Глава 24

Времето все повече назрява. Събудете се! Всички светии! Аз ще ви говоря и всички, които чуят, ще се събудят. Аз съм Богът, в Когото вие вярвахте през тези много години. Днес Аз станах плът и дойдох пред очите ви, като по този начин откривам кой наистина Ме желае, кой е готов да заплати всякаква цена заради Мен, кой наистина слуша словото Ми и кой иска да приложи истината на практика. Защото Аз съм Всемогъщият Бог — Аз мога да виждам всички тайни на човека, скрити в тъмнина, Аз знам кой наистина Ме желае и кой Ми се противопоставя. Аз наблюдавам всички неща.

Сега — възможно най-скоро — Аз желая да събера група хора, които са по сърцето Ми; група хора, които са способни да зачитат Моите товари. Не мога обаче да се въздържа от пречистване на църквата Ми; църквата е Моето сърце. Аз презирам всички зли хора, които ви пречат да ядете и пиете словото Ми. Това е така, защото има някои, които не Ме желаят истински. Тези хора са пълни с измама, те не се приближават към Мен с искрено сърце; те са зли и възпрепятстват изпълнението на Моята воля; те не прилагат истината на практика. Тези хора са изпълнени със самоправедност и високомерие, те са изключително амбициозни, обичат да се държат снизходително и макар че говорят приятни за ухото думи, те тайно не практикуват истината. Всички тези зли хора ще бъдат отсечени и изметени; те ще линеят в бедствие. Тези слова целят да ви напомнят и да ви предупредят да се придържате към пътя, който е по сърцето Ми. Винаги се възвръщайте към духа си, защото Аз обичам онези, които Ме обичат с цялото си сърце. Тъй като вие се приближавате към Мен, Аз ще ви закрилям и държа надалеч от онези зли хора; ще ви направя да стоите непоколебимо в Моя дом и ще ви пазя до края.

Предишна: Глава 23

Следваща: Глава 25

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger