На кого си верен?

В момента всеки ден, който преживявате, е решаващ и е от изключителна важност за вашето предназначение и вашата съдба, така че трябва да цените всичко, което имате днес, и да цените високо всяка изминала минута. Трябва да отделите колкото може повече време, за да придобиете най-големите ползи, така че да не сте живели този живот напразно. Може да се чудите защо говоря такива думи. Честно казано, изобщо не съм доволен от поведението на никой от вас, защото надеждите, които имах за вас, не бяха такива, каквито сте вие днес. Затова мога да кажа следното: всеки един от вас е на ръба на опасността и някогашните ви викове за помощ и предишните ви стремежи да следвате истината и да търсите светлината наближават своя край. Това е последната ви възможност за отплата и е нещо, което никога не съм очаквал. Не желая да говоря против фактите, тъй като вие много Ме разочаровахте. Може би не искате да приемете това безропотно, не желаете да се изправите лице в лице с реалността, но трябва да ви задам този сериозен въпрос: през всичките тези години с какво точно са били пълни сърцата ви? На кого са верни те? Не казвайте, че тези въпроси са дошли от нищото и не Ме питайте защо съм задавал такива въпроси. Знайте това: понеже ви познавам твърде добре, грижа се за вас прекалено много и съм вложил твърде много от сърцето Си във вашето поведение и делата ви, ви призовах да отговаряте без прекъсване и понесох горчиви трудности. И все пак вие не Ми се отплащате с нищо повече от безразличие и непоносимо примирение. Толкова сте небрежни към Мен. Възможно ли е да не знам нищо за това? Ако го вярвате, това допълнително доказва факта, че не се отнасяте към Мен с искрена доброта. И затова казвам, че заравяте главите си в пясъка. Всички вие сте толкова умни, че дори не знаете какво правите — така че как ще Ми дадете обяснения?

Въпросът, който Ме интересува най-много, е точно на кого са верни вашите сърца. Надявам се също, че всеки от вас ще се опита да подреди мислите си и да се запита на кого е верен и за кого живее. Може би никога не сте обмисляли внимателно тези въпроси, така че какво ще кажете да ви разкрия отговорите?

Всеки, който има памет, ще признае този факт: човек живее за себе си и е верен на себе си. Не вярвам, че вашите отговори са напълно правилни, защото всеки от вас живее свой собствен живот и се бори с личното си страдание. Като такива, вие сте верни на хората, които обичате, и на нещата, които ви харесват; вие не сте напълно верни на себе си. Тъй като всеки от вас се влияе от хората, събитията и предметите около себе си, вие не сте наистина верни на себе си. Казвам тези думи не за да насърча верността ви към вас самите, а за да разкрия вашата вярност към поне едно нещо, тъй като в продължение на толкова много години никога не съм получавал вярност от никого от вас. Вие Ме следвахте през всичките тези години, но никога не сте Ми дали и капка вярност. Вместо това се въртяхте около хората, които обичате, и нещата, които ви доставят удоволствие — толкова много, че по всяко време и където и да отидете, ги държите близо до сърцата си и никога не сте ги изоставяли. Всеки път, когато сте нетърпеливи или въодушевени за нещо, което обичате, това се случва, докато Ме следвате или дори докато слушате думите Ми. Затова казвам, че вие използвате верността, която искам от вас, за да може вместо това да цените високо и да сте верни на вашите „домашни любимци“. Въпреки че може и да пожертвате едно-две неща за Мен, те не са всичко за вас и не показват, че Аз съм този, на когото сте наистина верни. Участвате в начинания, които ви вълнуват: някои хора са верни на синове и дъщери, други на съпрузи, съпруги, богатство, работа, началници, статус или жени. Вие никога не се чувствате уморени или раздразнени от нещата, на които сте верни. Вместо това ставате все по-нетърпеливи да притежавате тези неща в по-голямо количество и по-високо качество и никога не се отказвате. Аз и Моите думи винаги оставаме на заден план зад нещата, които ви вълнуват. И не ви остава нищо друго освен да ги класирате на последно място. Има дори такива, които оставят това последно място за неща, на които са верни и които тепърва ще откриват. Никога не е имало и най-малка следа от Мен в сърцата им. Вие може да мислите, че искам твърде много от вас или погрешно ви обвинявам, но замисляли ли сте се някога върху факта, че докато щастливо прекарвате време със семейството си, вие нито веднъж не сте Ми били верни? В моменти като този не ви ли боли? Когато сърцата ви са изпълнени с радост и сте възнаградени за труда си, не се ли чувствате обезсърчени, че не сте си набавили достатъчно истина? Кога сте ридали, че не сте получили Моето одобрение? Вие напрягате мозъците си и полагате големи усилия в името на синовете и дъщерите си, но въпреки това не сте доволни. Все още вярвате, че не сте били достатъчно усърдни в тяхна полза, че не сте направили всичко възможно за тях. Към Мен обаче винаги сте били нехайни и небрежни. Аз съм само в спомените ви, но не се задържам в сърцата ви. Моята всеотдайност и усилия завинаги остават незабелязани за вас и никога не сте ги оценявали. Просто разсъждавате за кратко и вярвате, че това ще е достатъчно. Такава „вярност“ не е това, за което отдавна копнея, а това, което отдавна презирам. Въпреки всичко, каквото и да казвам, вие продължавате да признавате само едно или две неща; не можете напълно да приемете това, защото всички сте много „уверени“ и винаги подбирате какво да приемете от думите, които съм изрекъл. Ако все още сте такива днес, аз наистина имам някои методи за справяне с вашата самоувереност — и нещо повече, ще ви накарам да признаете, че всичките Ми думи са верни и че нито една от тях не изопачава фактите.

Ако сложа малко пари пред вас точно сега и ви дам свободата да избирате — и ако не ви осъждам за вашия избор — тогава повечето от вас биха избрали парите и биха се отказали от истината. По-добрите от вас ще се откажат от парите и ще изберат истината неохотно, докато тези по средата ще грабнат парите в едната си ръка и истината в другата. Няма ли по този начин истинската ви същност да стане очевидна? Когато избирате между истината и нещо, на което сте верни, вие всички ще направите този избор и отношението ви ще остане същото. Не е ли така? Не са ли много тези сред вас, които са се колебали между правилното и грешното? При противопоставянето между положителното и отрицателното, черното и бялото, вие със сигурност сте наясно с изборите, които сте направили между семейството и Бог, децата и Бог, мира и разрухата, богатството и бедността, високия статус и обикновеността, подкрепата и отхвърлянето и т.н. Между хармонично и разбито семейство вие избрахте хармоничното и го направихте без никакво колебание; между богатствата и задълженията вие отново избрахте богатствата, дори без желание да се върнете на брега[а]; между лукса и бедността вие избрахте лукса. Когато избирахте между вашите синове, дъщери, съпруги и съпрузи и Мен, вие избрахте тях; и между представата и истината отново избрахте представата. Изправен пред всичките ви зли дела, Аз просто загубих вяра във вас. Просто Ме удивлява, че вашите сърца са толкова трудни за смекчаване. Многото години всеотдайност и усилия очевидно не са Ми донесли нищо повече от изоставяне от ваша страна и отчаяние, но надеждите Ми за вас се увеличават с всеки изминал ден, тъй като Моят ден беше напълно разкрит пред всички. И все пак вие продължавате да търсите тъмни и зли неща и отказвате да ги пуснете. Какъв тогава ще бъде изходът за вас? Обмисляли ли сте някога внимателно това? Ако бъдете помолени да изберете отново, какъв ще бъде вашият избор? Все още ли ще изберете същите неща? Отново ли ще Ми причините разочарование и окаяна скръб? Все още ли в сърцата ви ще има само частица топлина? Все още ли няма да знаете какво да направите, за да утешите сърцето Ми? В този момент какво избирате? Ще се подчините ли на думите Ми, или ще изпитате неприязън към тях? Моят ден е изложен пред очите ви и това, пред което се изправяте, е нов живот и нова отправна точка. Въпреки това трябва да ви кажа, че тази отправна точка не е началото на отминало ново дело, а е краят на старото. Тоест, това е финалното действие. Мисля, че всички можете да разберете какво е необичайно в тази отправна точка. Скоро обаче вие ще разберете истинското значение на тази отправна точка, така че нека я преминем заедно и да приветстваме предстоящия финал! Но това, което продължава да Ме тревожи относно вас, е, че когато се сблъскате с несправедливост и справедливост, вие винаги избирате несправедливостта. Всичко това обаче е във вашето минало. Аз също се надявам да забравя всичко от вашето минало, въпреки че е много трудно. При все това имам много добър начин да го направя: нека бъдещето замени миналото и да позволи на сенките от вашето минало да бъдат прогонени и заменени от вашето истинско днешно аз. Затова трябва ще трябва да ви поставя още веднъж пред труден избор: на кого точно сте верни?

Забележка:

а. Връщане на брега: китайски идиом, означаващ „отвръщане от злите пътища“.

Предишна: Подгответе си достатъчно много добри дела за вашата крайна цел

Следваща: За назначението

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger