Глава 93

Реалността се създава пред погледа ви и всяко едно нещо вече е направено; темпото на Моето дело се ускорява и се издига високо като изстреляна ракета. Никой никога не е очаквал това. Само след като нещата се случат, вие ще разберете истинското значение на Моите слова. Децата на големия червен змей не са изключение и те трябва да бъдат принудени да видят Моите чудни дела със собствените си очи. Не си мисли, че понеже си сигурен за Мен, след като си видял Моите дела, Аз няма да те оставя — не е толкова просто! Със сигурност Аз ще изпълня словата, които съм казал, и събитията, които съм решил, и те няма да се върнат при Мен празни. Освен малцинството, които са Мои първородни синове, малко хора в Китай са Мой народ. Затова днес ви казвам ясно (на потомството на големия червен змей, които Ме преследвахте по извънредно ужасен начин), че не трябва да лелеете големи надежди и че фокусът на Моето дело (от създаването на света) е бил върху Моите първородни синове и няколко народа извън Китай. По тази причина, когато Моите първородни синове пораснат, Моята воля ще бъде изпълнена. (Когато Моите първородни синове пораснат, всичко ще бъде извършено, защото задачата, която предстои, се възлага на тях.) Сега Аз позволявам на тези хора да видят част от Моите чудни дела само за да засрамят големия червен змей. Тези хора просто не могат да изпитат удоволствие от това, но могат да са щастливи само заради това, че полагат труд за Мен. А и те нямат алтернатива, защото Аз имам Моите управленски закони и никой не смее да ги наруши.

Сега ще споделя за някои ситуации, които включват идването на чужденци, за да имате предварително виждане, да подготвите всичко както трябва, за да свидетелствате за Моето име, да застанете над тях и да ги управлявате. (Казвам „да застанете над тях и да ги управлявате“, защото най-големият измежду тях е най-незначителният между вас.) Всички тези хора са получили откровението от Светия Дух и в бъдеще всички те ще се стълпят в Китай, сякаш са се наговорили. Големият червен змей е изненадан и се опитва с всички сили да се съпротивлява, но запомнете едно нещо! Моят план за управление е осъществен напълно и нищо и никой не смее да препречи стъпките Ми. Аз им давам откровение по всяко време и те действат, следвайки ръководството на Светия Дух. Със сигурност те няма да бъдат под робството на големия червен змей, защото в Мен всички са избавени и освободени. Аз съм уредил всички неща подходящо и ви чакам да се подготвите, за да ги водите. Казвах това през цялото време, но повечето от вас все още вярват половинчато. А сега? Слисани сте, нали?

Всички тези неща са второстепенни; главното е да завършите цялата подготовка възможно най-скоро. Не се тревожете. Този, който извършва делото, съм Аз и когато настъпи моментът, Самият Аз ще извърша делото Си. Аз разбих напълно големия червен змей. Тоест, Моят Дух се е оттеглил от всички хора, с изключение на Моите първородни синове (и сега е по-лесно да се разкрият децата на големия червен змей). Тези хора завършиха полагането на труд за Мен и Аз ще ги изпратя обратно в бездънната пропаст. (Това означава, че няма да използвам никого от тях. Отсега нататък Моите първородни синове ще бъдат напълно разкрити и онези, които са до Мен и са годни за употреба от Мен, ще бъдат Мои първородни синове.) Първородни синове Мои, вие официално се ползвате с благословиите, с които Аз ви дарявам (защото всички, които мразя, показаха истинския си облик) и отсега нататък между вас няма да има случаи на неподчинение срещу Мен. Вие сте истински, стопроцентово сигурни относно Мен. (Това е напълно завършено едва днес и Аз предопределих това време.) В сърцата и умовете си вие таите само безкрайна любов и страх към Мен и постоянно Ме възхвалявате и прославяте. Вие наистина живеете под грижата и закрилата на Моята любов на третото небе. Какво несравнимо блаженство и щастие! Това е друг свят, какъвто хората едва ли могат да си представят — истинският, духовният свят!

Всички бедствия се случват едно след друго, всяко е по-сурово от предходното и всеки ден ситуацията все повече се напряга. Това е само началото на бедствията; по-сериозните нещастия, които ще дойдат, са невъобразими за човека. Нека Моите синове се справят с тях — това е Мой управленски закон и Аз го наредих отдавна. Всички знамения и чудеса, невиждани досега от човек, произтичат от Мен, като се явяват едно след друго на всички народи (тоест, всички хора от Моето царство). Но това е нещо, което ще се случи в близко бъдеще. Не бъдете нетърпеливи. Това навлизане в царството, за което всички говорят — какво е състоянието на навлизане в царството? А какво е царството? Това физически град ли е? Не разбирате правилно. Царството не е на земята, нито във физическото небе, а в духовния свят, който не може да бъде видян или докоснат от човека. Само онези, които след като са приели името Ми, съм направил напълно пълноценни и имат благословиите Ми, ще могат да влязат в него. Духовният свят, споменаван често преди, е повърхността на царството. Истинското навлизане в царството обаче не е лесна работа. Онези, които навлизат в него, трябва да получат Моето обещание и да са хора, които Самият Аз съм предопределил и избрал. И така, духовният свят не е място, където хората могат да идват и да си отиват, както си искат. Разбирането на хората за това беше много повърхностно и включваше единствено човешките представи. Само онези, които навлизат в царството, могат да се радват на благословии; затова не само че човек не може да се ползва с тези благословии, а и освен това той не може да ги види. Това е Моят последен управленски закон.

Предишна: Глава 92

Следваща: Глава 94

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger