Самият Бог, единственият VIII

Бог е източникът на живот за всички неща (II)

Ще продължим с общението по последната ни тема. Спомняте ли си каква беше темата на последното ни общение? (Бог е източникът на живот за всички неща.) Тази тема, „Бог е източникът на живот за всички неща“, много далечна ли ви се струва? Или вече имате приблизителна представа за нея в сърцата си? Може ли някой да разкаже набързо за това, върху което съсредоточихме вниманието си в последното ни общение по тази тема? (Чрез Божието творение на всички неща виждам, че Той изхранва всички неща, включително човечеството. В миналото винаги съм си мислел, че когато Бог се грижи за човека, Той предоставя на Своите избраници само словото Си; никога не съм разбирал, че чрез законите, които управляват всички неща, Бог изхранва цялото човечество. Само благодарение на Божието послание за тази истина осъзнах, че Той е източникът на всички неща, че животът на всички неща е осигурен от Него, че Бог подрежда тези закони и се грижи за всички неща. От Божието творение на всички неща виждам Неговата любов.) Миналия път разговаряхме основно за Божието творение на всички неща и за това как Бог е установил закони и принципи за тях. По силата на тези закони и принципи всички неща живеят, умират и съжителстват с човека под Божията власт и пред Божия поглед. Първо говорихме за това, че Бог е създал всички неща и е използвал собствените си методи, за да определи законите, по които те растат, както и траекториите и моделите на растежа им. Той е определил и начините, по които всички неща оцеляват на тази земя, за да могат да продължат да растат, да се размножават и да оцеляват във взаимна зависимост. Благодарение на тези методи и закони всички неща могат да съществуват и да растат на тази земя без усилия и в мир, а само в такава среда човешкият род може да има постоянен дом и устойчива обстановка, в която да живее, като винаги се движи напред под Божието ръководство — винаги напред.

Миналия път обсъдихме основната идея за това, че Бог се грижи за всички неща: Бог се грижи за всички неща по такъв начин, че да могат всички неща да съществуват и да живеят за благото на човешкия род. С други думи, такава среда съществува благодарение на законите, установени от Бог. Единствено благодарение на това, че Бог поддържа и прилага тези закони, човешкият род има сегашната си жизнена среда. Скокът между това, за което говорихме миналия път, и познанието за Бог, за което сме говорили в миналото, е огромен. Каква е причината за съществуването на този скок? Тя е, че в миналото, когато говорехме за познаването на Бог, говорехме за Божието спасение и управление на човечеството, т.е. спасението и управлението на Божиите избраници, и в рамките на този обхват говорихме за познаването на Бог, Божиите дела, Неговия нрав, за това, което Той има, и това, което Той е, за Неговата воля и за това как Той осигурява на човека истината и живота. Но темата, която започнахме миналия път, не се ограничава само до съдържанието на Библията и до обхвата на Божието спасение за Неговите избраници. По-скоро темата се простира отвъд този обхват, извън пределите на Библията и на трите етапа на делото, което Бог върши върху Своите избраници, като вместо това се обсъжда Самият Бог. Затова, когато чуеш тази част от Моето общение, не трябва да ограничаваш познанията си за Бог до Библията и трите етапа на Божието дело. Вместо това трябва да я разглеждаш в по-широка перспектива; трябва да виждаш делата на Бог, това, което Той има, и това, което Той е, във всички неща, и да виждаш как Той повелява и управлява всички неща. Чрез този метод и на тази основа можеш да видиш как Бог осигурява всички неща, което позволява на човечеството да разбере, че Бог е истинският източник на живот за всички неща и че това всъщност е истинската идентичност на Самия Бог. Тоест, Божията идентичност, статут и власт, всичко, което Той притежава, не са предназначени само за тези, които в момента Го следват — не са предназначени само за вас, за тази група хора, — а са предназначени за всички неща. Така че обхватът на всички неща е много широк. Използвам термина „всички неща“, за да опиша обхвата на Божията власт над всичко, защото искам да ви кажа, че нещата, които Бог повелява, не са само тези, които можете да видите с очите си — те включват не само материалния свят, който всички могат да видят, но и друг свят отвъд материалния, който не може да бъде видян от човешкото око, и дори отвъд него — планетите и космическото пространство, където човешкият род не може да живее. Това е обхватът на Божията власт над всички неща. Обхватът на Неговото господство е много широк; от своя страна всеки от вас трябва да разбере, да види и да му стане ясно какво трябва да разбере, какво трябва да види и за какво трябва да има познание. Въпреки че обхватът на понятието „всички неща“ е наистина много обширен, няма да ви разказвам за нещата от този обхват, които няма как да видите или с които не можете лично да влезете в контакт. Ще ви разкажа само за нещата в този обхват, до които човешките същества могат да се докоснат, които могат да разберат и осмислят, за да може всеки да осъзнае истинското значение на израза „Бог е източникът на живот за всички неща“. Така нито една от думите от Моето общение с вас няма да е без смисъл.

Миналия път използвахме метода на разказването на истории, за да направим прост преглед на темата „Бог е източникът на живот за всички неща“, така че хората да разберат основното за това как Бог се грижи за всички неща. С каква цел ви уча на това основно понятие? Целта е да накарам хората да разберат, че Божието дело се простира отвъд Библията и трите етапа на Неговото дело. Той върши много повече работа, която хората не могат да видят и с която не могат да се сблъскат, работа, за която Той се грижи лично. Ако Бог работеше единствено върху Своето управление и върху това да води избраниците Си напред, а не се занимаваше с никаква друга работа, щеше да бъде много трудно за този човешки род, включително за всички вас, да продължи да се движи напред. Този човешки род и този свят нямаше да могат да продължат да се развиват. В това се състои важността на фразата „Бог е източникът на живот за всички неща“, която е предмет на общението, което ще проведа с вас днес.

Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род

Обсъждали сме много теми и обширно съдържание, свързани с думите „Бог е източникът на живот за всички неща“, но знаете ли в сърцата си какви неща дарява Бог на човечеството, освен че ви даде словото Си и върши във вас Делото на порицанието и Делото на правосъдието? Някои биха казали: „Бог ме дарява с благодат и благословии; Той ми дава дисциплина и утеха, Той се грижи за мен и ме защитава по всевъзможни начини“. Други ще кажат: „Бог ме дарява с ежедневна храна и питие“, а трети дори биха казали: „Бог ми е дал всичко“. Вие може да реагирате на онези проблеми, с които хората се сблъскват в ежедневието си, по начин, който е свързан с обсега на вашия собствен, плътски житейски опит. Бог дарява всеки човек с много неща, макар че това, което обсъждаме тук, не е ограничено само до ежедневните нужди на хората, а цели да разшири полезрението на всеки човек и да ви позволи да видите нещата от по-обща гледна точка. След като Бог е източникът на живот за всички неща, как поддържа живота на всички неща? С други думи, какво дава Бог на всички неща от Своето творение, за да поддържа тяхното съществуване и законите, които подкрепят това съществуване, така че то да продължи? Това е основната тема на днешната ни дискусия. Разбирате ли какво казах? Тази тема може да ви е много непозната, но няма да говоря за доктрини, които са твърде трудни за разбиране. Ще се стремя да се уверя, че можете да слушате словата Ми и да придобиете разбиране от тях. Не е нужно да се чувствате обременени — само трябва да слушате внимателно. В този момент обаче трябва да подчертая още веднъж: каква е темата, по която говоря? Кажете ми. (Бог е източникът на живот за всички неща.) Как тогава Бог се грижи за всички неща? Какво осигурява Той на всички неща, за да може да се каже, че „Бог е източникът на живот за всички неща“? Имате ли някакви идеи или мисли по този въпрос? Изглежда, че обсъждам тема, която е почти напълно непозната за вас, за вашите сърца и умове. Все пак се надявам, че ще успеете да свържете тази тема и това, което ще кажа, с Божиите дела, а не с някакво знание, човешка култура или изследване. Говоря само за Бог, за Самия Бог. Това е моето предложение към вас. Сигурен съм, че разбирате, нали?

Бог е дарил човечеството с много неща. Ще започна с това, което хората могат да видят, т.е. това, което могат да почувстват. Това са неща, които хората могат да приемат и да разберат в сърцето си. И така, нека първо започнем да говорим за това, което Бог е предоставил на човечеството, като обсъдим материалния свят.

а. Въздух

Първо, Бог създаде въздуха, за да може човекът да диша. Въздухът е субстанция, с която хората влизат в ежедневен контакт и на която те разчитат във всеки един момент, дори когато спят. Въздухът, създаден от Бог, е изключително важен за човешкия род: той е от съществено значение за всяко негово вдишване и за самия живот. Тази субстанция, която може само да се усети, но не и да се види, е първият дар от Бог за всички неща на Неговото творение. Но нима Бог е спрял, след като е създал въздуха, считайки делото Си за завършено? Или е обмислил колко плътен да е въздухът? Помислил ли е какво да съдържа въздухът? Какво е мислел Бог, когато е създавал въздуха? Защо Бог е създал въздуха и какви са били съображенията Му за това? Хората се нуждаят от въздух — те трябва да дишат. Първо, плътността на въздуха трябва да е подходяща за човешките бели дробове. Някой знае ли каква е плътността на въздуха? Всъщност няма особена нужда хората да знаят отговора на този въпрос в цифри или данни и наистина е съвсем излишно да знаят отговора — напълно достатъчно е да имат само обща представа. Бог е създал въздуха с плътност, която е най-подходяща за дишане на човешките дробове. Тоест, Той е създал въздуха така, че да може лесно да навлиза в човешкото тяло чрез дишането и да не му вреди, докато диша. Това са били Божиите съображения, когато е създавал въздуха. Сега ще поговорим за това какво съдържа въздухът. Съдържанието му не е отровно за хората и няма да увреди белите дробове или други части на тялото. Бог е трябвало да обмисли всичко това. Бог е трябвало да помисли за това, че въздухът, който хората дишат, трябва да влиза и излиза безпрепятствено от тялото и че след вдишването му естеството и количеството на веществата във въздуха трябва да са такива, че кръвта, както и отработеният въздух в белите дробове и в тялото като цяло, да бъдат правилно преработени. Освен това той е трябвало да се погрижи въздухът да не съдържа отровни вещества. Когато разказвам за тези два критерия за въздуха, целта не е да ви дам някакво конкретно знание, а да ви покажа, че Бог е създал всяко едно нещо от Своето творение в съответствие със Своите собствени съображения и че всичко, което е създал, е възможно най-доброто. Освен това, що се отнася до количеството прах във въздуха, количеството прах, пясък и пръст на земята, както и количеството прах, което се спуска от небето на земята — Бог има Свои начини да управлява и тези неща, начини да ги изчисти или да предизвика разпадането им. Въпреки че има определено количество прах, Бог го е направил така, че прахът да не вреди на човешкото тяло и да не застрашава дишането на човека, и е направил частиците прах с размер, който не е вреден за тялото. Нима Божието сътворяване на въздуха не е загадка? Дали е било така просто, като да издиша въздух от устата Си? (Не.) Дори в създаването на най-простите неща се виждат Божията тайна, работата на Неговия ум, начинът Му на мислене и Неговата мъдрост. Нима Бог не е практичен? (Да, така е.) Това означава, че дори когато е създавал прости неща, Бог е мислел за човешкия род. Първо, въздухът, който хората дишат, е чист, а съдържанието му е подходящо за дишане от хората, не е отровно и не вреди на хората; по същия начин плътността на въздуха е подходяща за дишане от хората. Този въздух, който хората постоянно вдишват и издишват, е от съществено значение за човешкото тяло, за човешката плът. Ето защо хората могат да дишат свободно, без ограничения и притеснения. Така те могат да дишат нормално. Въздухът е това, което Бог е създал в началото и което е необходимо за дишането на хората.

б. Температура

Второто нещо, което ще обсъдим, е температурата. Всеки знае какво е температура. Температурата е нещо, което е от съществено значение за средата, подходяща за оцеляването на човека. Ако температурата е твърде висока, например ако температурата е по-висока от четиридесет градуса по Целзий, нима няма да е много изтощително за хората? Не би ли било изтощително за хората да живеят в такива условия? А ако температурата е твърде ниска? Да предположим, че температурата достигне минус 40 градуса по Целзий — хората не биха могли да издържат и на тези условия. Ето защо Бог е бил много внимателен при определянето на температурния диапазон, т.е. температурния диапазон, към който човешкото тяло може да се адаптира, който се намира в диапазона между минус тридесет и плюс четиридесет градуса по Целзий. Температурите в земите от север на юг попадат основно в този диапазон. В студените региони температурите могат да паднат до минус петдесет или шестдесет градуса по Целзий. Бог не би искал хората да живеят в такива региони. И така, защо съществуват тези замръзнали региони? Бог има Своя собствена мъдрост и Свои собствени намерения за това. Той не би те накарал да се доближаваш до тези места. Местата, които са твърде горещи и твърде студени, са защитени от Бог, което означава, че Той не е планирал човекът да живее там. Тези места не са за човешкия род. Но защо Бог е допуснал съществуването на такива места на земята? Ако това са места, където Бог не би желал човек да живее или дори да оцелее, тогава защо Бог би ги създал? В това се състои Божията мъдрост. Тоест, Бог рационално е определил температурния диапазон на средата, в която хората оцеляват. Тук действа и един природен закон. Бог е създал определени неща, за да поддържа и контролира температурата. Кои са те? Първо, слънцето може да донесе на хората топлина, но дали хората са в състояние да издържат на тази топлина, ако тя е твърде силна? Има ли някой, който се осмелява да се приближи до слънцето? Има ли научен инструмент на Земята, който може да се приближи до Слънцето? (Не.) Защо не? Слънцето е твърде горещо. Всичко, което се приближи твърде близо, ще се разтопи. Затова Бог е действал целенасочено, за да определи височината на слънцето над човека и разстоянието му до него в съответствие със Своите щателни изчисления и критерии. Второ, има два земни полюса — южен и северен. Тези региони са изцяло замръзнали и ледникови. Може ли човечеството да живее в ледникови региони? Могат ли хората да оцелеят на такива места? Не, затова хората не ходят на тези места. Тъй като хората не ходят на Южния и Северния полюс, техните ледници са запазени и могат да изпълняват предназначението си, а именно да контролират температурата. Разбирате, нали? Ако нямаше Южен и Северен полюс, тогава постоянната слънчева топлина щеше да доведе до гибелта на хората на Земята. Но дали Бог поддържа температурата в граници, подходящи за оцеляването на хората, само чрез тези две неща? Не. Съществуват и всевъзможни видове живи същества, като тревата в полето, различните видове дървета и всички видове растения в горите, които поглъщат слънчевата топлина и по този начин неутрализират слънчевата топлинна енергия така, че регулират температурата на околната среда, в която живее човечеството. Има и водоизточници, като реки и езера. Никой не може да определи площта, която обхващат реките и езерата. Никой не може да контролира колко вода има на Земята, нито къде тече тази вода, посоката на нейното течение, нейния обем или скоростта ѝ. Единствено Бог знае. Тези различни източници на вода — от подпочвените води до видимите реки и езера над земята — също могат да регулират температурата на средата, в която живее човекът. Освен водоизточниците съществуват и всякакви географски образувания, като планини, равнини, каньони и влажни зони, които регулират температурите в степен, пропорционална на географския им обхват и площ. Например, ако дадена планина има обиколка от сто километра, тези сто километра ще допринесат с полезност, която съответства на сто километра. Що се отнася до това колко такива планински вериги и каньони е създал Бог на Земята, това е число, което Бог е обмислил. С други думи, зад съществуването на всяко едно нещо, създадено от Бог, стои история и всяко нещо съдържа Божията мъдрост и планове. Помислете например за горите и различните видове растителност — площта и размерът на региона, в който те съществуват и растат, са извън контрола на който и да е човек и никой няма думата за тези неща. По същия начин никой човек не може да контролира колко вода поглъща, нито колко топлинна енергия поглъща от слънцето. Всички тези неща попадат в обхвата на плана, който Бог е направил, когато е създал всички неща.

Само благодарение на внимателното Божие планиране, обмисляне и подреждане във всяко отношение човек може да живее в среда с толкова подходяща температура. Следователно всяко нещо, което човек вижда с очите си, като слънцето, Южния и Северния полюс, за които толкова често се говори, различните живи същества на земята и под нея, във водата, площта, покрита с гори и други видове растителност, както и водните източници, различните водоеми, количествата морска и сладка вода и различните географски условия — всичко това са неща, които Бог използва, за да поддържа нормални температури, за да оцелее човекът. Това е несъмнено. Само защото Бог внимателно е обмислил всичко това, човекът е способен да живее в среда с толкова подходящи температури. Не трябва да е нито прекалено студено, нито прекалено горещо: Бог със сигурност не е отредил за теб местата, които са прекалено горещи, където температурите надвишават това, към което човешкото тяло може да се приспособи. Места, които са твърде студени, където температурите са твърде ниски, където само за няколко минути след пристигането си човек би замръзнал напълно, до такава степен, че да не може да говори, мозъкът му да се смрази, да не може да мисли и скоро да се задуши — и тези места Бог не е отредил за човечеството. Независимо какви изследвания искат да провеждат хората, дали искат да въвеждат иновации или да преодоляват подобни ограничения — каквито и мисли да имат хората, те никога няма да могат да надхвърлят границите на това, към което човешкото тяло може да се приспособи. Те никога няма да могат да се отърват от тези ограничения, които Бог е създал за човека. Това е така, защото Бог е създал човешките същества и Той най-добре знае към какви температури може да се приспособи човешкото тяло. Самите хора обаче не знаят. Защо казвам, че хората не знаят? Какви глупости са вършили хората? Нима много хора не се опитват постоянно да покорят Северния и Южния полюс? Такива хора винаги са искали да отидат на тези места, за да превземат земята и да се установят там. Това би било абсурдно действие. Дори и да си проучил обстойно полюсите, какво следва? Дори и да успееш да се адаптираш към температурите и да си способен да живееш там, дали би било от каквато и да е полза за човечеството, ако „подобриш“ сегашните условия за живот на Южния и Северния полюс? Човешкият род разполага със среда, в която може да оцелее, но хората не остават там мирно и тихо, а настояват да рискуват на места, където не могат да оцелеят. Какъв е смисълът на това? Животът при тази подходяща температура им е омръзнал, хората са станали нетърпеливи и са били дарени с твърде много благословии. Освен това тази обичайна среда за живот е почти напълно унищожена от хората и сега те смятат, че могат да отидат и на Южния и на Северния полюс, за да нанесат още щети или да преследват някаква „кауза“, че могат да намерят начин да „прокарат нова пътека“. Нима това не е глупаво? Тоест, под ръководството на своя предшественик Сатана, това човечество продължава да върши едно абсурдно нещо след друго, като безразсъдно и необмислено унищожава прекрасния дом, който Бог е създал за него. Това е дело на Сатана. Освен това, тъй като осъзнават, че оцеляването на човечеството на Земята е застрашено в известна степен, много хора търсят възможност да посетят Луната, за да намерят начин да оцелеят там. Но в крайна сметка на Луната няма кислород. Могат ли хората да оцелеят без кислород? Тъй като на Луната няма кислород, тя не е място, където човекът може да остане, но въпреки това той упорито иска да отиде там. Как да наречем такова поведение? То е и самоунищожение. Луната е място без въздух и температурата ѝ не е подходяща за оцеляване на човека — следователно тя не е място, което Бог е отредил за човека.

Темата ни сега — температурата — е нещо, с което хората се сблъскват в ежедневието си. Температурата е нещо, което всички човешки тела могат да усещат, но никой не се замисля как се е появила температурата или кой отговаря за нея и я контролира така, че да е подходяща за оцеляването на хората. Това учим сега. Дали Божията мъдрост е в това? Дали Божието действие е в това? (Да.) Като се има предвид, че Бог е създал среда с температура, подходяща за оцеляването на човека, дали това е един от начините, по които Бог се грижи за всички неща? Така е.

в. Звук

Кое е третото нещо? То също е съществена част от нормалната среда за съществуване на човека, нещо, за което Бог е трябвало да се погрижи, когато е създавал всички неща. То е много важно за Бог и за всяко човешко същество. Ако Бог не се беше погрижил за него, това щеше значително да попречи на оцеляването на човешкия род, т.е. щеше да окаже толкова пагубно въздействие върху живота на човека и неговото тяло от плът, че човешкия род нямаше да може да оцелее в такава среда. Може да се каже, че нито едно живо същество не би могло да оцелее в такава среда. И така, какво е това нещо, за което говоря? Говоря за звука. Бог е създал всичко и всичко живее в Божиите ръце. Всички неща на Божието творение живеят и са в постоянно движение пред очите Му. Искам да кажа, че в съществуването на всяко нещо, създадено от Бог, има стойност и смисъл, т.е. има нещо съществено в съществуването на всяко нещо. В Божиите очи всяко нещо е живо и тъй като всички неща са живи, всяко от тях издава звук. Например Земята се върти постоянно, Слънцето се върти постоянно и Луната също се върти постоянно. Тъй като всички неща се размножават, развиват се и се движат, те постоянно издават звуци. Всички неща на Божието творение, които съществуват на земята, са в постоянен процес на размножаване, развитие и движение. Например основите на планините се движат и местят, а всички живи същества в дълбините на моретата плуват и се движат. Това означава, че тези живи същества, всички неща пред очите на Бог, са в постоянно, закономерно движение, в съответствие с установените модели. И така, какво е това, което се поражда от всички тези неща, които се размножават и развиват в тъмнина и се движат скришом? Звуци — силни, мощни звуци. Отвъд планетата Земя всички планети също са в постоянно движение, а живите същества и организми на тези планети също непрекъснато се размножават, развиват и движат. Тоест, всички неща със и без живот постоянно се движат напред пред очите на Бог и докато го правят, всяко от тях издава и звук. Бог е взел мерки и за тези звуци и вярвам, че вече знаете Неговите съображения за това, нали? Когато се доближиш до самолет, как ти въздейства ревът на двигателя му? Ако останеш близо до него твърде дълго, ушите ти ще оглушеят. Ами сърцето ти — ще може ли да издържи на такова изпитание? Някои хора със слаби сърца не биха издържали. Разбира се, дори тези със силни сърца няма да могат да издържат твърде дълго. Тоест въздействието на звука върху човешкото тяло, независимо дали става въпрос за ушите или сърцето, е изключително важно за всяко човешко същество, а твърде силните звуци вредят на хората. Затова, когато Бог е създал всички неща и след като те са започнали да функционират нормално, Бог е взел подходящи мерки за тези звуци — звуците на всички неща в движение. Това също е един от въпросите, които Бог е трябвало да вземе предвид, когато е създавал жизнената среда за човечеството.

Първо, височината на атмосферата над земната повърхност оказва влияние върху звука. Освен това размерът на пролуките в почвата също променя и влияе на звука. Освен това съществуват различни географски условия, чието сливане също оказва влияние върху звука. Тоест, Бог използва определени методи, за да премахне някои звуци, за да могат хората да оцелеят в такава среда, каквато техните уши и сърца да могат да издържат. В противен случай звуците биха представлявали огромна пречка за оцеляването на човечеството; те биха се превърнали в голямо неудобство в живота му и в сериозен проблем за него. Това означава, че Бог е бил много внимателен при създаването на земята, атмосферата и различните видове географски условия и че във всяко от тях се съдържа Божията мъдрост. Не е необходимо човечеството да го разбира твърде подробно — достатъчно е хората да знаят, че в него се съдържат Божиите действия. А сега Ми кажете: беше ли необходимо това дело, което Бог свърши — прецизното калибриране на звука, за да се поддържа жизнената среда на човечеството и нормалния му живот? (Да.) Тъй като това дело е било необходимо, може ли от тази гледна точка да се каже, че Бог е използвал това дело като начин да се погрижи за всички неща? Бог е осигурил толкова тиха среда на човечеството, за да може човешкото тяло да живее съвсем нормално в нея, без да изпитва смущения, и за да може човешкият род да съществува и да живее нормално. Нима тогава това не е един от начините, по които Бог се грижи за човешкия род? Нима то не е много важно нещо, което Бог е свършил? (Да.) Имало е голяма нужда от него. Как го оценявате? Въпреки че не можете да почувствате, че това е Божие дело, нито пък знаете как Бог е извършил това дело навремето, можете ли все пак да почувствате колко необходимо е било Бог да го извърши? Можете ли да почувствате Божията мъдрост, грижата и мисълта, които е вложил в него? (Да, можем.) Достатъчно е, ако сте в състояние да го почувствате. Има много дела, които Бог е извършил сред нещата на Своето творение, които хората нито могат да почувстват, нито да видят. Повдигам този въпрос само за да ви информирам за Божиите дела, за да можете да опознаете Бог. Това са знаци, които могат да ви помогнат по-добре да опознаете и разберете Бог.

г. Светлина

Четвъртото нещо касае очите на хората. Това е светлината. Тя също е много важна. Когато видиш ярка светлина и нейната яркост достигне определена сила, тя може да заслепи човешките очи. В крайна сметка човешките очи са очи от плът. Те не могат да понесат раздразнение. Нима някой се осмелява да гледа право към слънцето? Някои хора са се опитвали и ако носят слънчеви очила, това е постижимо, но изисква използването на прибори. Без прибори невъоръженото човешко око не може да се изправи срещу слънцето и да гледа право към него. Бог обаче е създал слънцето, за да донесе светлина на човешкия род, и за тази светлина също се е погрижил Той. Бог не просто е завършил създаването на слънцето, не просто го е поставил някъде, без повече да му обръща внимание; не това е начинът, по който Бог върши нещата. Той е много внимателен в действията си и старателно ги обмисля. Бог е създал очите на хората, за да могат да виждат, и предварително е определил параметрите на светлината, при която човек вижда нещата. Това няма да се получи, ако светлината е твърде слаба. Когато е толкова тъмно, че хората не могат да видят пръстите си пред себе си, тогава очите им са загубили функцията си и не служат за нищо. Но прекалено ярката светлина прави човешкото око също толкова неспособно да вижда, тъй като яркостта е непоносима. Затова в жизнената среда на човека Бог е осигурил подходящо количество светлина за човешкото око — количество, което няма да му навреди или да увреди очите на хората, камо ли да причини загуба на функцията им. Затова Бог е добавил слоеве облаци около слънцето и земята и затова плътността на въздуха е в състояние да филтрира правилно тези видове светлина, които може да увредят очите или кожата на хората — те са съизмерими. Освен това цветовете на земята, създадени от Бог, отразяват слънчевата светлина и всички други видове светлина и са в състояние да елиминират онази светлина, която е твърде ярка, за да се адаптира към нея човешкото око. Затова хората могат да се разхождат навън и да водят живота си, без да се налага постоянно да носят много тъмни слънчеви очила. При нормални обстоятелства човешкото око може да вижда нещата в рамките на зрителното си поле, без светлината да му пречи. Тоест няма да е добре, ако светлината е прекалено пронизваща, нито ако е прекалено слаба. Ако е прекалено слаба, очите на хората ще се увредят и след кратка употреба ще се съсипят; ако е прекалено ярка, очите на хората няма да могат да я изтърпят. Точно тази светлина, която хората имат, трябва да бъде подходяща за човешкото око, за да вижда, и Бог е свел до минимум вредата, която светлината причинява на човешкото око, като е използвал различни методи; и въпреки че тази светлина може да бъде от полза или да засегне човешкото око, тя е достатъчна, за да могат хората да достигнат края на живота си, като запазят способността си да използват очите си. Нима Бог не го е обмислил задълбочено? Но дяволът, Сатана, действа, без изобщо да се замисля за това. При Сатана светлината винаги е или твърде ярка, или твърде слаба. Така действа Сатана.

Бог е направил тези неща за всички аспекти на човешкото тяло — за зрението, слуха, вкуса, дишането, чувствата и т.н., за да увеличи максимално адаптивността на човешкия род за оцеляване, така че да може да живее нормално и да продължи да живее. С други думи, настоящата среда за живот, създадена от Бог, е най-подходящата и най-благоприятната среда за оцеляването на човешкия род. Някои хора може да си мислят, че това няма голямо значение, че всичко това е нещо съвсем обикновено. Звукът, светлината и въздухът са неща, които хората смятат за свое изконно право, на което се наслаждават от момента на раждането си. Но зад тези неща, на които можеш да се радваш, работи Бог; това е нещо, което хората трябва да разберат, нещо, което трябва да знаят. Независимо дали смяташ, че не е необходимо да разбираш тези неща или да ги знаеш, накратко, когато Бог ги е създал, Той ги е обмислял дълго, имал е план, имал е конкретни идеи. Той не е поставил човечеството за цял живот в тази среда лесно или лекомислено, без да се замисли по въпроса. Може да ви се стори, че съм говорил твърде приповдигнато за всяко от тези дребни неща, но според Мен всяко нещо, което Бог е осигурил за човешкия род, е необходимо за оцеляването му. В това се крие Божието действие.

д. Въздушен поток

Кое е петото нещо? То е тясно свързано с всеки ден от живота на всеки човек. Толкова тясно е свързано с човешкия живот, че без него човешкото тяло не би могло да живее в този материален свят. Това е въздушния поток. Може би всеки би могъл да разбере словосъчетанието „въздушен поток“ веднага щом го чуе. И така, какво представлява въздушният поток? Може да се каже, че „въздушен поток“ е просто движението на въздуха. Въздушният поток е вятър, който е невидим за човешкото око. Той е и един от начините, по които газовете се движат. И все пак, за какво се отнася „въздушният поток“ на първо място в този разговор? Веднага щом го кажа, ще го разберете. Земята носи планините, моретата и всички неща на творението, докато се върти, а когато се върти, се върти с голяма скорост. Въпреки че не усещаш това въртене, въртенето на Земята все пак съществува. Какво се поражда от нейното въртене? Нима когато тичаш, не се надига вятър и не минава покрай ушите ти? Ако може да се генерира вятър, когато тичаш, как е възможно да няма вятър, когато Земята се върти? Когато Земята се върти, всички неща са в движение. Самата Земя е в движение и се върти с определена скорост, а всички неща на нея също непрекъснато се размножават и развиват. Следователно движението с определена скорост естествено води до въздушен поток. Именно това имам предвид под „въздушен поток“. Нима този въздушен поток не влияе в известна степен на човешкото тяло? Да вземем например тайфуните: обикновените тайфуни не са особено силни, но когато връхлетят, хората дори не могат да стоят стабилно и им е трудно да вървят на вятъра. Дори една крачка е изтощителна, а някои хора дори може да бъдат притиснати към нещо от вятъра и да не са в състояние да помръднат. Това е един от начините, по които въздушният поток може да повлияе на човека. Ако цялата Земя беше покрита с равнини, тогава при въртенето на Земята и всички неща човешкото тяло изобщо нямаше да може да издържи на създадения по този начин въздушен поток. Би било изключително трудно да се реагира в такава ситуация. Ако това наистина беше така, подобен въздушен поток не само би навредил на човечеството, но и би го унищожил напълно. Хората не биха могли да оцелеят в такава среда. Затова Бог е създал различни географски условия, за да разреши проблема с тези въздушни потоци — в различните условия въздушните потоци отслабват, променят посоката, скоростта и силата си. Затова хората могат да видят различни географски обекти като планини, големи планински вериги, равнини, хълмове, котловини, долини, плата и големи реки. Благодарение на тези различни географски особености Бог променя скоростта, посоката и силата на въздушния поток. Това е методът, който Той използва, за да намали или да промени въздушния поток във вятър, чиято скорост, посока и сила са подходящи, така че хората да имат нормална среда, в която да живеят. Това необходимо ли е? (Да.) Да се направи подобно нещо изглежда трудно за хората, но за Бог е лесно, защото Той наблюдава всички неща. За Него не би могло да бъде по-просто или по-лесно да създаде среда с подходящ въздушен поток за човечеството. Следователно в такава среда, създадена от Бог, всяко нещо в цялото Му творение е незаменимо. В съществуването на всяко отделно нещо има стойност и необходимост. Този принцип обаче не се разбира от Сатана или от поквареното човечество. Те продължават да разрушават, застрояват и експлоатират, като напразно мечтаят да превърнат планините в равнини, да запълнят каньоните и да построят небостъргачи върху равнинна земя, за да създадат джунгли от бетон. Бог се надява, че хората може да живеят щастливо, да растат щастливо и да прекарват всеки ден щастливо в тази възможно най-подходяща среда, която Той е подготвил за тях. Затова Бог никога не е бил небрежен в отношението си към околната среда, в която живее човечеството. От температурата до въздуха, от звука до светлината, Бог е направил сложни планове и приготовления, така че телата на хората и тяхната жизнена среда да не бъдат подложени на никаква намеса от природните условия, а вместо това човечеството да може да живее и да се размножава нормално и да живее нормално в хармонично съжителство с всички неща. Всичко това е осигурено от Бог за всички неща и за човечеството.

Виждате ли как Бог се грижи за човешкия род, като е подредил тези пет основни условия за оцеляване на човека? (Да.) Тоест Бог е Създателят на всички най-основни условия за оцеляването на хората и Бог управлява и контролира тези неща; дори и сега, след хилядолетно съществуване на хората, Бог все още непрекъснато прави промени в тяхната жизнена среда, като им осигурява най-добрата и най-подходящата среда, за да може животът им да се поддържа нормално. Докога може да се поддържа тази ситуация? С други думи, докога Бог ще осигурява такава среда? Това ще продължи, докато Бог не завърши напълно Своето дело на управлението. Тогава Бог ще промени средата на живот на човечеството. Възможно е Той да направи тези промени със същите методи, а може и да използва различни методи. Но това, което хората трябва да знаят сега, е, че Бог непрекъснато се грижи за нуждите на човечеството, управлява средата, в която то живее, и я опазва, защитава и поддържа. В такава среда Божиите избраници са способни да живеят нормално и да приемат Божието спасение, порицание и правосъдие. Всички неща продължават да оцеляват благодарение на Божия суверенитет и цялото човечество продължава да се движи напред благодарение на тези условия, осигурени от Бог.

Тази последна част от нашето общение породи ли у вас някакви нови мисли? Осъзнахте ли сега най-голямата разлика между Бог и човека? Кой в крайна сметка е господарят на всички неща? Човекът ли е? (Не.) Тогава каква е разликата между отношението на Бог и на хората към цялото творение? (Бог управлява и подрежда всички неща, докато човекът им се наслаждава.) Съгласни ли сте с това? Най-голямата разлика между Бог и човечеството е, че Бог управлява и се грижи за цялото творение. Той е източникът на всичко и докато Бог се грижи за цялото творение, човечеството му се наслаждава. Тоест човекът се радва на всички неща на творението, когато приеме живота, с който Бог дарява всички неща. Бог е Господарят, а човечеството се радва на плодовете на Божието творение на всички неща. Каква е тогава разликата между Бог и човека от гледна точка на всички неща на Божието творение? Бог може ясно да види законите за растежа на всички неща и Той контролира и управлява тези закони. Тоест всички неща са в полезрението на Бог и в обсега на изпитателния Му поглед. Могат ли хората да видят всички неща? Това, което хората могат да видят, е ограничено до това, което е непосредствено пред тях. Ако изкачиш една планина, това, което виждаш, е само тази планина. Не можеш да видиш какво има от другата страна на планината. Ако отидеш на брега, това, което виждаш, е само едната страна на океана и не можеш да знаеш как изглежда другата страна на океана. Ако влезеш в гора, можеш да видиш растителността пред себе си и около себе си, но не можеш да видиш какво има по-нататък. Хората не могат да видят места, които са по-високо, по-далеко, по-дълбоко. Те могат да видят само това, което се намира непосредствено пред тях, в тяхното полезрение. Дори хората да познават закона, който определя четирите сезона в годината, или законите за растежа на всички неща, те все още не са в състояние да управляват или да се разпореждат с всички неща. И все пак Бог гледа на цялото творение така, както би гледал на машина, която Сам е построил. Той познава в дълбочина всеки компонент и всяка връзка, какви са техните принципи, какви са техните структури и какви са техните предназначения — Бог знае всичко това с най-висока степен на яснота. Следователно Бог е Бог, а човекът е човек! Въпреки че човек може да се задълбочи в изследванията си на науката и законите, които управляват всички неща, тези изследвания са ограничени по обхват, докато Бог контролира всичко, което за човека е неограничен контрол. Човек може да посвети целия си живот на изследване на най-малкото Божие дело, без да постигне истински резултати. Затова, ако използваш единствено знанието и това, което си научил, за да изучаваш Бог, никога няма да си способен да Го опознаеш или да Го разбереш. Но ако избереш пътя на търсене на истината и на Бог и ако гледаш към Бог с намерение да Го опознаеш, тогава един ден ще осъзнаеш, че Божиите действия и Неговата мъдрост са навсякъде, и ще разбереш защо Бог е наречен Господар на всички неща и източник на живот за всички неща. Колкото повече разбиране придобиеш, толкова по-добре ще осъзнаеш защо Бог е наречен Господар на всички неща. Всички неща и всичко, включително и ти, постоянно получават непрекъснат поток от всичко, което Бог осигурява. Ще си в състояние и ясно да почувстваш, че в този свят и сред това човечество никой друг освен Бог не би могъл да притежава способността и същността, с която Той властва, управлява и поддържа съществуването на всички неща. Когато достигнеш това разбиране, наистина ще приемеш, че Бог е твоят Бог. Когато достигнеш този момент, наистина ще си приел Бог и ще Му позволиш да бъде твой Бог и Господар. Когато си придобил такова разбиране и животът ти е достигнал такава точка, Бог вече няма да те изпитва и съди, нито ще поставя някакви изисквания към теб, защото ти ще разбираш Бог, ще познаваш сърцето Му и наистина ще си приел Бог в сърцето си. Това е важна причина да разговаряме по тези теми за Божието господство и управление на всички неща. Целта на това е да се даде на хората повече знание и разбиране — да те накара не просто да признаеш, а да познаваш и разбираш Божиите дела по по-практичен начин.

Ежедневната храна и течности, които Бог подготвя за човечеството

Току-що говорихме за част от общата околна среда, по-конкретно за условията, необходими за оцеляването на хората, които Бог е подготвил, когато е създал света. Говорихме за пет неща, пет елемента на околната среда. Следващата ни тема е тясно свързана с физическия живот на всеки човек, отнася се по-пряко за този живот и изпълнява условията, които са му необходими, в по-голяма степен, отколкото предишните пет. А именно — храната, която хората консумират. Бог е създал човека и го е поставил в подходяща за живот среда; след това човекът се е нуждаел от храна и вода. Човекът е имал тази потребност, затова Бог е направил съответните приготовления за него. Затова всяка стъпка от Божието дело и всяко нещо, което Той върши, не са празни думи, а реални, практически действия. Нима храната не е незаменима в ежедневието на хората? По-важна ли е храната от въздуха? Те са еднакво важни. И двете са необходими условия и субстанции за оцеляването на човешкия род и за продължителното запазване на човешкия живот. Кое е по-важно — въздухът или водата? Температурата или храната? Всички те са еднакво важни. Хората не могат да избират между тях, защото не могат да съществуват без което и да е от тях. Това е реален, практически въпрос, а не е въпрос на твой избор между тях. Ти не знаеш, но Бог знае. Когато видиш храна, си мислиш: „Не мога без храна!“. Но веднага след като си бил сътворен, знаел ли си, че имаш нужда от храна? Ти не си знаел, но Бог е знаел. Едва когато огладня и видя плодове по дърветата и зърно на земята, с които да се храниш, разбра, че се нуждаеш от храна. Едва когато ожадня и видя изворна вода, едва когато пи, разбра, че имаш нужда от вода. Бог предварително е подготвил водата за човечеството. Храната, независимо дали човек се храни три пъти дневно, или два пъти, или дори повече пъти, накратко казано, е нещо незаменимо за хората в тяхното ежедневие. Тя е едно от нещата, необходими за поддържане на нормалното и продължаващо оцеляване на човешкото тяло. Откъде идва по-голямата част от храната? Първо, идва от почвата. Бог предварително е подготвил почвата за човечеството и тя е подходяща за оцеляването на много видове растения, а не само на дървета или трева. Бог е подготвил за човечеството семената на всякакви зърнени култури и семената на различни други храни, дал е на човечеството подходяща почва и земя, за да сее, и с тяхна помощ човечеството добива храна. Какви са различните видове храна? Вероятно вече знаете. Първо, това са различните зърнени култури. Какви различни видове зърно има? Пшеница, просо сорт „лисича опашка“, лепкаво просо, обикновено просо и други видове лющено зърно. Има най-различни сортове жито, като на юг и на север се срещат разнообразни сортове ечемик, пшеница, овес, елда и т.н. Различните видове са подходящи за отглеждане в различни региони. Съществуват и различни видове ориз. Югът има свои сортове, които са с по-дълги зърна и са подходящи за хората на юг, тъй като климатът там е по-горещ, което означава, че местните хора трябва да консумират сортове като ориз индика, който не е твърде лепкав. Оризът им не може да е прекалено лепкав, иначе ще загубят апетита си и няма да могат да го преглъщат. Северняците ядат по-лепкав ориз, тъй като на север винаги е студено, затова хората там трябва да ядат по-лепкави неща. Освен това има голямо разнообразие бобови растения, които растат над земята, и кореноплодни зеленчуци, които растат под земята, като картофи, сладки картофи, таро и много други. Картофите растат на север, където качеството им е много високо. Когато хората нямат зърнени храни, картофите, като основна храна, могат да им помогнат да се хранят три пъти дневно. Картофите могат да се използват и като хранителен запас. Качеството на сладките картофи е малко по-лошо от това на картофите, но въпреки това те могат да се използват като основна храна за три пълни дневни хранения. Когато зърнените храни са труднодостъпни, хората могат да избегнат глада с помощта на сладките картофи. Таро, често консумирано от хората на юг, може да се използва по същия начин и също може да служи като основна храна. Такива са множеството разнообразни култури, които са необходима част от ежедневната храна и течности за хората. Хората използват различни зърнени култури за приготвяне на хляб, кифлички на пара, юфка, ориз, оризови спагети и други неща. Бог е дарил човечеството с изобилие от тези различни зърна. Защо има толкова много разновидности, е въпрос на Божия воля: те са подходящи за отглеждане в различните почви и климатични условия на север, юг, изток и запад, а различният им състав и съдържание съответстват на различния състав и съдържание на човешкото тяло. Само като консумират тези зърнени храни, хората могат да си набавят редовно различните хранителни вещества и субстанции, от които се нуждаят телата им. Северната и южната храна се различават, но имат много повече прилики, отколкото разлики. И двете могат да задоволяват редовните нужди на човешкото тяло и да подпомагат нормалното му оцеляване. И така, във всеки регион се произвежда изобилие от видове, защото физическите тела на хората се нуждаят от това, което тези различни храни доставят — хората трябва да се снабдяват с тези различни храни, отгледани в почвата, за да поддържат нормалното съществуване на тялото си, за да могат да водят нормален човешки живот. Накратко, Бог е подходил с голямо внимание към човечеството. Различните храни, с които Бог е дарил хората, не са еднообразни, а напротив — доста разнообразни. Ако хората искат да ядат зърнени храни, могат да ядат зърнени храни. Някои хора предпочитат ориза пред пшеницата и ако не харесват пшеница, могат да ядат ориз. Съществуват всевъзможни видове ориз — дългозърнест, късозърнест — и всеки от тях може да задоволи апетита на хората. Затова, ако хората ядат тези зърнени храни — стига да не са прекалено придирчиви към храната си — няма да им липсва храна и гарантирано ще живеят здравословно до смъртта си. Това е била идеята, която Бог е имал предвид, когато е дарил човечеството с храна. Човешкото тяло не може без тези неща — нима реалността не е такава? Това са практически задачи, които човекът не би могъл да реши сам, но Бог е бил подготвен за тях: Той ги е обмислил предварително и е направил приготовления за човечеството.

Но това не е всичко, което Бог е дал на човечеството — Той е дал на човечеството и зеленчуци. Ако ядеш само ориз и нищо друго, може да не получиш достатъчно хранителни вещества. От друга страна, ако запържиш няколко зеленчука или забъркаш салата, която да консумираш заедно с храната, витамините в зеленчуците, различните микроелементи и другите хранителни вещества ще могат да задоволят нуждите на организма ти по естествен начин. Освен това хората могат да ядат и по малко плодове между храненията. Понякога хората се нуждаят от повече течности, други хранителни вещества или различни вкусове, а плодовете и зеленчуците могат да задоволят тези нужди. Тъй като северът, югът, изтокът и западът имат различни почви и климат, те произвеждат различни сортове зеленчуци и плодове. Тъй като климатът на юг е извънредно горещ, повечето плодове и зеленчуци там са охлаждащи и след като се консумират, могат да балансират студа и горещината в човешкото тяло. За разлика от тях на север има по-малко сортове зеленчуци и плодове, но те са достатъчно, за да могат местните хора да им се наслаждават. Въпреки това, благодарение на развитието на обществото през последните години и така наречения социален напредък, както и на подобренията в комуникациите и транспорта, свързващи севера, юга, изтока и запада, хората на север също могат да ядат някои южни плодове и зеленчуци или регионални продукти от юг, и то през всичките четири сезона на годината. Въпреки че това е в състояние да задоволи апетита и материалните желания на хората, телата им несъзнателно са подложени на вреда в различна степен. Това е така, защото сред храните, които Бог е подготвил за човечеството, има храни, плодове и зеленчуци, предназначени за хората на юг, както и храни, плодове и зеленчуци, предназначени за хората на север. Тоест ако си роден на юг, за теб е подходящо да ядеш неща от юга. Бог специално е подготвил тези храни, плодове и зеленчуци, защото югът има особен климат. На север има храна, която е необходима за телата на хората на север. Но тъй като хората имат ненаситен апетит, те несъзнателно са се оставили да бъдат повлечени от вълната на новите обществени тенденции и несъзнателно нарушават тези закони. Въпреки че хората смятат, че животът им е по-добър, отколкото е бил в миналото, този вид обществен напредък причинява коварни вреди на телата на все повече хора. Не това иска да вижда Бог и не това е възнамерявал, когато е предоставил на човечеството тези храни, плодове и зеленчуци. Самите хора са предизвикали настоящата ситуация, като са нарушили Божиите закони.

Освен всичко това, даровете, с които Бог е дарил човечеството, са наистина богати на изобилие и всяко място си има свой местен продукт. Например някои места са богати на червени фурми (известни още като хинап), други — на орехи, а трети — на фъстъци или различни други ядки. Всички тези материални неща осигуряват хранителните вещества, необходими на човешкото тяло. Но Бог осигурява на човечеството неща в необходимото количество и в подходящото време, в зависимост от сезона и годишното време. Човечеството жадува за физическо удоволствие и е лакомо, поради което лесно нарушава и уврежда естествените закони на човешкото развитие, които Той е установил, когато е създал човечеството. Да вземем например черешите. Те узряват около юни. При нормални обстоятелства през август вече няма череши. Те могат да се съхраняват свежи само два месеца, но с помощта на научни техники хората вече могат да удължат този период до дванадесет месеца, дори до сезона на черешите през следващата година. Това означава, че целогодишно има череши. Нормално ли е това явление? (Не.) Тогава кога е най-подходящият сезон за ядене на череши? Това е периодът от юни до август. След този период, колкото и свежи да ги запазиш, те нямат същия вкус, нито осигуряват това, от което се нуждае човешкото тяло. След като изтече срокът на годност, каквито и химикали да използваш, няма да можеш да ги наситиш с всичко, което имат, когато са отгледани по естествен начин. Освен това вредата, която химикалите нанасят на хората, е нещо, което никой не може да отстрани или промени, независимо от това какво опитва. И така, какво носи на хората сегашната пазарна икономика? Животът на хората изглежда по-добър, транспортът между регионите е станал изключително удобен, а хората могат да ядат всякакви плодове през всеки от четирите сезона. Хората на север могат редовно да ядат банани, както и всякакви регионални деликатеси, плодове или други храни от юга. Но не това е животът, който Бог иска да даде на човечеството. Този вид пазарна икономика може да донесе някои ползи за живота на хората, но може и да навреди. Заради изобилието на пазара много хора ядат, без да се замислят какво слагат в устата си. Това поведение е в разрез с природните закони и е вредно за здравето на хората. Затова пазарната икономика не може да донесе на хората истинско щастие. Убедете се сами. Нима не се продава грозде на пазара през четирите сезона? Всъщност гроздето остава свежо само за много кратко време, след като е откъснато. Ако го съхранявате до юни следващата година, нима още може да се нарича грозде? Дали „отпадък“ не е по-подходящо име за него? То не просто няма съдържанието на прясно грозде — в него има повече химически продукти. След една година то вече не е свежо, а хранителните вещества, които е съдържало, отдавна са изчезнали. Когато хората ядат грозде, те си казват: „Какви сме късметлии! Дали щяхме да можем да ядем грозде през този сезон преди тридесет години? Не би могъл, дори и да искаше! Животът вече е толкова хубав!“. Това наистина ли е щастие? Ако се интересувате, можете да направите собствено проучване за химически консервираното грозде и да видите какво съдържа то и дали тези вещества могат да са полезни за хората. В Епохата на закона, когато израилтяните са напуснали Египет и са пътували, Бог им е дал пъдпъдъци и манна. Но дали Бог е позволил на хората да съхраняват тези храни? Някои от тях са били късогледи и тъй като са се страхували, че на следващия ден няма да имат храна, са запазили част от тях за по-късно. Какво се е случило тогава? На следващия ден храната е била развалена. Бог не ти позволява да заделиш нещо, защото Той е направил приготовления, които гарантират, че няма да останеш гладен. Но човечеството няма такава увереност, нито има истинска вяра в Бог. Хората все искат да си осигурят пространство за маневриране и никога не са способни да видят цялата грижа и мисъл зад Божиите приготовления за човечеството. Те не могат да ги почувстват, затова не могат да се доверят напълно на Бог и все си мислят: „Божиите действия са ненадеждни! Кой знае дали Бог ще ни даде това, от което се нуждаем, или кога ще ни го даде! Ако съм гладен и Бог не ми осигури храна, няма ли да умра от глад? Дали няма да ми липсва храна?“. Вижте колко крехка е човешката увереност!

Зърнените храни, плодовете и зеленчуците, както и всички видове ядки — всички те са вегетариански храни. Те съдържат достатъчно хранителни вещества, за да задоволят нуждите на човешкия организъм, въпреки че са вегетариански храни. Бог обаче не е казал: „Ще дам на човечеството само тези храни. Нека ядат само тези неща!“. Бог не е спрял дотук, а е продължил да подготвя за човечеството още много храни, които са още по-вкусни. Какви са тези храни? Това са различните видове месо и риба, които повечето от вас могат да видят и да ядат. Той е подготвил за човека много, много видове месо и риба. Рибите живеят във водата, а месото на рибите във водата е различно по състав от месото на животните, които живеят на сушата, и може да осигури различни хранителни вещества на човека. Рибата има и свойства, които могат да регулират студа и топлината в човешкото тяло, което е от голяма полза за човека. Но с вкусната храна не бива да се прекалява. Както вече казах, Бог дарява на човечеството необходимото количество в подходящото време, така че хората да могат правилно да се наслаждават на Неговите дарове по нормален начин и в съответствие със сезона и времето. Какви храни се включват в категорията „домашни птици“? Пилета, пъдпъдъци, гълъби и т.н. Много хора ядат и патици, и гъски. Въпреки че Бог е осигурил всички тези видове месо, през Епохата на закона Той е поставил определени изисквания към Своите избраници и е поставил определени ограничения в храненето им. В наши дни тези граници се основават на индивидуалния вкус и личното тълкуване. Тези различни видове месо осигуряват на човешкия организъм разнообразни хранителни вещества, като го снабдяват с протеини и желязо, обогатяват кръвта, укрепват мускулите и костите и дават на тялото сила. Независимо от начина, по който се приготвят и консумират, тези меса могат да помогнат на хората да подобрят вкуса на храната си и да засилят апетита си, като същевременно задоволят стомаха си. Най-важното е, че тези храни могат да осигурят на човешкия организъм ежедневните му хранителни потребности. Това е било съображението на Бог, когато е подготвял храната за човечеството. Има зеленчуци, има месо — нима това не е изобилие? Но хората трябва да разберат какво е било намерението на Бог, когато е подготвил всички храни за човечеството. Нима е било, за да накара човечеството да прекалява с тези храни? Какво се случва, когато човек попадне в капана на опитите си да задоволи тези плътски желания? Не се ли прехранва? Нима твърде обилната храна не вреди на човешкото тяло по много начини? (Да.) Затова Бог разпределя подходящото количество в точното време и кара хората да се наслаждават на различни храни в зависимост от различните периоди и сезони. Например след много горещо лято хората натрупват много топлина в телата си, както и патогенна сухота и влага. С настъпването на есента узряват множество видове плодове и когато хората ядат тези плодове, влагата се изхвърля от телата им. По това време говедата и овцете също са укрепнали, затова тогава хората трябва да консумират повече месо с храната си. Чрез консумирането на различни видове месо телата на хората получават енергия и топлина, които им помагат да издържат на студа през зимата, и в резултат на това те могат да изкарат зимата безопасно и здравословно. С изключителна грижа и прецизност Бог контролира и координира какво и кога да предостави на човечеството и кога да накара различните неща да растат, да дават плод и да узряват. Това се отнася до „Как Бог подготвя храната, от която човек се нуждае в ежедневието си“. В допълнение към многото видове храна Бог осигурява на човечеството и източници на вода. След хранене хората все пак трябва да пият вода. Нима само плод е достатъчен? Хората не биха могли да живеят само на плодове, а освен това през някои сезони няма плодове. И така, как може да бъде решен проблемът на човечеството с водата? Бог е решил този проблем, като е подготвил много източници на вода над и под земята, включително езера, реки и извори. Тези водоизточници са годни за пиене, стига да няма замърсяване и стига хората да не са ги променили или увредили. С други думи, що се отнася до източниците на храна, които поддържат живота на физическото тяло на човека, Бог е направил много точни, много прецизни и много подходящи приготовления, така че животът на хората да е богат и изобилен и да не им липсва нищо. Това е нещо, което хората могат да усетят и видят.

Освен това, сред всички неща, Бог е създал някои растения, животни и различни билки, които са специално предназначени за заздравяване на рани или лечение на болести в човешкото тяло. Какво трябва да направи човек, който например се е изгорил или случайно се е опарил? Можеш ли просто да изплакнеш изгореното място с вода? Можеш ли просто да го увиеш с което и да е старо парче плат? Ако го направиш, раната може да загнои или да се инфектира. Ако някой например вдигне температура или се простуди, получи нараняване по време на работа, развие стомашно заболяване след ядене на нещо негодно или развие някои заболявания в резултат от фактори, свързани с начина на живот, или емоционални проблеми, включително съдови заболявания, психологически състояния или заболявания на вътрешните органи, има съответни растения, които лекуват такива състояния. Съществуват растения, които подобряват кръвообращението и премахват застоя, облекчават болката, спират кръвотечението, упояват, помагат за заздравяване на кожата и възстановяват нормалното ѝ състояние, разсейват застоялата кръв и премахват токсините от тялото — накратко, тези растения имат приложение в ежедневието. Хората могат да ги използват и те са подготвени от Бог за човешкото тяло в случай на нужда. Бог е позволил на човека да открие някои от тях случайно, докато други са били открити от хора, които Бог е избрал да го направят, или в резултат на специални явления, които Той е организирал. След откриването на тези растения човечеството ги предава нататък и много хора научават за тях. Следователно Божието творение на тези растения има стойност и значение. В обобщение, всички тези неща са от Бог, подготвени и засадени от Него при създаването на жизнената среда на човечеството. Те са от съществено значение. Дали Божиите мисловни процеси са по-задълбочени от човешките? Когато виждаш всичко, което Бог е свършил, чувстваш ли практическата страна на Бог? Бог работи тайно. Бог е създал всичко това още преди човекът да се появи на този свят, още преди Той да влезе в контакт с човешкия род. Направил е всичко с мисъл за човешкия род, в името на неговото съществуване и с мисъл за оцеляването му, за да могат хората да живеят щастливо в този богат и изобилен материален свят, който Бог е подготвил за тях, без да се тревожат за храна или дрехи, без да им липсва нищо. В такава среда човешкият род може да продължи да се възпроизвежда и да оцелява.

Нима има сред всички Божии дела, малки и големи, такива, които нямат стойност или значение? Всичко, което Той прави, има стойност и смисъл. Нека започнем дискусията с една обща тема. Хората често се питат: кое се е появило първо — кокошката или яйцето? (Кокошката.) Кокошката е била първа, без съмнение! Защо кокошката се е появила първа? Защо да не се е появило първо яйцето? Кокошката не се ли излюпва от яйцето? След двадесет и един дни кокошката се излюпва, след което снася още яйца и от тях се излюпват още пилета. И така, кое се е появило първо — кокошката или яйцето? С категорична сигурност отговаряте „кокошката“. Но защо това е вашият отговор? (Библията казва, че Бог е създал птиците и животните.) Така че отговорът ви се основава на Библията. Аз обаче искам да Ми разкажете за собственото си разбиране, за да видя дали имате някакво практическо познание за Божиите дела. Сега, сигурни ли сте в отговора си или не сте? (Бог е създал кокошката, след което ѝ е дал способността да се възпроизвежда, което означава способността да мъти яйца.) Това тълкуване е горе-долу правилно. Първо се е появила кокошката, а след това и яйцето. Това е сигурно. Това не е особено сложна загадка, но въпреки това хората по света я смятат за такава и се опитват да я разрешат с философски теории, без изобщо да стигнат до заключение. Това е точно както когато хората не знаят, че Бог ги е създал. Те не познават този основен принцип, нито имат ясна представа дали яйцето или кокошката е трябвало да се появи първо. Те не знаят кое е трябвало да се появи първо, затова никога не могат да намерят отговора. Съвсем естествено е кокошката да е била първа. Ако яйцето се беше появило преди кокошката, това би било ненормално! Това е толкова просто — кокошката определено е била първа. Това не е въпрос, чийто отговор изисква задълбочени познания. Бог е създал всичко с намерението човекът да му се наслаждава. След като кокошката съществува, яйцето следва като нещо естествено. Нима това не е готово решение? Ако яйцето беше създадено първо, нямаше ли да се нуждае от кокошка, която да го мъти? Създаването направо на кокошката е много по-лесно решение. По този начин кокошката може да снася яйца и да мъти пилетата в тях, а хората могат да разполагат с пилета за ядене. Колко удобно! Начинът, по който Бог върши нещата, е чист и подреден, а не заплетен. Откъде идва яйцето? То идва от кокошката. Няма яйце без кокошка. Това, което Бог е създал, е било живо същество! Човечеството е абсурдно и нелепо, винаги се оплита в такива прости неща и стига до куп абсурдни заблуди. Колко незрял е човекът! Връзката между яйцето и кокошката е ясна: кокошката е била първа. Това е най-точното обяснение, най-точният начин да го разберем и най-точният отговор. Това е правилното.

Какви теми обсъдихме току-що? Започнахме с разговор за околната среда, в която живее човешкият род, за това какво е направил Бог за тази среда и за приготовленията, които е направил. Обсъдихме какво е устроил Той; взаимоотношенията между нещата на творението, които Бог е подготвил за човечеството, и как Бог е уредил тези взаимоотношения, за да предотврати вредата, която нещата на Неговото творение могат да причинят на човечеството. Бог също така е смекчил вредата, която много различни фактори в Неговото творение може да нанесат върху околната среда на човечеството, като е позволил на всички неща да служат на най-висшата си цел и да осигурят на човечеството благоприятна околна среда с полезни елементи, и по този начин е позволил на човечеството да се адаптира към тази среда и постоянно да продължава цикъла на живот и възпроизводство. След това говорихме за храната, от която се нуждае човешкото тяло — ежедневните храна и течности за човечеството. Това е и необходимо условие за оцеляването на човечеството. Тоест човешкото тяло не може да живее само с дишане, само със слънчева светлина, вятър или подходящи температури. Човешките същества имат нужда и да напълнят стомасите си и Бог е подготвил за човечеството, без да пропуска нищо, източниците на нещата, с които биха могли да задоволят тази нужда, а именно източниците на храната за човечеството. Когато видите толкова богати и изобилни продукти — източниците на храна и течности за човечеството — можете ли да кажете, че Бог е източникът на снабдяване на човечеството и на всички неща на Неговото творение? Ако по време на сътворението Бог беше създал само дървета и трева или произволен брой други живи същества и ако всички тези различни живи същества и растения бяха предназначени за храна на кравите и овцете или за зебрите, елените, а различни други видове животни, например лъвовете, трябваше да ядат неща като зебри и елени, а тигрите — неща като овце и прасета, но нямаше нито едно нещо, подходящо за ядене от хората, щеше ли да се получи? Не. Човешкият род нямаше да може да оцелее дълго. Какво би станало, ако хората ядяха само листа? Щеше ли да се получи? Могат ли хората да ядат тревата, предназначена за овцете? Може и да не им навреди, ако опитат малко, но ако ядяха такива неща дълго време, стомасите им нямаше да могат да го понесат и хората нямаше да живеят дълго. Дори има неща, които животните могат да ядат, но са отровни за хората — животните ги ядат без последствия, но за хората не е така. Тоест Бог е създал човешките същества, така че Той най-добре познава принципите и структурата на човешкото тяло и знае от какво се нуждаят хората. Бог познава със съвършена яснота състава и съдържанието на тялото, неговите нужди и функционирането на вътрешните му органи, както и начина, по който те абсорбират, елиминират и метаболизират различните вещества. Хората не го знаят; понякога се хранят неразумно или се занимават с безразсъдна грижа за себе си, която, ако се прекали с нея, води до дисбаланс. Ако се храниш и се наслаждаваш на нещата, които Бог е подготвил за теб, по нормален начин, няма да имаш здравословни проблеми. Дори понякога да имаш лошо настроение или застой на кръвта, това не представлява никакъв проблем. Просто трябва да ядеш определен вид растения и застоят ще се разсее. Бог е направил приготовления за всички тези неща. И така, в Божиите очи човешкият род стои много по-високо от всяко друго живо същество. Бог е подготвил среда за всеки вид растение и е подготвил храна и среда за всеки вид животно, но човешкият род е най-взискателен към своята среда и потребностите му не могат да бъдат пренебрегвани ни най-малко; ако това стане, човечеството няма да може да продължи да се развива, да живее и да се възпроизвежда по нормален начин. Бог е този, който знае това най-добре в Своето сърце. Когато Бог го е правил, Той му е отдал по-голямо значение, отколкото на всичко останало. Може би не си способен да почувстваш важността на някое незабележително нещо, което виждаш и на което се радваш в живота си, или на нещо, което виждаш, на което се радваш и което имаш от раждането си, но Бог вече е направил приготовления за теб отдавна или тайно. Във възможно най-голяма степен Бог е премахнал и смекчил всички отрицателни елементи, които са неблагоприятни за човечеството и могат да навредят на човешкото тяло. Какво показва това? Нима сега не показва отношението, което Бог е имал към човечеството, когато го е създал? Какво е било това отношение? Отношението на Бог е било внимателно и сериозно и не е допускало намеса на никакви вражески сили или външни фактори или условия, които не са от Него. В това сега може да се види отношението на Бог към създаването и управлението на човешкия род. А какво е отношението на Бог? Чрез средата, подходяща за оцеляване и живот, на която се радва човечеството, както и чрез ежедневните му храна и течности и ежедневните му нужди, можем да видим отговорното отношение на Бог към човечеството, което Той е съхранил, откакто е създал човека, заедно с решимостта Му да спаси човечеството в този момент. Видима ли е Божията автентичност в тези неща? А Неговата чудесна природа? А Неговата неизмеримост? Неговото всемогъщество? Бог използва Своите мъдри и всемогъщи пътища, за да се погрижи за цялото човечество, както и да осигури нужното на всички неща на Своето творение. Сега, след като ви казах толкова много, можете ли да кажете, че Бог е източникът на живот за всички неща? (Да.) Несъмнено е така. Имате ли някакви съмнения? (Не.) Божията грижа за всички неща е достатъчна, за да покаже, че Той е източникът на живот за всички неща, защото Той е източникът на грижата, която позволява на всички неща да съществуват, да живеят, да се възпроизвеждат и да продължават, и няма друг източник освен Самия Бог. Бог се грижи за всички потребности на всички неща и за всички потребности на човечеството, независимо дали става дума за най-основните екологични нужди на хората, за нуждите им в ежедневието или за нуждата от истината, която Той осигурява за човешките души. Във всяко отношение Божията идентичност и Неговият статут са от огромно значение за човечеството; единствено Самият Бог е източник на живот за всички неща. Тоест Бог е Владетелят, Господарят и Снабдителят на този свят — този свят, който хората могат да видят и усетят. Нима това не е Божията идентичност за човечеството? В това няма нищо невярно. Затова, когато видиш птици да летят в небето, трябва да знаеш, че Бог е създал всичко, което може да лети. Във водата плуват живи същества, които имат свои начини за оцеляване. Дърветата и растенията, които живеят в почвата, покълват и поникват през пролетта, дават плодове и листата им падат през есента, а до зимата всички листа са окапали, тъй като растенията се подготвят да презимуват. Това е начинът им на оцеляване. Бог е създал всички неща и всяко от тях живее в различна форма и по различен начин и използва различни методи, за да покаже своята жизнена сила и формата, в която живее. Независимо от начина им на живот, всички те са под Божията власт. С каква цел управлява Бог всички различни форми на живот и всички живи същества? Нима не е в името на оцеляването на човешкия род? Той контролира всички закони на живота в името на оцеляването на човешкия род. Това показва колко важно за Бог е оцеляването на човешкия род.

Способността на човешкия род да оцелява и да се възпроизвежда нормално е изключително важна за Бог. Затова Бог постоянно се грижи за човешкия род и за всички неща, които Той е създал. Той се грижи за всички неща по различни начини и като поддържа оцеляването на всички неща, Той дава възможност на човешкия род да продължи да се движи напред и подпомага нормалното му оцеляване. Това са двата аспекта на нашето общение днес. Какви са тези два аспекта? (В общ план Бог е създал средата, в която живее човекът. Това е първият аспект. Бог е приготвил и материалните неща, от които човечеството се нуждае и които може да види и докосне.) Разговаряхме за нашата основна тема през тези два аспекта. Каква е основната ни тема? (Бог е източникът на живот за всички неща.) Сега би трябвало да разбирате защо моето общение по тази тема имаше такова съдържание. Имаше ли дискусии, които не са свързани с основната тема? Никакви! Може би, след като сте чули тези неща, някои от вас са придобили известно разбиране и сега усещат, че тези думи имат тежест, че са много важни, но други може да ги разбират само буквално и да смятат, че тези думи сами по себе си са маловажни. Независимо как разбирате това в настоящия момент, когато преживеете до определен ден, когато разбирането ви достигне определена точка, т.е. когато познанието ви за Божиите дела и за Самия Бог достигне определено ниво, тогава ще използвате свои собствени думи, които са практически, за да дадете дълбоко и истинско свидетелство за Божиите дела.

Мисля, че сегашното ви разбиране е все още доста повърхностно и буквално, но след като сте чули тези два аспекта на Моето общение, можете ли поне да познаете какви методи използва Бог, за да се погрижи за човечеството, или какви неща предоставя на човечеството? Имате ли обща представа, основно разбиране? (Да.) Но дали тези два аспекта, за които говорих, са свързани с Библията? Свързани ли са те с Божия съд и Божието порицание в Епохата на царството? (Не.) Тогава защо говорих за тях? Дали защото хората трябва да ги разберат, за да познават Бог? (Да.) Наложително е да знаете тези неща и е наложително да ги разбирате. Когато се стремите да разберете Бог в Неговата цялост, не се ограничавайте само до Библията и не се ограничавайте само до Божия съд и порицаването на човека. Каква е целта Ми, като казвам това? Целта е хората да разберат, че Бог не е Бог само на Своите избраници. В момента следваш Бог и Той е твоят Бог, но дали Той е Бог на онези, които не Го следват? Дали Бог е Бог на всички онези хора, които не Го следват? Дали Бог е Бог на всички неща? (Да.) Дали тогава Божието дело и Неговите действия са ограничени само до онези, които Го следват? (Не.) Какъв е обхватът на Неговото дело и действията Му? На най-ниско ниво Неговото дело и Неговите действия обхващат цялото човечество и всички неща на творението. На най-високо ниво те обхващат цялата вселена, която хората не могат да видят. И така, можем да кажем, че Бог върши Своето дело и извършва Своите действия сред цялото човечество и това е достатъчно, за да могат хората да опознаят Самия Бог в Неговата цялост. Ако искаш да познаваш Бог, да Го познаваш истински, да Го разбереш истински, не се ограничавай само до трите етапа на Божието дело или до разкази за делата, които Той е извършил в миналото. Ако се опитваш да Го опознаеш по този начин, ограничаваш Бог, поставяш Му предел. Виждаш Бог като нещо много малко. Как ще се отрази това на хората? Никога няма да си способен да опознаеш чудесната природа и върховенството на Бог, нито Неговата сила и всемогъщество, нито обхвата на Неговата власт. Такова разбиране ще окаже влияние върху способността ти да приемеш факта, че Бог е Владетел на всички неща, както и върху познанието ти за истинската идентичност и статута на Бог. Тоест, ако разбирането ти за Бог е ограничено по обхват, тогава това, което можеш да получиш, също е ограничено. Затова трябва да разшириш обхвата и хоризонта си. Трябва да се стремиш да разбереш всичко това — обхвата на Божието дело, Неговото управление, Неговата власт и всички неща, които Той управлява и над които Той властва. Именно чрез тези неща трябва да разбереш делата на Бог. С такова разбиране несъзнателно ще почувстваш, че Бог ръководи, управлява и се грижи за всички неща, и ще се почувстваш като част от всички неща, като елемент от тях. Тъй като Бог осигурява всичко, приемаш и Божието управление и осигуряване. Това е факт, който никой не може да отрече. Под Божието управление всички неща се подчиняват на свои закони и имат свои правила за оцеляване. Съдбата и нуждите на човечеството също са свързани с Божието управление и осигуряване. Затова под Божието господство и управление човечеството и всички неща са взаимосвързани, взаимозависими и преплетени. Това е целта и значението на Божието творение на всички неща.

2 февруари 2014 г.

Предишна: Самият Бог, единственият VII

Следваща: Самият Бог, единственият IX

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger