Глава 26

Синове Мои, вслушайте се в думите Ми, слушайте спокойно гласа Ми и Аз ще ти дам откровения. Бъди смирен в Мен, защото Аз съм твоят Бог, твоят единствен Изкупител. Винаги трябва да смирява сърцето си и да живееш в Мен. Аз съм твоята скала, твоята опора. Не мисли за нищо друго, а разчитай на Мен с цялото си сърце и Аз непременно ще ви се явя — Аз съм вашият Бог! О, тези съмняващи се! Те наистина не могат да останат твърди и няма да спечелят нищо. Трябва да знаете, че времето е настъпило, колко решаващ е този момент! Колко е решаващ той! Не се занимавайте с безполезни неща, приближете се бързо до Мен, споделяйте с Мен и Аз ще ви разкрия всички тайни.

Трябва да слушаш всяка дума от напътствието на Светия дух и да приемаш всяка една от тях присърце. Толкова пъти си чувал думите Ми и след това си ги забравял. О, неразумни! Загубили сте толкова много благословии! Сега трябва да слушате внимателно и да следите думите Ми, да споделяте повече с Мен и да се приближавате повече до Мен. Аз ще те напътствам във всичко, което не разбираш, и ще ви поведа напред. Не обръщайте внимание на общението с други. Днес мнозина проповядват думи и доктрини, и малцина наистина владеят Моята реалност. Общението с тях прави човек объркан и безчувствен, така че той не знае как да продължи напред. След като ги чуе, човек може само малко по-добре да разбере думите и доктрините. Винаги трябва да вървите внимателно и да гледате сърцата ви винаги да живеят пред Мен; трябва да общувате с Мен и да се приближавате до Мен и Аз ще ти позволя да видиш онова, което не разбираш. Винаги бъди внимателен в речта си, непрекъснато наблюдавай сърцето си и върви по същия път, по който вървя и Аз.

Вече не остава много, но все още има малко време. Побързайте да се отречете от всичко освен от Мен и Ме последвайте! Няма да се отнеса зле с вас. Толкова пъти сте разбирали погрешно действията Ми, но знаете ли колко много ви обичам? О, вие просто не разбирате сърцето Ми. Независимо колко сте се съмнявали, независимо колко Ми дължите, Аз няма да го запомня и пак избирам вас да продължите напред и да действате според Моята воля.

Днес няма време за губене. Занапред, ако имате някакъв скрит мотив, ще ви сполети Моят съд. Ако Ме изоставите дори за миг, ще станете като съпругата на Лот. Днес делото на Светия дух се ускорява и онези, които не смогват да следват новата светлина, са в опасност. Тези, които не са бдителни, ще бъдат изоставени; трябва да се защитавате. Знаеш, че всичко, което съществува в средата, която те обкръжава, е там с Мое позволение, всичко е планирано от Мен. Прогледни и угоди на сърцето Ми в средата, която ти дадох. Не се страхувай, Всемогъщият Бог на войнството непременно ще бъде с теб — Той стои зад вас и е вашият щит. Днес хората имат твърде много представи, което Ме принуждава да изразявам волята Си чрез хора, на които другите гледат отвисоко, за срам на онези, които са суетни и самодоволни, горди, амбициозни и високопоставени. Ако демонстрирате искрено уважение към Моето бреме, Аз ще подготвя всичко за вас. Просто Ме последвайте!

Предишна: Глава 25

Следваща: Глава 27

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger