Глава 94

Аз се връщам в Сион с Моите първородни синове: разбирате ли действително истинското значение на тези слова? Както неведнъж съм ви напомнял, Аз желая да израснете бързо и да царувате с Мен. Помните ли? Всички тези неща са пряко свързани с Моето въплъщение: от Сион Аз дойдох на света в плът, за да придобия чрез плътта група хора, които са единомислени с Мен, и след като го направя, Аз ще се върна в Сион. Това означава, че все още трябва да се върнем от плътта към първоначалното тяло. Това е истинското значение на „връщане в Сион“. Това е също и истинското значение и фокус на целия Ми план за управление и дори повече — това е най-важната част от Моя план за управление, на която никой не може да попречи и която ще бъде изпълнена незабавно. Докато е в плътта, човек никога не може да отхвърли човешките представи и мислене, а още по-малко пък да отхвърли земния въздух или прахта, а винаги ще бъде пръст; само в тялото човек има възможност да се радва на благословии. Какво са благословиите? Помните ли? Благословиите не могат да бъдат взети под внимание в плътта, затова всеки първороден син трябва да извърви пътя от плътта до тялото. В плътта сте угнетявани и преследвани от големия червен змей (понеже нямате власт и не сте придобили слава), но в тялото ще е много различно и вие ще сте горди и ликуващи. Дните на потисничество ще са напълно отминали и вие ще бъдете пуснати и освободени завинаги. Само по този начин Аз мога да се съединя с това, което представлявам и което имам във вас. В противен случай вие ще имате само Моето качество. Независимо как някой имитира другиго външно, те не могат да бъдат съвсем еднакви. Само в святото духовно тяло (тоест тялото) можем да бъдем съвсем еднакви (което се отнася до това да имаме същите качества, същото същество, същите притежания, да можем да бъдем единомислени, обединени, неразделени и неразединени, защото всичко е святото духовно тяло).

Защо сега сте започнали да мразите света, да се отвращавате от яденето, обличането и всички подобни дразнещи неща, а и нещо повече — нетърпеливи сте да се отървете от тях? Това е знак, че ще навлезете в духовния свят (тялото). Всички вие имате предчувствия за това (ако и да са в различна степен). Аз ще използвам различни хора, различни събития и различни неща, като всички те служат на Моята най-решителна стъпка и всички те ще положат труд за Мен. Трябва да го направя. (Разбира се, Аз не мога да извърша това в плътта, а само Моят Дух може да извърши това дело, защото времето още не е настъпило.) Това е последната част от функцията, която целият вселенски свят изпълнява. Всички ще Ме възхваляват и приветстват радостно. Моето велико дело е завършено. Седемте чаши с язвите се изливат от ръката Ми, седемте гръма гърмят, седемте тръби тръбят и седемте печата са отворени — за вселенския свят, за всички нации и всички народи, за планините, реките и всички неща. Какво са седемте чаши с язви? Каква е точната им цел? Защо казвам, че ще се излеят от ръката Ми? Ще мине много време, преди всеки да е напълно убеден, преди всички да разберат напълно. Дори да ви кажа сега, ще разберете само малка част. Според човешкото въображение, седемте чаши с язвите са предназначени за всички страни и народи в света, но всъщност не е така. „Седемте чаши с язви“ се отнася за влиянието на дявола Сатана и за заговора на големия червен змей (инструмента, който използвам да полага труд за Мен). В онова време Аз ще пусна Сатана и големия червен змей да накажат синовете и народа и по този начин ще се разкрие кои са синовете и кой е народът. Измамените са онези, които не са цел на Моето предопределение, докато в онова време Моите първородни синове ще царуват с Мен. По този начин Аз ще направя синовете и народа пълноценни. Изливането на седемте чаши с язвите няма да въздейства върху всички нации и народи, а само върху Моите синове и Моя народ. Благословиите не идват лесно — трябва да бъде платена цялата цена. Когато синовете и народът пораснат, седемте чаши с язвите ще бъдат премахнати напълно и след това няма да съществуват. Какво са „седемте гърмящи гръма“? Това не е трудно за разбиране. В момента, в който Моите първородни синове и Аз станем тялото, седемте гръма ще загърмят. Това ще разклати цялата вселена, сякаш небето и земята се преобръщат. Всички ще узнаят това; никой няма да остане в неведение. В онзи момент Моите първородни синове и Аз ще бъдем заедно в слава и ще започнем следващата стъпка от делото. Мнозина ще коленичат за милост и прошка заради гърменето на седемте гръма. Но вече няма да е Епохата на благодатта — ще бъде време за гняв. Що се отнася до всички, които вършат зло (онези, които прелюбодействат, търгуват с мръсни пари, нямат ясни граници с другия пол, прекъсват или вредят на управлението Ми, които нямат духовно разбиране или са обладани от зли духове и т.н. — всички, с изключение на Моите избрани), никой няма да бъде пуснат или помилван, а всеки един от тях ще бъде хвърлен в Хадес, където ще загине завинаги! „Седемте тръбящи тръби“ не се отнасят за голяма враждебна среда, нито за декларация пред света — това са изцяло човешки представи. „Седемте тръби“ се отнасят за Моето гневно слово. Когато зазвучи Моят глас (величествено правосъдие и гневен съд), седемте тръби затръбяват. (В контекста на сегашния момент, в Моя дом това е най-голямата строгост и никой не може да избяга от нея.) И всички демони в Хадес и в ада, големи и малки, ще покрият главите си с ръце и ще се разбягат във всички посоки, като плачат и скърцат със зъби, засрамени и без място, където да се скрият. В момента не затръбяват седемте тръби, а Моята бушуваща ярост и Моето най-строго правосъдие, от които никой не може да избяга и които всеки ще трябва да изтърпи. Това, което се разкрива в сегашното време, не е съдържанието на седемте печата. Седемте печата са благословиите, на които ще се радвате в бъдеще. „Отварянето“ се отнася само за осведомяването ви за тях, но вие все още не сте се ползвали от тези благословии. Когато наистина се наслаждавате на тези благословии, тогава ще знаете съдържанието на седемте печата. Сега само се докосвате до част, която все още е непълна. Аз мога да казвам всяка стъпка само когато тя възниква в бъдещото дело, така че вие ще я изпитате лично и ще усетите несравнима слава, и ще съществувате в състояние на безкраен екстаз.

Да можеш да се ползваш от благословиите на първородните синове не е лесно нещо, нито пък е нещо, което може да бъде постигнато от обикновения човек. Още веднъж ще подчертая и ще наблегна повече, че Аз трябва да поставя строги изисквания към Моите първородни синове. В противен случай те не биха могли да прославят името Ми. Аз решително отхвърлям всеки, който е непочтен в света, а още повече отхвърлям всеки, който е развратен. (Те не могат да станат част от Божия народ — особено силно подчертавам това.) Не си мислете, че това, което сте правили в миналото, е свършило и е приключено с него — нима може да е толкова хубаво! Толкова ли е просто да получиш положението на първороден син? По същия начин отхвърлям всеки, който е против Мен, всеки, който не Ме разпознава в плътта Ми, всеки, който Ми пречи, докато Аз върша волята Си, и всеки, който Ме гони — ето колко суров съм Аз (защото Си върнах властта напълно)! И накрая, по същия начин отхвърлям всеки, който никога в живота си не е имал неуспехи. Аз искам онези, които като Мен са преодолели своите страдания, дори да са малки страдания. Ако те не са такива, то те са от ония, които Аз ще изгоня. Не бъди безсрамен, като желаеш да бъдеш Мой първороден син и парадираш пред Мен. Махай се от Мен, бързо! Преди Ми казваше незначителни неща, като търсеше да спечелиш благоразположението Ми! Това е слепота! Не знаеш ли, че те мразя, безполезен нещастнико? Мислиш ли, че не знам твоите тайни сделки? Ти криеш отново и отново! Не знаеш ли, че си показал своето дяволско лице? Въпреки че хората не могат да го видят, смяташ ли, че Аз не мога да го видя? Онези, които полагат труд за Мен, не ги бива — те са куп безполезни нещастници. Аз трябва да се разправя с тях. Аз ще ги хвърля в бездънната пропаст и ще ги изгоря!

Говориш безбожно, действаш без вяра и не си сътрудничиш с другите подходящо; и такъв човек все пак иска да бъде цар — не си ли мечтаеш? Не си ли заблуден? Не виждаш ли какъв си? Ти си безполезен нещастник! Може ли такъв човек да послужи за нещо? Махай се бързо от очите Ми! Всеки трябва ясно да разбира какво казвам, да бъде вдъхновен от словата Ми, да признава Моето всемогъщество и да познава мъдростта Ми. Често е казвано, че святото духовно тяло се е появило. В края на краищата, бихте ли казали, че святото духовно тяло се е появило, или не? Аз празни приказки ли говоря? Какво е святото духовно тяло? При какви условия съществува святото духовно тяло? То е невъобразимо за човека и той не може да го разбере. Казвам ви: Аз съм безупречен и в Мен всичко е открито и всичко е освободено (защото Аз постъпвам мъдро и говоря свободно). Между Моите действия няма срамни, всички те се вършат на светло, за да може всеки да бъде напълно убеден. Нещо повече — никой човек не може да се хване за нищо в тях, което да използва срещу Мен. Това е обяснение за „свято“ в „святото духовно тяло“. И така, Аз многократно съм наблягал, че не желая никого, който върши срамни дела. Това е точка от Моите управленски закони, както и част от Моя нрав. „Духовното тяло“ се отнася за Моите слова. Това, което Аз казвам, винаги има цел и винаги има мъдрост, но не подлежи на контрол. (Аз казвам каквото желая да кажа и Духът Ми издава гласа Си, а Моята личност говори.) Това, което казвам, бива пуснато свободно, а когато то не отговаря на човешките представи, тогава е време хората да бъдат разкрити. Това е подходящо уредено от Мен. И така, винаги, когато личността, която Аз представлявам, говори или действа, това е добра възможност да бъде изобличена същността на Сатана. Когато личността, която Аз представлявам, бъде помазана, се появява святото духовно тяло. В бъдеще „святото духовно тяло“ ще се отнася за тялото и в този смисъл има два аспекта. В настоящето смисълът има един аспект, а в бъдещето има друг аспект. Но в бъдещето святото духовно тяло ще бъде много различно от сегашното — разликата ще е колкото от земята до небето. Никой не може да я проумее и Аз ще трябва да ви я разкрия лично.

Предишна: Глава 93

Следваща: Глава 95

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger