За познаването на Бог

Словото се явява в плът

Том 2 За познаването на Бог

За познаването на Бог, вторият том на Словото се явява в плът, съдържа словата към цялото човечество на Христос от последните дни, Всемогъщия Бог, които следват тези в Явяването и делото на Бог. Бог обяснява различни истини като делото, което е извършил, откакто е създал света, Божията воля и очаквания към човечеството, съдържащи се в Неговото дело, изложил е всичко, което Бог притежава и което произтича от Неговото дело, както и Божията праведност, Божията власт, Божията святост и факта, че Той е източник на живот за цялото творение. След като прочетат тази книга, тези, които наистина вярват в Бога, ще се уверят, че Този, Който може да извърши това дело и да разкрие така Своите нагласи, е Този, Който властва над цялото творение, и ще съумеят да познаят истината за Божията идентичност, Неговото положение и Неговата същност, което ще ги убеди, че Христос от последните дни, Всемогъщият Бог, е Самият Бог, единственият.

Словата на Христос от последните дни

Свържете се с нас в Messenger