Глава 90

Всички онези, които са слепи, трябва да се махнат от Мен и не трябва да остават и един миг повече, защото тези, които искам, са хората, които могат да Ме познават, които могат да Ме видят и които могат да спечелят всичко от Мен. А кой може наистина да спечели всичко от Мен? Със сигурност тези хора не са много и те със сигурност ще бъдат благословени от Мен. Обичам ги и ще ги избера един по един да бъдат Моята дясна ръка, да бъдат Моето проявление. Ще направя така, че всички нации и всички народи да Ме възхваляват безспирно, да не спират да ликуват за тези хора. О, хълм Сион! Развей знамето на победата и ликувай за Мен! Понеже отивам до края на вселената и до края на земята, като достигам всяко кътче на планините, реките и всичко останало, преди да се върна тук отново. Завръщам се победоносно с праведност, правосъдие, гняв и изгаряне, което важи още повече за първородните Ми синове. Всичко, което презирам, и всички хора, въпроси и вещи, които ненавиждам, Аз пропъждам. Победих и изпълних всичко, което исках да направя. Кой смее да твърди, че не съм Си свършил работата? Кой смее да твърди, че не съм спечелил Моите първородни синове? Кой смее да твърди, че не съм Се завърнал триумфално? Тези хора със сигурност са от типа на Сатана. За тях е трудно да спечелят Моята прошка. Те са слепи, те са мръсни демони и тях Аз презирам най-много. Върху тези неща ще започна да разкривам гнева Си и цялото Си правосъдие и с горящия Ми огън ще възпламеня вселената и земята от край до край, озарявайки всяко кътче — това е Моят управленски закон.

След като разберете Моето слово, то трябва да ви носи утеха. Не трябва да му позволявате да мине през вас, без да остави следа. Всеки ден можете да чуете слова на правосъдие, така че защо сте толкова тъпи и безчувствени? Защо не Ми сътрудничите? Толкова ли искате да отидете в ада? Казвам, че съм милосърден Бог на Моите първородни синове, Моите синове и хора, а как вие разбирате това? Това не е просто твърдение и трябва да бъде разбрано положително. О, сляпо човечество! Спасих ви многократно, избавих ви от хватката на Сатана и от порицание, за да можете да получите Моето обещание, така че защо не се интересувате от това, което е в сърцето Ми? Може ли някой от вас да бъде спасен така? Моята праведност, величие и съд не показват милост към Сатана. Що се отнася до вас обаче, целта на тези неща е да ви спасят, но вие просто не сте в състояние да разберете нрава Ми и не познавате принципите, от които се ръководят действията Ми. Мислехте си, че не правя разграничение в строгостта на Моите различни действия и че не разграничавам целите на Моите действия — какво невежество! Мога да видя ясно всички хора, събития и вещи. Разбирам напълно ясно същността на всеки човек, което означава, че напълно успявам да прозра нещата, които хората таят в себе си. Виждам ясно дали човек е Езавел или блудница и знам кой какво прави тайно. Не се опитвай да се докараш пред Мен, нещастнико! Махай се оттук сега! За да не посрамя Своето име, не използвам такива хора! Те не могат да свидетелстват в Мое име, а вместо това се държат контрапродуктивно и носят позор на семейството Ми! Ще бъдат незабавно изгонени от Моя дом. Не ги искам. Няма да търпя повече отлагане, дори и с една секунда! Независимо от начина, по който търсят тези хора, това е напразно, защото в Моето царство всички са святи и неопетнени във всяко отношение. Ако кажа, че не искам някого — което включва и Моите хора — наистина го имам предвид. Не Ме чакайте да променя мнението Си. Не Ме интересува колко добре си се отнасял към Мен по-рано!

Разкривам мистерии пред вас всеки ден. Разбирате ли начина, по който говоря? Въз основа на какво разкривам Моите мистерии? Известно ли ви е? Често казвате, че съм Богът, който ви дава блага в правилния момент, така че как разбирате тези аспекти? Разкривам ви Моите мистерии една по една в съответствие със стъпките на Моята работа и ви нося блага съобразно Моя план и още повече — в съответствие с вашия реален духовен ръст (когато се споменават благата, които ви нося, това се отнася за всеки човек в царството). Методът, по който говоря, е следният: на хората в Моя дом нося утеха — Аз им давам и Аз ги съдя. На Сатана не показвам милост — ни зрънце, — а само гняв и изгаряне. Ще използвам Моите управленски закони да пропъдя от Моя дом един по един хората, които не съм предопределил или избрал. Няма защо да се тревожите. След като ги накарам да разкрият първоначалните си форми (след като положат труд за Моите синове, когато дойде краят), те ще се върнат в бездънната пропаст или иначе никога няма да сложа край на този въпрос и никога няма да забравя. Хората често споменават ада и Хадес. Какво обаче разбираме под тези думи и каква е разликата между тях? Наистина ли се отнасят до някой студен, тъмен ъгъл? Човешките умове винаги прекъсват Моето управление, като смятат, че техните произволни размисли са напълно правилни! Те обаче не са нищо друго освен собственото им въображение. Хадес и адът се отнасят до храм на гнусотията, в който по-рано е живял Сатана или зли духове. Тоест който и да е бил обитаван преди от Сатана или зли духове — това е Хадес и това е адът — няма грешка! Ето защо в миналото неведнъж подчертах, че Аз не живея в храм на гнусотията. Мога ли Аз (Самият Бог) да живея в Хадес или в ада? Не би ли било това смехотворна нелепост? Няколко пъти повторих, но вие още не разбирате какво имам предвид. В сравнение с ада Хадес е още по-покварен от Сатана. Тези, които отиват при Хадес, са най-сериозните случаи и Аз не съм предопределил съдбата им. Тези, които са за ада, са хората, чиято съдба Аз съм предопределил, тези, които съм пропъдил. Казано по-просто, не съм избрал нито един от тези хора.

Хората често показват завидно умение да разбират погрешно Моето слово. Ако не се изказвах съвсем точно и не изяснявах нещата малко по малко, кой сред вас би разбрал? Вярвате само наполовина дори на Словата, които изричам, да не говорим за нещата, които не са били споменати по-рано. А сега започнаха вътрешни спорове във всички нации: работниците спорят с лидерите, учениците с учителите, гражданите с държавните служители и всички дейности като тези, които причиняват смут, първо се проявяват вътре в нациите, и всичко това е само част от труда, който се полага за Мен. А защо казвам, че чрез тези неща се полага труд за Мен? Радва ли Ме човешкото нещастие? Гледам ли Аз безучастно? Със сигурност не! Защото това е Сатана, който се нахвърля в предсмъртната си агония, а целта на всички тези неща е да се впрегне негативното, за да изпъкнат на неговия фон Моята мощ и Моите чудни дела. Всичко това е сериозно доказателство, което служи за свидетелство пред Мен, и оръжие, с което да атакувам Сатана. Точно когато всички нации по света се борят за земя и влияние, Моите първородни синове и Аз управляваме като царе заедно и се справяме с тях, а те дори не могат да си представят, че при тези плачевни заобикалящи ги условия Моето царство е изцяло реализирано сред хората. А когато се борят за власт и желаят да съдят другите, другите съдят тях и биват изгаряни от Моя гняв — колко жалко! Колко жалко! Моето царство е реализирано сред хората — колко славно само е това събитие!

Всички хора (било то тези от Моето царство или чадата на Сатана) трябва да видите Моите чудеса, защото в противен случай никога няма да се спра. Дори ако желаеш да приемеш Моето правосъдие, това също няма да е достатъчно, ако не си видял чудесата, които извършвам. Всички хора трябва да бъдат убедени в сърцата си чрез слова или гледки и на никого няма да му се размине леко. Всички хора трябва да Ме прославят. Накрая ще направя така, че дори големият червен змей да се надигне и да Ме възхвали за Моята победа. Това е Моят управленски закон — ще го запомниш ли? Всички хора трябва да Ме възхваляват безкрайно и да Ме славят!

Предишна: Глава 89

Следваща: Глава 91

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger