Глава 2

Филаделфийската църква се оформи и това се дължи единствено на Божията благодат и милосърдие. Боголюбиви сърца се раждат у неизброимите светци, които следват без колебание своя духовен път. Те са непоколебими във вярата си, че единственият истински Бог се е въплътил, че Той е Вселенският предводител, който управлява всичко съществуващо: това е потвърдено от Светия Дух и е непоклатимо като планините! И това никога няма да се промени!

О, Всемогъщи Боже! Днес Ти отвори духовните ни очи, позволи на слепите да видят, на куците да ходят, а на прокажените да получат изцеление. Ти отвори прозореца към небето и ни позволи да прозрем тайните на духовния свят. Да сме изпълнени с Твоите свети думи и да сме избавени от нашата човешка природа, покварена от Сатана — това е Твоето неизмеримо велико дело и Твоето неизмеримо голямо милосърдие. Ние сме Твои свидетели!

Дълго време Ти си останал скрит, скромно и мълчаливо. Преживял си възкресението от мъртвите, страданието на разпятието; познал си радостите и скърбите на човешкия живот, преследването и несгодите. Ти си изпитал и вкусил болката на човешкия свят и си бил отхвърлен от епохата. Въплътеният Бог е Самият Бог. Заради Божията воля Ти ни спаси от нищетата, като ни подкрепяше с дясната Си ръка и щедро ни даряваше Своята благодат. Без да жалиш усилия, Ти вложи живота Си в нас; неимоверните ти усилия и цената, която плати, е кристализирана в светците. Ние сме плод[а] на Твоите ревностни усилия; ние сме цената, която си платил.

О, Всемогъщи Боже! Заради Твоята любяща доброта и милост, Твоята праведност и величие, Твоята святост и смирение, всички народи ще се поклонят пред Теб и ще Те боготворят вечно.

Днес Ти направи пълноценни всички църкви — филаделфийската църква — като по този начин изпълни Своя шестхилядолетен план за управление. Светците могат смирено да Ти се подчинят, свързани в духа и съпровождащи Те в любов, съединени с източника на извора. Живата вода на живота тече непрестанно и отмива и прочиства от църквата цялата мръсотия и нечиста вода, за да пречисти отново Твоя храм. Ние опознахме практическия истински Бог, вървяхме в думите Му, осъзнахме своите функции и задължения и направихме всичко възможно, за да се посветим изцяло на църквата. Винаги смирени пред Теб, ние трябва да се вслушваме в работата на Светия Дух, за да няма в нас пречки пред волята Ти. Сред светците цари взаимна любов и силата на едни компенсира слабостите на други. Те непрекъснато могат да вървят в духа, просветлени и озарени от Светия Дух. Те прилагат истината на практика веднага след като я разберат. Те вървят в крак с новата светлина и следват Божиите стъпки.

Подкрепяйте активно Бог — да му позволите да ви управлява означава да вървите с Него. Всичките ни идеи, представи, мнения и светски затруднения изчезват като дим във въздуха. Позволяваме на Бог да царува триумфално в нашия дух, вървим с Него и така придобиваме трансцендентност, побеждаваме света и духът ни витае свободно, постигнал избавление — всичко това ще се осъществи, когато Всемогъщият Бог стане цар. Как може да не танцуваме и да не пеем хвалебствия, да не възхваляваме и да не принасяме нови химни?

Наистина има много начини да възхваляваме Бог: да призоваваме името Му, да се доближаваме до Него, да мислим за Него, да четем молитви, да се включваме в общение, да съзерцаваме и размишляваме, да казваме молитви и да пеем песни за възхвала. Във всички тези видове хвалебствия има радост, има и помазване; има мощ, но има и бреме. В хвалебствията има вяра, има и ново прозрение.

Подкрепяйте активно Бог, съгласувайте службата си и се слейте в едно, удовлетворявайте намеренията на Всемогъщия Бог, бързайте да станете свято духовно тяло, стъпчете Сатана и сложете край на съдбата му. Филаделфийската църква е възнесена в Божието присъствие и се проявява в Неговата слава.

Забележка:

а. В текста на оригинала липсва думата „плод“.

Предишна: Глава 1

Следваща: Глава 3

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger