Думите на Бог към цялата вселена – Глава 26

Кой е живял в Моя дом? Кой се е застъпвал за Мен? Кой е страдал заради Мен? Кой Ми е давал думата си? Кой Ме е следвал до днес и въпреки това не е станал безразличен? Защо всички хора са студени и безчувствени? Защо човечеството Ме е изоставило? Защо човешкият род изпитва неприязън към Мен? Защо няма топлина в света на човека? Докато пребивавах в Цион, изпитвах топлината, която е на небето, и се наслаждавах на благословението, което е на небето. Отново живях сред хората, вкусих горчивината на света на човека и видях със собствените Си очи всички различни състояния на хората. Човекът се е променил несъзнателно с моята „промяна“ и само така е стигнал до днешния ден. Не изисквам човекът да може да прави нещо заради Мен, нито изисквам от човека да прави каквото и да е увеличение заради Мен. Единствено искам да може да действа в съответствие с Моя план, да не се бунтува срещу Мен и да не бъде срамно петно за Мен, а гръмко да свидетелства за Мен. Има хора, които са свидетелствали добре за Мен и са прославили името Ми, но как могат човешките дела или поведение да удовлетворят сърцето Ми? Как човек би могъл да се съобрази със сърцето Ми или да удовлетвори намеренията Ми? Планините и водите по земята, цветята, тревите и дърветата по земята — всички те показват делото на Моите ръце, всички те съществуват заради Моето име. Но защо човекът не може да отговори според мярката на Моето изискване? Възможно ли е това да се дължи на неговата унизителна смиреност? Възможно ли е това да се дължи на Моя възторг от него? Възможно ли е да съм твърде жесток към него? Защо човекът винаги се страхува от Моите изисквания? Защо днес мнозинството в царството само слушате гласа Ми, но отказвате да видите лицето Ми? Защо гледате само думите Ми, без да ги съпоставяте с Духа Ми? Защо Ме разделяте така — един горе на небето и друг долу на земята? Нима когато съм на земята, не съм същият, какъвто съм и на небето? Нима когато съм на небето, не мога да сляза на земята? Нима когато съм на земята, не съм достоен да се издигна на небето? Сякаш когато съм на земята, Аз съм смирено създание, а когато съм на небето, съм възвишено създание и сякаш между небето и земята лежи непреодолима бездна. И все пак в света на хората изглежда те не знаят нищо за произхода на тези неща, но винаги са се обръщали срещу Мен, сякаш думите Ми имат само звук, но нямат смисъл. Цялото човечество полага усилия над думите Ми и предприема собствени изследвания на външното Ми подобие, но всички се провалят, усилията им не дават плод и вместо това са поразени от думите Ми и не смеят да се изправят отново.

Когато изпитвам човешката вяра, нито един не свидетелства вярно, нито един не е способен да даде всичко от себе си, а продължава да се крие и отказва да се открие пред Мен, сякаш бих откраднал сърцето му. Дори Йов не успя да устои с твърдост по време на изпитанието си, нито изпитваше наслада по време на страданието си. Всички хора излъчват слаба нотка на свежест в топлината на пролетта, но никога не остават такива в студените зимни ветрове. С костеливата си и мършава фигура човекът не може да спазва намеренията Ми. Сред всички човешки същества няма никой, който може да служи като пример за останалите, защото всички хора по същество са еднакви, неразличими, и се отличават един от друг съвсем незначително. Поради тази причина и до днес хората не могат да разберат напълно Моите дела. Едва когато наказанието Ми се стовари върху цялото човечество, те ще разберат делата Ми дори без да осъзнават това; без да правя каквото и да е или да принуждавам когото и да е, хората ще Ме опознаят и така ще станат свидетели на Моите дела. Това е Моят план, такъв е проявеният аспект на Моите дела, и това е, което хората трябва да знаят. Безчетните сътворени неща в царството започват да се съживяват и да възвръщат жизнената си сила. Поради промените в състоянието на земята, границите между една земя и друга също започват да се променят. Предрекох, че когато една земя се отдели от друга и когато една земя се съедини с друга, това ще бъде времето, когато ще разбия всички народи на парчета. Тогава ще обновя всичко сътворено и ще преразпределя цялата вселена и така ще я подредя и ще превърна старото в ново — това е Моят план и това са Моите дела. Когато всички нации и народи по света се завърнат пред Моя трон, тогава ще взема цялото небесно изобилие и ще го дам на хората в света, така че благодарение на Мен този свят ще прелива от несравнимо изобилие. Но докато старият свят продължава да съществува, Аз ще изливам гнева Си върху неговите народи, открито ще провъзгласявам из цялата вселена Своите управленски закони и ще наказвам всеки, който ги нарушава.

Когато обръщам лицето Си към вселената, за да говоря, цялото човечество чува гласа Ми и след това вижда всички дела, които съм извършил из цялата вселена. Онези, които се противят на Моите намерения, тоест тези, които Ми се противопоставят с човешки дела, ще изпитат Моето наказание. Ще взема многобройните звезди на небето и ще ги направя отново, благодарение на Мен слънцето и луната ще бъдат обновени — небесата вече няма да бъдат такива, каквито са били, и несметните неща на земята ще бъдат обновени. Всичко ще достигне пълнота чрез Моите слова. Множеството от народи във вселената ще бъде преразпределено и ще бъде заменено от Моето царство, така че народите на земята ще изчезнат завинаги и всичко ще стане едно царство, което Ме почита: всички народи на земята ще бъдат унищожени и ще престанат да съществуват. От човешките същества във вселената всички, които принадлежат на дявола, ще бъдат унищожени и всички, които се кланят на Сатана, ще бъдат повалени от Моя изгарящ огън — тоест, всички ще бъдат превърнати в пепел, освен тези, които сега са в потока. Когато наказвам многото народи, тези в религиозния свят в различна степен ще се завърнат в Моето царство, завладени от Моите дела, защото ще са видели идването на Светия, яздещ бял облак. Всички хора ще бъдат разделени според собствения им вид и ще получат наказания, съизмерими с действията им. Всички, които са се опълчвали срещу Мен, ще загинат, а онези, чиито дела на земята не са Ме засягали, заради начина, по който са се оправдали, ще продължат да съществуват на земята под ръководството на Моите синове и Моя народ. Ще се явя пред безчетните народи и безчетните нации и със собствения Си глас ще озвуча земята и ще провъзглася завършването на великото Си дело, за да може всеки да го види със собствените си очи.

Докато гласът Ми набира мощ, наблюдавам състоянието на вселената. Безчетните неща на творението се обновяват чрез Моите слова. Небето се променя, както и земята. Човешкият род се показва в първоначалния си образ и постепенно всеки човек е отделен според вида си и несъзнателно намира пътя обратно към лоното на своето семейство. Това ще Ми достави голямо удоволствие. Аз съм необезпокоен от смущенията и неусетно великото Ми дело е завършено и безчетните неща на творението са преобразени. Когато създавах света, Аз оформих всички неща според вида им и поставих всяко нещо с форми в категорията му. Когато наближи краят на Моя план за управление, ще възстановя предишното състояние на сътвореното, ще възстановя всичко до първоначалния му вид и по този начин ще променя напълно всичко, така че всичко да се завърне в лоното на Моя план. Времето настъпи! Последният етап от Моя план е на път да бъде завършен. О, нечист стар свят! Ти непременно ще паднеш под Моите слова! Непременно ще бъдеш сведен до нищото от Моя план! Ах, вие несметни неща на творението! Всички вие ще придобиете нов живот в Моите слова — ще имате своя Върховен владетел! О, чист и неопетнен нов свят! Ти непременно ще се съживиш в Моята слава! О, планина Цион! Не мълчи повече — Аз се завърнах триумфално! Насред творението Аз внимателно наблюдавам цялата земя. Човечеството е започнало нов живот на земята и се е сдобило с нова надежда. О, народът Ми! Как да не се върнеш към живота в Моята светлина? Как да не скачаш от радост под Моето напътствие? Земите викат тържествуващо, водите бушуват с радостен смях! О, възкръснал Израел! Как да не изпиташ гордост от Моето предопределение? Кой е плакал? Кой е ридал? Древният Израел вече не съществува, а днешният Израел се изправя, издига се и се извисява над света и в сърцата на цялото човечество. Днешният Израел със сигурност ще придобие основа за своето съществуване благодарение на Моя народ! О, омразен Египет! Още ли Ми се противопоставяш? Как можете да се възползвате от Моето милосърдие и да се опитвате да избегнете Моето наказание? Как може да съществувате без Моето наказание? Всички, които обичам, със сигурност ще пребъдат вечно, а всички, които Ми се противопоставят, със сигурност ще бъдат наказани от Мен завинаги. Защото Аз съм ревнив Бог и няма с лека ръка да пожаля хората за всичко, което са сторили. Ще бдя над цялата земя и, явявайки се от Източната част на света с праведност, величие, гняв и наказание, ще Се явя пред безчетното множество на човечеството!

29 март 1992 г.

Предишна: Ликувайте, хора!

Следваща: Думите на Бог към цялата вселена – Глава 29

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger