Съдът започва с Божия дом

Съдът започва с Божия дом

Всички избрани текстове в тази книга са думи, изразени от Всемогъщия Бог за Неговото дело на съд в последните дни, взети главно от Словото се явява в плът, том първи, Явяването и делото на Бог. Това са истини, които всеки човек, който търси и изследва Божието дело в последните дни, спешно трябва да научи. Изявленията, които Бог прави тук, са това, което Светият Дух казва на църквите, както е пророкувано в книгата Откровение. Тези актуални Божии слова са най-доброто свидетелство за Неговата поява и дело, както и най-доброто свидетелство за това, че Христос е истината, пътят и животът. Тази книга цели да даде възможност на всички, които копнеят за явяването на Бога, да чуят гласа Му възможно най-скоро. Надяваме се, че всички, които очакват идването на Господ и с нетърпение очакват явяването и делото на Бога, ще могат да прочетат тази книга.

Словата на Христос от последните дни

Изтегли

Свържете се с нас в Messenger