Заповедите на Новата епоха

В преживяването на Божието дело вие трябва да прочетете внимателно Божиите слова и да се въоръжите с истината. Но по отношение на това какво искате да направите или как искате да го направите, вашите искрени молитви или молби не са необходими и тези неща всъщност са безполезни. И все пак в момента проблемите, пред които сте изправени, са, че не знаете как да изживеете Божието дело и че във вас има много негативност. Вие знаете много доктрини, но нямате много реалност. Това не е ли признак на изопачаване? Много изопачаване се вижда във вас, тази група. Днес вие не сте в състояние да преодолеете такива изпитания като „обслужващи“ и не сте в състояние да си представите или да преодолеете други изпитания и облагородявания, свързани с Божиите слова. Многото неща, които трябва да изпълнявате на практика, изискват спазване от ваша страна. Това означава, че хората трябва да се придържат към многото задължения, които трябва да изпълняват. Това е, което хората трябва да спазват и трябва да изпълняват. Оставете Светия Дух да върши това, което трябва да бъде извършено от Светия Дух; човекът не може да изпълнява никаква роля в това дело. Човекът трябва да се придържа към това, което трябва да бъде извършено от него, и то няма никаква връзка със Светия Дух. Това е единственото нещо, което трябва да се върши от човека и трябва да се спазва като заповед, точно както спазването на закона в Стария завет. Въпреки че сега не е Епохата на закона, все още има много слова, които трябва да се спазват, които са от същия вид като словата, изречени в Епохата на закона. Тези слова не се изпълняват, просто като разчитаме на докосването на Светия Дух, а по-скоро са нещо, което човек трябва да спазва. Например:

Не съди делата на практичния Бог.

Не се противопоставяй на човека, за когото Бог е свидетелствал.

Пред Бог трябва да знаеш мястото си и не трябва да бъдеш безпътен.

Трябва да си умерен в речта си и думите и действията ти трябва да следват разпоредбите на човека, за когото Бог е свидетелствал.

Трябва да се боиш от свидетелството на Бог. Не трябва да пренебрегваш Божието дело и думите, излизащи от устата Му.

Не трябва да имитираш тона и целите на Божиите слова.

Не трябва да демонстрираш поведение, с което открито се противопоставяш на човека, за когото Бог е свидетелствал.

Това са нещата, които всеки човек трябва да спазва. Във всяка епоха Бог определя много правила, които са сходни на законите и които трябва да се спазват от човека. По този начин Той ограничава нрава на човека и долавя неговата искреност. Помислете, например, за думите „Почитай баща си и майка си“ от старозаветната епоха. Тези думи не се прилагат днес. По онова време те просто ограничаваха част от външно проявения нрав на човека, бяха използвани, за да демонстрират искреността на човешката вяра в Бог и показваха онези, които вярваха в Бог. Въпреки че сега е Епохата на царството, все още има много правила, които човек трябва да спазва. Правилата от миналото не са приложими, а днес има много повече подходящи практики, които човек може да изпълнява и които са необходими. Те не включват делото на Светия Дух и трябва да бъдат изпълнявани от човека.

В Епохата на благодатта много от практиките на Епохата на закона бяха отхвърлени, защото тези закони не бяха особено ефективни за делото през онази епоха. След като бяха отхвърлени, бяха въведени много практики, които бяха подходящи за онази епоха и които се превърнаха в много от правилата на днешния ден. Когато дойде днешният Бог, тези правила бяха отменени и вече не се изискваше да се спазват, и бяха въведени много практики, подходящи за делото днес. Днес тези практики не са правила, а целят да постигнат ефект; те са подходящи за днес, утре може би ще станат правила. В крайна сметка трябва да спазваш това, което е полезно за делото днес. Не обръщай внимание на утрешния ден: това, което се прави днес, е заради днешния ден. Когато дойде утрешният ден, може би ще има по-добри практики, които ще трябва да изпълняваш, но не обръщай твърде много внимание на това. По-скоро се придържай към това, което трябва да се спазва днес, за да избегнеш противопоставяне на Бог. Днес нищо не е по-важно за човека от това да спазва следното:

Не трябва да се опитваш да се умилкваш на Бог, който стои пред очите ти, или да криеш каквото и да е от Него.

Не трябва да изричаш мръсотии или арогантни слова в присъствието на Бог, който стои пред теб.

Не трябва да заблуждаваш Бог, стоящ пред теб, със сладки думи и смирени слова, за да спечелиш доверието Му.

Не трябва да действаш непочтително пред Бог. Трябва да се покоряваш на всичко, което излиза от устата на Бог, и не трябва да се съпротивляваш, противопоставяш или оспорваш словата Му.

Не трябва да тълкуваш по свой вкус словата, изречени от Божиите уста. Трябва да държиш езика си зад зъбите, за да избегнеш това и за да не станеш жертва на измамните планове на злите.

Трябва да внимаваш за действията си, за да избегнеш прекрачването на ограниченията, които Бог е поставил за теб. Ако ги преминеш, ще поставиш себе си на мястото на Бог и ще говориш самонадеяни и надути слова, и по този начин ще станеш омразен на Бог.

Не трябва да разпространяваш безразсъдно словата, изречени от Бог, за да не ти се подиграват другите и за да не станеш за посмешище на дяволи.

Трябва да се покоряваш на цялото дело на Бог днес. Дори и да не го разбираш, не трябва да го съдиш; всичко, което можеш да направиш, е да търсиш и да влезеш в общение.

Никой човек не трябва да престъпва изначалното място на Бог. Не можеш да направиш нищо повече от това да служиш на днешния Бог от позицията на човек. Не можеш да учиш днешния Бог от позицията на човек — да се прави това е погрешно.

Никой не може да застане на мястото на човека, за когото Бог е свидетелствал. В твоите слова, действия и най-съкровени мисли ти си в позицията на човек. Това трябва да се спазва, това е отговорност на човека и никой не може да го променя; опитът за промяна би нарушил административните разпореждания. Това трябва да се помни от всички.

Дългото време, което Бог е прекарал в говорене и изказвания, е накарало човека да смята четенето и запаметяването на Божиите слова за своя основна задача. Никой не обръща внимание на практиката и вие не спазвате дори това, което трябва да спазвате. Това е създало много трудности и проблеми за вашата служба. Ако, преди практикуването на Божиите слова, не си спазвал това, което е трябвало да спазваш, то ти си един от тези, които са отритнати от Бог. При спазването на тези практики трябва да си сериозен и искрен. Не трябва да се отнасяш към тях като към окови, а да ги спазваш като заповеди. Днес не трябва да се тревожиш за това какви ефекти трябва да бъдат постигнати. Накратко, така действа Светият Дух и всеки, който извърши нарушение, трябва да бъде наказан. Светият Дух няма плътски чувства и не се интересува от твоето настоящо разбиране. Ако оскърбиш Бог днес, Той ще те накаже. Ако Го оскърбиш в рамките на Неговата юрисдикция, Той няма да те пощади. Той не се интересува колко си сериозен в спазването на думите на Исус. Ако нарушиш днешните Божии заповеди, Той ще те накаже и ще те осъди на смърт. Как би могло да е приемливо за теб да не ги спазваш? Трябва да ги спазваш, дори ако това означава да изстрадаш малко болка! Независимо от религията, региона, нацията или вероизповеданието, в бъдеще всички ще трябва да спазват тези практики. Никой не е освободен и никой няма да бъде пощаден! Защото те са това, което Светият Дух ще направи днес и никой не може да ги нарушава. Въпреки че не са нещо голямо, те трябва да се изпълняват от всеки човек и са заповедите, определени за човека от Исус, който беше възкресен и който се възнесе на небето. Не казва ли „Пътят … (7)“, че определението на Исус за това дали си праведен или грешен е в зависимост от отношението ти към Бог днес? Никой не може да пренебрегне това. В Епохата на закона поколение след поколение фарисеи вярваха в Бог, но с настъпването на Епохата на благодатта те не познаха Исус и Му се противопоставиха. И така, всичко, което направиха, беше безрезултатно и напразно, и Бог не прие делата им. Ако ти можеш да прозреш това, няма да съгрешаваш лесно. Мнозина може би са се мерили с Бог. Какъв вкус има противопоставянето на Бог? Горчив ли е или е сладък? Трябва да разбереш следното: не се прави, че не знаеш. В сърцата си може би някои хора не са убедени. И все пак те съветвам да опиташ и да видиш — виж какъв е вкусът му. Това ще попречи на много хора да бъдат винаги подозрителни по отношение на това. Много хора четат Божиите слова, но тайно се противопоставят на Бог в сърцата си. След като Му се противопоставяш по този начин, не се ли чувстваш сякаш в сърцето ти е забит нож? Ако не е разногласие в семейството, то е физически дискомфорт или страданията на синовете и дъщерите. Въпреки че плътта ти е пощадена от смъртта, Божията ръка никога няма да те остави. Мислиш ли, че може да е толкова просто? По-специално, още по-необходимо е множеството хора, които са близо до Бог, да се съсредоточат върху това. С течение на времето ти ще го забравиш и, без да го осъзнаваш, ще потънеш в изкушение и ще станеш безразличен към всичко и това ще бъде началото на твоя грях. Това незначително ли ти изглежда? Ако можеш да правиш това добре, тогава имаш възможността да бъдеш усъвършенстван — да дойдеш пред Бог и да получиш напътствията Му от собствената Му уста. Ако не внимаваш, ще имаш неприятности — ти ще предизвикваш Бог, думите и действията ти ще бъдат безпътни и рано или късно ще бъдеш отнесен от големи бури и мощни вълни. Всеки един от вас трябва да вземе под внимание тези заповеди. Ако ги нарушиш, тогава дори човекът, за когото Бог свидетелства, да не те осъди, Божият Дух ще има недовършена работа с теб и Той няма да те пощади. Можеш ли да понесеш последствията от своето прегрешение? Така че, независимо какво казва Бог, ти трябва да прилагаш словата Му на практика и трябва да ги спазваш по всички възможни начини. Това не е лесна работа!

Предишна: За използването на човека от Бог

Следваща: Хилядолетното царство настъпи

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger