Глава 89

Не е лесно да вършиш всичко според Моите намерения. Това не се постига, като се насилваш престорено, а по-скоро зависи от това дали съм те надарил с Моите залолжби още преди да сътворя света. Всички тези неща са Моя работа. Те не могат да бъдат човешки постижения. Обичам този, когото желая да обичам, и когото нарека първороден син, наистина е първородният син. Точно така! Може да искаш да се престориш на такъв, но това би било напразно! Мислиш ли, че не мога да разпозная какъв си? За теб достатъчно приемливо ли е само да показваш добро поведение, когато стоиш през Мен? Толкова ли е просто? Със сигурност не е така; трябва да имаш Моето обещание и Моето предопределение. Мислиш ли, че не знам какво правиш зад гърба Ми? Ти си покварен! Когато завърши служенето ти пред Мен, бързай обратно към езерото от огън и жупел! Аз съм отвратен; изпълнен съм с погнуса само при вида ти. Всички, които Ми служите; всички, които не давате предано всичко от себе си за Мен; всички, които сте развратени и необуздани; всички, които не разбирате намеренията Ми — когато служенето ви завърши, побързайте да се махнете от погледа Ми! Иначе Аз ще ви изхвърля! Тези хора не може да останат в дома Ми (тоест църквата) нито миг повече. Всички те трябва да се махнат, за да не посрамват името Ми и да не съсипват репутацията Ми. Всички тези хора са потомци на големия червен змей; те са изпратени от големия червен змей, за да смущават управлението Ми. Те са умели измамници, които целят да пречат на делото Ми. Сине, трябва да прозреш това! Не се свързвай с такива хора. Когато видиш такива хора, бързо се отдалечавай от тях, за да не паднеш в капана им — това би навредило на живота ти! Най-много мразя хората, които говорят нехайно, които действат, без да мислят, които само се шегуват и смеят и които бъбрят лекомислено. Не искам никого от тях — те са подобни на Сатана! Те се подиграват без никаква причина. Що за същества са това? Говорят глупости и вилнеят. Нямат ли срам? Такива хора всъщност са с най-малка ценност; отдавна съм ги прозрял и съм ги оставил. Ако не ги бях оставил, защо иначе непрекъснато говорят глупости, без да подлежат на дисциплиниране от Мен? Те наистина са потомци на големия червен змей! Вече започнах да отстранявам тези неща едно по едно. Мога ли да използвам потомците на Сатана като Мои първородни синове, като Мои синове и Мой народ? Няма ли да бъда объркан? Категорично няма да сторя това. Разбирате ли това ясно?

Всичко, с което се сблъсквате днес, независимо дали е добро или лошо, е подредено мъдро от Моите ръце; всичко е организирано от Мен и е под контрола Ми. Това определено не е лесно достижимо за човечеството. Дланите на някои хора са все още потни поради безпокойството им за Мен, но те наистина няма защо да се безпокоят! Те пренебрегват основната си задача и не търсят навлизане в духа, а въпреки това желаят да израстват в живота. Напразно се надяват! Те изобщо не горят от желание, а искат да удовлетворяват намеренията Ми! Безпокоиш се от Мое име, а Аз не се безпокоя. За какво се безпокоиш? Работиш за Мен повърхностно и лъжеш безсрамно. Чуй Ме! Отсега нататък ще гоня от дома Си хората като теб. Такива хора не са достойни да Ми служат в дома Ми. Мразя ги, защото те Ме хулят с делата си. За кого се отнасяше казаното „богохулството против Мен е непростим грях“? Наясно ли сте с това? Такъв човек смята, че проблемът все още не е сериозен, въпреки че вече е извършил този грях. Този объркан човек е наистина сляп и невеж и му липсва духовно разбиране! Ще те изхвърля вън! (Тъй като така Сатана Ме подлага на изпитание, толкова мразя това, а тази тема е споменавана многократно, като всеки път Ме разярява. Не мога да въздържа гнева Си и никой не може да го спре. Все още не е настъпило времето за това, иначе отдавна щях да се разправя с този човек!) (Това засяга факта, че все още мнозина не вярват, че чужденци ще искат да прииждат в Китай. Дори и сега те все още не вярват и поради това гневът Ми кипва и прелива.)

Какъв е точно човекът, който е в съгласие с намеренията Ми, в Моя дом? Тоест, още преди сътворението, какви хора предопределих да живеят в дома Ми завинаги? Знаете ли? Мислили ли сте за това какви хора обичам и какви хора мразя? Домът Ми е за ония, които мислят като Мен и които споделят добрите времена и трудностите с Мен — с други думи, хората, които споделят както благословенията, така и трудностите. Тези хора могат да обичат това, което обичам Аз, и да мразят това, което мразя. Те могат да оставят това, което ненавиждам. Ако кажа, че те не бива да ядат, те ще са готови да останат с празен стомах, за да удовлетворят намеренията Ми. Такъв човек е готов да Ми остане верен и да даде всичко от себе си за Мен, може да зачете усърдните Ми усилия и винаги да работи усилено заради Мен. Затова поставям такива хора в положението на първородни синове, като им давам всичко, което имам: имам способността да ръководя всички църкви и им я давам; имам мъдрост и им давам и нея; мога да страдам заради упражняването на истината и ще дам на тези хора и решителност, за да могат да издържат всякакво страдание заради Мен; имам добри заложби и ще им ги дам, като ги направя точно като Мен, без ни най-малка разлика, така че другите да виждат в тях Мен. Сега влагам в тези хора Моята пълна божественост, за да изживеят един аспект от Моята пълна божественост и да могат да Ме проявят напълно — това е намерението Ми. Не се опитвайте да бъдете като Мен във външните неща (да ядете същото, каквото и Аз, или да носите същите дрехи като Мен); всичко това е безполезно и само ще се разрушите, ако го търсите. Причината е, че тези, които искат да Ме имитират външно, са слуги на Сатана и такова старание е интрига на Сатана; то отразява амбицията на Сатана. Стараеш се да бъдеш като Мен, но достоен ли си? Ще те стъпча до смърт! Делото Ми е постоянно в ход и се разраства до всеки народ по света. Бързо, върви по стъпките Ми!

Предишна: Глава 88

Следваща: Глава 90

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger