За стремежа към истината I

Словото се явява в плът

Том 6 За стремежа към истината I

„За стремежа към истината“ е шестият том на „Словото се явява в плът“. Тази книга съдържа специалните проповеди и общението в църквите на Всемогъщия Бог, Христос от последните дни. Тези проповеди и общението ясно и недвусмислено тълкуват какво означава и колко е важно да се стремим към истината, като разкриват различните погрешни схващания на хората и изкривените им разбирания за стремежа към истината, както и различните им погрешни мисли и възгледи и техните отрицателни емоции, като същевременно ги анализират и отличават. В допълнение, тези проповеди и това общение показват на хората пътищата за стремеж към истината и за навлизане в реалността. Тези истини са изключително важни за хората, които се стремят към истината, за да постигнат спасение.

Словата на Христос от последните дни

Изтегли

Свържете се с нас в Messenger