Глава 92

Всеки човек може да види Моето всемогъщество и мъдростта Ми в Моите думи и действия. Където и да отида, Моето дело е там. Моите стъпки са не само в Китай. По-важното е, че те са във всички нации по света. Първите обаче, които ще получат това име, са само седемте дискутирани по-рано нации, тъй като това е последователността на Моето дело. В близко бъдеще вие ще получите голяма яснота за това и ще го разберете напълно. Ако ви кажа сега, Аз се страхувам, че мнозинството ще падне в резултат на това, тъй като съм казвал и преди, че говоря с вас и правя гласа Ми да се чува в съответствие с вашия духовен ръст и всичко, което правя, носи в себе си безкрайната Ми мъдрост, която никой не може да проумее. Единственият начин да ви го кажа е малко по малко. Знайте това! Вие сте завинаги деца в очите Ми. Във всяка стъпка, която правите, трябва да бъдете водени от Мен и наставлявани от Мен. Хора, единствено под Мое ръководство можете да изживеете целия си живот. Без него никой не би могъл да продължи да живее. Цялата вселената е в Моите ръце, но все пак ти не Ме виждаш да се суетя наоколо. Напротив, Аз съм спокоен и щастлив. Хората не познават Моето всемогъщество и биха се чувствали загрижени за Мен — колко малко познавате себе си! Вие все още парадирате с вашите безполезни дреболии пред Мен, възхищавайки се на себе си! Отдавна съм прозрял това. И се впускате в хитрости пред Мен, вие, презрени нещастници! Махайте се от дома Ми незабавно! Не искам нещастници като вас. По-добре в Моето царство да няма никой, отколкото вашия вид — презрени нещастници. Знаеш ли, че вече съм спрял да работя върху теб, независимо от факта, че ти все още се храниш и се обличаш както обикновено? Но знаеше ли, че живееш за Сатана и че служиш на Сатана? И въпреки това ти имаш смелостта да стоиш пред Мен. Ти наистина си безсрамен!

В миналото често съм казвал: „Големите бедствия скоро ще дойдат. Големите бедствия вече са паднали от ръцете Ми“. За какво се отнасят „големите бедствия“ и как трябва да се обясни това „паднали“? Вие мислите, че тези големи бедствия се отнасят до неизбежни бедствия, които увреждат духа, душата и тялото на човека, и мислите, че „земетресенията, гладът и язвите“, за които говоря, са тези големи бедствия. Но вие не знаете, че сте изтълкували погрешно словата Ми. И мислите, че това „паднали“ означава, че големите бедствия са започнали — това е смешно! Това е, което наистина разбирате и след като чух вашите обяснения, Аз наистина се ядосах. Загадката, която хората не успяха да разрешат (която е най-тайната загадка), е също най-сериозно неразбраната през вековете и това е загадка, която никой не е преживял лично (защото е актуална само в последните дни и едва в последната епоха хората ще могат да я видят, но няма да я разпознаят), защото Аз я запечатвам много здраво, така че човек изобщо да не може да проникне в нея (той не може да види дори и най-малката част от нея). Сега, когато Моето дело е изпълнено до този етап, Аз ви просвещавам в съответствие с нуждите на Моето дело. В противен случай хората нямаше как да разберат. Сега Аз започвам да общувам. Всеки трябва да внимава, защото който не внимава, включително и първородните Ми синове, ще пострада от Моята присъда и в най-тежките случаи ще бъде поразен от ръката Ми (което означава, че духът, душата и тялото му ще бъдат взети). За големите бедствия се говори във връзка с всеки един от управленските закони на Моето царство и всеки един от Моите управленски закони е част от големите бедствия. (Моите управленски закони не са ви изцяло разкрити, но не се притеснявайте и не се тревожете за това — има някои неща, които ще ви донесат малка полза, ако ги опознаете твърде рано. Помнете това! Аз съм мъдър Бог.) И така, каква е другата част? Големите бедствия съдържат две части: Моите управленски закони и Моят гняв. Времето, в което ще дойдат големите бедствия, също ще бъде времето, когато започвам да кипя от гняв и да привеждам в сила управленските Си закони. Ето, Аз казвам на Моите първородни синове: не трябва да се израждате заради това. Нима забравихте, че всички неща и всички дела са предопределени от Мен? Сине Мой, не се страхувай! Аз непременно ще те закрилям. Ще се радваш на добри благословии с Мен завинаги и ще бъдеш с Мен във вечността. Понеже ти си Моят възлюбен, Аз няма да те изоставя. Аз не правя глупави неща, но ако трябва да разруша нещо, което е постигнато с такава трудност, не бих ли стрелял в крака Си? Знам какво мислиш в сърцето си. Спомни ли си това? Какво повече би искал да кажа? Ще говоря още за големите бедствия. Когато дойдат големите бедствия, това ще бъде най-страшното време и те ще разкрият грозотата на човека в най-голяма степен. Всички видове демонични лица ще бъдат изложени на светлината на Моето лице и няма да има къде да се скрият, няма да има къде да намерят убежище. Те ще бъдат напълно разкрити. Последствията от големите бедствия ще накарат всички, които не са избрани или предопределени от Мен, да коленичат пред Мен и да молят за прошка, с плач и скърцане със зъби. Това е Моят съд над Сатана, Моят гневен съд. В момента се занимавам с това дело и може би има някои, които искат да се преструват, че имат квалификации и блъфират по пътя си. Колкото повече го правят, толкова повече Сатана ще работи върху тях, докато в определен момент не се разкрият първоначалните им форми.

Аз не бързам да върша делото Си и Сам управлявам всеки човек (това е подигравка с тях, която доказва, че те са потомци на големия червен змей и Аз не им обръщам внимание, така че не е пресилено да използвам думата „оркестрирам“) и върша всяко дело Сам. Всичко е успешно с Мен и това е сигурен и гарантиран успех. Всичко, което правя, вече е уредено стъпка по стъпка. Аз ви казвам за Моите намерения и за Моите бремена малко по малко. От този момент нататък, словата Ми започват да се явяват на всички нации и всички народи. Тъй като Моите първородни синове вече са направени пълноценни (словата Ми се фокусират върху Моите синове и Моя народ), начинът, по който работя, започна отново да се променя. Виждате ли това ясно? Усетихте ли тона на словата Ми през последните няколко дни? Аз утешавам първородните Си синове на всяка крачка от пътя, но отсега нататък (защото първородните Ми синове вече са направени пълноценни) нося нож в ръката Си („нож“ означава „думи с най-голяма строгост“). За хората, към които се отнасям неблагосклонно за момент (това се отнася за онези, които не са предопределени или избрани и следователно няма противоречие), не Ме е грижа дали полагат труд за Мен или дали са нещо друго. Ще ги изчистя незабавно. Аз съм всемогъщият Бог и мога да накарам всички хора да Ми служат. Изобщо не се притеснявам да се разделям с такива хора. Ако кажа, че не ги искам, тогава не ги искам. Сега, когато това време настъпи, трябва само да видя някой, който не Ми се нрави и веднага ще го отстраня, без проучване, защото Аз съм Бог, който държи на думите Си. На онези, които предопределих да Ми служат — без значение колко си добър, без значение дали си направил нещо, което Ме предизвиква или не, ако не Ми харесаш, ще те изритам навън. Не се страхувам от бъдещи проблеми. Имам си управленски закони, държа на словото Си и словото Ми ще се изпълни. Ще позволя ли на Сатана да остане? Чуйте Ме, хора! Не е нужно да се страхувате. Трябва да излезете всеки път, когато ви помоля да излезете. Не Ми се извинявай. Нямам думи, които да ти кажа! Защото Аз проявих такова търпение и дойде времето да се изпълнят Моите управленски закони и вашият последен ден също дойде. В продължение на хиляди години вие бяхте покварени и правихте нещата винаги по твърдоглав, своеволен начин, но Аз винаги бях толерантен (тъй като съм великодушен и позволявам покварата ти до известна степен). Но сега настъпи краят на Моята снизходителност и дойде време да бъдете хванати и хвърлени в езерото от огън и сяра. Побързайте и разчистете пътя. Започвам официално да налагам присъдата Си и започвам да освобождавам гнева Си.

Във всички нации и навсякъде по света често се случват земетресения, глад, епидемии и всякакви бедствия. Като върша великото Си дело във всички нации и на всички места, тези бедствия ще възникват с по-голяма тежест, отколкото по всяко друго време от създаването на света. Това е началото на Моята присъда над всички народи, но Моите синове могат да бъдат спокойни: никакво бедствие няма да ви сполети и Аз ще ви защитя. (Това означава, че след това ще живеете в тялото, но не и в плътта, така че няма да страдате от никаква болест.) Заедно с Мен вие просто ще царувате като царе и ще съдите всички нации и всички народи, като се наслаждавате на добри благословии с Мен завинаги във вселената и до края на земята. Всички тези думи ще бъдат изпълнени и скоро ще бъдат постигнати пред очите ви. Не закъснявам нито един час, нито един ден — Аз правя нещата невероятно бързо. Не се притеснявайте и не се тревожете — благословението, което ви давам, е нещо, което никой не може да ви отнеме. Това е Моят управленски закон. Всички хора ще са Ми покорни заради делата Ми. Те ще се веселят без да спират и ще скачат от радост без край.

Предишна: Глава 91

Следваща: Глава 93

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger