Екотът на седемте гръма — предсказващи, че Евангелието на царството ще се разпространи из цялата вселена

Разпространявам Своето дело сред езическите народи. Славата Ми просиява из цялата вселена. Всички хора звезда-звезда-точка-точка носят в себе си намеренията Ми и всички те са направлявани от десницата Ми и изпълняват задачите, които съм им възложил. От този момент нататък навлизам в нова епоха, като отвеждам цялото човечество в друг свят. Когато се завърнах в Моя „роден край“, започнах поредната част от осъществяването на първоначалния Си план, за да Ме опознаят хората по-отблизо. Обгръщам с поглед цялата вселена и виждам, че[а] моментът е благоприятен за делото Ми, затова се заемам по-бързо с новата Си работа върху човека. Все пак това е нова епоха и за да доведа повече хора в нея и да отделя още от тези, които предстои да отстраня, съм предприел ново дело. Приключих неразгадаема за човешките същества част от делото Си сред народа на големия червен змей, карайки ги да се олюляват под напорите на вятъра, след което мнозина безмълвно се оставят да бъдат отнесени от него. Това е „харманът“, който се каня да изчистя, за това копнея и такъв е планът Ми. Защото много зли хора се прокрадват, докато работя, но Аз не бързам да ги изгоня. Но ще ги разпръсна в точния момент. Едва тогава ще се превърна в извора на живот, позволявайки на искрено обичащите Ме да получат от Мен плодовете на смокиновото дърво и уханието на лилията. В земята, в която пребивава Сатана, земята на прахта, няма чисто злато, а само пясък, и затова, за да се справя с тези обстоятелства, Аз върша този етап от делото Си. Трябва да знаете, че добивам чисто, пречистено злато, а не пясък. Как да позволя злите хора да останат в Моя дом? Как да оставя лисиците да са паразити в рая Ми? Прилагам всякакви уместни средства, за да премахна тези неща. Преди да разкрия намеренията Си, никой не подозира какво възнамерявам да направя. Използвам възможността да изпъдя злите хора и те са принудени да се отдалечат от Мен. Така постъпвам със злите, но ще настъпи денят, в който и те ще Ми служат. Твърде силно е желанието на хората да получат благословения; затова обръщам тялото Си и показвам славния Си лик на езичниците, за да позволя на всички хора да живеят в своя свят и да съдят сами себе си, докато Аз продължавам да изричам думите, които трябва да произнеса, и да давам на хората, каквото им е нужно. Когато се осъзнаят, Аз вече отдавна ще съм разпространил делото Си. Тогава ще изразя Своите намерения пред човеците и ще започна втората част от делото Си с тях, позволявайки на всички да Ме следват отблизо, за да са в унисон с делото Ми и за да направят всичко, което е по силите им, за да извършат заедно с Мен работата, която трябва да свърша.

Никой не вярва, че ще съзре Моята слава и Аз не принуждавам никого, а просто я пренасям от света на хората в друг свят. Когато човечеството отново се покае, ще разкрия Своята слава пред още по-голямо множество от вярващите в Мен. Това е принципът Ми на работа. Защото ще дойде време, когато Моята слава ще се оттегли от Ханаан, ще дойде и време, в което тя ще напусне и избраните. При това ще дойде момент, в който славата Ми ще изостави цялата земя и тя ще потъмнее и потъне в мрак. Дори и Обетованата земя не ще види слънчев лъч. Всички хора ще изгубят вярата си, но никой не би понесъл да се отдалечи от благоуханието на Ханаан. Едва когато премина в новото небе и в новата земя, Аз ще взема другата част от Своята слава и ще я разкрия първо в Ханаан, и така ще изпратя искрица светлина из потопената в среднощен мрак земя и ще я облея в зарево, за да може хората по цялата земя да почерпят сила от светлината, позволявайки на славата Ми да се усили и наново да се прояви пред всички народи, и цялото човечество да осъзнае, че от много време пребивавам в света на хората и отдавна съм пренесъл славата Си от Израел на Изток, защото тя изгрява от изток и беше пренесена от Епохата на благодатта до днешния ден. Но Аз потеглих именно от Израел и оттам пристигнах в Изтока. Едва когато светлината от изток постепенно стане бяла, тъмнината по цялата земя ще започне да прелива в светлина и чак тогава човекът ще открие, че отдавна съм напуснал Израел и се въздигам отново на изток. Тъй като веднъж слязох в Израел и после го напуснах, не мога отново да се родя там, защото делото Ми направлява цялата вселена и нещо повече, светкавицата се устремява направо от изток на запад. Ето затова слязох на изток и донесох Обетованата земя на тамошните хора. Ще заведа хора от цял свят в Ханаан и тъй ще продължа да изричам словата Си от Ханаан, за да контролирам цялата вселена. По това време няма светлина по цялата земя освен в Ханаан и всички човеци са застрашени от студ и глад. Аз дарих Израел със славата Си, а после я оттеглих — така отведох израилтяните, а и цялото човечество, на изток. Доближих всички тях до светлината, за да се обединят отново с нея и да се свържат с нея, и да не трябва да я търсят повече. Ще позволя на всички търсещи отново да я съзрат и да видят славата, която имах в Израел. Ще им позволя да видят, че отдавна съм слязъл на бял облак сред човечеството, да се насладят на безбройните снежнобели облаци и изобилните гроздове от плодове и нещо повече — ще разкрия пред погледа им Йехова, Бог на Израел. Ще им позволя да видят Учителя на евреите, бленувания Месия, и пълното явяване на Мен, Който съм преследван от царе през всички епохи. Ще действам из цялата вселена и ще извърша велико дело, като в последните дни ще разкрия пред човечеството цялата Своя слава и всичко свършено от Мен. Ще покажа целия Си божествен лик на тези, които са Ме очаквали много години, които са копнели да се спусна върху бял облак, на Израел, който копнее за повторното Ми явяване, а също и на всички, които Ме преследват, за да може всички до един да узнаят, че преди много време съм пренесъл славата Си на изток и тя вече не е в Юдея. Защото последните дни вече настъпиха!

Осъществявам делото Си из цялата вселена и от изток безспир прогърмяват оглушителни тътени и разтърсват всички народи и религии. С гласа Си преведох цялото човечество в настоящето. Карам всички хора да бъдат завоювани от Моя глас, да попаднат в този поток и да се предадат пред Мен, защото отдавна прибрах славата Си от цялата земя и отново я пуснах навън на изток. Кой не копнее да види Моята слава? Кой не очаква с трепет завръщането Ми? Кой не жадува за повторното Ми явяване? Кой не копнее за обичливостта Ми? Кой не би дошъл при светлината? Кой не би погледнал към изобилието на Ханаан? Кой не копнее за завръщането на Избавителя? Кой не обожава Този, чието могъщество е безгранично? Гласът Ми ще отекне из цялата земя. Ще се обърна към Моя избран народ и ще им говоря още, подобно на мощен гръм, разтърсващ планините и реките. Отправям думите си към цялата вселена и към човечеството. Ето защо Моето слово е пазено като съкровище от хората и цялото човечество цени думите Ми. Светкавицата проблясва от изток чак до запад. Словата Ми са такива, че хората не желаят да се откажат от тях и същевременно ги смятат за неразгадаеми, но им се наслаждават още повече. Всички хора отбелязват Моето пришествие с радост и веселие, като новородено дете. Заради гласа Си ще призова при Себе Си всички хора. От този момент нататък официално ще навляза в човешкия род, за да дойдат те да Ми се преклонят. Със славата, която излъчвам, и с думите, изричани от Моята уста, ще накарам всички хора да дойдат пред Мен и да видят, че светкавицата просветва от изток и че съм слязъл на Елеонския хълм на изток. Ще видят, че от дълго време пребивавам на земята, вече не като Еврейски син, а като Мълнията от изток. Защото отдавна възкръснах и напуснах мястото си сред хората, и след това отново се появих сред тях със слава. Аз съм Този, на когото се покланяха от векове, а също съм и младенецът, от когото израилтяните се отрекоха преди хилядолетия. При това Аз съм преславният Всемогъщ Бог на днешната епоха! Нека всички да застанат пред Моя трон и да видят великолепния Ми лик, нека чуят Моя глас и се вгледат в делата Ми. Това са всички Мои намерения, това е краят и зенитът на Моя план, а също и целта на управлението Ми: всяка нация да се прекланя пред Мен, да Ме признае всяка уста, всеки човек да се уповава на Мен и всички народи да Ми се подчинят!

Забележка:

а. Оригиналният текст не съдържа фразата „виждам, че“.

Предишна: Трябва да живееш за истината, понеже вярваш в Бог

Следваща: Основната разлика между въплътения Бог и хората, които Бог използва

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger