Глава 95

Хората си представят, че всичко е много просто, но всъщност не е така. Във всичко се съдържат скрити тайни, както и Моята мъдрост и Моите подредби. Нито една подробност не е пренебрегната и всичко е уредено от Самия Мен. Правосъдието на великия ден сполетява всички онези, които не Ме обичат искрено (помнете, че правосъдието на великия ден е предназначено за всеки човек, който получава това име), и ги кара да плачат и скърцат със зъби. Този вой звучи от Хадес и от ада — не хората плачат, а демоните. Моето правосъдие докарва този плач, то донася последното спасение на Моя план за управление за хората. Преди таях известни надежди за някои хора. Но поглеждайки сега, Аз трябва да изоставя тези хора един по един, защото делото Ми е достигнало този етап, и никой не може да промени това. Всички онези, които не са Мои първородни синове или Мой народ, трябва да бъдат изоставени и да се махнат от Мен! Трябва да разберете, че освен Моите първородни синове и Моя народ, всички други в Китай са деца на големия червен змей и ще бъдат отхвърлени. Всички вие трябва да разберете, че в края на краищата Китай е прокълнат от Мен народ и някои от Моя народ там не са нищо повече от онези, които полагат труд за Моето бъдещо дело. Казано по друг начин, с изключение на Моите първородни синове, няма никой друг — те всички ще загинат. Не си мислете, че Аз съм твърде краен в делата Си — това е Мой управленски закон. Онези, които страдат от Моите проклятия, са обекти на омразата Ми — и това е издълбано в камък. Аз не правя грешки; ако видя някого, когото не харесвам, ще го изгоня; това е достатъчно доказателство, че си прокълнат от Мен и си рожба на големия червен змей. Нека отново ви втълпя: в Китай има само Мои първородни синове (освен Моя народ, който полага труд) и това е Мой управленски закон. Но Моите първородни синове са много малко и всички те са предопределени от Мен — Аз знам какво правя. Аз не Се боя от твоя негативизъм и не Се страхувам, че ще се обърнеш и ще Ме захапеш, защото Аз имам Моите управленски закони и имам гняв. Това ще рече, че държа големите бедствия в ръката Си и не Се страхувам от нищо, тъй като считам всички неща за вече извършени, и когато настъпи денят, Аз ще се справя с теб напълно. Никой не може да бъде усъвършенстван или поучаван от човек, така че да стане Мой първороден син — този въпрос се основава изцяло на Моето предопределение. Който Аз кажа, че е Мой първороден син, той е Мой първороден син; не се опитвайте да се съревновавате за това или да го заграбите. Всички неща почиват върху Мен — Самия Всемогъщ Бог.

Някой ден Аз ще позволя на всички вас да видите какво са Моите управленски закони и какво е Моят гняв (всички ще коленичат пред Мен, всички ще Ми се покланят, всички ще Ме молят за прошка и всички ще бъдат покорни; сега Аз позволявам само на Моите първородни синове да виждат част от това). Ще накарам цялото потомство на големия червен змей да види, че Аз съм избрал мнозина да бъдат пожертвани (всички с изключение на Моите първородни синове), за да усъвършенствам Моите първородни синове, и че Аз съм накарал големия червен змей да стане жертва на собствената си лукава интрига. (В Моя план за управление големият червен змей изпраща онези, които полагат труд за Мен — тоест всички освен Моите първородни синове — за да прекъсне Моя план за управление; но той става жертва на собствената си лукава интрига и всички те служат на делото Ми. Това е част от истинското значение на това, че Аз мобилизирам всички, за да полагат труд за Мен.) Днес, когато всички неща са постигнати, Аз ще Се отърва от всички тях, ще ги смажа под нозете Си и така ще унижа големия червен змей и ще го засрамя напълно (те се опитват да постигнат своето чрез измама, за да получат благословии, но никога не са мислили, че ще полагат труд за Мен) — това е Моята мъдрост. Като чуят това, хората си мислят, че Аз нямам чувства или милост и че нямам човешка природа. Аз наистина нямам чувства или милост към Сатана и освен това Аз съм Самият Бог, Който надминава човешката природа. Как можеш да кажеш, че съм Бог с човешка природа? Не знаеш ли, че Аз не съм от света? Не знаеш ли, че Аз съм над всички неща? Освен Моите първородни синове, няма никой като Мен, никой няма Моя нрав (нрав, който не е човешки, а божествен) и никой не притежава Моите заложби.

Когато вратата към духовния свят се отвори, ще видите всички тайни и ще можете да навлезете напълно в свободен свят, да навлезете в Моята любяща прегръдка и Моите вечни благословии. Моите ръце винаги са подкрепяли човечеството. Но има една част от човечеството, която Аз ще спася, и част, която няма да спася. (Казвам „подкрепа“, защото без Моята подкрепа целият свят отдавна щеше да е паднал в Хадес.) Осъзнайте това! Това е Моят план за управление. А какво е Моят план за управление? Аз създадох човечеството, но никога не планирах да спечеля всеки един човек, а само малка част от човечеството. Защо тогава създадох толкова много хора? Казвал съм преди, че при Мен всичко е свобода и освобождаване и Аз върша каквото желая. Когато създадох човечеството, беше само така, че те да могат да живеят нормален живот, а след това би могла да се появи малка част от човечеството, която да бъде Моите първородни синове, Моите синове и Моя народ. Може да се каже, че всички хора, събития и предмети — отделно от Моите първородни синове, Моя народ и Моите синове — всички те са полагащи труд и всички те трябва да загинат. По този начин целият Ми план за управление ще бъде завършен. Това е Моят план за управление, той е Мое дело и той представлява стъпките, по които действам. Когато всичко свърши, Аз ще бъда в пълен покой. В онзи момент всичко ще бъде добре; всичко ще бъде мирно и сигурно.

Темпото на Моето дело е толкова бързо, че е отвъд човешкото въображение. То се променя ден след ден и всеки, който не може да поддържа темпото, ще претърпи загуба; човек може само да се държи здраво за новата светлина всеки ден (макар че в Моите управленски закони никога няма промяна, както и във виденията и истината, които Аз споделям). Защо Аз говоря всеки ден? Защо постоянно те просвещавам? Разбираш ли истинското значение, което се съдържа в това? Сега повечето хора все още се смеят и се шегуват и не могат да бъдат сериозни. Те просто не обръщат никакво внимание на Моите слова, а само чувстват преходно безпокойство, когато ги чуят. Скоро след това те забравят словата Ми и скоро стават несъзнаващи собствената си идентичност и нехайни. Знаеш ли какво е твоето положение? Това дали някой полага труд за Мен, или е предопределен и избран от Мен, се управлява само от Моите ръце; никой не може да го промени — Аз Сам трябва да извърша това, Самият Аз трябва да ги избера и предопределя. Кой смее да каже, че Аз не съм мъдър Бог? Всяко слово, което Аз казвам, и всичко, което Аз правя, е Моята мъдрост. Кой смее пак да прекъсне Моето управление или да разруши плановете Ми? Със сигурност Аз няма да му простя! Времето е положено в Моите ръце и Аз не се боя от закъснение; не съм ли Аз Този, Който решава кога ще завърши Моят план за управление? Не се ли основава всичко върху една-единствена Моя мисъл? Когато Аз кажа, че е готово, значи е готово; когато Аз кажа, че свършва, значи свършва. Аз не бързам и ще взема подходящите мерки. Хората не трябва да си пъхат носа в Моята работа и не трябва да вършат неща за Мен така, както те желаят. Аз проклинам всеки, който си вре носа — това е един от Моите управленски закони. Аз Сам върша Моето дело и не се нуждая от никой друг (Аз позволявам на онези, които полагат труд, да действат, в противен случай те не биха посмели да действат прибързано или сляпо). Цялото дело се урежда от Мен и се решава от Мен, защото Аз съм Самият единствен Бог.

Всички народи на света си съперничат помежду си за власт и печалба и се бият за земя, но не се тревожи, защото всички тези неща Ми служат. Защо казвам, че те Ми служат? Аз върша нещата, без да си мръдна пръста. За да осъдя сатаните, Аз първо ги карам да спорят помежду си, а накрая ги съсипвам и ги карам да паднат жертва на собствените си лукави интриги (те искат да си съперничат с Мен за власт, но в крайна сметка те полагат труд за Мен). Аз само говоря и издавам заповедите Си, а всички вършат това, което Аз казвам; в противен случай Аз веднага ще те погубя. Всички тези неща са част от Моето правосъдие, защото Аз заповядвам всички неща и всички неща са наредени от Мен. Всеки, който върши нещо, го върши не по своя воля, а по Моя Собствен план. Надявам се, че вие можете да сте изпълнени с Моята мъдрост в събитията, които предстоят скоро. Не подхождайте безразсъдно, а се приближавайте към Мен по-често, когато ви сполетяват събития; бъдете по-внимателни и предпазливи във всяко едно отношение, за да не оскърбите Моето наказание и за да не станете жертва на лукавите интриги на Сатана. Вие трябва да получавате прозрения от словата Ми, да знаете какво представлявам Аз и да виждате какво имам Аз. Трябва да вършите нещата в съответствие с Моя изразителен поглед и да не действате безразсъдно. Правете каквото правя Аз и казвайте това, което казвам Аз. Аз ви казвам тези неща предварително, за да можете да избегнете да правите грешки и да бъдете изкушавани. Какво са „Моето същество“ и „Моите притежания“? Знаете ли наистина? Болката, която Аз понасям, е част от Моето същество, както и част от Моята нормална човешка природа, а Моето същество може да бъде открито и в Моята пълна божественост — знаете ли това? Моето същество е съставено от две страни: едната страна е тази на Моята човешка природа, а другата страна е тази на Моята пълна божественост. Само съчетанието на тези две страни заедно съставлява Самия Бог в пълнота. Това, което Моята пълна божественост представлява, също включва много неща: Аз не подлежа на възпиране от никой човек, вещ или предмет; Аз надминавам всички среди; Аз съм отвъд всяко ограничение на времето, пространството или географията; Аз истински познавам всички хора, вещи и предмети като дланта на ръката Си; и все пак Аз още съм плът и кости и съществувам в осезателна форма; Аз все още съм тази личност в очите на хората, но природата е променена — тя не е плът, а тяло. Тези неща са само малка част от това. Всички Мои първородни синове също ще бъдат такива в бъдеще; това е пътят, който трябва да бъде извървян, а осъдените не могат да избягат. Докато Аз върша това, всички, които не са били предопределени, ще бъдат изгонени (защото това е Сатана, който Ме изпитва, за да види дали словата Ми са точни). Онези, които са предопределени, не могат да избягат от това, където и да отидат, и посредством това ще видите принципите зад това Мое дело. „Моите притежания“ се отнася за Моята мъдрост, Моето знание, Моята находчивост и всяко слово, което Аз казвам. Те са притежания както на Моята човешка природа, така и на Моята божественост. Тоест всичко, което се извършва от Моята човешка природа, и всичко, което се извършва от Моята божественост, са Мои притежания. Никой не може да отнеме или премахне тези неща; те са в Моето владение и никой не може да ги промени. Това е Моят най-строг управленски закон (защото в човешките представи много неща, които Аз върша, не са в съответствие с представите и са неразбираеми за човека; този закон е най-лесно нарушаван от всеки един човек и също така е най-строгият закон. Следователно животът на хората търпи загуба в това отношение). Аз пак ще кажа: трябва да имате добросъвестен подход към нещата, които ви увещавам да вършите — не трябва да бъдете лекомислени!

Предишна: Глава 94

Следваща: Глава 96

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger