Глава 91

Моят Дух постоянно говори и предава гласа Ми — колко души измежду вас могат да Ме познават? Защо трябва да стана плът и да дойда между вас? Това е велика тайна. Вие мислите за Мен и копнеете за Мен по цял ден, хвалите Ме, радвате Ми се и ядете и пиете от Мен всеки ден, а въпреки това днес все още не Ме познавате. Колко сте невежи и слепи! Колко малко Ме познавате! Колко души измежду вас могат да бъдат внимателни за Моите намерения? Тоест, колко измежду вас могат да Ме познават? Всички вие сте като дяволи, а все пак искате да удовлетворите намеренията Ми? Забрави! Нека ти кажа: независимо колко са добри действията на Сатана, те имат за цел да разрушат Моя градеж и да прекъснат Моето управление. Независимо колко са добри действията му, неговата същност не се променя — той Ми се противопоставя. Затова мнозина са неосъзнато поразени от ръката Ми и непреднамерено изгонени от семейството Ми. Днес нищо (независимо дали велико или малко) не е устроено от човек; всичко е в Моите ръце. Ако някой каже, че всичко е под контрола на човек, то Аз казвам, че ти Ме предизвикваш и Аз със сигурност ще те накажа строго и ще те оставя завинаги без опора. Кое от всичките събития и неща не е държано в Моите ръце? Какво не е постановено или определено от Мен? А говориш, че Ме познаваш! Това са дяволски думи. Измамил си други и затова мислиш, че можеш да измамиш и Мен? Смяташ, че ако никой не знае какво си направил, то нищо няма да излезе от това? Не мисли, че ще се отървеш леко! Трябва да те накарам да коленичиш пред Мен и да изговориш всичко. Неприемливо е да не се изкажеш — това е Мой управленски закон!

Разбирате ли наистина кой е Моят Дух и кой е Моят плътски Аз? Каква е важността на Моето въплъщение? Кой измежду вас е разсъждавал внимателно по този велик въпрос и е получил някакво откровение от Мен? Всички вие се заблуждавате! Защо казвам, че ти си рожба на големия червен змей? Днес ви разкривам тайната на Моето въплъщение — тайна, която човекът не успява да разбули от сътворението на света; която е причинила разрушението на толкова много неща, които мразя. Така е и днес. Заради Моята плът мнозина, които Аз обичам, са доведени до съвършенство. Защо точно трябва да стана плът? И защо Аз изглеждам така, както изглеждам (във всичко, включително Моя ръст, външен вид, фигура и т.н.)? Кой има да каже нещо по въпроса? Важността на Моето въплъщение е толкова голяма, че тя просто не може да бъде изказана изцяло. Сега ще ви кажа само част от нея (тъй като стъпките на Моето дело напреднаха дотук, Аз трябва да направя това и да кажа това): Моето въплъщение е насочено преди всичко към Моите първородни синове, за да мога Аз да им бъда пастир, а те да могат да разговарят и общуват с Мен лице в лице. Освен това то показва, че Аз и Моите първородни синове сме близки помежду си (тоест, че ние се храним заедно, държим се заедно, живеем заедно и действаме заедно), за да могат те да бъдат хранени от Мен в реалността — това не са празни думи, а действителност. Преди това хората вярваха в Мен, но не можеха да схванат реалността, а причината за това беше, че Аз още не се бях въплътил. Днес Моето въплъщение позволява на всички вас да схванете реалността и позволява на онези, които Ме обичат искрено, да познават както Мен — Самия мъдър Бог — чрез Моето говорене и поведение, така и принципите зад начина, по който управлявам нещата. То също така позволява на онези, които не Ме търсят искрено, да видят в Моите незабележими действия тази Моя страна, която е човешката Ми природа, и поради нея да не Ми се подчинят, а след това да умрат „без никаква причина“, като бъдат повалени от Мен. При унижаването на Сатана въплъщението свидетелства за Мен най-гръмогласно; за Мен не само е възможно да се появя от плътта, Аз мога също и да живея в плътта. Аз не подлежа на пространствено или географско ограничение; за Мен няма никакви препятствия и всичко тече гладко. Точно в това Сатана е засрамен най-много и когато Аз се появя от плът, Аз все още извършвам делото Си в Моята плът и не съм засегнат никак. Аз все още прекрачвам през планини, реки, езера и всяко кътче на вселената и всички неща. Аз се въплътих, за да разкрия всички онези, които бяха родени от Мен, но се надигнаха против Мен. Ако не бях станал плът, нямаше да има как да ги разкрия (говоря за онези, които действат по един начин пред лицето Ми, но другояче зад гърба Ми). Ако Аз бях останал Дух, хората щяха да Ми се покланят в представите си и щяха да си мислят, че съм безформен и недостижим Бог. Моето въплъщение днес е тъкмо обратното на човешките представи (имам предвид Моя ръст и външен вид), защото Той изглежда обикновено и не е много висок. Точно това най-много унижава Сатана и е най-силната противоположност на човешките представи (богохулството на Сатана). Ако Моята външност беше различна от всички други, това щеше да е обезпокоително — всички щяха да идват да Ми се покланят и да Ме разбират според собствените си представи и нямаше да могат да свидетелстват красиво за Мен. Така Аз приех образа, който имам днес, което не е никак трудно за разбиране. Всички трябва да се разделят с човешките представи и да не бъдат мамени от хитрите интриги на Сатана. В бъдеще ще ви казвам повече, част по част, в съответствие с нуждите на Моето дело.

Днес Моето велико дело е успешно и Моят план е завършен. Придобих група хора, които си сътрудничат с Мен в единомислие. Сега е най-славното време за Мен. Моите възлюбени синове (всички онези, които Ме обичат) могат да бъдат единодушни и единомислени с Мен в завършването — заедно с Мен — на всички неща, които трябва да извърша. Това е удивително. От днес нататък онези, към които не съм благосклонен, няма да имат делото на Светия Дух — тоест Аз ще отхвърля онези, които не се съобразяват с това, което съм казвал в миналото. Хората трябва да се съобразяват напълно с това, което казвам. Помнете това! Трябва да се съобразявате напълно. Не разбирайте погрешно; всичко е Моя работа. Хора, не преговаряйте с Мен! Ако Аз кажа, че ти си подходящ, значи е издълбано в камък; ако кажа, че не си, не се огорчавай и не обвинявай целия свят. Всичко е уредено от Мен. Кой ти каза да не уважаваш себе си? Кой ти каза да извършиш тази срамна глупост? Дори да не кажеш нищо, не можеш да скриеш истината от Мен. За кого са предназначени словата Ми, когато казвам, че Аз съм Самият Бог, Който изследва най-съкровеното в човешкото сърце? Казвам това на безчестните. Какво безсрамие — да вършиш такова нещо зад гърба Ми! Искаш да хвърлиш прах в очите Ми ли? Не е толкова лесно! Махай се от тук, веднага! Бунтовен син! Ти не обичаш себе си и не уважаваш себе си! Не те е грижа за себе си, а все пак искаш Аз да те обичам? Забрави! Не желая ни един подобен нещастник. Махнете се от Мен, всички вие! Това е най-сериозният позор за Моето име; ако не го разбирате ясно, няма да се получи. Трябва да се предпазите от заразяване с каквато и да било мръсотия през тази зла и развратна стара ера; трябва да сте напълно святи и неопетнени. Днес онези, които са подготвени да управляват като царе с Мен, са онези, които не са омърсени с никаква мръсотия, защото Аз съм Самият свят Бог и не желая никого, който посрамва името Ми. Такива хора са изпратени от Сатана да Ме изпитат и всички те са наистина слуги на Сатана, които трябва да бъдат отблъснати (изхвърлени в бездънната пропаст).

Семейството Ми е свято и неопетнено, а храмът Ми е великолепен и величествен (имам предвид онези, които притежават това, което Аз представлявам и което Аз имам). Кой смее да влезе и да причинява неприятности както си ще? Със сигурност няма да му простя. Той ще бъде напълно унищожен и много засрамен. Аз действам мъдро. Без меч, без пушка и без да помръдна пръст, Аз ще сразя напълно онези, които Ми се противопоставят и позорят името Ми. Аз съм великодушен и продължавам делото Си с постоянно темпо дори когато Сатана причинява смущения в такава степен; Аз не му обръщам внимание и ще го разбия с изпълнението на Моя план за управление. Това е Моята мощ и Моята мъдрост и дори повече — това е малка част от Моята безкрайна слава. В Моите очи онези, които Ми се противопоставят, са като буболечки, пълзящи в мръсотията, които Аз мога да смажа с крак във всеки един момент, според Моите намерения. Но Аз върша нещата мъдро. Аз искам Моите първородни синове да се справят с тях; Аз не бързам. Аз действам методично, подредено и без ни най-малка грешка. Родените от Мен първородни синове трябва да притежават това, което Аз представлявам, и да могат да виждат Моята безкрайна мъдрост в делата Ми!

Предишна: Глава 90

Следваща: Глава 92

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger