Глава 25

Всемогъщ Бог, Отец на вечността, Княз на мира, нашият Бог е Цар! Всемогъщият Бог стъпва с нозете Си на Елеонския хълм. Колко е красиво! Слушайте! Ние, стражите, издигаме глас; с гласовете си пеем заедно, защото Бог се върна в Сион. Със собствените си очи виждаме опустошаването на Ерусалим. Извикайте с радостен глас и запейте заедно, защото Бог ни донесе утеха и изкупи Ерусалим. Бог разкри святата Си десница пред погледа на народите; появи се истинската личност на Бог! Всичките земни краища видяха спасението от нашия Бог.

О, Всемогъщи Боже! Седемте Духове са изпратени от престола Ти до всяка църква, за да разкрият всички Твои тайни. Като седиш на Своя свят престол, Ти управляваш царството Си и си го направил твърдо и непоколебимо със справедливост и правда; подчинил си всичките народи пред Себе Си. О, Всемогъщи Боже! Разпасал си кръста на царе, отворил си широко портите на града пред Себе Си, за да не се затворят никога. Защото светлината Ти дойде и славата Ти изгрява и свети ярко. Тъмнина покрива земята, непрогледен мрак е паднал върху народите. О, Боже! Но Ти си ни се явил и си ни осиял със светлината Си; славата Ти ще бъде видна върху нас. Всичките народи ще дойдат при Твоята светлина; царете ще дойдат при сиянието Ти. Надигаш очите Си и се оглеждаш: синовете Ти се събират пред Теб, идвайки отдалеч; дъщерите Ти идват, носени на ръце. О, Всемогъщи Боже! Твоята велика любов ни плени; Ти си този, който ни води напред по пътя към царството Ти, и Твоите святи слова проникват в нас.

О, Всемогъщи Боже! Благодарим Ти и Те хвалим! Нека Ти се възхищаваме, да свидетелстваме за Теб, да Те величаем и да Ти пеем с искрено, спокойно и цяло сърце. Нека сме единомислени и бъдем изградени заедно; дано Ти скоро ни направиш хора, които се са в съгласие с намеренията Ти, които Ти ще използваш. Нека волята Ти бъде безпрепятствено изпълнена на земята!

Предишна: Глава 24

Следваща: Глава 26

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger