идеи, какво ги контролира и каква е тяхната природа. След като нравът на човека се промени, създадените от променената част мисли, идеи, възгледи и цели, към които той се стреми, ще бъдат много различни от преди — по същество те ще се доближават до истината и ще бъдат в съответствие с нея. Нещата в човека, които не са се променили, т.е. старите му мисли, идеи и възгледи, включително нещата, които хората харесват и към които се стремят, са крайно мръсни, грозни и отвратителни. След като човек разбере истината, той ще може да различава тези неща и да ги вижда ясно. Следователно той ще може да се откаже от тях и да ги отхвърли. Такива хора определено са се променили по някакъв начин. Те са способни да приемат истината, да я практикуват и да навлязат в някои истини реалности. Хората, които не разбират истината, не могат да виждат ясно тези покварени или негативни неща, нито да ги различават; поради това те не са в състояние да се откажат от тях, още по-малко да ги отхвърлят. На какво се дължи тази разлика? Защо всички са вярващи, но някои от тях могат да различават негативните и нечистите неща и да ги отхвърлят, докато други не могат да виждат ясно тези неща, нито да се освободят от тях? Това е пряко свързано с това дали човекът обича истината и се стреми към нея. Когато тези, които търсят истината, известно време ядат и пият Божиите слова и слушат проповеди, те могат да разберат истината и да видят ясно някои неща. Те са постигнали напредък в своя живот. За разлика от тях, онези, които не обичат истината, макар също да посещават събрания, да четат Божиите слова и да слушат проповеди, не са в състояние да разберат истината и независимо колко години са били вярващи, те нямат навлизане в живота. Тези хора не са успели, защото не са се стремили към истината. Независимо колко години са вярвали в Бог, тези, които не се стремят към истината, не могат да я разберат. Когато се сблъскат с дадена ситуация, те не могат да я видят ясно, почти като религиозните хора. Те не са спечелили нищо от годините си на вяра. Колко истина разбирате сега? Кои неща можете да видите ясно? Можете ли да различавате негативните неща и хора? Не си наясно какво означава да вярваш в Бог, нито в кого всъщност вярваш. Не можеш да различиш ясно идеите и намеренията в ежедневието си, не си съвсем наясно кой път трябва да следваш като вярващ в Бог и не си наясно как да практикуваш истината, когато вършиш нещо или изпълняваш дълга си. Това са хора, които нямат навлизане в живота. Само когато наистина разберете истината и знаете как да я практикувате, ще можете да разпознавате различните видове хора, да виждате ясно различните ситуации, да вършите нещата в съответствие с истината, да отговаряте на изискванията на Бог и да сте все по-близо до волята Му. Само като се стремите по този начин, ще постигнете резултати.

Откъс 45

В човека често съществуват негативни състояния. Някои от тях могат да влияят на хората или да ги ограничават. Някои състояния дори могат да накарат човек да се отклони от истинския път и да тръгне в погрешна посока. Това, към което хората се стремят, това, на което обръщат внимание, и това по какъв път избират да поемат е свързано с вътрешните им състояния. Това дали хората са слаби, или силни е още по-пряко свързано с вътрешните им състояния. Например много хора в днешно време обръщат особено внимание на Божия ден. Всички имат следното желание: копнеят Божият ден да настъпи бързо, за да могат да се избавят от това страдание, от тези болести, от това преследване и от други видове болка. Хората си мислят, че когато настъпи Божият ден, болката, която изпитват сега, ще се облекчи, че никога повече няма да страдат и че ще се радват на благословии. Ако някой се опитва да разбере Бог или се стреми към истината в такова състояние, тогава напредъкът му в живота ще бъде много ограничен. Когато го сполети някакъв неуспех или му се случи нещо неприятно, цялата слабост, негативност и непокорство в него излизат наяве. Така че, ако състоянието на човек не е нормално или правилно, то и целта на стремежа му също ще е неправилна и определено ще е нечиста. Ти се стремиш към навлизане, като изхождаш от неправилни състояния, но си мислиш, че се справяш добре в стремежа си, че правиш нещата в съответствие с Божиите изисквания и практикуваш в съответствие с истината. Не вярваш, че си се противопоставил на Божиите намерения или че си се отклонил от Неговата воля. Може да се чувстваш така, но когато някакво неприятно събитие или дадена неприятна среда ти причини страдание, засегне слабите ти места и нещата, които обичаш и към които се стремиш дълбоко в сърцето си, ще станеш негативен, надеждите и мечтите ти ще останат без резултат и ти естествено ще станеш слаб. Така че твоето състояние в конкретния момент определя дали си силен, или слаб. Сега има много хора, които смятат, че са доста силни, че имат известен духовен ръст и че имат повече вяра, отколкото преди. Те мислят, че са поели по правилния път на вярата в Бог и че не се нуждаят от други хора, които да ги дърпат или тласкат по него. Защо тогава стават негативни или слаби, когато се окажат в определена среда или срещнат трудности? Защо тогава се оплакват и накрая се отказват от вярата си? Това показва, че всеки човек има определени негативни и ненормални състояния. Отказването от някои нечистотии в хората не е лесно. Дори и да си човек, който се стреми към истината, не можеш да се откажеш от тях напълно. Това трябва да стане въз основа на разкритото в Божието слово. След като анализират и разберат своите собствени състояния, хората трябва да ги сравнят с Божието слово и да променят покварения си нрав. Едва тогава състоянията им постепенно ще се променят. Не е вярно, че щом прочетат Божиите слова и опознаят своите състояния, хората могат веднага да ги променят. Стига да четат Божиите слова често, да виждат ясно собствените си състояния, да се молят на Бог и да се стремят към истината, когато от тях се излее поквара или когато изпаднат в ненормално състояние в бъдеще, хората ще са способни да го разпознаят, да се молят на Бог и да използват истината, за да решат проблема, в неправилното им състояние може да настъпи обрат и те могат постепенно да се променят. Така ще са способни да се освободят от нечистотиите и от онези неща, които трябва да се изоставят, но които хората таят в себе си. Хората трябва да имат известен опит, за да постигнат резултати.

Откакто са започнали да вярват в Бог, много хора се стремят към благословии въз основа на своите представи и фантазии и поради това стават негативни и слаби, когато се изправят пред нещо, което не съответства на представите им. Започват да се съмняват в Бог и дори си измислят представи или заблуди за Него. Ако никой не разговаря с тях за истината, те няма да са способни да останат непоколебими и винаги може да предадат Бог. Нека ви дам един пример. Да предположим, че при вярата си в Бог даден човек винаги е таил представи и фантазии. Този човек вярва, че стига да се отрече от семейството си и да изпълнява дълга си, Бог ще го закриля и ще го благослови, че ще се грижи за живота на неговото семейство и че именно това трябва да прави Бог. Тогава един ден го сполетява нещо, което не си е пожелавал да се случи — той се разболява. Животът при приемното му семейство не е толкова удобен, колкото в собствения му дом, и те може и да не се грижат много добре за него. Той не може да го понесе и продължително време е негативен и обезсърчен. Освен това не се стреми към истината и дори не я признава. Това означава, че в себе си хората имат известни състояния и ако не ги разпознаят, не ги възприемат или не почувстват, че тези състояния са грешни, тогава, макар и все още да имат страст и да се стремят много, в даден момент ще се сблъскат с обстоятелство, което разкрива истинското им вътрешно състояние и ги кара да се препънат и да се провалят. Това се получава, когато не сте способни да се самоанализирате или да се опознаете. Всички хора, които не разбират истината, са такива и никога не се знае кога ще се препънат и ще се провалят, кога ще бъдат негативни и слаби или кога ще са способни да предадат Бог. Вижте колко голяма е опасността, пред която са изправени хората, които не разбират истината! Но да се разбере истината не е лесно. Ще мине много време, докато най-после успееш да получиш проблясък светлина, да имаш малко истинско познание и да разбереш малка част от истината. Ако намеренията, които таиш в себе си, са сериозно опорочени и не могат да бъдат поправени, те винаги ще гасят светлинката на твоето разбиране и ще подкопаят и малкото вяра, която имаш, а това определено е много опасно. Основният проблем сега е, че в сърцата си всички хора таят определени представи и фантазии за Бог, но не ги признават, докато не бъдат разобличени. Те са скрити вътре и никога не се знае в кой момент или при какви обстоятелства ще излязат на повърхността и ще накарат хората да се препънат. Макар че всички хора имат добри стремежи и искат да са добри вярващи и да придобият истината, намеренията им са твърде опорочени и те имат твърде много представи и фантазии, които много им пречат да се стремят към истината и да спечелят навлизане в живота. Те искат да го направят, но не могат. Трудно им е например да се подчинят, когато ги кастрят и се разправят с тях, а когато са подложени на изпитания или облагородяване, те искат да спорят с Бог. Всеки път, когато се разболеят или ги сполети някакво бедствие, те обвиняват Бог, че не ги е закрилял. Как такива хора могат да изживеят Божието дело? Дори нямат обикновено богопослушно сърце, така че как могат да придобият истината? Някои хора стават негативни, когато и най-малкото нещо не стане по тяхната, препъват се заради преценките на други хора и предават Бог, когато ги арестуват. Вярно е, че човек никога не знае какво го очаква в бъдеще — щастие или гибел. Във всеки човек има нещо, към което иска да се стреми и което иска да постигне, и има неща, които харесва. Стремежът към нещата, които харесва, може да му навлече нещастие, но той не го усеща, тъй като още вярва, че нещата, към които се стреми и които харесва, са правилни и в тях няма нищо лошо. Ако дойде ден обаче, в който го сполети нещастие, и нещата, към които се стреми и които харесва, му бъдат отнети, ще стане негативен и слаб и няма да е способен да се изправи на крака. Няма да знае какво се е случило, ще обвинява Бог, че е несправедлив, и наяве ще излезе сърцето му, готово да предаде Бог. Ако не познават себе си, хората няма да знаят нито къде е ахилесовата им пета, нито къде ще се провалят или препънат лесно. Това наистина е жалко. Затова казваме, че ако не познава себе си, човек винаги може да се препъне или да се провали и да предизвика собствения си край.

Много хора са казвали: „Разбирам всеки от елементите на истината, но просто не мога да ги приложа на практика“. Това разкрива къде се корени причината, поради която хората не практикуват истината. Какви са хората, които разбират истината, но не могат да я практикуват? Определено само хората, на които им е омръзнала истината и които я мразят, не могат да я практикуват, и това е проблем в тяхната природа. Дори и да не разбират истината, хората, които я обичат, ще действат според съвестта си и няма да вършат зло. Ако на природата на даден човек ѝ е омръзнала истината, той никога няма да е способен да я практикува. Хората, на които им е омръзнала истината, вярват в Бог само за да получат благословии, а не за да се стремят към истината и да постигнат спасение. Дори и да изпълняват дълга си, не го правят, за да придобият истината, а само с цел да получат благословии. Например някои хора, които са преследвани и не могат да се върнат в домовете си, в сърцата си си мислят: „Преследват ме и не мога да се върна у дома заради вярата си в Бог. Един ден Бог ще ми даде по-добър дом. Той няма да ме остави да страдам напразно“ или „Където и да съм, Бог ще ми даде храна и няма да ме остави да изпадна в безизходица. Няма да е истинският Бог, ако ме остави да изпадна в безизходица. Бог не би направил това“. Не се ли срещат такива неща у хората? Има и хора, които си мислят: „Отказах се от семейството си, за да отдам всичко на Бог, и Той не бива да ме предава в ръцете на властниците. Стремих се с такъв плам, че Бог трябва да ме закриля и благославя. Толкова силно копнеем да настъпи Божият ден, че това трябва да се случи възможно най-скоро. Бог трябва да изпълни желанията на човека“. Много хора мислят така. Не е ли прекомерно това желание на човека? Хората все отправят екстравагантни искания към Бог, все си мислят: „Загърбили сме семействата си, за да изпълняваме дълга си, следователно Бог трябва да ни благослови. Действали сме според Божиите изисквания, следователно Бог трябва да ни възнагради“. Мнозина таят такива неща в сърцата си, докато вярват в Бог. Те виждат как други хора напускат семействата си и се отказват от всичко без никакви усилия, за да се отдадат изцяло на Бог, и си мислят: „Те са напуснали семействата си от толкова време, как така не им липсва домът? Как преодоляват това? Защо аз не мога да го преодолея? Защо не мога да се се откажа от семейството, от съпруга (или съпругата) и децата си? Защо Бог е милостив към тях, но не е милостив към мен? Защо Светият дух не ме дарява с благодат и не живее в мен?“. Какво състояние е това? Хората са толкова лишени от разум — те не практикуват истината, а после се оплакват от Бог и не правят, каквото трябва да правят. Хората трябва да изберат пътя на стремежа към истината, но на тях им е писнало от истината, копнеят за плътски удоволствия и все искат да получат благословии и да се радват на благодат, като през цялото време се оплакват, че Бог има прекомерни изисквания към хората. Все искат Бог да е милостив към тях и да ги дари с повече благодат, и да им позволи да изпитват плътски удоволствия — нима те са хора, които искрено вярват в Бог? Те си мислят: „Загърбих семейството си, за да изпълнявам дълга си, и съм страдал толкова много. Бог трябва да е милостив към мен, за да не ми липсва домът и за да имам решимостта да го напусна. Трябва да ми даде сила, тогава няма да стана негативен и слаб. Другите хора са толкова силни, Бог трябва и мен да направи силен“. Тези думи, които хората говорят, са напълно лишени от разум и вяра. Те говорят така само защото Бог не е изпълнил екстравагантните им желания, което е породило у тях недоволство от Бог. Всички тези неща се изливат от сърцата им и те са много представителни за човешката природа. Тези неща съществуват у човека и ако той не се отърси от тях, може да стигне дотам да се оплаква от Бог и да Го разбира погрешно винаги и навсякъде. Човек ще стане склонен да богохулства и може да се отклони от истинския път във всеки един момент и на всяко едно място. Това е съвсем естествено. Сега виждате ли ясно този въпрос? Хората трябва да познават нещата, които извират от тяхната природа. Това е много сериозен проблем, към който трябва да се подхожда внимателно, защото той засяга въпроса дали хората могат да останат непоколебими в свидетелството си и дали могат да получат спасение чрез вярата си в Бог. Що се отнася до хората, които разбират малка част от истината, ако осъзнаят, че проявяват тези неща, и ако могат да изследват и извадят наяве този проблем при откриването му, тогава ще могат да го решат. Ако не осъзнават, че ги проявяват, няма как да решат този проблем и могат само да чакат Божието откровение или разкриването на фактите. Хората, които не обичат истината, не ценят самоанализа. Винаги смятат, че това е незначителен въпрос, и ще се задоволят с мисълта: „Всички са такива — не е кой знае какво да се оплачеш малко. Бог ще го опрости и няма да го запомни“. Хората не знаят как да се самоанализират или как да търсят истината, за да решават проблеми, и не могат да практикуват нито едно от тези неща. Всички те се заблуждават и са особено мързеливи, а освен това са зависими и склонни към фантазиране. Те копнеят, че: „Един ден Бог ще извърши цялостна промяна в нас, и тогава вече няма да сме толкова мързеливи, ще станем съвършено святи и ще се възхищаваме на Божието могъщество“. Странно и наистина нереалистично е да си фантазираш такива неща. Ако човек може да изкаже подобна представа и фантазия, след като е чул толкова много проповеди, значи той няма никакво познание за Божието дело и до ден днешен все още не е видял ясно как Бог спасява хората. Такива хора са невероятно невежи. Защо Божият дом все говори за себепознанието и за познаването на Божия нрав? Това е от решаващо значение за всеки човек. Ако наистина можеш да видиш ясно как Бог спасява хората, трябва да се съсредоточиш върху опознаването на самия себе си и трябва редовно да се самоанализираш — само тогава ще имаш истинско навлизане в живота. Дали ще си способен да потърсиш истината, когато осъзнаеш, че проявяваш поквара? Дали ще си способен да се молиш на Бог и да се отречеш от плътта? Това е предпоставка и важна стъпка за практикуването на истината. Ако във всичко, което ти се случва, и във всичко, което правиш, можеш да осъзнаваш как да практикуваш по начин, който съответства на истината, ще ти е лесно да я практикуваш и ще имаш навлизане в живота. Как може да напредва животът ти, ако не си способен да опознаеш себе си? Колкото и да си негативен и слаб, ако не се самоанализираш и не се опознаеш, или не се молиш на Бог, това само доказва, че не обичаш истината, че не се стремиш към нея, и че никога няма да можеш да я придобиеш.

По-рано някои хора си мислеха: „Копнеем за незабавния край на големия червен змей и се надяваме, че Божият ден ще настъпи бързо. Не са ли основателни тези искания? Копнежът за скорошното настъпване на Божия ден не е ли същият като копнежа възможно най-скоро да се отдаде слава на Бог?“. Те тайно намират начини да го изразят добре, но всъщност се надяват на тези неща само за себе си. За какво да копнеят, ако не заради себе си? Единственото, за което хората копнеят, е бързо да се освободят от мизерното си обкръжение и този мъчителен свят. Особено някои хора, които виждат обещанията, дадени на първородните Божии синове в миналото, изпитват невероятна жажда за това. Всеки път, когато четат тези слова, те сякаш утоляват жаждата си, като гледат мираж. Себичните желания на човека все още не са напълно отхвърлени, така че, както и да се стремиш към истината, тя винаги ще е само половинчата. Много хора, които не се стремят към истината, постоянно копнеят да настъпи Божият ден, за да се освободят от страданията си и да се насладят на благословиите на небесното царство. Когато той не настъпва, те изгарят от болка, и някои хора се провикват: „Кога ще настъпи Божият ден? Все още не съм се оженил. Не мога да продължавам да чакам повече! Трябва да покажа синовна почит към родителите си. Не издържам вече! Още ми е нужно да имам деца, за да могат да се грижат за мен, когато остарея! Божият ден трябва да настъпи по-бързо! Нека всички заедно се помолим за това!“. Как могат хората, които се стремят към истината, да следват през цялото време досега, без изобщо да се оплачат? Не се ли водят от Божието слово и не намират ли подкрепа в него? У хората има толкова много нечистотии. Приложимо ли е за тях да не приемат облагородяване? Как могат да се променят без страдание? Хората трябва да бъдат облагородени до определена степен и да бъдат готови да се подчиняват на Божието ръководство, без изобщо да се оплакват повече — тогава ще се променят напълно.

Откъс 48

Какъв човек от онези, които вярват в Бог, е най-малко вероятно да бъде спасен, и що за природа е най-вероятно да доведе до унищожение? Разбирате ли ясно това? Независимо дали някой е водач или следовник, кое е общото в човешката природа? Общият елемент в човешката природа е предателството към Бог. Всеки човек е способен да предаде Бог. Какво означава предателство към Бог? Какви са проявленията му? Дали само онези, които спрат да вярват в Бог, Го предават? Хората трябва да разберат каква е човешката същност и да проумеят нейния корен. Твоите гневни изблици, недостатъци, вредни навици или липса на възпитание са все повърхностни фактори. Ако винаги се вкопчваш в такива незначителни неща, прилагаш безразсъдно правила, не можеш да схванеш кое е съществено, оставяш без решение присъщите на природата ти неща и покварения ти нрав, в крайна сметка пак ще се отклониш от пътя и ще свършиш с противопоставяне на Бог. Хората могат да предадат Бог по всяко време и навсякъде — това е сериозен проблем. Може би за кратко ще имаш частица боголюбиво сърце, с ентусиазъм ще се стараеш и ще изпълняваш задълженията си с доза преданост; или през това време може да имаш съвършено нормален разум и съвест, но хората са нестабилни и непостоянни, способни са да се опълчат и предадат Бог по всяко време и навсякъде заради едно единствено премеждие. Например някой може да има съвършено нормален разум, да притежава делото на Светия Дух, практически опит, бреме и преданост, докато изпълнява дълга си, но точно когато вярата му е особено силна, Божият дом отлъчва антихрист, пред когото се прекланя, и той започва да си въобразява неща. Веднага става негативен, губи ентусиазъм в работата си, изпълнява задълженията си небрежно и повърхностно, не желае вече да се моли и се вайка: „Защо да се моля? Щом някой толкова добър може да бъде отлъчен, то кой може да бъде спасен? Бог не бива да се отнася така към хората!“. Каква е същността на неговите думи? Едно премеждие само да не съответства на желанията му и той издава присъда на Бог. Не е ли това проява на предателство срещу Бог? Хората могат да се отклонят от Бог по всяко време и навсякъде. Като се сблъскат с дадена ситуация, могат да си измислят представи, да осъждат и да заклеймяват Бог — не е ли това проява на предателство към Него? Това е голям проблем. Може би сега си мислиш, че не си създаваш представи за Бог и можеш да Му се подчиниш, но ако сториш нещо грешно и внезапно се сблъскаш с това да бъдеш скастрен сурово и да се разправят с теб, ще можеш ли пак да се подчиниш? Ще можеш ли да търсиш истината, за да намериш решение? Ако не можеш да се подчиниш или да търсиш истината, за да разрешиш проблема с твоето непокорство, значи все още има вероятност да предадеш Бог. Може да не си казал точно: „Не вярвам вече в Бог“, но в онзи момент сърцето ти вече Го е предало. Трябва ясно да прозреш каква точно е човешката природа. Предателството ли е същността на тази природа? Малцина могат да прозрат ясно същността на човешката природа. Разбира се, някои хора имат малко съвест и относително добра човешка природа, докато при други няма човешка природа, но независимо дали човешката природа на някои е добра или лоша, дали имат, или нямат способности, общото е, че всеки може да предаде Бог. В същността на човешката природа е предателството към Бог. Вие сте си мислили: „След като покварените от Сатана човеци предават Бог по природа, аз няма какво да направя за това, освен постепенно да се променя“. Сега пак ли мислите така? Кажете Ми тогава, може ли някой да предаде Бог, ако не е покварен? Когато е създал хората, Бог им е дал свободна воля. Хората са особено крехки. Те не притежават вроденото желание да се приближат до Бог и да кажат: „Бог е нашият Създател и ние сме сътворени създания“. Хората нямат такова схващане. Липсата на истина им е в природата и те нямат нищо вътре в себе си, свързано с преклонението пред Бог. Той е дал на човеците свободна воля, като им е дал възможност да мислят, но хората не приемат истината, изобщо не познават Бог и не разбират как да Му се подчиняват и прекланят. Тези неща не съществуват при човеците, така че дори и да не си покварен, пак си способен да предадеш Бог. Защо казваме, че си способен да предадеш Бог? Когато Сатана идва да те изкушава, ти тръгваш след него и предаваш Бог. Ти си създаден от Бог, но не Го следваш, а вместо това следваш Сатана — това не те ли прави предател? По дефиниция предател е някой, който предава. Разбирате ли напълно същността на това? Затова хората могат да предадат Бог по всяко време и навсякъде. Хората няма да предадат Бог само когато живеят изцяло в Божието царство и в Неговата светлина, когато всичко от Сатана бъде унищожено и когато вече няма нищо, което да ги изкушава или примамва към грях. Ако все още има нещо, което примамва хората към грях, то те пак са способни да предадат Бог. Следователно хората са безполезни. Може би си мислиш, че щом можеш да лееш слова и доктрини за това, че разбираш някои истини и не можеш да предадеш Бог, че трябва да те оценяват най-малко — ако не като злато или сребро — то поне като бронз или желязо, като нещо по-ценно от грънци, но ти се надценяваш. Знаеш ли какви всъщност са човеците? Те могат да предадат Бог по всяко време и навсякъде, не струват и пукната пара, точно както Бог казва: човеците са зверове, окаяни отрепки. Но в сърцата си хората не мислят така. Те си мислят: „Не смятам, че съм окаяна отрепка! Защо не мога да разбера това нещо? Как така не съм преживял това? Вярата ми в Бог е искрена. Имам вяра, значи не мога да предам Бог. Всички Божии слова са истина, но просто не мога да разбера израза „Хората могат да предадат Бог по всяко време и навсякъде“. Вече съм видял Божията любов. Никога не бих могъл да го предам, в нито един момент“. Това е, което хората наистина мислят в сърцата си, но Божиите слова са факти, те не са изречени от нищото. Всяко нещо ви се поднася най-нагледно, за да бъдете безрезервно убедени. Само така ще можете да осъзнаете своята поквара и да разрешите проблема с предателството. В царството не ще има предателство. Когато хората живеят под Божието господство, а не под контрола на Сатана, те са истински свободни. Тогава не ще има нужда да се безпокоиш, че предаваш Бог. Такова опасение би било ненужно, излишно. В бъдеще може да бъде обявено, че вътре във вас вече няма нищо, което би предало Бог, но засега това не е така. Понеже хората имат покварен нрав, те могат да предадат Бог по всяко време. И не защото наличието на известни обстоятелства води до предателство, а ако липсват някои обстоятелства или принуда, не би предал Бог — дори и без принуда, пак можеш да Го предадеш. Това е проблем на покварената човешка същност, проблем на човешката природа. Дори да не си мислиш или правиш нещо сега, реалността на природата ти съществува действително и не може да бъде изкоренена от никого. Тъй като носиш природата на предателството към Бог вътре в себе си, Той не е в сърцето ти, в дълбините на сърцето ти няма място за Бог и истината не присъства. Така че можеш да предадеш Бог по всяко време и навсякъде. Ангелите са различни. Макар да нямат Божи нрав или същност, те са способни изцяло да се подчинят на Бог, защото са сътворени от Него, специално за да Му служат, да изпълняват заповедите Му навсякъде. Те принадлежат изцяло на Бог. Що се отнася до човеците, Бог е предвидил те да живеят на земята и не ги е дарил с умението да Му се прекланят. Затова те могат да предават и да се противопоставят на Бог. Това доказва, че човеците могат да бъдат използвани и оспорвани от всеки. Те нямат собствено върховенство. Такива същества са човеците, напълно лишени от достойнство и значимост!

Бог разкрива предателската човешка природа, за да могат хората да имат правилно разбиране по този въпрос и за себе си. Хората могат да започнат да се променят и да се опитват да намерят пътища за практикуване в това отношение, като разберат в кое могат да предадат Бог и какви покварени нрави имат, които могат да доведат до предателство към Бог. Веднъж достигнеш ли момента, в който не въставаш срещу Бог в редица отношения и не Го предаваш в повечето аспекти, когато стигнеш до края на житейския си път, до мига, в който Божието дело е завършено, вече не ще е нужно да се безпокоиш дали ще предадеш Бог занапред. Защо казвам това? Преди да бъдат покварени от Сатана, хората можеха да предадат Бог, когато Сатана ги подмами. Когато Сатана е унищожен, хората ще спрат ли да предават Бог? Това време още не е дошло. Хората все още носят в себе си покварения нрав на Сатана, способни са да предадат Бог по всяко време и навсякъде. Щом си изживял живота си до определен етап, в който си се отказал от всички онези грешни възгледи, представи и фантазии за опълчване и предаване на Бог; разбрал си истината, с много положителни нагласи в сърцето; можеш да контролираш себе си и да владееш собствените си действия, и в повечето случаи вече не предаваш Бог, то когато Сатана бъде унищожен, ще бъдеш изцяло променен. На този етап делото е в това да се преодолее предателството и бунта на човека. Бъдещото човечество няма да предава Бог, защото ще се е справило със Сатана. Няма вече да стои въпросът с подмамването и покварата на човечеството от Сатана. Този въпрос вече няма да има отношение към човечеството. Сега от хората се иска да разберат предателската природа на човека, а това е въпрос от изключителна важност. Ето откъде трябва да започнете. Какво съставлява нагласата за предателство на Бог? Какво формира проявленията на предателство? Как трябва да разсъждават и да разбират хората? Как трябва да прилагат в практиката и да навлизат в живота? Всичко това трябва да бъде разбрано и проумяно напълно. Докато предателската природа все още съществува в някого, той може да предаде Бог по всяко време и навсякъде. Дори открито да не отрича или да не продава Бог, пак може да стори много неща, които хората не биха сметнали за предателство, но в същността си са точно това. Това означава, че хората нямат самостоятелност, че Сатана ги е превзел най-първо. Ако можеш да предадеш Бог, без да си покварен, то колко повече можеш да го направиш сега, когато си изпълнен с покварения нрав на Сатана? Нима не си още по-способен да предадеш Бог по всяко време и навсякъде? Сегашната задача е да се отървеш от тези покварени нрави, като намалиш онова, което те кара да предаваш Бог, като даваш повече възможности да се усъвършенстваш и Бог да те приеме в Своето присъствие. Когато преживееш повече от Божието дело в различни поприща, ще можеш да придобиеш някои истини и да се усъвършенстваш до известна степен. Ако Сатана и демоните отново идват да те изкушават или зли духове идват да те подмамват и смущават, ще си в състояние да упражниш известна проницателност и така с действията си да предаваш по-малко Бог. Това е нещо, което се развива вътре в хората с течение на времето. При първосъзданието си хората не са познавали поклонението или подчинението на Бог, нито са знаели какво е да Го предадеш. Когато Сатана дошъл да ги изкушава, те го последвали и предали Бог, като се превърнали в предатели, защото не можели да различават доброто от злото и им липсвало умението да се покланят на Бог — още по-малко пък разбирали, че Бог е Създател на човечеството и че трябва да Му се покланят. Сега Бог спасява хората, като влага в тях истини за познаването Му — включително Неговата същност, нрав, всемогъщество, практичност и всичко останало, така че това да се превърне в живот за тях, като им дарява самостоятелност и им дава възможност да живеят според истината. Колкото по-проникновено преживяваш Божиите слова, тяхното правосъдие и порицание, толкова по-проникновено ще разбираш собствения си покварен нрав и това ще ти дава решимост да се подчиняваш, да обичаш и да удовлетворяваш Бог. Колкото повече опознаваш Бог, толкова повече от покварените си нрави можеш да отстраниш и по-малко неща ще има в теб, които предават Бог, а повече ще са нещата, съвместими с Него, и така изцяло побеждаваш и триумфираш над Сатана. Чрез истината хората печелят самостоятелност и нямат вече заблуди или ограничения от Сатана, а живеят истински човешки живот. Някои хора се питат: „Ако човек носи покварен нрав в себе си и може да предаде Бог по всяко време и навсякъде, то как е възможно Бог все пак да казва, че е направил човека съвършен?“. Да си сътворен съвършен, означава чрез преживяването на Божието дело хората да опознаят Бог и собствената си природа, да разбират как да Му се покланят и подчиняват. Могат да разграничават Божието дело от човешкото дело, да осъзнават разликата между делото на Светия Дух и това на злите духове и да разбират как Сатана и демоните се опълчват на Бог, как човечеството се опълчва на Бог, какво означава сътворено същество и кой е Създателят. Всичко това Бог е внесъл в хората чрез делото си, след като ги е създал. Така изцяло завършените човешки същества са по-значими и ценни от първоначално непокварените, тъй като Бог е внесъл и е изковал нещо вътре в тях. Затова напълно завършените хора са по-самостоятелни от Адам и Ева, по-добре разбират истината за поклонението и подчинението на Бог и как да се държат. Адам и Ева не са знаели тези неща. Когато вкусили плода от дървото на познанието на доброто и злото, изкушени от змията, после те осъзнали срама си, но пак не знаели как да се покланят на Бог. Оттогава до наши дни човечеството става все по-покварено. Това е толкова дълбока тема, но никой не може да я разбере ясно. Заради човешките инстинкти на плътта хората могат да предадат Бог по всяко време и на всяко място, но накрая Бог ще направи човека съвършен и ще го въведе в следващата епоха. Това е нещо, което хората трудно разбират. То може да се преживява само постепенно. Веднъж разбрана, истината става ясна по естествен път.

Защо е необходимо хората да познават Бог? Защото ако не познават Бог, хората ще Му се опълчат. Ако човек не разбира истината, има вероятност да бъде подмамен и използван от Сатана и от злите духове. Не ще може да избегне влиянието на Сатана и така не ще успее да постигне спасение. Но ако някой разбира истината, тогава ще има истинско познание за Бог, ще бъде в състояние истински да Му се подчини, да свидетелства за Него и да бъде спечелен от Него. Дори и да иска, Сатана не ще може да подмами или използва такъв човек. Ето какво означава да си напълно свободен от влиянието на Сатана и да си постигнал спасение, и в това е значимостта на Божието изискване хората да Го познават. Ако познаваш Бог, можеш да бъдеш спасен от Него. Без да познаваш Бог, не можеш да постигнеш спасение. Ако някой не разбира Божията воля и изобщо не се стреми към истината, а живее според сатанинския си нрав и не прилага истината, дори да разбира част от нея, но пак съзнателно прегрешава, значи наистина е непоправим. Какво е състоянието Ви към момента? Доколкото сега имате поне частица надежда, независимо дали Бог си спомня за миналите ви прегрешения, към какъв начин на мислене трябва да се придържате? „Трябва да се стремя към промяна в нрава ми, към познаване на Бог, никога повече да не се подлъгвам от Сатана и никога повече да не върша нещо, което би опозорило Божието име“. Хората днес са толкова дълбоко покварени и нямат никакви ценности. Кои основни фактори определят дали можеш да бъдеш спасен и дали има някаква надежда за теб? Главното е, като си изслушал дадена проповед, дали можеш да проумееш истината, да я приложиш на практика и дали можеш да се промениш. Това са главните фактори. Ако изпитваш само угризения, а когато дойде време да извършиш нещо, си правиш, каквото поискаш, като старата песен на нов глас, и не само не търсиш истината, все така вкопчен в стари възгледи, методи и правила, и не само не разсъждаваш и не се опитваш да се опознаеш, а вместо това ставаш все по-зле и по-зле, и все така държиш да си я караш по старому, то за теб не ще има надежда и трябва да бъдеш зачеркнат. С повече познаване на Бог и по-задълбочено познаване на себе си, ще си по-способен да спреш да правиш зло и да съгрешаваш. Колкото по-цялостно познаваш природата си, толкова по-добре можеш да се предпазиш, и като обобщиш преживяванията и уроците си, няма да се проваляш отново. В действителност всеки има своите недостатъци, просто Бог не им търси отговорност за това. Всеки ги има, въпросът е до каква степен. За някои може да се говори, за други не. Някои правят неща, за които другите знаят, а други вършат неща, без никой да узнае. Всеки има прегрешения и недостатъци в себе си и всички те разкриват определени нрави на поквара, като надменност или самоправедност. Всички са имали отклонения в работата си или са се бунтували понякога. Всичко това е разбираемо, то е неизбежно за поквареното човечество. Но след като разберат истината, хората би трябвало да са в състояние да избягват това и да не прегрешават повече. Не е необходимо да се притесняват повече за минали прегрешения. Основното е дали хората се покайват, дали наистина са се променили. Тези, които се покайват и се променят, са спасени, докато онези, които не се разкайват и не се променят с времето, трябва да бъдат пропъдени. Ако хората отново прегрешават съзнателно, когато са разбрали истината, ако упорито не се разкайват и не се променят въобще, както и да ги кастрят и да се разправят с тях или да ги предупреждават, то такива хора не подлежат на спасение.

Предишна: Слова за изпълняването на дълга

Следваща: Слова за това, как да се справим с покварения нрав

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger