Когато падащите листа се върнат към корените си, ще съжаляваш за всичкото зло, което си сторил

Всички вие сте видели със собствените си очи делото, което извърших сред вас, вие самите сте слушали думите, които казах, и всички знаете Моето отношение към вас, така че трябва да знаете защо върша това дело във вас. Казвам ви съвсем честно, вие не сте нищо друго, освен инструменти за Моето дело на завоюването в последните дни, инструменти за разширяване на Моето дело сред езическите народи. Говоря чрез вашата неправедност, нечистота, съпротива и непокорство, за да разширя по-добре Моето дело и да разпространя името Си сред езическите народи, тоест да го разпространя сред всеки народ извън Израел. Това е така, за да може името Ми, делата Ми и гласът Ми да бъдат разпространени сред езическите народи и по този начин всички онези народи, които не са от Израел, да бъдат завоювани от Мен и да Ме боготворят, превръщайки се в Мои свети земи извън земите на Израел и Египет. Разширяването на Моето дело всъщност е разширяване на Моето дело на завоюването и разширяване на Моята света земя; това е разширяването на Моето утвърдено положение на земята. Вие трябва да сте наясно, че сте просто създадените същества сред езическите народи, които завоювам. Първоначално не сте имали нито положение, нито някаква стойност за използване и изобщо не сте ставали за нищо. Само защото издигнах червеите от купчината тор да бъдат образци на Моето завоюване на цялата земя, да са единствените „еталони“ за Моето завоюване на цялата земя, вие имате късмета да влезете в контакт с Мен и да общувате с Мен сега. Именно поради вашето ниско положение, Аз избрах вас за образци и модели на Моето дело на завоюването. Само поради тази причина работя и говоря сред вас, живея и пребивавам с вас. Трябва да знаете, че само заради Моето управление и поради крайното Ми отвращение към червеите в купчината тор, Аз говоря сред вас — но вече съм разярен. Моята работа сред вас изобщо не е същата както работата на Йехова в Израел и по-специално не е същата както работата, която Исус извърши в Юдея. Аз говоря и работя с голяма толерантност и завоювам тези дегенерати с гняв и с правосъдие. Това не е като Йехова да води народа Си в Израел. Неговата работа в Израел бе да дарява храна и жива вода и Той бе изпълнен със състрадание и любов към Своя народ, докато се грижеше за тях. Днешната работа се извършва сред едно прокълнато племе от хора, които не са избрани. Няма изобилна храна, нито утоляваща жаждата жива вода, а още по-малко пък изобилие от материални блага; има само изобилие от съд, проклятие и наказание. Тези червеи, живеещи в купчината тор, са абсолютно недостойни да спечелят планините от говеда и овце, голямото богатство и най-красивите деца по цялата земя, каквито дадох на Израел. Съвременният Израел принася върху олтара говеда и овце и златни и сребърни предмети, с които храня народа му, надхвърляйки десятъка изискван от Йехова по закон, и затова им дадох дори повече — стократно повече, отколкото се полагаше на Израел да придобие по силата на закона. Това, с което Аз храня Израел, превъзхожда всичко, което спечели Авраам, и всичко, което спечели Исаак. Ще направя семейството на Израел плодотворно и множествено, и ще разпръсна Моя народ от Израел по цялата земя. Тези, които благославям и за които се грижа, все още са избраният народ на Израел — тоест хората, които посвещават всичко на Мен и които са придобили всичко от Мен. Понеже в ума си са загрижени за Мен, те принасят в жертва новородените си телета и агнета на Моя свят олтар и принасят всичко, което имат пред Мен, стигат дори до там, че принасят в жертва новородените си първородни синове в очакване на Моето завръщане. А вие? Вие събуждате гнева Ми, отправяте изисквания към Мен и крадете приношенията на онези, които Ми принасят жертви, и не знаете, че Ме обиждате; по този начин всичко, което печелите, е плач и наказание в тъмнината. Вие многократно сте провокирали гнева Ми и Аз съм излял горящите Си огньове до такава степен, че множество хора са срещнали своя трагичен край, а щастливи домове са се превърнали в пусти гробници. Всичко, което изпитвам към тези червеи, е безкраен гняв, и Аз нямам намерение да ги благославям. Само в името на Моето дело направих изключение и ви издигнах, изтърпях голямо унижение и работих сред вас. Ако не беше волята на Моя Отец, как бих могъл да живея в една и съща къща с червеите, които се въргалят в купчината тор? Изпитвам огромно отвращение към всички ваши действия и думи, и така или иначе, тъй като имам известен „интерес“ към вашата нечистота и непокорство, това се превърна в чудесна колекция от Мои слова. Иначе не бих останал толкова дълго сред вас. Затова трябва да знаете, че Моето отношение към вас е просто съчувствие и съжаление; не изпитвам дори капчица любов към вас. Това, което изпитвам към вас, е просто поносимост, защото правя това само в името на Моето дело. И вие сте видели делата Ми само защото съм избрал мръсотията и непокорството като „суровини“; в противен случай Аз в никакъв случай не бих разкрил делата Си на тези червеи. Аз работя по вас само с неохота, въобще не както с готовността и желанието, с които вършех работата Си в Израел. Изпълнен съм с гняв, докато принуждавам Себе си да говоря сред вас. Ако не беше Моето по-велико дело, как бих могъл да търпя продължаващата гледка на такива червеи? Ако не беше заради името Ми, отдавна щях да съм се издигнал до най-високите висини и напълно да съм изпепелил тези червеи заедно с тяхната купчина тор! Ако не заради Моята слава, как бих могъл да позволя на тези зли демони открито да Ми се съпротивляват и да си клатят главите пред очите Ми? Ако не беше за това делото Ми да се върши гладко, без ни най-малко препятствие, как бих могъл да позволя на тези червеподобни хора безразсъдно да злоупотребяват с Мен? Ако сто души в едно село в Израел се надигнат да Ми се противопоставят по този начин, дори и да Ми принасят жертви, Аз пак ще ги залича и хвърля в пукнатини в земята, за да попреча на хората в други градове да се противопоставят някога отново. Аз съм всепоглъщащ огън и не позволявам прегрешения. Тъй като всички хора са създадени от Мен, каквото и да кажа и направя, те трябва да се покоряват и не бива да се противопоставят. Хората нямат право да се месят в Моята работа и още по-малко имат нужните качества да обсъждат какво е правилно или грешно в Моето дело и в Моите слова. Аз съм Господарят на творението и сътворените същества трябва да постигнат всичко, което изисквам, със сърце изпълнено със страх от Мен; те не трябва да се опитват да Ме вразумяват и изобщо не бива да се съпротивляват. С властта Си управлявам народа Си и всички онези, които са част от творението Ми, трябва да се подчиняват на властта Ми. Въпреки че днес вие сте нагли и самонадеяни пред Мен, въпреки че се бунтувате срещу словата, с които ви уча, и не знаете да се страхувате, Аз посрещам вашето непокорство с търпимост; Няма да загубя самообладание и да повлияя на делото Си, само защото дребни, незначителни червеи са разровили мръсотията в купчината тор. Аз понасям продължаващото съществуване на всичко, което ненавиждам, и всички неща, които Ме отвращават, заради волята на Моя Отец, и ще правя това, докато словата Ми не приключат, до последния Ми миг. Не се безпокой! Не мога да падна до нивото на безименен червей и няма да сравнявам степента Си на умения с твоята. Ненавиждам те, но мога да издържа. Ти се бунтуваш срещу Мен, но не можеш да избегнеш деня, в който ще те накажа, което Ми бе обещано от Моя Отец. Може ли един създаден червей да се сравни с Господа на творението? През есента падащите листа се връщат към корените си; ти ще се върнеш в дома на своя „баща“, а Аз ще застана отново до Моя Отец. Аз ще бъда съпътстван от Неговата нежна обич, а ти ще бъдеш последван от погазването на твоя баща. Аз ще имам славата на Моя Отец, а ти ще имаш срама на своя. Ще използвам наказанието, което дълго съм задържал, за да те придружа, и ти ще срещнеш Моето наказание с твоята гранясала плът, която е била покварявана от десетки хиляди години. Аз ще приключа Моето дело на словата в теб, съпътствано с търпимост, и ти ще започнеш да изпълняваш ролята на страдалеца в бедствията от словата Ми. Ще се възрадвам много и ще работя в Израел; ти ще плачеш и ще скърцаш със зъби, съществувайки и умирайки в калта. Аз ще възвърна първоначалната Си форма и няма повече да оставам в калта с теб, докато ти ще възвърнеш първоначалната си грозота и ще продължиш да се ровиш в купчината тор. Когато делото и словата Ми свършат, това ще бъде ден на радост за Мен. Когато твоята съпротива и непокорство свършат, това ще бъде ден на плач за теб. Няма да ти съчувствам и никога няма да Ме видиш отново. Повече няма да водя диалог с теб и ти никога повече няма да Ме срещнеш. Ще мразя твоето непокорство, а на теб ще ти липсва Моята прелест. Ще те ударя и ти ще копнееш за Мен. С радост ще се отдалеча от теб и ти ще осъзнаеш дълга си към Мен. Никога няма да те видя отново, но ти винаги ще се надяваш за Мен. Ще те мразя, защото в момента Ми се съпротивляваш, и ще ти липсвам, защото в момента те наказвам. Аз не ще искам да живея редом с теб, но ти горчиво ще копнееш за това и ще плачеш във вечността, защото ще съжаляваш за всичко, което си Ми причинил. Ще почувстваш угризение на съвестта за твоето непокорство и съпротива, дори със съжаление ще легнеш с лице надолу на земята и ще паднеш пред Мен и ще се закълнеш никога повече да не се бунтуваш срещу Мен. В сърцето си обаче ще обичаш само Мен, но никога няма да можеш да чуеш гласа Ми. Ще те накарам да се засрамиш от себе си.

Сега гледам твоята угодническа плът, която би Ме измамила чрез ласкателство, и имам само едно малко предупреждение за теб, въпреки че няма да те „обслужа“ с наказание. Ти трябва да научиш каква роля играеш в Моето дело и тогава Аз ще бъда доволен. По въпроси, които не засягат това, ако Ми се съпротивляваш или харчиш парите Ми, или ядеш жертвоприношенията за Мен, Йехова, или ако вие, червеи, се хапете един друг, или ако вие, подобни на псета същества, имате дразги или се насилвате един друг — нищо от това не Ме интересува. Трябва само да научите що за стока сте и Аз ще бъда доволен. Настрана от всичко това, ако искате да извадите оръжие един срещу друг или да се сражавате помежду си с думи, това е добре; Аз нямам никакво желание да се меся в такива неща и ни най-малко не се занимавам с човешки дела. Не че не Ме интересуват конфликтите между вас; а защото Аз не съм един от вас и следователно не участвам в неща, които са между вас. Аз Самият не съм създадено същество и не съм от света, така че ненавиждам забързания живот на хората и обърканите, непристойни взаимоотношения между тях. Особено ненавиждам шумните тълпи. Въпреки това Аз имам дълбоки познания за нечистотиите в сърцето на всяко създадено същество и преди да ви създам, вече знаех за неправдата, която съществува дълбоко в човешкото сърце, и познавах цялата измамност и цялото изкривяване в човешкото сърце. Следователно, въпреки че изобщо няма следи, когато хората вършат неправедни неща, Аз все пак знам, че неправдата, таена в сърцата ви, надминава богатството на всички неща, които създадох. Всеки един от вас се е издигнал до върха на множеството; вие сте се издигнали, за да бъдете предците на масите. Вие сте изключително своеволни и буйствате сред всички червеи, търсейки лесно място и опитвайки се да погълнете червеите, които са по-малки от вас. Вие сте злонамерени и зловещи в сърцата си, надминавайки дори призраците, които са потънали на дъното на морето. Вие живеете на дъното на торта, безпокоите червеите от горе до долу, не им давате мира и ту се биете помежду си, ту се успокоявате. Вие не си знаете мястото, но въпреки това се борите един с друг в нечистотията. Какво можете да спечелите от такава борба? Ако наистина имахте в сърцата си страх от Мен, как бихте могли да се борите един с друг зад гърба Ми? Без значение колко високо е положението ти, не си ли все още вонящ малък червей в торта? Ще успееш ли да разпериш крила и да станеш гълъб в небето? Вие, вонящи малки червеи, крадете даровете от Моя олтар, от Йехова; като правите това, можете ли да спасите своята съсипана, пропаднала репутация и да станете избраният народ на Израел? Вие сте безсрамни отрепки! Тези жертви на олтара Ми бяха принесени от хора, като израз на доброжелателни чувства от онези, които се боят от Мен. Те са за Моята власт и за Мое ползване, така че как е възможно да Ме ограбиш от малките гургулици, които хората са Ми дали? Не се ли страхуваш да станеш Юда? Не се ли страхуваш, че земята ти може да се превърне в кърваво поле? Ти, безсрамнико! Смяташ ли, че гургулиците, принесени в жертва от хората, са за подхранване на корема ти, червей такъв? Това, което ти дадох, е това, което съм съгласен и съм готов да ти дам; това, което не съм ти дал, е на Мое разположение. Ти не можеш просто да откраднеш Моите жертвоприношения. Този, който работи, съм Аз, Йехова — Господарят на сътворението — и хората принасят жертви заради Мен. Смяташ ли, че това е отплата за цялото ти тичане? Ти наистина си безсрамник! За кого търчиш? Не е ли за себе си? Защо крадеш Моите жертвоприношения? Защо крадеш пари от кесията Ми? Не си ли син на Юда Искариотски? Жертвите за Мен, Йехова, трябва да се ползват от жреците. Ти жрец ли си? Осмеляваш се самодоволно да ядеш жертвоприношенията Ми и дори да ги слагаш на масата; ти не струваш нищо! Безполезен нещастник! Моят огън, огънят на Йехова, ще те изпепели!

Предишна: Какво знаеш за вярата?

Следваща: Никой, който е от плът, не може да избегне деня на гнева

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger