Истини реалности, в които вярващите в Бог трябва да навлязат

Истини реалности, в които вярващите в Бог трябва да навлязат

За ползване в църковния живот

Всемогъщият Бог, Христос от последните дни, е изразил всички истини, които могат да спасят човечеството. Тези истини са от решаващо значение за спасението на хората. Много хора обаче имат усещането, че Бог е изрекъл твърде много думи. Не знаят откъде да започнат да ги четат, нито в кои истини е задължително да навлязат. Божият дом състави тази книга, за да даде възможност на Божиите избраници да положат основите възможно най-бързо и да стъпят в правия път към вярата в Бог и спасението. Книгата е предназначена за ползване в църковния живот и за Божиите избраници в яденето и пиенето на словата Му. Тя е разделена на пет основни части. Първата се отнася за истините за виденията. В нея има десет глави, сред които тайната на въплъщението, скритата страна на трите етапа на делото Му, тайната на Божието правосъдно дело в последните дни и т.н. Втората част се отнася за истините, свързани със справянето с различни религиозни представи. Тя съдържа 22 глави. Третата, съставена от 32 глави, е посветена на истините, отнасящи се до преодоляването на различни покварени нрави. Четвъртата е за истините, свързани с разпознаването на невярващите, злите хора, лъжеводачите и антихристите. Тя се състои от 12 глави. Петата част съдържа истините, отнасящи се до стремежа към спасение и усъвършенстване и в нея има 46 глави. Може да се каже, че истините, обхванати в тези пет части, са основополагащите истини, които вярващите в Бог трябва да разберат. Ако Божиите избраници често ядат и пият тези истини, и разговарят и размишляват за тях, те постепенно ще започнат да разбират истината, да навлизат в реалността и да получават Божието спасение. На тази основа след това, ако се стремят да навлязат във всички истини, които Бог изисква, ще могат да спечелят истината и вечния живот.

Евангелски книги

Изтегли

Свържете се с нас в Messenger