Опознайте най-новото дело на Бог и следвайте Неговите стъпки

Сега вие трябва да се стремите да станете Божият народ и да започнете пълното навлизане в правилния път. Да сте Божият народ означава да влезете в Епохата на царството. Днес вие официално започвате да навлизате в обучението на царството и в бъдеще животът ви ще престане да бъде толкова ленив и небрежен, колкото беше преди; ако живеете по този начин, е невъзможно да постигнете стандартите, които Бог изисква от вас. Ако не чувстваш никаква неотложност, това показва, че нямаш желание да се усъвършенстваш, че твоят стремеж е неясен и объркан и че не си способен да удовлетвориш Божиите намерения. Навлизането в обучението на царството е началото на живота на Божия народ — готов ли си да приемеш такова обучение? Готов ли си да изпиташ чувство за неотложност? Готов ли си да живееш под Божията дисциплина? Готов ли си да живееш с Божието наказание? Когато Божиите думи те застигнат и те изпитат, как ще постъпиш? И какво ще направиш, когато се сблъскаш с всички факти? В миналото не бяхте съсредоточени върху живота, а днес трябва да се съсредоточите върху това да навлезете в живота реалност и да се стремите към промени в житейския си нрав. Това е, което трябва да бъде постигнато от хората на царството. Всички, които са Божият народ, трябва да притежават живот, да приемат обучението на царството и да се стремят да променят своя житейски нрав. Това изисква Бог от хората на царството.

Божиите изисквания към хората на царството са следните:

1. Те трябва да приемат Божиите поръчения. Това означава, че трябва да приемат всички слова, изречени в Божието дело от последните дни.

2. Те трябва да навлязат в обучението на царството.

3. Те трябва да се стремят сърцата им да бъдат докоснати от Бог. Когато сърцето ти се е обърнало напълно към Бог и имаш нормален духовен живот, ще живееш в царството на свободата, което означава, че ще живееш под грижите и закрилата на Божията любов. Само когато живееш под грижите и закрилата на Бог, ти ще Му принадлежиш.

4. Те трябва да бъдат спечелени от Бог.

5. Те трябва да се превърнат в проявление на Божията слава на земята.

Тези пет точки са Моите поръчения за вас. Думите Ми са отправени към Божия народ и ако не желаеш да приемеш тези поръчения, Аз няма да те принуждавам — но ако наистина ги приемеш, ще можеш да следваш Божията воля. Днес вие започвате да приемате Божиите поръчения и се стремите да станете хора на царството и да постигнете стандартите, които се изискват, за да бъдете хора на царството. Това е първата стъпка от навлизането. Ако желаеш да следваш изцяло Божията воля, трябва да приемеш тези пет поръчения и ако успееш да ги изпълниш, ще бъдеш в съответствие с Божиите намерения и със сигурност отлично ще послужиш на Бог. Това, което има решаващо значение днес, е да навлезеш в обучението на царството. Навлизането в обучението на царството включва духовния живот. Преди не се говореше за духовен живот, но днес, когато започваш да навлизаш в обучението на царството, ти официално навлизаш в духовния живот.

Какъв живот е духовният живот? Духовният живот е този, в който сърцето ти е изцяло обърнато към Бог и може да се съобразява с Божията любов. Това е живот, в който живееш в Божиите думи и нищо друго не занимава сърцето ти, можеш да разбираш Божиите намерения днес и си воден от настоящата светлина на Светия Дух, за да изпълниш дълга си. Духовният живот е именно този между човека и Бог. Ако не можеш да следваш светлината на днешния ден, значи твоята връзка с Бог е отслабнала — може дори да е прекъсната — и ти нямаш нормален духовен живот. Нормалната връзка с Бог е изградена върху основата на приемането на Божиите слова днес. Имаш ли нормален духовен живот? Имаш ли нормална връзка с Бог? Следваш ли действието на Светия Дух? Ако днес можеш да следваш светлината на Светия Дух и можеш да разбираш Божиите намерения в Неговите слова и да навлизаш в тези слова, значи си човек, който следва потока на Светия Дух. Ако не следваш потока на Светия Дух, тогава несъмнено си някой, който няма стремеж към истината. Светият Дух няма никаква възможност да действа в онези, които нямат желание да се усъвършенстват, и в резултат на това такива хора никога не успяват да мобилизират силите си и винаги са негативни. Следваш ли потока на Светия Дух днес? В потока на Светия Дух ли си? Излезе ли от негативнотосъстояние? Всички хора, които вярват в Божиите слова, които приемат Божието дело като основа и следват светлината на Светия Дух днес — всички те са в потока на Светия Дух. Ако вярваш, че Божиите слова са недвусмислено верни и правилни, и ако вярваш в тях, независимо какво казва Той, тогава си човек, който се стреми да навлезе в Божието дело, и така ти удовлетворяваш Божиите намерения.

За да навлезеш в потока на Светия Дух, трябва да имаш нормална връзка с Бог и първо да се освободиш от негативното си състояние. Някои хора винаги следват тълпата и сърцата им се отклоняват твърде далеч от Бог; такива хора нямат желание да се усъвършенстват, а стандартите, към които се стремят, са твърде ниски. Божието намерение повелява само да се стремим да обичаме Бог и да бъдем спечелени от Бог. Има хора, които използват само съвестта си, за да се отплатят за Божията любов, но това не може да отговаря на Божиите намерения; колкото по-високи са стандартите, към които се стремиш, толкова повече те ще са в хармония с Божиите намерения. Човек, който е нормален и който се стреми да има любов към Бог, да навлезе в царството, за да стане част от Божия народ, — това е вашето истинско бъдеще и живот, който има изключително голяма стойност и значение; никой не е по-благословен от вас. Защо казвам това? Защото онези, които не вярват в Бог, живеят за плътта и за Сатана, а вие днес живеете за Бог и живеете, за да следвате Божията воля. Ето защо казвам, че животът ви има изключително значение. Само тази група хора, които са избрани от Бог, са способни да водят живот, който има изключително значение: никой друг на земята не може да изживее живот с такава стойност и смисъл. Тъй като сте избрани от Бог и сте издигнати от Него, а също и поради Божията любов към вас, вие сте разбрали какво е истинският живот — този, който има изключителна стойност — и знаете как да го изживеете. Това е така не защото вашият стремеж е добър, а поради Божията благодат; Бог беше този, който отвори очите на вашия дух, и Божият Дух е този, който докосна сърцето ви, давайки ви щастието да застанете пред Него. Ако Божият Дух не ви беше просветил, вие нямаше да можете да видите какво е прекрасното в Бог и нямаше да можете да Го обичате. Сърцата на хората са обърнати към Бог само защото Божият Дух ги е докоснал. Понякога, когато се наслаждавате на Божиите слова, вашият дух се вълнува и вие чувствате, че не можете да не обичате Бог, че във вас има голяма сила и че няма нищо, което да не можете да оставите настрана. Ако се чувстваш така, значи си докоснат от Божия Дух и сърцето ти изцяло се е обърнало към Бог; тогава ще се помолиш на Бог и ще кажеш: „О, Боже! Ние наистина сме предопределени и избрани от Теб. Твоята слава ми вдъхва гордост и чувството да бъда един от Твоя народ е прекрасно. Ще дам всичко от себе си и съм готов да пожертвам всичко, за да следвам Твоята воля, и ще посветя усилията през целия си живот на Теб“. Когато се молиш по този начин, в сърцето ти ще има безкрайна любов и истинско покорство към Бог. Имал ли си някога подобно преживяване? Ако хората често са докосвани от Божия Дух, те са особено склонни да се посветят на Бог в своите молитви: „О, Боже! Искам да видя Твоя ден на слава и искам да живея за Теб — нищо не е по-достойно или смислено от това да живея за Теб и нямам никакво желание да живея за Сатана и плътта. Ти ме издигаш, като ми даваш възможност да живея за Теб днес“. Когато се молиш по този начин, ще почувстваш, че неизбежно отдаваш сърцето си на Бог, че трябва да спечелиш Бог и че не би искал да умреш, без да си спечелил Бог, докато си жив. След като кажеш такава молитва, в теб ще се появи неизчерпаема сила и ти няма да знаеш откъде идва; в сърцето си ще имаш безкрайна енергия и ще почувстваш, че Бог е толкова прекрасен и че си заслужава да бъде обичан. Това е моментът, в който ще си докоснат от Бог. Всички, които са имали такова преживяване, са били докоснати от Бог. За тези, които често са докосвани от Бог, настъпват промени в живота; те могат да вземат решения и са готови напълно да спечелят Бог; боголюбивите им сърца са относително силни и сърцата им са се обърнали напълно към Бог; тези хора не се съобразяват със семейството, света, затрудненията или бъдещето си и са готови да посветят целия си живот на Бог. Всички, които са докоснати от Божия Дух, са хора, които се стремят към истината и имат надеждата да бъдат доведени до съвършенство от Бог.

Обърна ли сърцето си към Бог? Докоснато ли е сърцето ти от Божия Дух? Ако никога не си имал такова преживяване и ако никога не си се молил по такъв начин, това показва, че Бог няма място в сърцето ти. Всички, които са водени от Божия Дух и са докоснати от Божия Дух, притежават Божието дело, което показва, че Божиите слова и Божията любов са пуснали корени в тях. Някои хора казват: „Не съм толкова сериозен като теб в молитвите си, нито пък съм толкова докоснат от Бог; понякога — когато размишлявам и се моля — усещам, че Бог е прекрасен и сърцето ми е докоснато от Него“. Няма нищо по-важно от сърцето на човека. Когато сърцето ти се обърне към Бог, цялото ти същество се обръща към Него и в този момент сърцето ти ще бъде докоснато от Божия Дух. Повечето от вас са имали такова преживяване — просто дълбочината на вашите преживявания не е същата. Някои хора казват: „Не казвам много думи в молитвите си, просто слушам общуването на другите и силата се надига в мен“. Това показва, че Бог те е докоснал отвътре. Тези хора, които Бог е докоснал отвътре, се вдъхновяват, когато чуят общуването на другите; ако сърцето на човек изобщо не трепва, когато чуе вдъхновяващи думи, това е доказателство, че Светият Дух не действа в него. В такива хора няма копнеж, което доказва, че нямат решителност и следователно са лишени от действието на Светия Дух. Ако човек е бил докоснат от Бог, той реагира, когато чуе Божиите слова; ако не е бил докоснат от Бог, той не е имал досег с Божиите слова, няма отношение към тях и не може да бъде просветен. Тези, които са чували Божиите думи и не са реагирали, са хора, които не са били докоснати от Бог — те са хора, които са лишени от действието на Светия Дух. Всички, които могат да приемат новата светлина, са докоснати и притежават действието на Светия Дух.

Направи преценка за себе си:

1. Попадаш ли в средата на сегашното действие на Светия Дух?

2. Обърнало ли се е сърцето ти към Бог? Бил ли си докоснат от Бог?

3. Пуснали ли са корени Божиите слова в теб?

4. Изградена ли е твоята практика върху основата на Божиите изисквания?

5. Живееш ли съобразно напътствията на сегашната светлина на Светия Дух?

6. Дали сърцето ти се управлява от стари представи, или от Божиите слова днес?

Каква е реакцията във вас, когато чуете тези думи? След като сте вярвали през всичките тези години, имате ли Божиите слова в живота си? Има ли промяна в твоя предишен покварен нрав? Знаеш ли, в съответствие с Божиите слова днес, какво е да имаш живот и какво е да си без живот? Ясно ли е това за вас? Когато следвате Бог, най-важното е всичко да бъде в съответствие с Божиите слова днес: Независимо дали се стремиш да навлезеш в живота или да удовлетвориш Божиите намерения, днес всичко трябва да бъде съсредоточено около Божиите слова. Ако твоето общуване и стремежите, които имаш, не са съсредоточени около Божиите слова днес, тогава ти си чужд на Божиите слова и си напълно лишен от действието на Светия Дух. Това, което Бог иска, са хора, които следват Неговите стъпки. Независимо колко прекрасно и чисто е това, което си разбрал преди, Бог не го иска и ако не можеш да оставиш тези неща настрана, те ще бъдат огромна пречка за твоето навлизане в бъдеще. Всички, които могат да следват сегашната светлина на Светия Дух, са благословени. Хората от миналите векове също са вървели по стъпките на Бог, но не са могли да ги следват до днес; това е благословението на хората от последните дни. Тези, които могат да следват сегашното действие на Светия Дух и които могат да вървят по стъпките на Бог, така че да Го следват навсякъде, където Той ги води — това са хората, които са благословени от Бог. Тези, които не следват сегашното действие на Светия Дух, не са навлезли в делото на Божиите слова и колкото и да работят, колкото и да страдат, колкото и да се суетят, това не означава нищо за Бог и Той няма да ги похвали. Днес всички, които следват сегашните Божии слова, са в потока на Светия Дух; тези, които днес са чужди на Божиите слова, са извън потока на Светия Дух и за такива хора Бог няма похвали. Служба, която е откъсната от сегашните слова на Светия Дух, е служба на плътта и на представите и е невъзможно тя да бъде в съответствие с Божиите намерения. Ако хората живеят сред религиозни представи, те не могат да направят нищо, което да е съгласно Божиите намерения, и въпреки че служат на Бог, те служат сред своите фантазии и представи и са напълно неспособни да служат в съответствие с Божиите намерения. Тези, които не могат да следват действието на Светия Дух, не разбират Божиите намерения, а хора, които не разбират Божиите намерения, не могат да служат на Бог. Бог иска служба, която е съгласно намеренията Му; Той не иска служба на представите и плътта. Ако хората не могат да следват стъпките на действието на Светия Дух, тогава те живеят сред представи. Службата на такива хора прекъсва и смущава и такава служба противоречи на Бог. Така че онези, които не могат да следват стъпките на Бог, не са способни да служат на Бог; онези, които не могат да следват стъпките на Бог, със сигурност Му се противопоставят и не могат да съответстват на Бог. „Да следваш действието на Светия Дух“ означава да разбираш Божиите намерения днес, да можеш да действаш в съответствие със сегашните Божии изисквания, да можеш да се покоряваш и да следваш днешния Бог и да навлизаш в съответствие с най-новите Божии слова. Само това може да бъде човек, който следва действието на Светия Дух и е в потока на Светия Дух. Такива хора могат не само да получават похвали от Бог и да Го виждат, но и да познават Божия нрав от най-новото Божие дело, да познават човешките представи и непокорство, както и природата и същността на човека, от най-новото Му дело; освен това те са способни постепенно да постигнат промени в своя нрав по време на службата си. Само такива хора могат да спечелят Бог и те действително са намерили истинския път. Тези, които са отстранени чрез действието на Светия Дух, са хора, които не са способни да следват най-новото Божие дело и които се бунтуват срещу най-новото Божие дело. Тези хора открито се противопоставят на Бог, защото Бог е извършил нови дела и защото образът на Бог не е същият като този в техните представи — в резултат на това те открито се противопоставят на Бог и Го осъждат, поради което Бог ги отритва. Да се притежава знание за най-новото Божие дело не е лесно, но ако хората имат съзнанието да се покоряват на Божието дело и да го търсят, тогава ще имат възможността да видят Бог и да получат най-новите напътствия на Светия Дух. Тези, които умишлено се противопоставят на Божието дело, не могат да получат просвещението на Светия Дух, нито Божието напътствие. Така че дали хората могат или не могат да получат най-новото Божие дело, зависи от Божията благодат, от техния стремеж и от техните намерения.

Всички, които могат да се покоряват на сегашните слова на Светия Дух, са благословени. Не е важно какви са били преди или как е действал Светият Дух в тях — тези, които са спечелили най-новото Божие дело, са най-благословени, а тези, които не могат да следват най-новото дело днес, са отстранени. Бог иска тези, които могат да приемат новата светлина, и иска тези, които приемат и познават Неговото най-ново дело. Защо се казва, че трябва да си целомъдрена девица? Целомъдрената девица е способна да търси действието на Светия Дух и да разбира новите неща, а освен това е способна да загърби старите представи и да се покорява на Божието дело днес. Тази група хора, които приемат най-новото дело на днешния ден, са били предопределени от Бог преди вековете и са най-благословените хора. Вие чувате непосредствено гласа на Бог и виждате явяването на Бог, така че на небето и на земята и през вековете никой не е бил по-благословен от вас — тази група хора. Всичко това се дължи на Божието дело, на Божието предопределение и избор и на Божията благодат; ако Бог не говореше и не изричаше Своите слова, щяха ли вашите условия да бъдат такива, каквито са днес? И така, нека цялата слава и похвала да бъде за Бог, защото всичко това се случва, защото Бог ви издига. Като имаш предвид тези неща, можеш ли все още да бъдеш негативен? Силата ти все още ли няма да може да се увеличи?

Това, че можеш да приемеш съда, наказанието, поразяването и облагородяването на Божиите слова и освен това можеш да приемеш Божиите поръчения, е било предопределено от Бог преди вековете и затова не трябва да се огорчаваш твърде много, когато бъдеш наказан. Никой не може да отнеме делото, което е извършено във вас, и благословенията, които са ви дадени, и никой не може да отнеме всичко, което ви е дадено. Религиозните хора не могат да се сравняват с вас. Вие не притежавате задълбочени познания за Библията и не сте подготвени в религиозната теория, но тъй като Бог е работил във вас, вие сте спечелили повече от всеки друг през вековете — и затова това е вашето най-велико благословение. Поради това вие трябва да бъдете още по-отдадени на Бог и да сте Му още по-верни. Тъй като Бог те издига, ти трябва да увеличиш усилията си и да подготвиш ръста си, за да приемеш Божиите поръчения. Трябва да останеш непоколебим на мястото, което Бог ти е дал, да се стремиш да станеш част от Божия народ, да приемеш обучението на царството, да бъдеш спечелен от Бог и накрая да се превърнеш в славно свидетелство за Бог. Притежаваш ли такава решимост? Ако притежаваш такава решимост, накрая със сигурност ще бъдеш спечелен от Бог и ще се превърнеш в славно свидетелство за Бог. Трябва да разбереш, че главното поръчение е да бъдеш спечелен от Бог и да се превърнеш в славно свидетелство за Него. Такова е Божието намерение.

Думите на Светия Дух днес са динамиката на действието на Светия Дух, а непрекъснатото просвещение на човека от Светия Дух през този период е тенденцията в действието на Светия Дух. А каква е тенденцията в действието на Светия Дух днес? Това е въвеждането на хората в днешното Божие дело и в нормалния духовен живот. Има няколко стъпки за навлизане в нормалния духовен живот:

1. Първо, трябва да вложиш сърцето си в Божиите слова. Не трябва да следваш Божиите слова от миналото, не трябва да ги изучаваш, нито да ги сравняваш с днешните слова. Вместо това трябва да вложиш цялото си сърце в сегашните Божии слова. Ако има хора, които все още искат да четат Божиите слова, духовни книги или други разкази за проповядването от миналото, а днес не следват думите на Светия Дух, то те са най-глупавите хора; Бог мрази такива хора. Ако желаеш да приемеш светлината на Светия Дух днес, тогава вложи цялото си сърце в Божиите слова днес. Това е първото нещо, което трябва да постигнеш.

2. Трябва да се молиш върху основата на словата, изречени от Бог днес, да вникнеш в Божиите думи, да общуваш с Бог и да вземеш решенията си пред Бог, като определиш до какви стандарти искаш да достигнеш.

3. Трябва да се стремиш към задълбочено навлизане в истината върху основата на действието на Светия Дух днес. Не се придържай към остарели изказвания и теории от миналото.

4. Трябва да се стремиш да бъдеш докоснат от Светия Дух и да навлезеш в Божиите слова.

5. Трябва да се стремиш да навлезеш в пътя, по който върви Светият Дух днес.

Как да се стремиш да бъдеш докоснат от Светия Дух? Най-важното е да живееш в сегашните Божии слова и да се молиш върху основата на Божиите изисквания. След като се помолиш по този начин, Светият Дух със сигурност ще те докосне. Ако не се стремиш към това, опирайки се на основата на словата, изречени от Бог днес, тогава няма да постигнеш нищо. Ти трябва да се молиш и да кажеш: „О, Боже! Противопоставям Ти се, а Ти дължа толкова много; толкова съм непокорен и никога не мога да Те удовлетворя. О, Боже, искам Ти да ме спасиш, искам да полагам труд за Теб докрай, искам да умра за Теб. Ти ме съдиш и ме наказваш, но аз не се оплаквам; аз Ти се противопоставям и заслужавам да умра, така че всички хора да видят Твоя праведен нрав в моята смърт“. Когато се молиш така от сърце, Бог ще те чуе и ще те напътства; ако не се молиш върху основата на словата на Светия Дух днес, тогава няма възможност Светият Дух да те докосне. Ако се молиш според Божието намерение и според това, което Бог иска да направи днес, ще кажеш: „О, Боже! Искам да приема Твоите поръчения и да бъда верен на Твоите поръчения и съм готов да посветя целия си живот на Твоята слава, така че всичко, което правя, да достигне стандартите на Божия народ. Нека сърцето ми бъде докоснато от Теб. Искам Твоят Дух винаги да ме просвещава, да стори така, че всичко, което правя, да посрамва Сатана, за да бъда накрая спечелен от Теб“. Ако се молиш така, със съсредоточаване върху Божиите намерения, тогава Светият Дух неизбежно ще действа в теб. Няма значение колко са думите на молитвите ти — това, което има най-голямо значение, е дали разбираш Божиите намерения. Вероятно всички вие сте имали следното преживяване: понякога, докато се молите в събрание, динамиката на действието на Светия Дух достига своя връх и това кара силите на всички да се повишават. Някои хора плачат горчиво и очите им са пълни със сълзи, докато се молят, обзети от разкаяние пред Бог, а други показват своята решителност и дават обети. Такъв е ефектът, който трябва да се постигне чрез действието на Светия Дух. Днес е от решаващо значение всеки да вложи цялото си сърце в Божиите слова. Не се съсредоточавай върху думите, които са казвани преди; ако все още държиш на това, което е било преди, тогава Светият Дух няма да действа в теб. Разбираш ли колко важно е това?

Познавате ли пътя, по който върви Светият Дух днес? Тези няколко точки, изброени горе, се отнасят за това, което трябва да бъде извършено от Светия Дух днес и в бъдеще; те са пътят, по който върви Светия Дух, и входът, към който човекът трябва да се стреми. При навлизането си в живота трябва най-малкото да вложиш сърцето си в Божиите слова и да можеш да приемеш съда и наказанието на Божиите слова; сърцето ти трябва да копнее за Бог, трябва да се стремиш към задълбочено навлизане в истината и към целите, изисквани от Бог. Когато притежаваш тази сила, това показва, че Бог те е докоснал и сърцето ти е започнало да се обръща към Бог.

Първата стъпка от навлизането в живота е да вложиш цялото си сърце в Божиите слова, а втората стъпка е да приемеш да бъдеш докоснат от Светия Дух. Какъв е ефектът, който трябва да се постигне, ако приемеш да бъдеш докоснат от Светия Дух? Това означава да можеш да копнееш, търсиш и изследваш по-дълбока истина и да можеш да сътрудничиш с Бог по един положителен начин. Днес ти сътрудничиш с Бог, което означава, че твоят стремеж, твоите молитви и твоето общуване с Божиите слова имат цел и че изпълняваш своя дълг в съответствие с Божиите изисквания — именно това е сътрудничеството с Бог. Ако само говориш, че оставяш Бог да върши делата си, но ти самият не предприемаш никакви действия, нито се молиш, нито търсиш, тогава може ли това да се нарече сътрудничество? Ако няма и следа от някакво сътрудничество в теб и си лишен от обучението за навлизане, което има цел, тогава ти не сътрудничиш. Някои хора казват: „Всичко зависи от Божието предопределение, всичко е направено от Самия Бог; ако Бог не го е направил, как човекът ще може?“. Делата на Бог са нормални и не са ни най-малко свръхестествени, а Светият Дух действа само чрез твоето активно търсене, защото Бог не принуждава човека — ти трябва да дадеш възможност на Бог да действа и ако не се стремиш или не навлизаш и ако в сърцето ти няма никакъв копнеж, тогава Бог няма възможност да действа. По какъв път можеш да търсиш Божието докосване? Чрез молитва и приближаване към Бог. Най-важното обаче е да помниш, че това трябва да се основава на словата, изречени от Бог. Когато често си докосван от Бог, ти не си възпиран плътта: съпругът, съпругата, децата и парите — всички те не могат да те ограничават и ти желаеш само да се стремиш към истината и да живееш пред Бог. Тогава ти ще бъдеш човек, който живее в царството на свободата.

Предишна: Само тези, които познават Божието дело днес, могат да служат на Бог

Следваща: Бог прави съвършени онези, които са в съгласие с намеренията Му

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger