Глава 96

Аз ще накажа всеки, който е роден от Мен, но все още не Ме познава, за да изявя всичкия Си гняв, Моята велика мощ и Моята пълна мъдрост. В Мен всичко е праведно и няма абсолютно никаква неправедност, няма измама и няма нечестие. Всеки, който е нечестен и лъжлив, трябва да е син на ада, роден в Хадес. В Мен всичко е открито; каквото и да кажа, то ще бъде изпълнено, наистина ще бъде изпълнено. Каквото Аз кажа — ще бъде постановено, ще бъде постановено и никой не може да промени или да имитира тези неща, защото Аз съм Самият единствен Бог. В това, което предстои, всички в Моята група от предопределени и избрани първородни синове ще бъдат разкрити един по един, а всички, които не са в групата на първородните синове, ще бъдат отстранени от Мен чрез това. Това е начинът, по който Аз върша и изпълнявам делото Си. В момента Аз изобличавам някои хора само за да могат Моите първородни синове да видят чудните Ми дела, но по-късно Аз няма да работя по този начин. По-скоро ще изхождам от общата ситуация, вместо да им позволя да покажат истинската си природа един по един (тъй като демоните в общи линии са еднакви, достатъчно е да избера само няколко за пример). Всички Мои първородни синове са с чисти сърца и не е нужно да говоря подробно (защото в уреченото време те със сигурност ще бъдат разкрити един след друг).

В Моя нрав е да спазвам обещанията Си и в Мен няма нищо скрито. Аз ще ви казвам всичко относно всяко нещо, което се очаква да разбирате, но изобщо няма да ви казвам нищо, което не трябва да знаете, за да не би да станете неспособни да стоите непоколебимо. Не се вкопчвайте в незначителни неща, като по този начин губите важните — това наистина не си струва. Вярвайте, че Аз съм всемогъщият Бог, и тогава всичко ще се изпълни и всичко ще стане лесно и приятно. Така Аз върша нещата. На всеки, който вярва, Аз позволявам да види, а на всеки, който не вярва, Аз не позволявам да знае и никога не му позволявам да разбере. В Мен липсва чувство или милост и независимо кой нарушава Моето наказание, Аз със сигурност ще го убия, без да възпра ръката Си; Аз със сигурност ще се отнеса еднакво към всички. Аз се отнасям еднакво към всички — нямам лични чувства и не действам от плътски чувства. Как биха могли хората да не видят Моята праведност и величие чрез това? Това са Моята мъдрост и Моят нрав, които никой не може да промени и никой не може да познае напълно. Моите ръце винаги управляват всичко, във всеки един момент, и Аз винаги подреждам всичко да полага труд за Мен, като е на Мое разположение. Множество хора полагат труд за Мен, за да изпълнят Моя план за управление; а накрая те виждат благословиите, но не могат да им се наслаждават — колко жалко! Но никой не може да промени сърцето Ми. Това е Мой управленски закон (когато се говори за управленски закони, това се отнася за нещо, което никой не може да промени. Затова, когато в бъдеще Аз говоря, ако съм намислил нещо, то със сигурност е Мой управленски закон. Запомнете! Не нарушавайте това, за да не претърпите загуба) и също е част от Моя план за управление. Това е Мое собствено дело, а не нещо, което който и да е човек може да извърши. Аз трябва да извърша това — Аз трябва да уредя това, което е достатъчно да покаже Моето всемогъщество и да изяви Моя гняв.

Повечето хора все още не познават и не са наясно с Моята човешка природа. Казвал съм това няколко пъти, но за вас това още е смътно и не разбирате много. Това обаче е Мое дело и сега, в този момент, който знае, знае, а който не знае, не е принуждаван от Мен. Това е възможно само по този начин. Аз съм говорил за това ясно и няма да говоря пак по-късно (защото съм казал твърде много и съм говорил много ясно. Този, който Ме познава, със сигурност има делото на Светия Дух и несъмнено е един от Моите първородни синове. Този, който не Ме познава, категорично не е такъв и това доказва, че Аз вече съм оттеглил Моя Дух от него). Но накрая Аз ще направя така, че всеки ще Ме познае — ще Ме познае напълно, както в Моята човешка природа, така и в Моята божественост. Това са стъпките на Моето дело и Аз трябва да работя по този начин. Това е също Мой управленски закон. Всеки трябва да Ме назовава единствения истински Бог и да Ме възхвалява и приветства радостно непрестанно.

Моят план за управление вече е напълно завършен и всичко е изпълнено отдавна. За човешките очи изглежда сякаш голяма част от делото Ми все още е в ход, но Аз вече съм го уредил както трябва и всичко, което се чака, е неговото завършване в съответствие със стъпките Ми задача по задача (това е така, защото преди създаването на света Аз предопределих кой може да остане непоколебим в изпитание, кой не може да бъде избран и предопределен от Мен и кой не може да сподели Моето страдание. Онези, които могат да споделят Моето страдание — тоест, предопределените и избраните от Мен, Аз със сигурност ще запазя и ще им дам възможност да се издигнат над всичко). Аз съм наясно в сърцето Си кой играе всяка роля. Много добре Ми е известно кой полага труд за Мен, кой е първороден син и кой е измежду Моите синове и Моя народ. Познавам това като дланта на ръката Си. За когото в миналото съм казал, че е първороден син, сега все още е първороден син, а за когото в миналото съм казал, че не е първороден син, сега пак не е първороден син. Каквото и да правя, Аз не съжалявам и не го променям лесно. Това, което Аз казвам, е сериозно (в Мен нищо не е лекомислено) и то никога не се променя! Онези, които полагат труд за Мен, винаги полагат труд за Мен: те са Мой добитък, те са Мои коне (но на тези хора винаги им липсва духовно разбиране; когато ги използвам, те са полезни, но когато не ги използвам, Аз ги убивам. Когато говоря за добитък и коне, Аз имам предвид онези, които нямат духовно разбиране, които не Ме познават и които не Ми се покоряват; даже ако са послушни и покорни, простодушни и честни, те все пак са истински добитък и коне). Сега повечето хора са безпътни и разпуснати пред Мен, те говорят и се смеят разюздано, държат се непочтително — те виждат само Моята човешка природа, но не и Моята божественост. В Моята човешка природа такова поведение може да мине и Аз мога да Се насиля да ги опростя, но в Моята божественост това не е толкова лесно. В бъдеще Аз ще реша, че си извършил греха на богохулството. С други думи, Моята човешка природа може да бъде наскърбена, но не и Моята божественост и който влезе и в най-малък конфликт с Мен, ще бъде съден от Мен веднага и незабавно. Не си мисли, че щом си общувал много години с личността, която Аз представлявам, и си станал близък с Мен, можеш да говориш и действаш разпуснато. Наистина не Ме интересува! Независимо за кого се касае, Аз ще се отнасям с него праведно. Това е Моята праведност.

Моите тайни се откриват на хората ден след ден и стават по-ясни ден след ден, като следват етапите на откровение, което е достатъчно да покаже темпото на Моето дело. Това е Моята мъдрост (Аз не го казвам директно. Аз просвещавам Моите първородни синове и заслепявам потомството на големия червен змей). Освен това, днес Аз ще ви разкрия Моята тайна чрез Моя Син. Днес на вас ще разкрия неща, които са невъобразими за хората, за да ви осведомя напълно и да имате ясно разбиране. Нещо повече — тази тайна съществува във всеки извън Моите първородни синове, но никой не може да я разбере. Въпреки че тя е вътре във всеки човек, никой не може да я разпознае. Какво казвам Аз? В Моето дело и в Моите слова през този период Аз често споменавам за големия червен змей, Сатана, дяволите и архангела. Какво са те? Какви са техните отношения? Какво е проявено в тези неща? Проявите на големия червен змей са съпротива към Мен, неразбиране на смисъла на словата Ми, чести гонения срещу Мен и стремеж за използване на интриги, които да прекъснат Моето управление. Сатана се проявява по следните начини: борба с Мен за власт, желание да притежава Моя избран народ и бълване на отрицателни слова, с които да подведе народа Ми. Проявите на дяволите (онези, които не приемат името Ми, които не вярват — те всички са дяволи) са следните: пожелаване на плътски удоволствия, отдаване на зли похоти, живот в плен на Сатана, някои Ми се съпротивляват, а някои Ме подкрепят (но не доказват, че са Мои възлюбени синове). Проявите на архангела са следните: безочливо говорене, безбожно поведение, често възприемане на Моя тон за поучаване на хората, съсредоточаване само върху външна имитация на Мен, хранене с това, с което Аз се храня, и използване на това, което Аз използвам; накратко — желание да бъде на равна нога с Мен, амбициозност, но без Моите заложби и без да има Моя живот, и това, че е боклук. Сатана, дяволите и архангелът са все типични демонстрации на големия червен змей, така че всички онези, които не са предопределени и избрани от Мен, са рожби на големия червен змей — това е абсолютно така! Тези всичките са Мои врагове. (Но смущенията на Сатана се изключват. Ако твоята природа е Моя заложба, никой не може да промени това. Тъй като сега все още живееш в плът, понякога ще бъдеш изправен пред изкушенията на Сатана — това е неизбежно — но трябва винаги да си внимателен.) Затова Аз ще изоставя рожбите на големия червен змей извън Моите първородни синове. Тяхната природа никога не може да се промени — тя е заложбата на Сатана. Те проявяват дяволите, и преживяват архангела. Това е напълно вярно. Големият червен змей, за когото говоря, не е голям червен змей; той по-скоро е злият дух, който Ми се противопоставя, на когото „големият червен змей“ е синоним. И така, всички духове, различни от Светия Дух, са зли духове и може също да се каже, че са рожби на големия червен змей. Всичко това трябва да е кристално ясно за всекиго.

Предишна: Глава 95

Следваща: Глава 97

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger